Byla 2S-930-590/2012
Dėl prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, V. L., R. L

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. Š. ir suinteresuoto asmens V. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. Š. skundą dėl prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą, ginant viešąjį interesą, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, V. L., R. L., ir

Nustatė

3Pareiškėja R. Š. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Generalinės prokuratūros priimtą nutarimą ir įpareigoti prokurorą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Nurodė, jog pareiškėja prašymu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, kuriuo prašė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. ( - ). Generalinės prokuratūros civilinių bylų skyriaus prokurorė 2011-03-24 priėmė nutarimą, kuriuo nutarė atsisakyti kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo nurodytoje civilinėje byloje. Pareiškėja pažymėjo, kad buvo priimtas nutarimas tada, kai dar nebuvo išspręstas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl nurodytos civilinės bylos klastojimo. Vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų yra naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios bylos nagrinėjimo metu nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Prašyme prokurorui kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo ji buvo nurodžiusi, kad valstybės paskirtas advokatas išnagrinėtoje civilinėje byloje jai neišaiškino CPK 294 str. 2 d. normos, neišaiškino dėl priteistų jai bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas neįteikė V. L. teismo nutarties, netinkamai vertino advokato E. Š. atstovavimą, su kuriuo ji jokios atstovavimo sutarties nebuvo pasirašiusi, byloje esantis susitarimas su nurodytu advokatu yra suklastotas. Suklastoto minimo susitarimo pagrindu jai buvo užkirstas kelias žinoti apie bylos eigą.

4Generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą nurodė, kad jie su skundo reikalavimais nesutinka. Jų nuomone, pagrindas kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo yra naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos nagrinėjant civilinę bylą. Teisėjos E. M., advokatų E. Š. ir V. M. galimai padarytos nusikalstamos veikos pagrindu atnaujinti procesą gali būti tik tada, kai šios veikos nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Šiuo atveju net jei ir nustačius, kad minėtas susitarimas buvo suklastotas, tai nesudarytų proceso atnaujinimo pagrindo pagal CPK 366 str. 1 d. 3 p., kadangi šios aplinkybės nebūtų turėję įtakos priimant sprendimą civilinėje byloje, kurioje teismas nelaikė adv. E. Š. pareiškėjos atstovu. Teismas advokato V. M. atstovavimą pareiškėjai pripažino tinkamu. Dabartiniu metu yra priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, pradėtą dėl nurodytų asmenų galimai nusikalstamų veikų.

5Suinteresuotas asmuo R. L. nesutiko su skunde išdėstytais reikalavimai. Nurodė, kad nagrinėjant civilinę bylą dėl jos santuokos nutraukimo su V. L. buvo išspręsti jų tarpusavio turtiniai reikalavimai. Pareiškėjos reikalavimas priteisti iš jos ½ dalį skolos pagal V. L. pasirašytą vekselį buvo atmestas. Po to pareiškėja vėl kreipėsi su ieškiniu dėl skolos pagal minėtą vekselį priteisimo. Kadangi šis klausimas buvo išspręstas išnagrinėtoje jos ir V. L. santuokos nutraukimo byloje, pareiškėjos ieškinys pagrįstai buvo atmestas. Jos nuomone pareiškėja piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, dėl ko prašė paskirti jai baudą, be to priteisti išlaidas už advokato paslaugas.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-30 nutartimi pareiškėjos R. Š. skundą dėl Generalinio prokuroro 2011-03-24 nutarimo dėl proceso atnaujinimo atmetė. Nurodė, kad iš pateiktų į bylą dokumentų matyti, kad viešojo intereso, kurį privalo ginti prokuroras, nurodytoje civilinėje byloje nėra. Šioje byloje pareiškėja turėjo visas galimybes savo interesus ginti savarankiškai, viešojo intereso gynimas negali būti tapatinamas su konkretaus asmens teisių ir interesų gynimu. Be to, 2011-12-27 nutarimu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą byloje Nr. ( - ), kurio pagrindu pareiškėja kreipėsi į prokurorą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtoje civilinėje byloje. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Generalinio prokuroro 2011-03-24 nutarimas, kuriuo buvo atsisakyta kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. ( - ) yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjos skundą atmetė.

7Pareiškėja R. Š. ir suinteresuotas asmuo V. L. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį ir prokurorės 2011-03-24 nutarimą bei įpareigoti Generalinį prokurorą kreiptis į apylinkės teismą dėl proceso atnaujinimo; tuo atveju, jeigu skundas būtų atmestas, prašo sumažinti atsakovei R. L. priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 2 420 Lt iki 300 Lt. Nurodo, kad jie kreipėsi į Generalinį prokurorą pažeistai teisei ginti, tačiau vietoje jų reikalavimo pastarasis siekia trukdyti įgyvendinti teisėtus interesus ir ginti pažeistas teises. Teismas išnagrinėjo bylą vadovaudamasis prielaidomis ir atsakovo pateiktais tarpiniais dokumentais, kurie yra išvestiniai iš atsakovo neteisėtų ir nepagrįstų veiksmų ir tai įrodoma tuo, kad atsakovas neišleido nė vieno įsakymo ir nesiėmė jokių kitų konkrečių veiksmų, apginant pareiškėjų teises ir teisėtus interesus, kas sudaro pagrindą atlyginti pareiškėjams patirtus nuostolius ir žalą. Pažymi, jog priteistos išlaidos atsakovei pernelyg didelės, kadangi teismas nukrypo nuo Teisingumo ministro rekomendacijų, kuriose tokio pobūdžio bylose numato apie 300 Lt, todėl prašo, tuo atveju, jeigu skundas būtų atmestas, sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 2 420 Lt iki 300 Lt.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. L. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, taip pat prašo skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad pareiškėjai skunde nurodo deklaratyvias, realybės ir tikrovės neatitinkančias aplinkybes, dėsto su skundo dalyku ir proceso atnaujinimo institutu nesusijusius, nepagrįstus argumentus, kaltina kitus asmenis nusikalstamų veikų padarymu. Skundo turinyje nėra teisinių ar faktinių argumentų, kurie būtų tinkami ir analizuotini, sprendžiant dėl proceso atnaujinimo galimybių, pareiškėjų išdėstyti reikalavimai yra ne tik nepagrįsti ir neteisėti, tačiau dalis jų civiliniame procese yra apskritai nereikštini. Skundo teiginiams pagrįsti nėra pateikti jokie įrodymai. Pažymi, jog pareiškėjai, teikdami skundą ir dėstydami jame akivaizdžiai fiktyvius, nepagrįstus, neteisėtus ir realybės neatitinkančius argumentus, kaltindami kitus asmenis, tame tarpe valstybės institucijas, tarnautojus ir pareigūnus, įvairių nusikalstamų veikų padarymu, nurodydami objektyviai neegzistuojančias ir negalinčias egzistuoti melagingas aplinkybes, kurios nėra grindžiamos jokiais įrodymais, be jokio teisinio ir faktinio pagrindo inicijuodami teisminius procesus, akivaizdžiai piktnaudžiauja procesu, dėl ko yra švaistomos proceso dalyvių ir valstybės lėšos, jiems yra sukeliamos neigiamos emocijos, yra diskredituojama teisinės valstybės teisminė sistema ir pažeidžiamos proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą Generalinė prokuratūra prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Generalinio prokuroro teisė (ir pareiga) kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo siekiant apginti viešąjį interesą, numatyta CPK 365 str. 2 d., gali būti realizuota tik esant įstatymo numatytoms sąlygoms – nustačius esant bent vieną iš CPK 366 str. 1 d. nurodytų proceso atnaujinimo pagrindų ir viešojo intereso pažeidimą. Pareiškėjos 2011-02-14 prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo prašoma inicijuoti proceso atnaujinimą CPK 366 str. 1 d. 8 ir 9 punktuose nustatytais pagrindais, tačiau nenurodyta, kaip įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo pažeistas viešasis interesas. Susipažinęs su civiline byla Nr. ( - ), Generalinis prokuroras nenustatė viešojo intereso pažeidimo ir 2011-03-24 nutarimu atsisakė kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjo siekis apginti savo privačius interesus pasitelkiant viešojo intereso gynimo, Generaliniam prokurorui inicijuojant proceso atnaujinimą, institutą neatitinka viešojo intereso gynimo instituto paskirties. Viešojo intereso gynimas nėra vieno konkretaus asmens teisių gynimas, jis turi būti susijęs su neindividualizuotu visuomenės, jos dalies, tam tikrų asmenų grupių teisių bei teisėtų interesų pažeidimu. Pažymi, jog atskirajame skunde, kaip ir skunde teismui, keliamas proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytu pagrindu klausimas. Pastebėtina, kad pareiškėjos 2011-02-14 prašyme dėl proceso atnaujinimo nebuvo prašoma atnaujinti procesą šiuo pagrindu. Nepaisant to, Generalinis prokuroras išsamiai išnagrinėjo prašyme nurodytas aplinkybes ir konstatavo, kad nenustatytas nei CPK 366 str. 1 d. 9 p. numatytas pagrindas, nei kiti proceso atnaujinimo pagrindai.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja R. Š. kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydama pateikti prašymą atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. ( - ). Generalinis prokuroras 2011-03-24 nutarimu Nr. 17.9-678 atsisakė kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ). Pareiškėja R. Š. su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Generalinio prokuroro 2011-03-24 nutarimą ir įpareigoti prokurorą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas 2012-01-30 nutartimi pareiškėjos skundą atmetė. Pareiškėja R. Š. ir suinteresuotas asmuo V. L., nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi pateikė atskirąjį skundą.

13CPK 365 str. 2 d. nustatyta, kad prašymus dėl proceso atnaujinimo, siekiant apginti viešąjį interesą, gali paduoti Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. Be to, Prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 p. ir 19 str. įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą įstatymų nustatyta tvarka. Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p. nustatyta prokuroro teisė ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras turi pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Šiuo atveju ginti viešąjį interesą prokuroras gali ne tik pagal asmens, asmenų grupės, institucijos ar organizacijos kreipimąsi, bet ir savo iniciatyva, taip pat tada, kai viešąjį interesą privalantys ginti asmenys nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti (Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis). Taigi, Generalinis prokuroras kreiptis dėl proceso atnaujinimo gali tik gindamas viešąjį interesą. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad viešasis interesas – tai visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Tokie interesai turi būti konkretūs, aiškiai apibrėžti, turi būti nurodyta, kokios visuomenės grupės interesai yra ginami (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 18 d., 2001 m. balandžio 2 d. nutarimai). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja R. Š. siekia atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal R. Š. ieškinį atsakovams V. L., R. L., kuriuo ji prašė priteisti solidariai iš atsakovų 130 000 Lt 2005-01-13 vekselyje numatytos piniginės prievolės, 30 000 Lt kompensaciją neturtinei žalai atlyginti, 10 000 Lt palūkanų, 2 000 Lt delspinigių, 2000 Lt netesybų, 650 Lt, sumokėtų notarui už vykdomojo įrašo išdavimą. Tai yra išimtinai privataus pobūdžio reikalavimai dėl piniginės prievolės priteisimo. Šie reikalavimai yra susiję tik su pareiškėjos asmeniniais turtiniais interesais, tokie reikalavimai negali būti vertinami, kaip susiję su visuomenės dalies interesų pažeidimu. Kitų aplinkybių, jog yra pažeisti svarbūs valstybės ar visuomenės interesai, byloje nenustatyta, todėl darytina išvada, kad Generalinis prokuroras, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, pagrįstai atmetė pareiškėjos R. Š. prašymą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo.

14Pažymėtina, jog pareiškėja ir suinteresuotas asmuo patys gali pasinaudoti teise kreiptis į teismą, prašydami atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. nurodytais pagrindais, ir taip ginti, jų manymu, pažeistas teises ir interesus.

15Pareiškėja R. Š. atskiruoju skundu taip pat prašo, tuo atveju, jeigu skundas būtų atmestas, sumažinti atsakovei R. L. priteistas bylinėjimosi išlaidas nuo 2 420 Lt iki 300 Lt. Atskirasis skundas šioje dalyje taip pat atmetamas. Pažymėtina, jog bendra priteistų bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų dydžių už suteiktas teisines paslaugas, todėl nėra pagrindo mažinti iš pareiškėjos R. Š. suinteresuoto asmens R. L. naudai priteistų 2 420 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų.

16Suinteresuotas asmuo R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skirti pareiškėjams baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad CPK 95 str. 1 d. numatytos dvi būtinos sąlygos įstatyme numatytoms pasekmėms už piktnaudžiavimą procesine teise kilti, tai yra šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas daug didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Siekdama savo tikslų ir naudodamasi savo procesinėmis teisėmis šalis negali jomis piktnaudžiauti, t. y. naudotis per didelėmis, neproporcingomis priemonėmis, darančiomis nuostolių kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja R. Š. ir suinteresuotas asmuo V. L., nesutikdami su Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-01-30 nutartimi, nustatyta tvarka pateikė atskirąjį skundą. Vien aplinkybė, kad atskirasis skundas netenkinamas, neleidžia daryti išvados, jog apeliantai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Jie gali laisvai naudotis savo subjektinėmis teisėmis ir nevaržomi pasirinkti savo teisių gynimo būdą, kuris, nenustačius įstatymų pažeidimų, negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, todėl suinteresuoto asmens R. L. prašymas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti pareiškėjai R. Š. ir suinteresuotam asmeniui V. L. baudą atmestinas.

17Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Pareiškėja R. Š. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti... 4. Generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą nurodė, kad jie su skundo... 5. Suinteresuotas asmuo R. L. nesutiko su skunde išdėstytais reikalavimai.... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-01-30 nutartimi pareiškėjos R. Š.... 7. Pareiškėja R. Š. ir suinteresuotas asmuo V. L. pateikė atskirąjį skundą,... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo R. L. prašo Vilniaus... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Generalinė prokuratūra prašo Vilniaus... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja R. Š. kreipėsi į Generalinę... 13. CPK 365 str. 2 d. nustatyta, kad prašymus dėl proceso atnaujinimo, siekiant... 14. Pažymėtina, jog pareiškėja ir suinteresuotas asmuo patys gali pasinaudoti... 15. Pareiškėja R. Š. atskiruoju skundu taip pat prašo, tuo atveju, jeigu... 16. Suinteresuotas asmuo R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skirti... 17. Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartį palikti...