Byla 2S-1665-253/2015
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, antstolis J. P., UAB „Būsto paskolų draudimas“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo T. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-31 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo T. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB DNB bankas, antstolis J. P., UAB „Būsto paskolų draudimas“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratore skirti UAB „Bankroto valdymas“. Nurodė, kad jo finansinė būklė atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatytas sąlygas ir pagrindus fizinio asmens bankrotui iškelti, atkurti mokumą gali tik inicijavęs bankroto bylą. 2008-05-16 AB DNB bankas suteikė kreditą 79645,50 Eur buto, esančio ( - ), pirkimui. Nuo 2012 m. sumažėjo pajamos, tapo sunku laiku mokėti kredito įmokas. 2015 m. pirmą pusmetį turėjo sveikatos problemų ir negalėjo dirbti bei gauti pajamų. Neišgalint mokėti laiku kredito įmokų, bankas nutraukė kredito sutartį. Per 2015 m. penkis mėnesius pajamos sudarė 669 Eur. Šiuo metu vidutinės pajamos yra 134 Eur, o ateityje tikisi uždirbti 290 Eur, kaip ir 2014 m. Mano, kad yra pagrindas konstatuoti, jog išmokėti bankui įsiskolinimo nebeišgali. Išlaikytinių neturi, skolininkų taip pat neturi, būtiniausiems poreikiams yra reikalinga 290 Eur suma.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-31 nutartimi nutarė iškelti pareiškėjui T. S. bankroto bylą, paskirti T. S. bankroto administratore UAB „Pajūrio administratoriai“; nustatyti 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtinti 600 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; patvirtinti 290 Eur lėšų sumą reikalingą kiekvieną mėnesį T. S. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti trijų mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Teismas pripažino, kad yra pagrindas iškelti pareiškėjui bankroto bylą, nes pareiškėjas yra nemokus ir nenustatyti Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 8 d. numatyti ribojimo pagrindai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas bankroto administratore pasiūlė skirti UAB „Bankroto valdymas“, kreditorius AB DNB bankas siūlė skirti UAB „Pajūrio administratoriai“, UAB „Būsto paskolų draudimas“ taip pat siūlė skirti UAB „Pajūrio administratoriai“. Teismas nustatė, kad abi pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimus, sąlygų nurodytų Fizinių asmenų bankroto įstatymo 11 str. 3 d., dėl kurių negalėtų būti paskirti bankroto administratore teismas nenustatė, taip pat pateiktos pažymos apie bankroto administratorei reikalingų bankroto procedūroms atlikti lėšų sumą. Įvertinęs visas aplinkybes, pateiktus įrodymus, teismas bankroto administratore skyrė UAB „Pajūrio administratoriai“. Pažymėta, kad nepateikta administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ galimą šališkumą patvirtinančių įrodymų, byloje nėra duomenų, iš kurių galima būtų konstatuoti, jog administratorė dėl kokių nors priežasčių negalės tinkamai vykdyti jai pavestų funkcijų ir tinkamai atlikti jai Fizinių asmenų bankroto įstatyme priskirtų pareigų. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorės veiklos vieta taip pat yra svarbi parenkant bankroto administratorę. UAB „Pajūrio administratoriai“ buveinė yra Klaipėdoje, kuri sutampa su bankroto bylą nagrinėjančio teismo buveinės vieta bei pareiškėjo gyvenamąją vieta, kas teismo nuomone, sudarytų galimybę operatyviau spręsti bankroto administravimo proceso metu kylančius klausimus, užtikrintų sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą bei būtų mažesni bankroto administravimo kaštai, tuo tarpu pareiškėjo siūlomos administratorės UAB „Bankroto valdymas“ veiklos vieta yra Vilniuje. Taip pat parenkant bankroto administratorės kandidatūrą teismas įvertino ir kreditorių pritarimą bankroto administratorės kandidatūrai.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas T. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-31 nutarties dalį, kurioje pareiškėjo T. S. bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratoriai“ ir pareiškėjo bankroto administratore paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Pareiškėjas nurodo, kad kreditorių AB DNB banko bei UAB „Būsto paskolų draudimas“ buveinės yra Vilniuje, todėl kreditorių susirinkimai vyktų pagal didžiųjų kreditorių buveines, t. y. Vilniuje, ir nesutinka su teismo pozicija, kad bankroto administratorė, kurios buveinė yra Klaipėdoje, prisidėtų prie skaidresnio ir operatyvesnio bankroto proceso. Aplinkybė, kad teismas, kurio žinioje yra bankroto byla, yra Klaipėdoje, nėra ir negali būti lemiama skiriant bankroto administratorę, kadangi procesiniai dokumentai gali būti siunčiami tiek registruotu paštu, tiek per elektroninę teismų sistemą ir tai netrukdo proceso operatyvumui. Nenutinka, kad UAB „Pajūrio administratoriai“ paskyrimas pareiškėjo bankroto administratore užtikrintų mažesnius bankroto administravimo kaštus, kadangi UAB „Bankroto valdymas“ bankroto administravimo išlaidų sąmatoje siūlo 250 Eur bankroto administravimo lėšų sumą, kai tuo tarpu teismo paskirta bankroto administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“ – daugiau nei du kartus didesnę – 600 Eur lėšų sumą. Pažymi, kad dėl vykdomo proceso pobūdžio, asmens, kuriam iškelta bankroto byla, patiriamų neigiamų išgyvenimų, siekiant užtikrinti fizinio asmens bankroto proceso efektyvumą tarp pareiškėjo ir administratoriaus turi susiklostyti santykiai, kurie būtų paremti pasitikėjimu ir bendradarbiavimu. Didžiausius finansinius reikalavimus turinčio kreditoriaus nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros gali būti vienu iš kriterijų parenkant administratorės kandidatūrą, tačiau ji nelaikytina prioritetine, kadangi nė vienas iš vertinimo kriterijų nėra absoliutus. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių UAB „Bankroto valdymas“ negalėtų atlikti jai pavestų funkcijų, būtų šališka ar suinteresuota bylos baigtimi, netinkamai ar nesklandžiai vykdytų pareiškėjo bankroto procedūrą, todėl nėra jokių aplinkybių, dėl kurių UAB „Bankroto valdymas“ būtų netinkama bankroto administratorė tiek Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasme, tiek vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

5Atsiliepimu suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, skirdamas bankroto administratorę, vadovavosi kriterijais, kuriais turi teisę vadovautis parenkant bankroto administratorę. Atskirajame skunde nepateikta argumentų, kodėl UAB „Pajūrio administratoriai“ bankroto administratorės kandidatūra nėra tinkama. Pažymi, kad bankroto administratoriai visada kreditorių susirinkimus rengia savo buveinės vietoje, o kreditoriai susirinkimuose turi teisę balsuoti raštu, todėl kreditorių susirinkimus rengti Vilniuje nebus jokios priežasties. Bankroto administratorei UAB „Pajūrio administratoriai“ reikalinga 600 Eur bankroto administravimo išlaidų suma atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 str. 3 d. reikalavimus. Be to, bankroto administravimo išlaidoms reikalinga suma iki teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos sudaro tik nedidelę visam bankroto procesui reikalingų bankroto administravimo išlaidų dalį. Aplinkybė, kad teismo paskirtos bankroto administratorės buveinė yra Klaipėdoje, neabejotinai lems ženkliai mažesnes bankroto administravimo išlaidas, kadangi administratorei nereikės patirti kuro išlaidų vykstant į teismą. Be to, pareiškėjui priklauso hipoteka įkeistas turtas, esantis Klaipėdoje, kuris turės būti parduodamas bankroto proceso metu, kas lemtų administratorės vykimą į Klaipėdą ir dėl to papildomas išlaidas. Kreditorių susirinkimas vykstant Klaipėdoje bankrutuojančiam asmeniui netektų patirti papildomų išlaidų dėl galimo dalyvavimo kreditorių susirinkimuose. Nesutinka su atskirojo skundo teiginiais, kad teismas turėjo skirti prioritetą pareiškėjo siūlomai bankroto administratorei.

6Atsiliepimu suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog paskyrus jo siūlomą bankroto administratorę UAB „Bankroto valdymas“, būtų mažesnės bankroto administravimo išlaidos. Akivaizdu, kad skiriant fizinio asmens bankroto administratorių, kurio veiklos vieta sutampa su fizinio asmens ir jo turto buvimo vieta, bus patirta kur kas mažiau administravimo išlaidų, nes bus išvengta transporto išlaidų, o administruoti asmenį ir vykdyti jo turto pardavimo procedūras, suderinti su bankrutuojančiu asmeniu jo mokumo atkūrimo planą bei jį įgyvendinti bus kur kas patogiau, ekonomiškiau ir koncentruočiau, kai administratorė veikia tame pačiame mieste kaip ir bankrutuojantis asmuo, šiuo atveju Klaipėdoje. Teigia, kad T. S. bankroto procedūroms atlikti teismo patvirtinta 600 Eur suma nesudaro pagrindo laikyti šią sumą neprotingai didele, juolab, nesudaro pagrindo dėl to administratore paskirti pareiškėjo siūlomą administratorę UAB „Bankroto valdymas“. Pažymi, kad bankroto administravimo metu paaiškėja administravimo veiksmų kiekis ir tikrieji kaštai, o administravimo išlaidas tvirtina bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimas. Teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad pareiškėjo kreditoriai AB DNB bankas ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ pritaria UAB „Pajūrio administratoriai“ kandidatūrai.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Byloje nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-07-31 nutartimi nutarė iškelti pareiškėjui T. S. bankroto bylą bei paskirti T. S. bankroto administratore UAB „Pajūrio administratoriai“. Atskiruoju skundu pareiškėjas T. S. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015-07-31 nutarties dalį dėl UAB „Pajūrio administratoriai“ paskyrimo pareiškėjo bankroto administratore ir prašo pareiškėjo bankroto administratore paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis apeliacine tvarka neapskųsta, dėl to apeliacinės instancijos teismas nagrinėja, vertina ir pasisako dėl atskiruoju skundu apskųstos nutarties dalies teisėtumo bei pagrįstumo.

9Nagrinėjamu atveju tiek pareiškėjas, kuris inicijavo savo bankroto procesą, tiek kreditoriai UAB „Būsto paskolų draudimas“ bei AB DNB bankas pasiūlė teismui bankroto administratorių kandidatūras (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 11 str. 2 d.). Apelianto nuomone, tinkamesnė bankroto administratorė tiek dėl operatyvumo, tiek dėl mažesnių kaštų šiuo atveju yra pareiškėjo pasiūlyta bankroto administratorė UAB „Bankroto valdymas“. Ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl kriterijų, pagal kuriuos, esant administratorių konkurencijai, parenkamas bankroto administratorius, pažymėjo, kad teismas turėtų atsižvelgti į: pirma, kriterijus, susijusius su nuolatiniais bankroto administratoriaus požymiais (bankroto administratorius yra juridinis ar fizinis asmuo; bankroto administratoriaus dydis, darbuotojų skaičius, bankroto administratoriaus patirtis, šiuo metu administruojamų fizinių asmenų, taip pat įmonių skaičius ir pan.); antra, kriterijus, susijusius su asmeniu, kurį reikia administruoti (asmens, kuriam keliama bankroto byla, valdomą turtą, kreditorių skaičių ir pan.); trečia, kriterijus, atskleidžiančius bankroto administratoriaus santykį su siūlomu administruoti fiziniu asmeniu (bankroto administratoriaus teritorinė buveinė (veiklos vieta) ir atstumas iki fizinio asmens, kuriam keliama bankroto byla, gyvenamosios vietos teismo, bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūliusį asmenį, daugumos kreditorių (didžiausių kreditorių) pritarimas siūlomai kandidatūrai, siūlomo administratoriaus sutikimas vykdyti bankroto procedūras ir pan.). Įvertinęs konkrečias bylos aplinkybes, teismas gali suteikti teisinės reikšmės ir kitiems kriterijams, kurie negali būti diskriminaciniai, prieštaraujantys įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taigi, fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūroms įvertinti teismas gali pasirinkti bet kuriuos nurodytus ar kitus teisinės reikšmės turinčius kriterijus, tačiau kandidatūras turi vertinti pagal tuos pačius aiškius ir objektyvius kriterijus ir argumentuoti tokį savo pasirinkimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015).

11Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad šiuo atveju bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ buveinei esant Klaipėdoje, bankroto procesas būtų sklandesnis ir operatyvesnis. Pareiškėjo siūlomos bankroto administratorės UAB „Bankroto valdymas“ buveinės vieta yra Vilniuje. Nors apeliantas pažymi, kad kreditorių UAB „Būsto paskolų draudimas“ bei AB DNB banko buveinės yra Vilniuje, dėl to kreditorių susirinkimai galėtų vykti šiame mieste, tačiau pažymėtina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatyme numatyta kreditorių teisė iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 25 str. 7 d.). Be to, šiuo atveju pareiškėjo, kuris kreipėsi dėl fizinio asmens bankroto bylos jam iškėlimo, gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje. Svarbi ir aplinkybė, kad pareiškėjui priklausantis realizuotinas nekilnojamasis turtas taip pat yra Klaipėdoje. Taigi pareiškėjo siūlomos administratorės vykimas į realizuotino turto vietą gali lemti daug didesnius bankroto administravimo kaštus, nei skundžiama nutartimi paskirtos bankroto administratorės, kurios buveinė yra Klaipėdoje. Matyti, kad pirmosios instancijos teismas bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ buveinės vietos sutaptį su teismo, kurio žinioje yra fizinio asmens bankroto byla, vieta (Klaipėda), vertino atsižvelgdamas ir į aplinkybę, jog šiame mieste yra ir pareiškėjo gyvenamoji vieta. Taigi, teismo, kurio žinioje yra bankroto byla, vieta vertinta ne kaip lemiantis kriterijus, bet kitų aplinkybių visumoje.

12Apeliantas nesutinka, kad UAB „Pajūrio administratoriai“ paskyrimas bankroto administratore užtikrintų mažesnius administravimo kaštus ir nurodo, jog UAB „Bankroto valdymas“ bankroto administravimo išlaidų sąmatoje siūlo 250 Eur bankroto administravimo lėšų sumą, tuo tarpu teismo paskirta bankroto administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“ – 600 Eur lėšų sumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodomas kriterijus dėl bankroto administratorių pateiktų administravimo išlaidų sąmatų dydžio skirtumo, nesudaro lemiančio pagrindo vertinti, jog teismo paskirta bankroto administratorė parinkta nepagrįstai. Pažymėtina, kad vien šis kriterijus savaime nelaikytinas lemiančiu vieno administratoriaus pranašumą prieš kitą ir vertintinas atsižvelgiant į kitų kriterijų bei konkrečių bylos aplinkybių visumą. Be to, šiuo atveju abiejų bankroto administratorių pasiūlytos administravimo išlaidų sumos atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 str. 3 d. reikalavimus. Taip pat abu apelianto nurodomi didieji kreditoriai (UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir AB DNB bankas) pritarė UAB „Pajūrio administratoriai“ kandidatūrai, šį kriterijų įvertino ir pirmosios instancijos teismas.

13Pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 str. 1 d.). Tad šiuo institutu pirmenybė skiriama ne tik skolininko, bet ir kreditorių interesams užtikrinti, t. y. teisingai skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyrai išlaikyti. Administratoriaus ir bankrutuojančio fizinio asmens tarpusavio pasitikėjimas, bendradarbiavimo galimybė nelaikytini objektyviu administratorių apibūdinančiu kriterijumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015). Apeliantas nurodo, kad nėra jokių aplinkybių, dėl kurių UAB „Bankroto valdymas“ būtų netinkama bankroto administratorė. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorę, patikrino, ar nėra Fizinių asmenų bankroto įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių abi pasiūlytos kandidatės negalėtų būti skiriamos fizinio asmens bankroto administratore, ir nustatė, kad abi pasiūlytos kandidatūros atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo reikalavimus. Vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įtvirtina diskrecijos teise, pirmosios instancijos teismas bankroto administratore paskyrė UAB „Pajūrio administratoriai“. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas taikė teisiškai reikšmingus kriterijus ir turėjo pagrindą vertinti, jog šioje byloje UAB „Pajūrio administratoriai“ paskyrimas bankroto administratore sudarytų galimybę operatyviau spręsti bankroto administravimo proceso metu kylančius klausimus, užtikrintų bankroto procedūrų operatyvumą bei sklandumą ir bei mažesnius administravimo kaštus, bei savo pasirinkimą tinkamai motyvavo.

14Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas fizinio asmens bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, tinkamai aiškino ir taikė fizinių asmenų bankrotą reglamentuojančias teisės normas bei tinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė prašymą priteisti iš apelianto T. S. 242 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstas rašytiniais įrodymais, išlaidos nelaikytinos per didelėmis, dėl to, atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, prašymas tenkintinas ir bylinėjimosi išlaidos suinteresuoto asmens AB DNB banko naudai priteisintos iš apelianto T. S. (CPK 98 str.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-31 nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš pareiškėjo T. S. suinteresuoto asmens AB DNB banko naudai 242 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai