Byla I-348-561/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant D.Švilpienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

5 Pareiškėjas G. B. su prašymais kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) 23 802,79 Lt darbo užmokesčio nepriemoką, susidariusią dėl netinkamo minimalios mėnesinės algos taikymo.

6Prašymuose pareiškėjas nurodė, kad dirba Departamento Organizacinio skyriaus viršininku. Savo reikalavimus pagrindė tuo, kad LR valstybės tarnybos įstatyme buvo įtvirtintas pareigūnų atlyginimų skaičiavimo mechanizmas, kuris orientuotas į tai, kad valstybės tarnautojų atlyginimai didės sulig ekonominiais valstybės rodikliais. Šiuo metu minimali mėnesinė alga siekia 600 Lt, valstybės tarnautojams, nepaisant spartaus valstybės ekonomikos ir vidutinio darbo užmokesčio augimo, ir toliau taikomas 430 Lt dydžio minimalios mėnesinės algos dydis. Pareiškėjo teigimu, taip valstybė ne tik nevykdo savo pačios duotų įsipareigojimų, ignoruoja ir diskriminuoja valstybės pareigūnus, bet ir pamina esminius teisinės valstybės principus.

7Nurodė, kad LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu “Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” Nr. 937 valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta 430 Lt, o darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga – 450 Lt dydžio minimali mėnesinė alga. Vėlesniuose LR Vyriausybės nutarimuose minimalios mėnesinės algos dydžiai buvo didinami tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimalios mėnesinė algos dydis nekito ir buvo 430 Lt. Pareiškėjo manymu, tokiu darbo užmokesčio valstybėms tarnautojams reglamentavimu taip pat pažeidžiama valstybės garantuojama kiekvieno žmogaus teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, pažeidžiamas ir konstitucinis visų asmenų lygybės principas (LR Konstitucijos 48 ir 29 str.).

8Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo G. B. prašymą prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Departamentas yra biudžetinė valstybės įstaiga, todėl skaičiuodamas ir mokėdamas pareiškėjui darbo užmokestį, kaip ir privaloma, vadovavosi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Atsakovas, vadovaudamasis LR Konstitucinio Teismo 2003-12-30 nutarimu, teigia, kad LR Vyriausybei nustačius skirtingą minimalios mėnesinės algos dydį valstybės tarnautojams ir pareigūnams, konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas nebuvo pažeistas.

9Trečiasis suinteresuotasis asmuo LR vidaus reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjo G. B. prašymą nurodė, kad Departamentas yra savarankiškas viešasis juridinis asmuo, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, o LR vidaus reikalų ministerija vykdo Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo srityje įgyvendinimo kontrolę, todėl neatsako už Departamento veiksmus įgyvendinant teisės aktus vidaus administravimo srityje.

10Pareiškėjas kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), LR Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), LR Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444) ir LR Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jam darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

11Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002-04-23 dieną, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

12LR Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad LR Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr. 937 1.2 punktas, LR Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 punktas ir LR Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtintas mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė minimali mėnesinė alga negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimali mėnesinė alga, neprieštarauja LR Konstitucijai.

13LR Konstituciniam Teismui pripažinus, kad teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjui buvo apskaičiuotas ir mokamas darbo užmokestis, neprieštarauja LR Konstitucijai, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą Departamentą išmokėti pareiškėjui G. B. prašyme nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17G. B. prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

18Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai