Byla A15.-440-718/2017

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, dalyvaujant vertėjai Svetlanai Agafonovai, išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 straipsnio 1 dalį, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas A. V. (A. V.), asmens kodas ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), administracine tvarka baustas,

Nustatė

2administracinio nusižengimo protokolas A. V. surašytas dėl to, kad jis 2017-01-17, apie 12.53 val., ( - ), vairavo automobilį Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ), neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, nepasirinko reikiamos augaus atstumo, kelio posūkyje nesuvaldė automobilio, kliudė stovintį automobilį. Apie eismo įvykį policijai nepranešė, iš eismo įvykio vietos nuvažiavo. Eismo įvykio metu apgadinta transporto priemonė. Minėtais veiksmais A. V. pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 126, 222 p. reikalavimus ir padarė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 426 str. 1 d. numatytą nusižengimą.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo buvo supažindintas su administracinio nusižengimo protokolu, todėl laikytina, kad apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jam pranešta tinkamai. A. V. į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, neatvykimo priežasčių nenurodė, atvesdinti A. V. į teismo posėdį policijos pagalba taip pat nepavyko. Dėl šių priežasčių laikytina, kad į bylos nagrinėjimą vengia atvykti, todėl byla nagrinėtina pažeidėjui nedalyvaujant (ANK 577 str., 629 str., 630 str.).

4Rašydamas paaiškinimą A. V. kaltės nepripažino. Nurodė, kad automobilį Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ), 2017-01-16, apie 18.00 val., nusipirko iš A. A.. Kadangi pats teisės vairuoti transporto priemones nėra įsigijęs, automobilį vairavo jo draugas. 2017-01-17 automobilį pardavė ardymui, tačiau negali nurodyti pirkėjo duomenų (b.l. 22).

5Liudytoja N. S. apklausta teisme parodė, kad 2017-01-17, apie 12.00 val., važiavo automobiliu kartu su dukra. Pietinės g. sustojo norėdama išmesti šiukšles prie šiukšlių konteinerių. Sustojus prie konteinerių, priešais atvažiuojantis automobilis kliudė jų automobilio galines dešinės pusės dureles ir nesustojęs nuvažiavo. Jos spėjo įsidėmėti išvažiuojančio automobilio valstybinius numerius. Įvykį matė netoliese šunį vedžiojęs vyriškis, kuris joms davė savo telefono numerį. Pasišalinusio automobilio modelio nurodyti negali. Automobilį vairavo vaikinas, šalia jo, atrodo, sėdėjo mergina. Vairuotojo veido neįsidėmėjo, jis buvo apie 30 m. amžiaus, tačiau tiksliai nurodyti negali.

6Liudytojas A. G. parodė, kad 2017-01-17 vedžiojo šunį. Pamatė kaip posūkyje važiuojantis automobilis pradėjo slysti ir trenkėsi į kitą automobilį. Automobilis nesustojęs pasišalino. Jis, liudytojas, spėjo pamatyti automobilio valstybinius numerius. Jis priėjo prie apgadinto automobilio vairuotojos ir davė jai savo telefono numerį. Eismo įvykį padariusio automobilį vairavo vyras, šalia keleivio sėdynėje taip pat sėdėjo vyras. Kadangi viskas įvykio labai greitai, vairuotojo veido neįsidėmėjo. Matė, kad vairuotojas ir jo keleivis tik nusijuokė ir išvažiavo.

7Klaipėdos AVPK vyriausiasis patrulis E. S. 2017-01-17 tarnybiniame pranešime nurodė, kad 2017-01-17 patruliuojant su policijos tyrėju Ž. S. gavo pranešimą, kad ( - ), padarytas eismo įvykis. Nuvykus nurodytu adresu, juos pasitiko automobilio vairuotoja N. S. ir jos dukra I. S., kurios paaiškino, kad važiuodamos automobiliu VW Passat, valst. Nr. ( - ) sustojo prie šiukšlių konteinerio išmesti šiukšlių ir tada staiga pajuto smūgį į automobilio dešinės pusės galines dureles, jos pastebėjo, kad į automobilį atsitrenkė kita transporto priemonė, kurios valstybiniai numeriai yra ( - ), ir kuri padidinusi greitį pasišalino iš įvykio vietos. Patikrinus per CBR paaiškėjo, kad tai galėjo būti automobilis Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), mėlynos spalvos. Buvo susisiekta su Renault automobilio savininku R. P., kuris paaiškino, kad minėtą automobilį yra pardavęs ir turi pirkimo pardavimo sutartį, kurią pristatys (b.l. 8).

8Klaipėdos AVPK vyriausioji patrulė R. B. ir tyrėjas Ž. S. 2017-02-03 tarnybiniuose pranešimuose nurodė, kad 2017-02-03 atvykęs A. V. paaiškino, kad 2017-01-16, 18.00 val., nusipirko automobilį Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), pagal pirkimo-pardavimo sutartį, automobilio pats nevairavo, nes neturi vairuotojo pažymėjimo, todėl automobilį vairavo jo draugas, važiuojant sugedo sankaba ir nebuvo galima važiuoti, todėl pats pastatė automobilį Upelio g. rajone. Sekančią dieną automobilį pardavė detalėms. Pirkėjai automobilį nuvilko trosu. Kam pardavė automobilį, nurodyti negali, asmens duomenų nežino. Nesutinka, kad 2017-01-17 padarė eismo įvykį (b.l. 6, 7).

9N. S. ir I. S. 2017-01-17 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad 2017-01-17, apie 12.00 val., automobiliui sustojus prie šiukšlių konteinerių, važiuojantis pro šalį automobilis trenkė į jų automobilio dureles ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Pasišalinusio automobilio valst. Nr. ( - ). Padaryta žala apie 300 Eur (b.l. 9, 10).

10R. P. 2017-01-17 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), 2016-11-14 pardavė E. K., pateikia tai patvirtinančią pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 16, 17).

11E. K. 2017-01-25 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), 2016-11-14 nusipirko iš R. P. ir jį 2017-01-16 pardavė A. A., pateikia tai patvirtinančią transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 18, 19).

12A. A. 2017-02-03 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), nusipirko 2017-01-16 ir tą pačią dieną, 18.00 val., jį pardavė A. V. (b.l. 20).

13Iš byloje esančios transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nustatyta, kad 2017-01-16 18.00 val. A. V. iš A. A. už 100 Eur nusipirko automobilį Renault Scenic, valst. Nr. ( - ) (b.l. 21).

14Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. V. pažeidimo padarymo metu (2017-01-17) buvo automobilio Renault Scenic, valst. Nr. ( - ), su kuriuo buvo padarytas nusižengimas, savininkas ir transporto priemonės valdytojas.

15Nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo VĮ „Regitra“ transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo fakto neregistravo (b.l. 28), darytina išvada, kad automobilis pažeidimo padarymo metu nuosavybės teise priklausė A. V.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme numatyta aplinkybė (sandoris, įvykis, aktas ar kt.), su kuria siejama civilinių teisių ir pareigų atsiradimas ar pasibaigimas. Teisinė registracija yra atsiradusios subjektinės nuosavybės teisės įregistravimo ar pasibaigusios tokios teisės išregistravimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1158/2003). Automobilio registravimas ir jo pirkimo–pardavimo sutartis yra skirtingi dalykai. Būtent automobilio pirkimo –pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). O automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

16Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. V. savo paaiškinime kaltės nepripažino, patvirtino, kad automobilį įsigijo 2017-01-16, tą dieną automobilį vairavo draugas, o 2017-01-17 jis automobilį pardavė ardymui. Pažymėtina, kad asmuo turi pareigą žinoti, kas ir kada naudojasi jam priklausančiu automobiliu. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 57 p. nustatyta, kad transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė. Pažymėtina, kad A. V. teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių transporto priemonės nuosavybės teisės perdavimo faktą, nenurodė jokių automobilio tariamo pirkėjo duomenų, nenurodė ir draugo, pasak jo, vairavusio automobilį, asmens duomenų. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, A. V. versiją atmeta kaip nepagrįstą jokiais objektyviais įrodymais, laiko ją siekiu išvengti gręsiančios administracinės atsakomybės. Pažymėtina, kad apylinkės teisme įvyko du teismo posėdžiai, tačiau A. V. į teismo posėdžius neatvyko, nors ir turėjo visas galimybes pasinaudoti savo teisėmis, pareikšti prašymą apklausti liudytojus, pateikti dokumentus. A. V. teismo posėdžiuose nedalyvavo, nedalyvavimo priežasties objektyviais duomenimis nepagrindė. Teisme apklausti liudytojai N. S. ir A. G. parodė, kad eismo įvykį sukėlė ir iš įvykio vietos pasišalino automobilis, kurio valst. Nr. ( - ), automobilį vairavo jauno amžiaus vyriškis. Neįtikino teismo ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens argumentai, kad automobilio nevairavo, nes neturi teisės vairuoti transporto priemones, kadangi iš byloje esančio Administracinių nusižengimo registro išrašo matyti, kad A. V. jau buvo baustas už analogiškų pažeidimų padarymą (b.l. 23). Įvertinęs byloje surinktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad 2017-01-17, apie 12.53 val., ( - ), automobilį Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ), vairavo A. V., neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, sukėlė eismo įvykį ir iš jo pasišalino.

17A. V. padarytas nusižengimas įrodytas administracinio nusižengimo protokolu (b.l. 3-4), policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b.l. 6, 7, 8), N. S. ir I. S. paaiškinimais (b.l. 10), teisme apklaustų liudytojų parodymais, eismo įvykio schema (b.l. 11, 12), fotonuotraukomis (b.l. 13-15), R. P., E. K. ir A. A. paaiškinimais (16, 18, 20), patektomis transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimis (b.l. 17, 19, 21) ir kita rašytine bylos medžiaga. A. V. skirtina ANK 426 str. 1 d. numatyta administracinė nuobauda – piniginė bauda.

18Byloje A. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

19Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, į pažeidėjo asmenybę – administracine tvarka už analogiškus nusižengimus baustas vieną kartą, į atsakomybę lengvinančių ir į atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti A. V. skiriant ANK 426 straipsnio 1 dalies sankcijose numatytą administracinę nuobaudą – baudą, artimą sankcijos vidurkiui.

20ANK 426 straipsnio 8 dalis numato, kad už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą neturintiems teisės vairuoti transporto priemones asmenims gali būti skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. Automobilio Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ), buvimo vieta nėra žinoma, A. V. nurodė, kad automobilį pardavė ardymui, teismo nuomone paskirta nuobauda, artima sankcijos vidurkiui bauda, nebus per švelni, ir bus pakankama įgyvendinant administracinės nuobaudos tikslus, tai yra nubaudžiant A. V. už padarytą administracinį nusižengimą bei siekiant auklėti, kad jis laikytųsi įstatymų ir daugiau nedarytų pažeidimų. Atsižvelgiant į nustatytą, automobilis Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ), nekonfiskuotinas.

21Teismas, vadovaudamasis ANK 32 str., 426 str. 1 d., 635 str. 1 d. 1 p., 636 str., 637 str., 644 str., 646 str.,

Nutarė

22A. V. (A. V.) pripažinti kaltu padarius nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 str. 1 d., ir jam paskirti 1100,00 eurų (vieno tūkstančio vieno šimto eurų) baudą.

23Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o apskundus šį nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant ROIK registracijos Nr. 17065080818 ir įmokos kodą 1001.

24Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laimutė Venckuvienė,... 2. administracinio nusižengimo protokolas A. V. surašytas dėl to, kad jis... 3. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo buvo supažindintas su... 4. Rašydamas paaiškinimą A. V. kaltės nepripažino. Nurodė, kad automobilį... 5. Liudytoja N. S. apklausta teisme parodė, kad 2017-01-17, apie 12.00 val.,... 6. Liudytojas A. G. parodė, kad 2017-01-17 vedžiojo šunį. Pamatė kaip... 7. Klaipėdos AVPK vyriausiasis patrulis E. S. 2017-01-17 tarnybiniame pranešime... 8. Klaipėdos AVPK vyriausioji patrulė R. B. ir tyrėjas Ž. S. 2017-02-03... 9. N. S. ir I. S. 2017-01-17 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė,... 10. R. P. 2017-01-17 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst.... 11. E. K. 2017-01-25 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst.... 12. A. A. 2017-02-03 paaiškinime nurodė, kad automobilį Renault Scenic, valst.... 13. Iš byloje esančios transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties... 14. Taigi, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. V. pažeidimo padarymo metu... 15. Nors administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo VĮ „Regitra“... 16. Administracinėn atsakomybėn traukiamas A. V. savo paaiškinime kaltės... 17. A. V. padarytas nusižengimas įrodytas administracinio nusižengimo protokolu... 18. Byloje A. V. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 19. Skiriant nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto administracinio nusižengimo... 20. ANK 426 straipsnio 8 dalis numato, kad už šio straipsnio 1 dalyje numatytą... 21. Teismas, vadovaudamasis ANK 32 str., 426 str. 1 d., 635 str. 1 d. 1 p., 636... 22. A. V. (A. V.) pripažinti kaltu padarius nusižengimą, numatytą Lietuvos... 23. Išaiškinti, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo... 24. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...