Byla 2-1195-618/2011
Dėl sutarties nevykdymo, n u s t a t e:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Larisa Šimanskiene, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškoviu UAB „Pempininku valdos“ ir UAB „Ažuolyno valdos“ atstovei advokato padejejai L. M., atsakoves Klaipedos miesto savivaldybes administracijos atstovei L. P. – Š., viešame teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla pagal ieškoviu UAB „Pempininku valdos“ ir UAB „Ažuolyno valdos“ ieškini atsakovei Klaipedos miesto savivaldybes administracijai del sutarties nevykdymo, n u s t a t e:

2teismo posedžio metu šalys pateike teismui sudaryta taikos sutarti, prašo ja patvirtinti, civiline byla nutraukti.

3Teismo posedžio metu ieškovai atsisake nuo reikalavimu ipareigoti atsakove Klaipedos miesto savivaldybe pasirašyti paslaugu atlikimo-priemimo aktus.

4Prašymas tenkintinas.

5Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ir viešajam interesui, todel tvirtintina (CPK 140 straipsnio 3 dalis), ieškoviu atsisakymas nuo reikalavimu ipareigoti atsakove Klaipedos miesto savivaldybe pasirašyti paslaugu atlikimo-priemimo aktus neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ir viešajam interesui, todel tvirtintinas (CPK 140 straipsnio 1 dalis), byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktai).

6Šalims išaiškintina, kad byla nutraukus, vel kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Šalims išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia (CK 6.985 straipsnio 1 dalis).

7Ieškovems gražintina 75 procentai sumoketo žyminio mokescio (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 290, 291, 295 straipsniais, teismas,

Nutarė

9prašyma tenkinti.

10Patvirtinti 2011-04-07 ieškoviu UAB „Ažuolyno valda“ ir UAB „Pempininku valdos“ bei atsakoves Klaipedos miesto savivaldybes administracijos sudaryta taikos sutarti, pagal kuria šalys susitare užbaigti civiline byla šiomis salygomis:

 1. Ieškove UAB „Ažuolyno valda“ iš dalies atsisako savo reikalavimu sumoketi skola ir sutinka, kad atsakove sumoketu ieškovei už 20 kartu šaligatviu, taku, laiptu (bendras plotas 63010 m2) valyma vasario menesi – 14240,26 Lt, už 11 kartu asfaltbetonio ir žvyruotos dangos (bendras plotas 52974 m2) valyma vasario menesi – 6584,66 Lt, iš viso 20824,93 Lt.
 2. Ieškove UAB „Pempininku valdos“ iš dalies atsisako savo reikalavimu sumoketi skola ir sutinka, kad atsakove sumoketu ieškovei už 20 kartu šaligatviu, taku, laiptu (bendras plotas 81937 m2) valyma vasario menesi – 13929,30 Lt, už 12 kartu asfaltbetonio ir žvyruotos dangos (bendras plotas 68364 m2) valyma vasario menesi – 6973,13 Lt, iš viso 20902,43 Lt.
 3. Atsakovas šios sutarties 1 ir punktuose nurodytas sumas isipareigoja sumoketi ieškovems per 10 kalendoriniu dienu nuo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, isiteisejimo dienos.
 4. Ieškoves atsisako savo reikalavimu del delspinigiu ir procesiniu palukanu priteisimo iš atsakoves.
 5. Šalys atsisako savo reikalavimu viena kitai del patirtu bylinejimosi išlaidu priteisimo.
 6. Teismo pašto išlaidas atlygina ieškoves.
 7. Šalys patvirtina, kad turi visus igaliojimus, reikalingus taikos sutarciai pasirašyti bei vykdyti šia sutartimi prisiimtus isipareigojimus.
 8. Šalys taikos sutarties salygas visiškai suprato. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilines bylos nutraukimo teisines pasekmes, numatytos Lietuvos Respublikos

  11civilinio kodekso 6.983 – 6.985 straipsniuose ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42,87,94,140,293,294 ir 584 straipsniuose.

 9. Šalys prašo teismo patvirtinti šia sutarti ir civiline byla Nr. 2-1195-618/2011 nutraukti.
 10. Sutartis sudaryta 4 egzemplioriais, vienas iš ju perduodamas tvirtinti teismui ir po viena egzemplioriu pasilieka kiekviena šia sutarti pasirašiusi šalis.

12Priimti ieškoviu UAB „Ažuolyno valda“ ir UAB „Pempininku valdos“ atsisakyma nuo reikalavimu ipareigoti atsakove Klaipedos miesto savivaldybe pasirašyti paslaugu atlikimo-priemimo aktus.

13Civiline byla Nr. 2-1195-618/2011 nutraukti.

14Pavesti Valstybinei mokesciu inspekcijai gražinti ieškovei UAB „Ažuolyno valda“ 582,75 Lt (penki šimtai aštuoniasdešimt du litai 75 ct) 2010-09-13 mokejimo nurodymu Nr. 919 banke Swedbank, AB sumoketo žyminio mokescio.

15Pavesti Valstybinei mokesciu inspekcijai gražinti ieškovei UAB „Pempininku valdos“ 570,00 Lt (penki šimtai septyniasdešimt litu 00 ct) 2010-09-21 mokejimo nurodymu Nr. 6123 banke Swedbank, AB sumoketo žyminio mokescio.

16Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui, atskiraji skunda paduodant per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai