Byla A2-12-672/2012

Nustatė

1Pareiškėja E. B. tikslu atkurti nuosavybės teisę į senelių turėtą 146,17 ha žemės sklypą ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. B. mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi ( - ), yra O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, dukra.

2Pareiškėja savo pareiškime buvo nurodžiusi, kad 2009-12-01 Šiaulių apygardos teismas atnaujino praleistą terminą pateikti prašymą dėl nuosavybės teisės atkūrimo į O. S. nekilnojamąjį turtą. Pareiškėja Šiaulių apskrities viršininko administracijai pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tuomet paaiškėjo, kad reikia pateikti papildomus dokumentus įrodančius E. B. giminystės ryšį su O. S. ir J. S.. E. B. tokių dokumentų neturėjo, todėl prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi ( - ), yra O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime ( - ) apskrityje, dukra.

3Akmenės rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 22 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-523-61/2010, tikslu E. B. atkurti nuosavybės teisę į senelių turėtą 146,17 ha žemės sklypą, buvusį ( - ) kaime ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad E. B. mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi ( - ), yra O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, dukra (29-30 b.l.).

4Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra kreipėsi į teismą su prašymu, prašydama dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-523-61/2010.

5Akmenės rajono apylinkės teismas 2010-11-17 nutartimi Generalinės prokuratūros prašymą tenkino ir procesą civilinėje byloje Nr. 2-523-61/2010 atnaujino (61-63 b.l.).

6Pareiškėja E. B. Akmenės rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimu buvo pripažinta neveiksnia (civilinė byla Nr. 2-17-440/2012 m.), 2012 m. kovo 20 d. nutartimi jai buvo nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta O. J. S. (civilinė byla Nr.2-289-440/2012 m.) (85-88 b.l.).

7Teismo posėdyje Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovė, gindama viešąjį interesą, paaiškino, kad E. B., prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, teismui pateikė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2009-12-04 sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-269-519/2009, kuriuo E. B. atnaujintas terminas nuosavybės teisę bei giminystės ryšį su buvusia žemės savininke O. S. patvirtinantiems dokumentams pateikti; Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2009-08-19 raštą Nr. S3-549B-(1.22), kuriuo E. B. rekomenduojama kreiptis į teismą dėl termino dokumentams pateikti atnaujinimo; 1932 m. Žemės tvarkymo departamento matininko A. V. eksplikacija; Akmenės rajono civilinės metrikacijos skyriaus išduotą E. B. santuokos liudijimą Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad 1942 m. liepos 3 d. susituokė U. E., J., gimusi ( - ), ir A. B., J., gimęs ( - ); Akmenės rajono civilinės metrikacijos skyriaus išduotą E. S. santuokos liudijimą Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad 1906-06-11 susituokė E. S. 20 metų (tėvo vardas nenurodytas) ir J. U. 40 metų; Akmenės rajono civilines metrikacijos skyriaus išduotą E. U. (B.) gimimo liudijimą Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad pastarosios tėvas J. U., motina E. S. (tėvo vardas nenurodytas); Kauno metropolijos ( - ) vyskupijos ( - ) Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios 2009-08-04 krikšto sakramento pažymą Nr. 09-13, surašytą remiantis pačios pareiškėjos E. B. liudijimu, kurioje nurodoma, kad E. S., gimusios 1886 metais krikšto įrašo ( - ) Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios Krikštų metrikų knygose nerasta. Tačiau Šiaulių apygardos prokuratūroje tyrimo metu, siekiant nustatyti ar E. B. yra O. S. ir J. S. anūkė, buvo kreiptasi į Lietuvos ypatingąjį archyvą, Lietuvos valstybės istorijos archyvą, ( - ) rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyrių, ( - ) rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyrių, ( - ) rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyrių. Tyrimo metu, gavus iš minėtų institucijų dokumentus, nustatytos aplinkybės nepatvirtina prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto, o priešingai, paneigia, kad E. B. yra O. S. ir J. S. anūkė, o jos mama E. U. buvo O. S. ir J. S. dukra. Lietuvos ypatingojo archyvo 2010-07-14 pažymoje „Apie S. šeimą" nurodyta, kad J. S., R. sūnus, gimęs 1873 m., gyvenęs ( - ) dvare, ( - ) valsčiuje ( - ) apskrityje, 1941 m. birželio 14 d. buvo suimtas Valstybės saugumo liaudies komisariato ( - ) apskrities skyriaus. J. S. anketos (užpildymo datos nėra) skiltyje „šeimos sudėtis" įrašyti: žmona - nėra, sūnus E. 19 m. ir sūnus J. 21 m. Taip pat E. S., sūnaus J., gim ( - ) m., suimtojo anketoje, užpildytoje 1940 m. lapkričio 6 d., skiltyje „šeimos sudėtis" įrašyti tėvas J. S., R., 67 m., gyvenęs ( - ) dvare, ( - ) valsčiuje, motina O. M. S. - mirusi. Nei vienoje iš anketų nenurodyta, kad J. S. turėjo dukrą, ar E. S. seserį. Be to, jau 1940 m. lapkričio 6 d. E. S. anketoje nurodyta, kad jo motina O. M.-S., J. S., gyvenusio ( - ) dvare, žmona, E. S. motina, yra mirusi. Todėl darytina išvada, kad aukščiau paminėto civilinėje byloje Nr. 2-523-61/2010 pateikto Šiaulių rajono civilinės metrikacijos skyriaus išduoto O. S. mirties liudijimo Nr. ( - ) kopija, kurioje nurodoma, kad O. S., būdama 74 metų amžiaus mirė ( - ), yra ne O. S., gyvenusios ( - ) (( - )) dvare, ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje. Lietuvos valstybės istorijos archyvas 2010-07-08 rašte Nr. P6-1017/P10-1793 nurodė, kad 1941 - 1944 metų ( - ) miesto ir valsčiaus civilinės būklės mirties aktų įrašų knygose apie O. S. mirtį duomenų nerasta. ( - ) rajono civilinės metrikacijos skyriaus 2010-06-15 raštu Nr. MS-246 pateiktoje E. U. 1972-07-31 mirties akto įrašo Nr. 10 kopijoje nurodyta, kad E. U., mirusios ( - ), sulaukus 92 metų, tėvas yra A., o ne J. Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2010-07-15 pažymoje nurodyta, kad Telšių vyskupijos archyviniame fonde ( - ) Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje įrašyta, kad 1881 m. rugpjūčio 18 d. pakrikštyta A. ir K., iki santuokos T., S. dukra E., gimusi 1881 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos valstybės istorijos archyvo 2010-07-15 pažymoje nurodyta, kad ( - ) vyskupijos archyviniame fonde, ( - ) Romos katalikų bažnyčios santuokos metrikų knygoje įrašyta, kad 1906 m. birželio 11 d. susituokė J. U., J. sūnus (našlys 40 m.) ir E. S., A. duktė (20 metų). Iš aukščiau paminėtų dokumentų galima daryti išvadą, kad E. S. (po santuokos U.) gimė 1880-1886 metų laikotarpyje, o J. S., gyvenęs ( - ) dvare, gimė 1873 m., t.y. E. S. U. ir J. S. amžiaus skirtumas 7-13 metų, todėl J. S. negalėjo būti E. S., po santuokos U., tėvu. Lietuvos valstybės istorijos archyvas 2010-06-21 rašte nurodė, kad ( - ), ( - ) ir ( - ) Romos katalikų bažnyčių 1885-1887 metų metrikų knygose E. S. (S.) J. dukters gimimo duomenų nerasta. Šiuose paminėtuose dokumentuose esantys duomenys patvirtina tą aplinkybę, kad O. S. ir J. S., gyvenę ir turėję žemės ( - ) (( - )) dvare, ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, negalėjo būti pareiškėjos motinos E. S., po santuokos U., tėvas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, manytina, kad J. S. ir O. S. bei pareiškėjos motinos E. S. tėvai yra skirtingų gimimo metų, net skirtingų vardų ir pavardžių bei turėję skirtingas šeimas asmenys. Žemės, kaip konstitucinės vertybės, statusas įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje. Konstitucinis Teismas, plėtodamas konstitucinę doktriną, yra pabrėžęs žemės, kaip riboto ištekliaus ir kaip ypatingo nuosavybės teisės objekto, ypatingą reikšmę žmogaus ir visuomenės išlikimui ir raidai, tautos gerovei. Konstitucinis Teismas žemę įvardino kaip ypatingą Konstitucijos ginamą ir saugomą vertybę (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 30 d. nutarimai). Žemės, kaip konstitucinės vertybės, statusas suponuoja valstybės pareigą užtikrinti šios vertybės apsaugą, taip pat įstatymų, reglamentuojančių su žeme susijusius teisinius santykius, laikymąsi. Viešuoju interesu Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Nuosavybes į žemę atkūrimo teisėtumas šioje srityje be abejo yra valstybei ir visai visuomenei rūpimas reikalas, t.y. viešasis interesas. Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, būtų sukurtas teisinis pagrindas pareiškėjai E. B. atkurti nuosavybės teises į O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, iki 1940-07-22 nuosavybės teise valdytą žemę ir tokio teismo sprendimo pagrindu E. B. įgytų didelės vertės turtinę teisę - atkurti nuosavybės teises į 146,17 ha ploto žemės sklypą. 2010 m. kovo 22 d. Akmenės rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kas E. B. mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi 1972 m. liepos 29 d., yra O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, dukra, sukūrė teisinį pagrindą pareiškėjai E. B. atkurti nuosavybės teises į O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, iki 1940 m. liepos 22 d. nuosavybės teise valdytą žemę, nesant pakankamai įrodymų konstatuoti, jog ji yra buvusių žemės savininkų anūkė, t.y. tinkama pretendentė Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo prasme. Šio sprendimo pagrindu E. B. neteisėtai įgijo didelės vertės turtinę teisę – teisę atkurti nuosavybės teises į 146 ha žemės sklypą, todėl prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2010-03-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-523-61/2010 ir E. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti.

8Pareiškėjos E. B. globėja O. J. S. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

9Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Nacionalinės žemės ūkio tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, ankstesniame posėdyje prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant bei prašė E. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatyto atmesti.

10Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

11Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pakeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). CPK 445 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

12Teismas, ištyręs civilinės bylos Nr. 2-523-61/2010 medžiagą, susipažinęs su pareiškėjo - Generalinės prokuratūros naujai pateiktais įrodymais - Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma, kad ( - ) Romos katalikų bažnyčių 1885 – 1887 m. metrikų knygose E. S. (S.), J. dukros gimimo duomenų nerasta (12 b.l.); Akmenės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos mirties akto įraše Nr. 9 bei mirties liudijimo išdavimo kopijoje nurodyta, kad 1972-07-29 mirusios E. U. tėvo vardas buvo A. (13, 14, 15 b.l.); Lietuvos Ypatingojo archyvo pažymoje apie S. šeimą, nurodyta, kad S. J., R., g. 1873 m. gyvenęs ( - ) apskr., ( - ) dvare buvo stambus dvarininkas, turėjo dvarą, 145 ha žemės, daug gyvulių, kito turto, naudojo samdomąją darbo jėgą, dėl ko buvo suimtas ir išvežtas iš LTSR, pažymoje šeimos sudėtis nurodyta, kad žmonos nėra, sūnus E. 19 metų, sūnus J. 21 metų, pagal esančius duomenis, J. S. mirė 1942-06-26 (ar 1946-06-17 ( - ) (17-30 b.l.); Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymose nurodyta, kad Telšių vyskupijos kurijos archyviniame fonde, ( - ) Romos katalikų bažnyčios gimimo metrikų knygoje įrašyta, kad 1881-08-18 pakrikštyta A. ir K. iki santuokos T. S. dukra vardu E., gimusi 1881-08-16 ( - ) kaime, ten pat įrašyta, kad 1906-06-11 susituokė J. U., J. ir E. S., A. (32-33 b.l.) - nenustatė, kad E. B. mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi 1972 m. liepos 29 d., buvo O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime, ( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, dukra. Visi naujai pateikti byloje dokumentai įrodo tą faktą, kad J. S. ir O. S. bei pareiškėjos motinos E. S., po santuokos sudarymo U., tėvai yra skirtingų gimimo metų, skirtingų vardų ir pavardžių, turėję skirtingas šeimas bei skirtingose vietovėse gyvenę asmenys. Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros prašymas pareiškėjos E. B. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo atmesti, tenkintinas. Vadovaujantis CPK 371 straipsnio 1 dalies, 3 punktu, priimtinas naujas sprendimas.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str., iš E. B. globėjos ir turto administratorės O. J. S. į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos pašto išlaidos (1 b.l.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 - 448 straipsniais, 371 straipsnio 1 dalies, 3 punktu, teismas

Nutarė

15Priimti naują sprendimą ir pareiškėjos E. B. prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad E. B. mama E. S., po santuokos sudarymo U., mirusi ( - ), buvo O. S. ir J. S., gyvenusių ( - ) kaime( - ) valsčiuje, ( - ) apskrityje, dukra, atmesti.

16Priteisti iš pareiškėjos E. B. globėjos ir turto administratorės O. J. S., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), 85,95 Lt teismo turėtų pašto išlaidų valstybės naudai.

17Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai