Byla eB2-795-230/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“,

Nustatė

2ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo atsakovei UAB „Medonos mėsa“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodė, kad 2015-04-27 įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui sudaro 162 412,64 Eur sumą. Ieškovė mokestinės nepriemokos išieškojimą vykdė priverstine tvarka per antstolę, tačiau vykdomieji dokumentai nėra įvykdyti iki šiol. Pagal VĮ Registrų centro duomenis įmonė nekilnojamojo turto neturi, transporto priemonės yra areštuotos. Paskutinį balansą įmonė pateikė 2013 metais. Šio balanso duomenimis bendrovė turto turėjo už 226 546,57 Eur, o trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie laikytini pradelstais, sudarė 449 807,40 Eur. Pagal šį balansą įmonė yra nemoki. Be to, įmonės finansiniuose dokumentuose yra nurodomas neigiamas nuosavas kapitalas. Įsiskolinimas VSDFV 2015-04-01 sudarė 172 040,90 Eur. Ieškovė Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovei UAB „Medonos mėsa“ bankroto bylą ir iškėlė restruktūrizavimo bylą.

4Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Medonos mėsa“ ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei panaikino Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nutartį dalyje, kuria iškelta restruktūrizavimo byla atsakovei UAB „Medonos mėsa“ ir klausimą išsprendė iš esmės - atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Medonos mėsa“.

5Atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M. 2016-10-06 pateikė teismui atsiliepimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, kuriame nurodė, jog su pareikštu pareiškimu sutinka. Bendrovė iki 2016 m. rugpjūčio mėn. buvo pajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais restruktūrizuojant įmonę, tačiau šiuo metu Veterinarijos tarnyba sustabdė bendrovės veiklą ir įpareigojo utilizuoti produkciją. Nors, atsakovės nuomone, toks sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, tačiau bendrovė neturi resursų bylinėtis su Veterinarijos tarnyba, o jos priimtas sprendimas užkirto kelią tęsti veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais. Dėl bendrovės veiklos sustabdymo bendrovė prarado galimybę realizuoti pagamintą produkciją ir yra priversta ją utilizuoti, dėl ko neteko apyvartinių lėšų, t. y. būtent dėl to įmonė tapo nemokia.

6Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Medonos mėsa“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis (t. 3 b. l. 6).

8Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Medonos mėsa“ įregistruota 2001 m. kovo 2 d., bendrovės direktorius G. M. (t. 3 b. l. 52-54). Iš atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M. teismui pateikto bendrovės 2015 metų balanso matyti, kad bendrovės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 262 564 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 715 986 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtino sumos ir įsipareigojimai sudarė 399 044 Eur (t. 3 b. l. 30). Iš UAB „Medonos mėsa“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) 2015 metais sudarė 52 511 Eur sumą (t. 3 b. l. 31). Iš 2016-08-31 balanso duomenų matyti, kad bendrovės turtas laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-08-31 sudarė 144 788 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 712 023 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtino sumos ir įsipareigojimai sudarė 455 082 Eur (t. 3 b. l. 33). Iš UAB „Medonos mėsa“ 2016-08-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudaro -113 813 Eur sumą (t. 3 b. l. 34).

9Iš atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktoriaus pateikto ilgalaikio turto žiniaraščio matyti, jog atsakovė UAB „Medonos mėsa“ turi ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė yra 17 309,12 Eur (t. 3 b. l. 39). Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Medonos mėsa“ nekilnojamojo turto neturi (t. 3 b. l. 57). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, jog UAB „Medonos mėsa“ vardu yra registruotos 2 transporto priemonės, tačiau joms taikomas areštas (t. 3 b. l. 58).

10Iš atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M. pateikto 2016-08-31 kreditorių sąrašo matyti, kad bendrovės skoliniai įsipareigojimai sudaro 704 396,27 Eur, iš jų pradelsta – 369 806,16 Eur (t. 3 b. l. 25). Pagal VSDFV 2016 m. spalio 26 d. duomenis įmonėje yra 51 apdraustasis asmuo (darbuotojas), įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 197 586,76 Eur įsiskolinimą (t. 3 b. l. 55). Iš VMI prie LR FM 2016 m. spalio 28 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 190 788,72 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (t. 3 b. l. 56). UAB „Medonos mėsa“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2016-06-27 sudarė 163 262,60 Eur, tuo tarpu 2016-10-26 įsiskolinimas sudarė jau 197 586,76 Eur (t. 3 b. l. 59). Taigi skola ne mažėja, o vis auga, kas leidžia objektyviai spręsti apie įmonės blogą finansinę padėtį. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Medonos mėsa“ darbuotojų skaičius nuo 71 (2016-05-25) sumažėjo iki 51 (2016-10-26) (t. 3 b. l. 60). Įsiskolinimas VMI taip pat nuolat didėja – 2015 m. balandžio 27 d. įsiskolinimas sudarė 162 412,64 Eur, o 2016 m. spalio 28 d. jau 190 788,72 Eur (t. 1 b. l. 3-6).

11Prastą įmonės turtinę padėtį rodo ir kiti duomenys. Iš antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenų matyti, kad antstolių kontorose atsakovės UAB „Medonos mėsa“ atžvilgiu yra užvestos 4 vykdomosios bylos (t. 3 b. l. 45). Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Medonos mėsa“ turtui yra taikomi areštai (t. 3 b. l. 61-64). Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kazlų Rūdos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2016-10-14 rašto Nr. 34S-(34.5)-120 matyti, kad 2016 m. rugpjūčio 12 d. atlikus patikrinimą UAB „Medonos mėsa“ buvo nustatyti patalpų, higienos, maisto produktų atsekamumo, laboratorinių tyrimų, savikontrolės sistemos, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo teisės aktų reikalavimų pažeidimai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kazlų Rūdos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko – valstybinio veterinarijos inspektoriaus sprendimu įmonės veikla buvo sustabdyta. Už grubius teisės aktų pažeidimus bei už tai, kad per nustatytą laikotarpį įmonė nepašalino trūkumų ir neužtikrino gaminamų produktų saugos, 2016 m. rugpjūčio 19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-667 UAB „Medonos mėsa“ buvo panaikintas veterinarinis patvirtinimas (t. 3 b. l. 42).

12Nustačius, kad atsakovė UAB „Medonos mėsa“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, veikla nevykdoma, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija visą į balansą įrašyto turto vertę, spręstina, jog UAB „Medonos mėsa“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

13Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius D. B., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

15iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“ (įmonės kodas 135732865, buveinės adresas Kazlų Rūdos sav. Jūrės k. Medelyno g. 4) bankroto bylą.

16Paskirti administratoriumi D. B. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA004).

17Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“ (įmonės kodas 135732865, buveinės adresas Kazlų Rūdos sav. Jūrės k. Medelyno g. 4) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Medonos mėsa“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

20Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Medonos mėsa“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

21Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

24Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Kauno apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. nutartimi atsisakė iškelti... 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi panaikino... 5. Atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktorius G. M.... 6. Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal 7. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2016 m. rugsėjo 5... 8. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Medonos mėsa“ įregistruota 2001... 9. Iš atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktoriaus pateikto ilgalaikio turto... 10. Iš atsakovės UAB „Medonos mėsa“ direktoriaus G. M.... 11. Prastą įmonės turtinę padėtį rodo ir kiti duomenys. Iš antstolių... 12. Nustačius, kad atsakovė UAB „Medonos mėsa“ neatsiskaito su kreditoriais,... 13. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 15. iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“ (įmonės kodas... 16. Paskirti administratoriumi D. B. (įmonių bankroto... 17. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Medonos mėsa“ (įmonės kodas... 18. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Medonos mėsa“ kreditoriai... 19. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 20. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui.... 24. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...