Byla AS-525-148-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Vilmestos projektai“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilmestos statyba“, B. individuali firma „Boresta“, Žmonių su negalia viešoji įstaiga „Aplinka visiems“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, uždaroji akcinė bendrovė A. V. architektų dirbtuvės, Valstybinė priešgaisrinės priežiūros tarnyba, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius, Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Pilaitė“, uždaroji akcinė bendrovė Namų priežiūros centras, M. B., T. L. (T. L.), Ž. K., A. P. K., J. V. A., R. A., A. D., R. D., T. M., J. B., G. B., R. P., Š. M., A. B. M., S. M., K. S., S. M. (S. M.), R. M., M. N., A. P., I. S., A. S., E. A. R., V. R., L. Š., E. P. (E. P.), V. P., A. T. Z. (A. T. Z.), I. P., J. G., A. G., I. L. (I. L.), M. L., A. Č., A. Č., V. N. (V. N.), J. N., R. V., V. K., I. K., A. V., J. G., T. U., A. U., J. P., A. K., V. M., V. S., D. S., A. S., K. Š., B. Š., J. C., D. T., U. A. –R., J. R., D. B., T. B., L. G., K. G., S. B., V. Ž., A. B., A. M., A. V., D. Š., T. K. G., L. Č., T. B., A. B., D. Š., J. K., P. K., V. V., J. Š., M. Š., Z. J., V. J., V. V., A. Ž., I. Ž., T. B. (T. B.), A. V., A. V. (A. V.), L. M., D. M., J. O., V. V., A. O. (A. O.), J. O., E. Š., J. B., J. B., P. K., T. K., J. Š., A. Š., J. L., A. T., G. T. (G. T.), R. B., A. R., A. R., R. J., D. B., A. B., N. P., V. B., L. U., G. S. (G. S.), L. S., J. B., E. B., J. Ž., A. P., S. P., T. J. (T. J.), L. Z., G. Š., V. Š., D. K., E. K., N. B., R. G., O. G., J. M., R. M., A. J., D. J., S. J., A. S. (A. S.), A. G., L. V., V. V., T. S., P. V., E. T. (E. T.), T. G., J. G., K. S., D. M., A. K., R. F., R. F., A. D., R. Č., D. J., J. J., T. B., I. U., E. Ž., M. V. Ž., R. S., Ž. G., N. S., V. N. (V. N.), R. P., T. P., A. G., D. M., J. Š. (J. Š.), V. L., S. Č., V. Č., Ž. K., Ž. P., L. P., V. B., R. A., D. A., M. V., P. K., M. A., R. M., I. Š., A. U., G. Č., M. J., R. L., S. Z., A. K., R. V., E. Ž., N. P., I. V., A. Ž., A. B., Ž. B., D. B., D. K., J. B., L. N., A. V., D. V., T. M., R. M., J. S., J. S., A. V., M. Z., L. A., V. K. (V. K.), K. P., D. M., G. B., E. S., M. B., D. P., A. M., E. M., S. G., S. B. (S. B.), N. I., L. Ž., R. V., M. R., V. V., L. V., S. G., E. G., I. G., V. S., R. P., Ž. P., L. P., L. P., V. G., A. D., V. Č., V. Š., V. B., K. G., V. G. (V. G.), A. B., E. M., V. Š., O. M., L. M., E. K., G. K., I. L., D. Č., E. S., Ž. S., K. K. N., L. N., G. T., A. J., T. J., M. K., A. S., Ž. S., I. L., D. L., A. B., E. S., I. S., E. Š., R. Ž. –Š., A. A., I. A., T. B., Ž. B., D. V., A. V. (A. V.), M. R., P. R. (P. R.), R. L., A. L., T. K., J. L., A. I., V. I., A. P., J. K., V. K. (V. K.), A. Š., A. Š., I. M., V. M., R. M. –P., V. P., R. J., I. S., D. Ž., J. N., A. K., D. K., S. Z., V. Z., P. L., V. D., E. M., M. Z. (M. Z.), A. V. –Z., A. M., I. M., V. M., D. A., A. A., E. V., I. K., M. Č., V. Č., K. S., J. T., J. A., I. A., D. K.) dėl pripažinimo tinkamu naudoti akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašymu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. kovo 21 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. (101)11.4-620 (toliau – ir Aktas). Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Akto galiojimą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi, be kita ko, atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

7Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. AS16-528/2007, AS10-349/2007) ir pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės šioje byloje taikymo būtinybės. Padarė išvadą, kad nėra realios grėsmės, jog pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju tokio sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas.

8II.

9Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį atmesti prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti Akto galiojimą.

10Pažymi, jog skundžiamoje teismo nutartyje nenurodyta, į kokius faktus ir kokias aplinkybes atsižvelgta ją priimant. Tuo atveju, jeigu teismui trūko pareiškėjo argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, neaišku, kodėl teismas nepasinaudojo teise įpareigoti pareiškėją pateikti įrodymus ar papildomus paaiškinimus raštu dėl keliamų reikalavimų, nustatant tokio įpareigojimo įvykdymo terminą (ABTĮ 68 str. 1 d. 2 p.). Pabrėžia, jog teismo nepasinaudojimas jo teise negali būti pagrindu skundžiamą teismo nutartį pripažinti teisėta ir pagrįsta. Pripažįsta, jog nebuvo nurodęs, kokia, jo nuomone, grėsmė gali iškilti būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pagrįsdamas savo prašymą, nurodo, kad ginčijamas Aktas suteikia teisę tretiesiems suinteresuotiems asmenims laisvai disponuoti, valdyti ir naudotis jiems priklausančiu nekilnojamuoju turtu ginčo statiniuose, todėl toks turtas gali būti parduotas, atitinkamai pažeidžiant kitų asmenų, neįtrauktų į šią bylą, teises, o laikinai sustabdžius Akto galiojimą nebūtų pažeista šalių interesų pusiausvyra.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašymą palaiko.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo dėl atskirojo skundo spręsti teismo nuožiūra.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, jog pareiškėjas savo prašyme teismui nepagrindė reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo jokiomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybės ir nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad, nesiėmus prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali kilti realių sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Pažymi, jog Aktas buvo priimtas 2007 metais, jis yra visiškai įgyvendintas – pastatai jo pagrindu įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, suformuoti atskiri nekilnojamojo turto objektai, priskirti unikalūs numeriai, o pastatuose esantys butai parduoti, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonė būtų akivaizdžiai neproporcinga pareikštam reikalavimui dėl Akto panaikinimo.

15Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti.

16Sutinka su teismo argumentu, kad pareiškėjas nepateikė jokių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės, t. y. neįvykdė ABTĮ 71 straipsnyje nustatytos pareigos. Taip pat nesutinka su pareiškėjo atskirajame skunde pateiktais argumentais dėl būtinybės laikinai sustabdyti Akto galiojimą.

17Tretieji suinteresuoti asmenys U. A. –R. ir J. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Be kita ko, pažymi, jog pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių aplinkybių, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Be to, ginčijamas Aktas yra konstatuojamojo pobūdžio, o jo galiojimo sustabdymas reikštų, kad nuo sustabdymo momento asmenų gyvenimas ginčo statiniuose ir naudojimasis jais kelia akivaizdžią grėsmę.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo L. Ž. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo T. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo D. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo T. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

25Tretieji suinteresuoti asmenys G. S. ir L. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

26Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. R. ir V. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimas į atskirąjį skundą.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30III.

31Atskirasis skundas netenkintinas.

32Pareiškėjas prašymu kreipėsi į teismą, ginčydamas Aktą, kartu suformuluodamas prašymą laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti ginčijamo Akto galiojimą.

33Remiantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.

34Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, įstatymas proceso dalyvių prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sieja su reikalavimu atitinkamai motyvuoti tokį prašymą. Kitaip tariant, subjektas, besikreipiantis į teismą ir pageidaujantis, jog būtų taikomos jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, privalo ne tik suformuluoti patį prašymą jas pritaikyti, bet ir pateikti atitinkamus būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę patvirtinančius motyvus ir juos pagrindžiančius įrodymus.

35Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas, prašyme suformuluodamas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, apskritai jokių argumentų, patvirtinančių jos taikymo būtinybę, nenurodė. Šią aplinkybę atskirajame skunde patvirtino ir pats pareiškėjas. Todėl, pareiškėjui nepateikus motyvuoto (konkrečiomis aplinkybėmis ir jas patvirtinančias įrodymais pagrįsto) prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nebuvo išpildytos sąlygos, nustatytos ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje, ir jau vien ši aplinkybė pirmosios instancijos teismui sudarė pakankamą ir teisėtą pagrindą pareiškėjo prašymo netenkinti.

36Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, be kita ko, remiasi ABTĮ 68 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą), prireikus įpareigoja pareiškėją pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų ir nustato įvykdymo terminą. Pažymėtina, jog ši teisės norma reglamentuoja pasiruošimą administracinių bylų nagrinėjimui teisme, o ne atskiro procesinio prašymo – prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – pateikimą ir nagrinėjimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, procesinėms teisės normoms aiškiai ir konkrečiai įtvirtinant būtent asmens, besikreipiančio dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, pareigą atitinkamai pagrįsti jo prašymą (ABTĮ 71 str. 1 d.), šios pareigos neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas negali būti pateisinamas tuo, kad teismas atitinkamai nepareikalavo (nors ir neturėjo tokios pareigos) iš šio asmens papildomų įrodymų ar pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę sustabdyti ginčijamo akto galiojimą. Priešingas teisės normų aiškinimas šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nebūtų suderinamas su reikalavimo užtikrinimo instituto tikslais, prieštarautų ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai su prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo besikreipiančio asmens pareigai motyvuoti tokį prašymą, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų.

37Taigi, pareiškėjas šiuo atveju neįvykdė pareigos motyvuoti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šio jo prašymo netenkino ir atsisakė laikinai iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti ginčijamo Akto galiojimą. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, jog apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju vertina tik ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, todėl vėliau kartu su atskiruoju skundu pareiškėjo pateikti argumentai, jo nuomone, pagrindžiantys reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą, šioje proceso stadijoje nevertintini ir dėl jų atskirai nepasisakytina.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

39Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirojo skundo netenkinti.

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Ukmergės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroras, ginantis... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 5 d. nutartimi, be... 7. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 8. II.... 9. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 10. Pažymi, jog skundžiamoje teismo nutartyje nenurodyta, į kokius faktus ir... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos valstybinė darbo... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Vilmestos projektai“ atsiliepimu į... 14. Nurodo, jog pareiškėjas savo prašyme teismui nepagrindė reikalavimo... 15. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 16. Sutinka su teismo argumentu, kad pareiškėjas nepateikė jokių argumentų ir... 17. Tretieji suinteresuoti asmenys U. A. –R. ir 18. Be kita ko, pažymi, jog pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo L. Ž. atsiliepimu į... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. L. atsiliepimu į... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. S. atsiliepimu į... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepimu į... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo T. B. atsiliepimu į... 25. Tretieji suinteresuoti asmenys G. S. ir 26. Tretieji suinteresuoti asmenys E. A. R. ir 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo R. V. atsiliepimu į... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo K. G. atsiliepimu į... 29. Teisėjų kolegija... 30. III.... 31. Atskirasis skundas netenkintinas.... 32. Pareiškėjas prašymu kreipėsi į teismą, ginčydamas Aktą, kartu... 33. Remiantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 34. Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, įstatymas proceso dalyvių prašymą... 35. Byloje neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjas, prašyme suformuluodamas... 36. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, be kita... 37. Taigi, pareiškėjas šiuo atveju neįvykdė pareigos motyvuoti prašymą dėl... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama Vilniaus... 39. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 41. pareiškėjo Ukmergės rajono apylinkės prokuratūros prokuroro, ginančio... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį... 43. Nutartis neskundžiama....