Byla I-8533-208/2007
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su P. A., R. A., V. A. skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2teisme 2007-10-03 gautas P. A., R. A., V. A. skundas, kuriuo prašoma panaikinti LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007-05-31 sprendimą Nr. 56-20, įpareigoti komisiją išspręsti klausimą iš esmės – atlyginti 3 000 000 Lt neturtinę žalą, atsiradusią dėl P. A. sveikatos sužalojimo.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (minėto įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

5LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17 str. 6 d. numatyta, kad pacientas (jo atstovas), kitas suinteresuotas asmuo ar sveikatos priežiūros įstaiga, nesutikdami su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis su ieškiniu į teismą ginčydami šios komisijos sprendimą.

6Pažymėtina, kad ieškinys gali būti pateikiamas tik bendrosios kompetencijos teismui.

7Kilęs ginčas yra dėl žalos, kurią padarė ne administravimo subjektas. Paslaugų teikimą reguliuoja civilinės teisės normos, todėl ginčas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, laikytinas kilusiu iš civilinių teisinių santykių ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.

8Tokia teismo išvada grindžiama ir Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti formuojama praktika (2005-12-06 nutartis, priimta byloje Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras v. LR Sveikatos apsaugos ministerija).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti P. A., R. A., V. A. skundą.

11Išaiškinti, kad ieškinys gali būti paduotas bendrosios kompetencijos teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2007-09-25 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt bei 2007-09-28 į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą sumokėtą 12 Lt žyminį mokestį grąžinti R. A..

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai