Byla 2-114/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutarties, civilinėje byloje Nr. 2-835-43/2007 pagal ieškovų A. A. B., V. B. ir A. B. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, trečiajam asmeniui Kauno miesto apylinkės teismui, dėl konstitucinių teisių pažeidimo, vykdant politines represijas, pripažinimo ir padėties iki teisių pažeidimo atstatymo bei padarytos žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovai A. A. B., V. B. ir A. B. pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai dėl konstitucinių teisių pažeidimo, vykdant politines represijas, pripažinimo ir padėties iki teisių pažeidimo atstatymo bei padarytos žalos atlyginimo. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodė, kad pateiktas ieškovų ieškinys neatitinka CPK 113 str. 1 ir 2 d.d., 114 str. 1 d. ir 135 str. 1 d. 2 ir 4 p.p. reikalavimų, o būtent: neaiškiai suformuluoti ieškinio reikalavimų faktiniai pagrindai, todėl ieškovai privalo aiškiai ir tiksliai suformuluoti savo ieškinio reikalavimus. Tik esant aiškiems reikalavimams, teismas galės tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui ir tik tada atsakovė bei tretysis asmuo galėtų tinkamai į juos atsikirsti. Teismas taip pat nurodė, kad teismui pateikta tik po du ieškinio ir jo priedų egzempliorius, nors turi būti pateikta po tris ieškinio ir jo priedų egzempliorius, kad be teismui skirto ieškinio ir jo priedų egzemplioriaus, po vieną ieškinio ir jo priedų egzempliorių tektų atsakovei ir trečiajam asmeniui. Be to, ieškovai pateikė nepatvirtintas ieškinio priedų kopijas, kurios negali būti vertinamos kaip rašytiniai įrodymai (CPK 197 str., 198 str. 2 d., 114 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovams teismas nustatė terminą iki 2006m. rugpjūčio 9 d. nurodytiems ieškinio trukumams pašalinti. Teismo nustatytu terminu ieškovai pateikė teismui tik patikslintą ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos ir konstitucinių teisių pažeidimo, vykdant politines represijas, pripažinimo ir padėties iki teisių pažeidimo atstatymo bei padarytos žalos atlyginimo ir dvi patikslinto ieškinio šviesokopijas. Be to, ieškovai pateikė teismui pareiškimą dėl termino pateikti tinkamai patvirtintus ieškininio pareiškimo priedus pratęsimo arba atleidimo nuo tinkamai patvirtintų ieškininio pareiškimo priedų pateikimo. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovų pareiškimą patenkino iš dalies, pratęsė ieškovams terminą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti iki 2006-11-02 ir pakartotinai išaiškino ieškovams, kad iki 2006-11-02 nepašalinus Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovams.

4Tačiau iki 2006-11-02 ieškovai daugiau jokių dokumentų ar jų nuorašų, taip pat jokių pareiškimų ar prašymų, susijusių su nurodytu ieškiniu, teismui nepateikė. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodė, jog teismui pateiktu patikslintu ieškiniu ieškovai tik bandė aiškiai suformuluoti savo ieškinio reikalavimų faktinius pagrindus, tačiau ir iš patikslintame ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių taip ir liko neaišku kokius ieškinio reikalavimus ieškovai jomis grindžia. Teismas taip pat nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. liepos 5 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų ieškovai nepašalino, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovams.

5Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį. Ieškovas nurodo, kad:

61. Skundžiamoje nutartyje pažeidžiami CPK 291 str. l d. 5 p. reikalavimai, nes nutartyje apygardos teismas nenurodo motyvų, kuriais vadovaudamasis padaro išvadas, kad patikslintu ieškininiu pareiškimu nepašalinti 2006 07 05 nutartimi nustatyti trūkumai dėl ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų suformulavimo ir dėl to yra CPK 329 str. 2 d.4 p. numatyti nutarties absoliutūs negaliojimo pagrindai.

72. Nustatytu terminu 2006 08 09 pateikus patikslintą ieškininį pareiškimą ir Vilniaus apygardos teismas nutartimi nenustatė nurodytų 2006 11 21 nutartyje ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų suformulavimo trūkumų, o tik 2006 10 02 nutartimi pratęsė terminą iki 2006 11 02 ieškinio priedų tinkamai patvirtintų nuorašų pateikimui apygardos teismui. Jeigu apygardos teismas būtų nustatęs po pateikimo 2006 08 09 ieškinio trūkumų nepašalinimą dėl ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų nesuformulavimo, tai nebuvo prasmės vilkinti ieškininio pareiškimo priėmimą ir pratęsti terminą dėl ieškinio priedų tinkamai patvirtintų nuorašų pateikimo. Visa tai įrodo, jog 2006 07 05 nutartimi nustatyti trūkumai dėl ieškinio reikalavimų faktinių pagrindų aiškaus suformulavimo buvo pašalinti

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Įstatymų leidėjas, siekdamas vienodai užtikrinti visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, nustatė minimalius kreipimosi į teismą reikalavimus (dokumentų formos ir turinio prasme), kurių nesilaikant, gali būti nustatytas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti (CPK 138 str., 115 str. 3 d.). Pagal CPK 115 straipsnio 2 dalį, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Jei pareiškėjas teismo nustatytu terminu pašalina ieškinio trūkumus, ieškinys laikomas paduotu pradinę jo pateikimo teismui dieną; priešingu atveju ieškinys laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 str., 115 str. 3 d.). Pagal CPK 3 straipsnio 1 dalį teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

10Iš bylos medžiagos matyti, jog Vilniaus apygardos teismas ieškovams nustatė terminą ištaisyti ieškinio trūkumus, t.y. pateikti daugiau ieškinio ir jo priedų patvirtintų kopijų bei aiškiai suformuluoti ieškinio faktinį pagrindą.

11CPK 135 straipsnio pirmosios dalies 2 punkte nustatyta, kad ieškinio dalykas yra ieškovo reikalavimas, o faktinis ieškinio pagrindas yra aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ir patikslintame ieškinyje ieškovų reikalavimai nėra aiškiai suformuluoti, todėl ieškovų patikslintas ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnyje įtvirtintų ieškinio reikalavimų. Ieškovai nurodė pakankamai neaiškiai ir nepakankamai informacijos tam, kad būtų galima apibrėžti būsimo teisminio nagrinėjimo dalyką. Kaip minėta, tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką ir pagrindą todėl, kad būtent ieškinio dalyko ir pagrindo tinkamas suformulavimas leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas, be ko teismo procesas taptų neįmanomu.

12Pagal CPK 111, 113, 114 ir 135 straipsnius, prie ieškinio su priedais turi būti pateikta tiek egzempliorių, kad po vieną tektų teismui ir dalyvaujantiems byloje asmenims, išskyrus pareiškėją. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovas nepateikė reikiamo skaičiaus procesinių dokumentų ir jų priedų egzempliorių skaičiaus. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas pateikė tik du ieškinio ir jo priedų egzempliorius, todėl jų nepakanka teismui ir šalims.

13Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog Vilniaus apygardos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepakankamai motyvavo savo sprendimą ir todėl minėta nutartis turėtų būti naikinama dėl absoliučių jos negaliojimo pagrindų. Kolegijos nuomone, teismas aiškiai nurodė, jog ieškovai nustatytu terminu nepašalino ieškinio trūkumų, kad ir patikslintame ieškinyje iš nurodytų faktinių aplinkybių neaišku kokius ieškinio reikalavimus ieškovai jomis grindžia bei, jog remiantis CPK 115 straipsniu ieškinys laikytinas nepaduotu.

14Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai ieškovų A. A.B., V. B. ir A. B. ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims, todėl ieškovo A. B. atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai