Byla 2S-489-56/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės,

3rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutarties, kuria pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakytas priimti kaip neteismingas Vilniaus miesto 1-am apylinkės teismui civilinėję byloje pagal pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo AB ,,SEB Lizingas“.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5

6I.Ginčo esmė

7Pareiškėjas UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ su pareiškimu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti pareiškėjo ir AB ,,SEB Lizingas“ pagal 2007 m. kovo 16 d. lizingo sutartyje nurodytų patalpų bendrasavininkiais su iš to sekančiomis teisėmis ir pareigomis t.y. pripažinti UAB ,,Pramonės pastatų valdymas teisę dalyvauti turto valdyme, naudojime ir disponavime; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad šalys 2007 m. kovo 16 d. sudarė finansinio lizingo sutartį, kuria bendrovė „SEB Lizingas“ (lizingo davėjas) įsipareigojo įgyti nuosavybės teise Gamybos patalpas ir perduoti jas bendrovei „Pramonės pastatų valdymas“ (lizingo gavėjui) valdyti ir naudotis verslo tikslais už mokestį, su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą Gamybos patalpos pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise. Pareiškėjui susidūrus su finansiniais sunkumais ir sutrikus mokėjimams lizingo davėjui pastarasis vienašališkai nutraukė minėtą lizingo sutartį bei apribojo pareiškėjo teisę disponuoti ta pastato dalimi, už kurią jau buvo sumokėta. Lizingo gavėjas mokėdamas įmokas už įsigyjamą prekę išsimokėjo konkrečią jos dalį, ko pasekoje mokant už atitinkamas daikto dalis išsimokėjo už visą daiktą ir visų sumokėtų dalių suma sudarė įgyjamo daikto vertę. Kreipimosi į teismą dieną pareiškėjas daikto vertei padengti jau buvo išmokėjęs 3220000,00 Lt. ir 631484,37 Lt. palūkanų. Nutraukus sutartį lizingo davėjas ne tik negrąžino sumos, išmokėtos už pastato vertės dalį, bet neužskaitė įsigijimo šios pastato dalies, kas sudaro 32,2 proc.,todėl pareiškėjas prašė pripažinti, kad jis ir AB ,,SEB Lizingas” yra lizingo sutartyje nurodytų patalpų bendrasavininkiai ir pripažinti bendrovei ,,Pramonės pastatų valdymas” teisę dalyvauti turto valdyme, naudojime ir disponavime.

9II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

10Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartimi pareiškimą atsisakyta priimti. Vilniaus apskrities VMI įpareigota gražinti pareiškėjui 133 Lt žyminio mokesčio.

11Teismas pažymėjo, kad iš pareiškime nurodytų aplinkybių seka, kad lizingo davėjui nutraukus lizingo sutartį, pareiškėjas pretenduoja įteisinti nuosavybės teisę į dalį (aritmetinė dalis nenurodyta) Gamybos patalpų už kurias jau yra sumokėjusi 3.220.000,00 Lt. Teismo vertinimu tai akivaizdus turtinis ginčas dėl daiktinių teisių į nekilnojamą turtą įregistravimo, kuris nagrinėtinas ginčo teisenos tvarka Vilniaus apygardos teisme, todėl pareiškimas kaip teismingas Vilniaus apygardos teismui buvo atsisakytas priimti (CPK 27str.1p.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

13Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ atskiruoju skundu prašo iki skundo išnagrinėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti UAB ,,SEB Lizingas“ nesiimti jokių veiksmų, susijusių su pareiškėjo pareiškime minimo turto disponavimu; panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir priimti naują nutartį atitinknčią galiojančius įstatymus bei pagrindinius teisingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus.

14Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, nesigilino ir nenagrinėjo pareiškėjo argumentų, nemotyvuotai nurodė, kad tarp šalių kilo turtinis ginčas bei nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą, nes pareiškėjas neprašė jo naudai priteisti turto, o kėlė reikalavimą nustatyti, kad jis ir UAB ,,SEB lizingas“ yra pastato bendrasavininkiai. Teismui teiktas pareiškimas atitinka Civilinio proceso kodekso 444 straipsnį, nes teismas nustato juridinius faktus tuo atveju kai pareiškėjas neturi dokumentų patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia ne teismo tvarka nustatyti juridinį faktą. Šiuo atveju pareiškėjo prašomą nustatyti faktą gali tik teismas nes išskyrus lizingo sutartį ir mokėjimo dokumentus pareiškėjas neturi kitokių įrodymų ir dokumentų kuriais galėtų pagrįsti savo reikalavimą, todėl atsisakydamas priimti pareiškimą teismas nepagrįstai apribojo pareiškėjo teises nagrinėti ginčą jo pasirinkta tvarka. Teismas neįvertino aplinkybės, kad kreipdamasis į teismą pareiškėjas prašė nustatyti juridinį faktą nuo kurio priklauso jo turtinių teisių atsiradimas bei pasikeitimas (CPK 444 str. 1 d.). Nustačius juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB ,,SEB Lizingas“ ir UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ yra 2010 m. rugpjūčio 30 d. pareiškime minimų patalpų bendrasavininkiais, atsirastų UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ dabar jokiais teisės aktais nereglamentuotos turto bendrasavininkio turtinės teisės įsigyjant daiktus lizingo būdu. Esant tokiai situacijai kai lizingo davėjas UAB ,,SEB Lizingas“ neigia pareiškėjo teisių buvimą, jo pareiškimas kaip visiškai atitinkantis Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto reikalavimus turėjo būti nagrinėjamas apylinkės teisme.

15Suinteresuotas asmuo UAB ,,SEB Lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Nurodo, kad teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo 2010 m. rugpjūčio 30 d. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turtinčio fakto nustatymo, nes pareiškėjo reikalavimas pripažinti pagal lizingo sutartį paeiškėjui perduotas naudoti ir UAB ,,SEB Lizingas“ priklausančias patalpas bendrąja daline nuosavybe ir kiti iš to sekantys reikalavimai yra turtinio pobūdžio ir turi būti nagrinėjami ne įpatingąja, bet ginčo teisena, sumokant atitinkamo dydžio žyminį mokestį bei pateikiant ieškinį Vilniaus apygardos teismui.

17Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

18Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į atskirąjį skundą teisinius argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta ie pagrįsta, todėl pagrindo ją panaikinti atskirajame skunde nurodomais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

19Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis reglamentuoja sąlygas, reikalingas juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti ir nurodo, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia neturintis jokių kitų įrodymų, išskyrus sutartį ir mokėjimo dokumentus, kurių pagrindu būtų galima grįsti materialinį reikalavimą. Tai grindė tuo, jog lizingo bendrovė atsisako tokius dokumentus išrašyti. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš aplinkybės, jog suinteresuotas asmuo UAB „SEB lizingas“ atsisako išrašyti dokumentus, kurie leistų pareiškėją laikyti su UAB „SEB Lizingas“ sudarytoje 2007 m. kovo 16 d. lizingo sutartyje nurodyto turto bendrasavininku, bei iš jo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytos pozicijos matyti, kad jis nesutinka su tuo, kad pareiškėjas UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ yra aukščiau paminėtoje sutartyje nurodyto turto bendrasavininku. Teisėjų kolegijos vertinimu tai rodo, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl daiktinės teisės į turtą, už kurį nėra sumokėtos visos sutartyse numatytos sumos, todėl esant ginčui dėl daiktinės teisės į turtą, teismui turi būti pateikiamas ieškinys. Tik išnagrinėjus ginčo aplinkybes, įvertinus šalių poziciją, galima pripažinti ar nepripažinti pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ teisę į ginčo turto dalį. Taigi pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios pagrįstų tai, jog jis yra lizinguoto turto bendrasavininkis. Tokios aplinkybės turi būti nustatinėjamos ne Civilinio proceso kodekso 444 straipsnyje įtvirtinta ypatingosios, o ginčo teisenos tvarka teikiant ieškinį atitinkamam teismui.

21Pareiškėjas nurodė, kad nustačius prašomą juridinį faktą, atsirastų dabar jokiais teisės aktais, išskyrus bendrąsias teisės normas, numatytas Civilinio kodekso, nereglamentuotos turto bendrasavininko turtinės teisės įsigyjant daiktus lizingo būdu. Teisėjų kolegija pažymi, kad šis pareiškėjo teiginys dėl įmokas mokančio subjekto teisės į turtą, už kurį visos įmokos dar nėra sumokėtos, reglamentavimo, tėra jo nuomonė. Suinteresuotas asmuo su tuo visiškai nesutinka, taigi pareiškėjas savo poziciją turi išdėstyti ir pagrįsti ieškinyje dėl jo daiktinės teisės į ginčo turtą.

22Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, kadangi pareiškėjo reikalavimas dėl daiktinių teisių į kilnojamąjį daiktą pripažinimo yra turtinio pobūdžio, už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis, skaičiuotinas nuo turto vertės. Ieškinio sumai viršijant 100 000 Lt, jį reiktų paduoti Vilniaus apygardos teismui.

23Pareiškėjas atskirajame skunde prašo iki skundo išnagrinėjimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti UAB ,,SEB Lizingas“ nesiimti jokių veiksmų, susijusių su pareiškėjo pareiškime minimo turto disponavimu. Civilinio proceso kodekso 111 straipsnio 2 dalies 4 punktas nustato, kad procesiniame dokumente turi būti aplinkybės, patvirtinančios procesinio dokumento dalyką. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė argumentų ir aplinkybių, pagrindžiančių jo prašymą, todėl prašymas netenkintinas. Be to, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki civilinės bylos iškėlimo (ieškinio priėmimo) spręstinas pirmosios instancijos teisme.

24Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso teisės normas, o pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutarties.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-19449-465/2011 palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės,... 3. rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ... 6. I.Ginčo esmė... 7. Pareiškėjas UAB ,,Pramonės pastatų valdymas“ su pareiškimu kreipėsi į... 8. Nurodė, kad šalys 2007 m. kovo 16 d. sudarė finansinio lizingo sutartį,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartimi... 11. Teismas pažymėjo, kad iš pareiškime nurodytų aplinkybių seka, kad lizingo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 13. Pareiškėjas UAB „Pramonės pastatų valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 14. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas netinkamai įvertino bylos... 15. Suinteresuotas asmuo UAB ,,SEB Lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 16. Nurodo, kad teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo 2010 m.... 17. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 18. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 19. Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis reglamentuoja sąlygas, reikalingas... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas teigia neturintis jokių kitų įrodymų,... 21. Pareiškėjas nurodė, kad nustačius prašomą juridinį faktą, atsirastų... 22. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, kadangi pareiškėjo... 23. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo iki skundo išnagrinėjimo taikyti... 24. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 26. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartį...