Byla 2A-24-538/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant atsakovės D. E. atstovui advokatui Jonui Dargiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės D. E. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal UAB „Erama“ ieškinį atsakovei D. E., tretiesiems asmenims D. B., R. V. ir Klaipėdos miesto šeštojo notaro biuro notarei Linai Peštenienei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Erama“ kreipėsi į teismą ir prašė: pripažinti 2006 m. lapkričio 10 d. pakvitavimą negaliojančiu pagal CK 1.90 str.1 d. priteisti iš atsakovės 44742,50 Lt skolos; priteisti iš atsakovės netesybas, t. y. 13827,48 Lt delspinigių; priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006 m. kovo 3 d. su atsakove sudarė preliminarią nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė - nupirkti 39,97 kv. m. ploto butą (su bendro naudojimo patalpa ir proporcingai buto plotui tenkančia žemės sklypo dalimi), esantį Klaipėdos g. 8-54, Klaipėdoje. Atsakovė pagal preliminarią sutartį sumokėjo ieškovei 15182,00 Lt dydžio avansą ir 2006 m. spalio 6 d. Klaipėdos miesto šeštajame notaro biure šalys sudarė minėto nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartyje numatyta buto pardavimo kaina – 151124,50 Lt. Likusią sumą atsakovė įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatyta tvarka: 71200,00 Lt atsakovė įsipareigojo sumokėti per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos, o paskutinę 64742,50 Lt dydžio įmoką - per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Atsakovė 2006 m. spalio 10 d. sumokėjo ieškovei 71200,00 Lt. Po bylos iškėlimo teisme atsakovė sumokėjo 20000,00 Lt, tačiau liko skolinga ieškovei 44742,50 Lt sumą. Nurodė, kad atsakovė D. E. vengia vykdyti prievolę sumokėti visą įsigyto nekilnojamojo daikto kainą ir remdamasi pakvitavimu klaidina teismą, kad už butą atsakovė yra sumokėjusi visą kainą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškinį tenkino iš dalies. 2006 m. lapkričio 10 d. pakvitavimą apie atsiskaitymą pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą Klaipėdos miesto šeštajame notaro biure (notarinio registro Nr. LP-9392) pripažino negaliojančiu, priteisė ieškovei UAB „Erama“ iš atsakovės D. E. 44742,50 Lt skolos, 1637,85 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 46380,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008-06-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2000,00 Lt išlaidų už teisinę pagalbą, 1607,59 Lt žyminio mokesčio. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė valstybei iš ieškovės UAB „Erama“ 17,57 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš atsakovės D. E. valstybei priteisė 66,83 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodė, kad atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad paskutinė įmoka už įsigytą butą buvo mokėta pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytu laiku ir tvarka arba vėliau. Ieškovės UAB „Erama“ pateikti rašytiniai įrodymai, t.y. banko sąskaitų išrašai, banko išduoti rašytiniai patvirtinimai, taip pat liudytojo L. C. parodymai patvirtino aplinkybę, kad atsakovė iki šiol nėra sumokėjusi ieškovei 44742,50 Lt, o 2006 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos miesto šeštajame notaro biure ieškovės atstovo pasirašytas pakvitavimas buvo išduotas dėl suklydimo.

4Atsakovė D. E. pateikė apeliacinį skundą ir prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad ieškovė pateikė tik vieno banko sąskaitos išrašus, teismas kitų sąskaitų išrašų nereikalavo, nors trečiasis asmuo D. B. teismui paaiškimo, kad reikalaujamą pinigų sumą už ją pervedė kito asmens vardu, t.y. M. S., Renatos Rilia. Pas notarą nuvykta pasirašyti pakvitavimo po telefoninio pokalbio su ieškovės atstovu, kuris teigė, kad pinigai įmonėje gauti. Pinigai buvo sumokėti ne grynaisiais, o darant bankinį pavedimą, kurio išrašai tikrai turėtų būti išlikę. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nemėgino aiškintis, ar pinigai nebuvo pervesti į specialiai pateiktą kitą ar asmeninę L. C. ar R. V. sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, nepilnai, todėl priimtas sprendimas naikintinas.

5Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.90 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, remdamasis šia įstatymo norma, 2009-02-27 sprendimu pripažino 2006-11-10 pakvitavimą apie atsiskaitymą pagal pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą Klaipėdos miesto šeštajame notaro biure pripažino negaliojančiu. Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato: sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1. 63 str. 1 d.) Pakvitavimu nesiekiama teisinio rezultato, juo tik patvirtinta, kad atsiskaityta pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Taigi pakvitavimas negali būti laikomas sandoriu, todėl, jis negali būti pripažintas negaliojančiu. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Rašytiniai įrodymai – tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (CPK 197 str.) Dažnai dokumentai ir kitokie raštai yra surašomi turint tikslą, kad vėliau galimai iškilsiančiam teisiniame ginče jie galėtų būti rašytiniai įrodymai, pavyzdžiui, skolos rašteliai, t.y. dokumentai, kuriais tikslingai siekiama patvirtinti tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimą. Taigi pakvitavimas yra įrodymas, kuriuo siekiama patvirtinti tam tikrą faktinę aplinkybę. Pakvitavime (b.l. 19, I tomas) UAB „Erama“ įgaliotinis R. V. patvirtina, kad atsakovė D. E., pagal 2006-10-06 notaro patvirtintą pirkimo – pardavimos sutartį, sumokėjo 151124,50 Lt ir nurodė, kad prievolė pagal anksčiau nurodytą pirkimo – pardavimo sutartį įvykdyta. Šis pakvitavimas įrodo, kad atsakovė pagal pirkimo – pardavimo sutartį yra pilnai atsiskaičiusi. Kitų įrodymų, paneigiančių šį įrodymą, byloje nėra pateikta. Pateikti banko sąskaitų išrašai nepaneigia pakvitavime nurodytos aplinkybės, kad atsakovė visiškai atsiskaitė su ieškove ir dėl to buvo surašytas šis pakvitavimas, todėl darytina išvada, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovė su ieškove yra pilnai atsiskaičiusi (CPK 178 str., 179 str. 1 d.)

9Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuoti proceso ir materialinės teisės normų pažeidimai pripažintini esminiais, nes dėl jų byla nebuvo tinkamai išnagrinėta (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.), dėl to Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-27 sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas. Atmetus ieškovo reikalavimus, vadovaujantis LR CPK 93 str. 1 d. ir 4 d., atitinkamai keistina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Atmetus ieškovo reikalavimus iš ieškovės atsakovės naudai priteistina 480 Lt žyminio mokesčio sumokėto už apeliacinį skundą. Kadangi atsakovė paduodant apeliacinį skundą buvo atleista nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tai iš atsakovės į valstybės pajamas priteistina 2000 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 2 d.). Iš ieškovės į valstybės pajamas priteistina 265 Lt išlaidų, patirtų valstybės garantuojamai teisinei pagalbai, 84,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Vadovaujantis CPK 150 str. 4 d. naikintinos laikinosios apsaugos priemonės.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

12Ieškovės UAB „Erama“ ieškinį atmesti.

13Priteisti iš UAB „Erama“ 480 Lt turėtų žyminio mokesčio išlaidų paduodant apeliacinį skundą D. E. ir 2000 Lt žyminio mokesčio, 265 Lt išlaidų, patirtų dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo bei 84,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, į valstybės pajamas.

14Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-06-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai