Byla AS-248-494-06
Dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Z. Š. skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2006 m. birželio 21 d. sprendimą Nr.2006/04-4R-133 bei įpareigoti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją iš naujo svarstyti pareiškėjos skundą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. liepos 19 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2006 m. rugpjūčio 3 d. skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė pareiškėjai pateikti du skundo egzempliorius su nurodytu atsakovu bei tinkamai suformuluotu skundo reikalavimu; pateikti teismui įrodymus apie skundžiamo sprendimo gavimo datą, o tuo atveju, jeigu terminas skundui paduoti būtų praleistas, pateikti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą; sumokėti žyminį mokestį ir pateikti kvito originalą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nutarė pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai.

8Teismas nurodė, kad pareiškėja nepašalino visų teismo nurodytų skundo trūkumų, t. y. nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kada ji gavo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą, ir nepateikė prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą, jeigu jis praleistas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjos skundas negali būti priimtas.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 18 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas nurodo, kad ji patikslintame skunde buvo nurodžiusi, jog termino ji nepraleido. Pareiškėja nurodo, kad ginčijamą sprendimą ji gavo 2006 m. birželio 24 d. neregistruotu laišku. Šios aplinkybės ji raštiškai negali įrodyti, nes voko dalis su pašto įstaigos antspaudu neišliko.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės nėra pagrindas pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu. Pirmosios instancijos teismo nurodymo pateikti skundžiamo sprendimo gavimo datą patvirtinančius įrodymus pareiškėja iš esmės negalėjo įvykdyti, nes tokių įrodymų ji neturi. Esant tokioms aplinkybėms, procesinis sprendimas laikyti pareiškėjos skundą nepaduotu negali būti pripažintas teisingu.

16Kita vertus, pareiškėja pirmosios instancijos teismui iš karto nepaaiškino, jog ji neturi teismo reikalaujamų įrodymų, tačiau tai atsitiko ne dėl pareiškėjos sąmoningai atliktų netinkamų veiksmų, o dėl jos teisinio neišprusimo. Šiuo atveju teismas turėjo labiau padėti pareiškėjai įgyvendinti jos procesines teises ir pareigas bei papildomai paprašyti pareiškėjos konkrečiai paaiškinti skundžiamo sprendimo gavimo aplinkybes.

17Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19atskirąjį skundą tenkinti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. rugpjūčio 18 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos Z. Š. skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai