Byla 2-153-464/2016
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-665-755/2015 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. R. (L.) ir R. R., ir pagal atsakovės N. R. priešieškinį M. L. nagrinėjimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovo M. L. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-665-755/2015 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. R. (L.) ir R. R., ir pagal atsakovės N. R. priešieškinį M. L. nagrinėjimas,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. R. (L.), R. R. dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, dėl 2007-01-08 LUAB „Terama“ akcijų pirkimo-pardavimo pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, pagal N. R. (L.) reikalavimą atsakovui M. L. dėl 4 000 Lt skolos priteisimo, pagal atsakovės N. R. priešieškinį ieškovui M. L. dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe, pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams UAB „Art Deco“, LUAB „Terama“, tretieji asmenys N. R. (L.), R. R., dėl 2007-11-09 akcijų pasirašymo sutarties, 2007-11-10 susitarimo dalies, 2007-11-09 turto perdavimo-priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nekilnojamojo turto grąžinimo LUAB „Terama“ nuosavybėn.

3Panevėžio apygardos teismas 2015-09-09 nutartimi (t. 11, b. l. 3) šios civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki Kauno miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-22719-528/2015 pagal D. L. pareiškimą pripažinti M. L. neveiksniu.

4Dėl šios nutarties ieškovas M. L. padavė atskirąjį skundą (t. 11, b. l. 7), kuriame prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015-09-09 nutartį ir grąžinti bylą toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

5Ieškovas M. L. 2016-01-14, t. y. iki atskirojo skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui pareiškimą, kuriuo atsisako nuo savo atskirojo skundo ir prašo apeliacinį procesą nutraukti.

6Prašymas tenkintinas.

7Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijuojančių asmenų procesinių teisių, kurios įgyvendinimas yra dispozityvumo principo išraiška, t. y. apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva (CPK 308 str.). Kartu toks atsisakymas nuo skundo nėra besąlyginis pagrindas nutraukti šį procesą, nes teismas nepriima atsisakymo nuo skundo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 42 str. 2 d., 308 str. 1 d., 338 str.). Teismas, spręsdamas tokį klausimą, turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantiems asmenims yra žinomi atsisakymo nuo skundo teisiniai padariniai.

8Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog M. L. atsisakymas nuo atskirojo skundo prieštarauja įstatymams ar pažeidžia šalių ir (ar) kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, apeliacinis teismas taip pat nenustatė ir viešojo intereso gynimo poreikio. Ieškovas M. L. patvirtino, kad teisiniai tokio veiksmo padariniai jam yra žinomi (CPK 308 str. 3 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepriimti atsisakymo nuo atskirojo skundo. Priėmus atsisakymą nuo atskirojo skundo, apeliacinis procesas šioje byloje nutraukiamas.

9Pažymėtina ir tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina aplinkybę, jog Kauno miesto apylinkės teismo civilinė bylą Nr. e2-12-528/2016 (buvęs Nr. e2-22719-528/2015) įsiteisėjusia 2016-01-06 nutartimi buvo nutraukta, priėmus D. L. atsisakymą nuo reikalavimo pripažinti M. L. neveiksniu (CPK 179 str. 3 d.). Tokia civilinės bylos, dėl kurios skundžiama nutartimi buvo sustabdytas šios bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, baigtis reiškia nagrinėjamos bylos sustabdymo pagrindo pasibaigimą (CPK 166 str. 2 p.) ir, atitinkamai, suponuoja teismo pareigą atlikti CPK 167 straipsnyje numatytus procesinius veiksmus. Tokiu atveju kliūtys toliau tęsti nagrinėjamos bylos procesą pirmosios instancijos teisme, nepaisant ieškovo apsisprendimo nebetęsti apeliacinio proceso, jau yra išnykusios.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 308 straipsnio 2 dalimi bei 338 straipsniu,

Nutarė

11Priimti ieškovo M. L. atsisakymą nuo atskirojo skundo ir apeliacinį procesą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai