Byla 2-14038-947/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, tretieji asmenys Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, L. M

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, sekretoriaujant Justinai Brazaitytei, dalyvaujant ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. T., trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų“ atstovei V. R., trečiajam asmeniui L. M., nedalyvaujant atsakovei I. V., trečiojo asmens Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo

2civilinę bylą pagal ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei I. V. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, tretieji asmenys Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, L. M.,

Nustatė

3ieškovas Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškiniu prašo teismo:

41) neterminuotai apriboti motinos valdžią I. V. jos sūnaus L. V. atžvilgiu;

52) nustatyti L. V. nuolatinę globą ir nuolatinę gyvenamąją vietą Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filiale „Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose“;

63) paskirti L. V. nuolatiniu globėju Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialą „Vilkijos laikinuosius vaikų globos namus“;

74) priteisti iš I. V. sūnaus išlaikymui po 100,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją;

85) nepilnamečiui L. V. priteistų išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti globėją Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialą „Vilkijos laikinuosius vaikų globos namus“.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad atsakovė nevykdo pareigų, numatytų Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, nėra duomenų, kad situacija gali pasikeisti ateityje. Ieškovo atstovės teigimu, dėl netinkamos vaiko priežiūros atsakovės nepilnametis sūnus yra paimtas iš šeimos, jam nustatyta laikinoji globa.

10Atsakovė I. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, nors procesiniai dokumentai jai buvo įteikti įstatymų nustatyta tvarka.

11Trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinųjų vaikų globos namų“ atstovė teismo posėdyje nurodė, kad sutinka būti vaiko nuolatiniu globėju, prašo teismo tenkinti ieškinį.

12Trečiasis asmuo L. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu dalyje dėl motinos valdžios ribojimo sutinka, tačiau nesutinka, kad nepilnamečio vaiko globėju būtų paskirti Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialas „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“ (b. l. 130). Teismo posėdyje trečiasis asmuo prašė teismo paskirti ją vaiko nuolatine globėja.

13Ieškinys tenkintinas.

14Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti vaiką, rūpintis jo sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti jį, sudaryti palankias sąlygas jo visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (Civilinio kodekso 3.155 straipsnis).

16Civilinio kodekso 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaiku, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu, nesirūpina vaikais. Kiekvienu nustatytu atveju teismas gali priimti sprendimą riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Esant tėvų kaltei, vienintelė vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė yra tėvų valdžios apribojimas, kurią ir prašo taikyti ieškovas. To paties straipsnio antroji dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t. y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek Civilinio kodekso 3.3 straipsnio 1 dalyje, tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Taip pat pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai – nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus.

17Teismas nustatė, kad nepilnamečio vaiko L. V., gimusio ( - ), motina yra atsakovė I. V., vaikui tėvystė nenustatyta (b. l. 59). Atsakovė I. V. su nepilnamečiu vaiku gyveno Jungtinėje Karalystėje, kur buvo pradėta byla dėl atsakovės netinkamai vykdomų motinos pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartimi perėmė Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teismo jurisdikciją, sprendžiant nepilnamečio vaiko globos klausimą (b. l. 43-45).

18Iš Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teismo perduotos medžiagos matyti, kad vaiko motina I. V. sūnumi L. V. tinkamai nesirūpino, neužtikrino jam saugios aplinkos, todėl vaikas buvo apgyvendintas globėjų šeimoje. Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teismo perduota medžiaga patvirtina, kad atsakovė I. V. neužtikrino nepilnamečio sūnaus L. V. gerovės užsienio valstybėje: vaikas 2014-10-04 nebuvo apsaugotas nuo buitinio smurto tarp atsakovės ir jos partnerio; atsakovė I. V. neatsižvelgė į Jungtinės Karalystės tarnybų perspėjimus dėl smurto šeimoje. Iš Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teismo perduotos medžiagos taip pat nustatyta, kad atsakovė pripažino, jog jai su vaiku teko nakvoti parkuose, kad vaikas galimai dėl motinos gyvenimo būdo nebuvo tinkamai maitinamas. Į bylą pateiktuose Jungtinės Karalystės policijos pareigūnų dokumentuose nurodyta, kad motina buvo apsvaigusi, pikta ir grubi, toks jos elgesys pripažintas netinkamu vaiko akivaizdoje. Jungtinės Karalystės teismo persiųstoje medžiagoje nurodyta, kad pagalba I. V. buvo prieinama, tačiau atsakovė tuo nepasinaudojo, nebendradarbiavo su vietos valdžios atstovais. Nepilnametis vaikas dėl tokio motinos elgesio patyrė emocinę žalą. Atsakovė vaiku nesidomėjo, nebendradarbiavo su vietos specialistais, neatvyko į teismo posėdžius Jungtinėje Karalystėje (b. l. 60-63). Atsakovės šeima Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui buvo žinoma nuo 2007-06-06 iki 2014-01-24, kadangi ji buvo įrašyta į Kauno rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimai buvo teikiamos tėvystės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

19Vaiką L. V. 2015-06-12 perdavus laikinajam globėjui Lietuvoje (b. l. 113), situacija visiškai nepasikeitė: atsakovė nesidomėjo vaiku, nebuvo atvykusi jo aplankyti, vaikui išlaikymo visiškai neteikia, nesidomėjo bylos eiga, atsiliepimo į ieškinį dėl motinos valdžios neterminuoto apribojimo nepateikė.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovė I. V. nevykdo motinos valdžios, kurios turinys apibrėžtas Civilinio kodekso 3.155 straipsnyje. Atsakovė nerodė jokios iniciatyvos keisti susidariusią situaciją ir nėra jokio pagrindo tikėtis, kad jos požiūris ir elgesys vaiko atžvilgiu gali pasikeisti artimiausioje ateityje. Atsakovė turėjo galimybes naudotis socialinėmis paslaugomis ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir Jungtinėje Karalystėje, tačiau nedėjo pastangų keisti savo gyvenimo būdą. Tiek bylą nagrinėjant Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teisme, tiek Kauno apylinkės teisme atsakovė bylos eiga nesidomėjo, nors apie bylą buvo tinkamai informuota.

21Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad yra pagrindas būtent vaiko interesais neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią. Atsakovei I. V. neterminuotai apribotina motinos valdžia į jos vaiką L. V. (Civilinio kodekso 3.180 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 178, 185, 186, 197 straipsniai).

22Atsakovei neterminuotai apribojus motinos valdžią vaiko atžvilgiu, jai sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų vaiko interesams (Civilinio kodekso 3.180 straipsnio 3 dalis).

23Dėl nuolatinės vaiko globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio globėjo paskyrimo.

24L. V. motinai neterminuotai apribojus motinos valdžią šio vaiko atžvilgiu, nepilnametis į šeimą negali grįžti. Be tėvų globos likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą nustatoma nuolatinė globa (rūpyba) (Civilinio kodekso 3.256 straipsnis). Civilinio kodekso 3.183 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Remiantis Civilinio kodekso 3.251 straipsnio 1 dalimi, globa nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų. Nepilnamečiai iki 14 metų yra neveiksnūs, todėl įsteigti globą yra svarbu įgyvendinant ir ginant nepilnamečių vaikų teises.

25Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“ Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ( - ) yra paskirti nepilnamečio vaiko laikinaisiais globėjais (b. l. 114).

26Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad vaikas globos namuose jaučiasi gerai, yra apsipratęs su aplinka, pradėjo kalbėti lietuviškai. Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad globos namai teikia sutikimą dėl paskyrimo vaiko nuolatiniu globėju.

27Nagrinėjant bylą nustatyta, kad nepilnametis vaikas Lietuvoje turi giminaitę - senelę (trečiasis asmuo L. M.). Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2015 m. liepos 22 d. rašte nurodė, kad trečiasis asmuo L. M. negali būti paskirta nepilnamečio vaiko globėja, nes yra teista už tyčinį nusikaltimą. Nors trečiasis asmuo lanko nepilnametį anūką laikinosios globos institucijoje, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad L. M. yra teista už tyčinį nusikaltimą, todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punktu, ji negali būti paskirta nepilnamečio vaiko globėja. Be to, trečiasis asmuo L. M. pati yra išlaikoma kitų asmenų, gyvena Vilniuje sugyventinio namuose, neturi nuolatinio darbo ir pakankamų pajamų, jos turtui yra taikytas areštas. Darytina išvada, kad trečiasis asmuo neturi galimybių užtikrinti nepilnamečiui vaikui sąlygų, būtinų jo protiniam, dvasiniam ir fiziniam vystymuisi. Daugiau asmenų, galinčių ir norinčių tapti nepilančio vaiko globėjais, nenustatyta.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, L. V. naikintina laikinoji globa, nustatytina nuolatinė globa, nuolatiniais globėjais skirtini Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“, nepilnamečio vaiko globos ir gyvenamoji vieta nustatytina „Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose“ (Civilinio proceso kodekso 407 straipsnis, Civilinio kodekso 3.251 straipsnio 1 dalis, 3.183 straipsnio 4 dalis, 3.265 straipsnio 1 punktas).

29„Vilkijos laikiniesiems vaikų globos namams“ išaiškintinos jų, kaip globėjų (rūpintojų), teisės ir pareigos, numatytos Civilinio kodekso 3.240, 3.243 - 3.246 straipsniuose. Globėjui išaiškintina, kad jis privalo: užtikrinti globojamo vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, mokymąsi, sveikatą ir kitą; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Globėjai (rūpintojai) yra vaiko atstovai pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjai turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (Civilinio kodekso 3.271, 3.272 straipsniai). Globojamo vaiko išlaikymui skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjai uzufrukto teise ir tik vaiko interesams tenkinti (Civilinio kodekso 3.275, 3.185 straipsniai).

30Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo.

31Apribojus atsakovei motinos valdžią, jai išlieka pareiga išlaikyti nepilnametį vaiką (Civilinio kodekso 3.195 straipsnis). Tėvų pareiga yra materialiai išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystymuisi sąlygas (Civilinio kodekso 3.192 straipsnis).

32Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė I. V. Lietuvos Respublikoje darbo neturi (b. l. 98). Atsakovė nepateikė duomenų apie savo pajamas ir turtą Jungtinėje Karalystėje, teismui šie duomenys nėra žinomi.

33Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (Civilinio kodekso 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovei būtų nustatytas nedarbingumas, taip pat nėra duomenų apie atsakovės turtinę padėtį užsienio valstybėje.

34Analizuojant nepilnamečio vaiko L. V. poreikius, pažymėtina, kad berniukas yra nedidelio amžiaus (6 metai). L. V. yra reikalingi žaislai lavinimui ir ugdymui, jis greitai išauga drabužius, vaikui reikalingos papildomos išlaidos jo teisei į mokslą užtikrinti. Vaiko būtiniesiems poreikiams (maistas, higiena, apranga ir pan.) patenkinti taip pat yra reikalingos piniginės lėšos. Konstatuotina, kad vaiko poreikiams patenkinti per mėnesį atsakovė yra pajėgi teikti 100,00 Eur sumą.

35Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovės išlaikymą po 100,00 Eur kiekvieną mėnesį yra tenkintinas, iš atsakovės I. V. priteistinas minimalius vaiko poreikius atitinkantis išlaikymas – po 100,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2015 m. gegužės 6 d. (ieškinio teismui padavimo dienos) iki vaiko pilnametystės.

36Išlaikymo suma indeksuojama kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (Civilinio kodekso 3.208 straipsnis).

37L. V. priteisto išlaikymo tvarkytojais uzufrukto teise skirtini jo nuolatinis globėjas – Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo „Vilkijos laikinieji vaikų globos namai“ (Civilinio kodekso 3.190, 3.202 straipsniai).

38Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo vykdoma skubiai (Civilinio proceso kodekso 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

40Remiantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, t. y. 41,00 Eur žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimą dėl motinos valdžios apribojimo ir 36,00 Eur žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo vaikui (100,00 Eur x 12 mėn. x 3 proc.).

41Valstybė šioje byloje patyrė 20,84 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį tenkinus visiškai šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės I. V. (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

42Iš viso iš atsakovės valstybės naudai priteistina 97,84 Eur bylinėjimosi išlaidų (41,00 Eur + 36,00 Eur + 20,84 Eur).

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263 - 265, 268 - 270, 402, 406 straipsniais,

Nutarė

44ieškinį visiškai tenkinti.

45Neterminuotai apriboti atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) motinos valdžią nepilnamečio sūnaus L. V., asmens kodas ( - ) atžvilgiu.

46Panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ( - ) nustatytą laikinąją globą L. V., asmens kodas ( - )

47Nustatyti L. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.

48Paskirti L. V., asmens kodas ( - ) nuolatiniu globėju Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialą „Vilkijos laikinuosius vaikų globos namus“, kodas 300514271, buveinė Kauno r. sav., Vilkija, Bažnyčios g. 23A.

49Nustatyti L. V., asmens kodas ( - ) globos ir gyvenamąją vietą Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filiale „Vilkijos laikinuosiuose vaikų globos namuose“, kodas 300514271, buveinė Kauno r. sav., Vilkija, Bažnyčios g. 23A.

50Priteisti iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui L. V., asmens kodas ( - ) po 100,00 Eur (šimtą Eur) nuo 2015 m. gegužės 6 d. iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

51Skirti Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialą „Vilkijos laikinuosius vaikų globos namus“, kodas 300514271, nepilnamečiui vaikui L. V. priteisto išlaikymo lėšų tvarkytojais uzufrukto teise.

52Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

53Priteisti valstybei iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) 97,84 Eur (devyniasdešimt septynis Eur ir 84 ct) bylinėjimosi išlaidų, įmokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

54Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, sekretoriaujant... 2. civilinę bylą pagal ieškovo Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko... 3. ieškovas Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 4. 1) neterminuotai apriboti motinos valdžią I. V. jos sūnaus L. V. atžvilgiu;... 5. 2) nustatyti L. V. nuolatinę globą ir nuolatinę gyvenamąją vietą Labdaros... 6. 3) paskirti L. V. nuolatiniu globėju Labdaros ir paramos fondo „Nemuno... 7. 4) priteisti iš I. V. sūnaus išlaikymui po 100,00 Eur kas mėnesį mokamomis... 8. 5) nepilnamečiui L. V. priteistų išlaikymo lėšų tvarkytoju uzufrukto... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinio reikalavimus. Ieškovas... 10. Atsakovė I. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 11. Trečiojo asmens Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo... 12. Trečiasis asmuo L. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad... 13. Ieškinys tenkintinas. ... 14. Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo.... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta tėvų... 16. Civilinio kodekso 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama... 17. Teismas nustatė, kad nepilnamečio vaiko L. V., gimusio ( - ), motina yra... 18. Iš Jungtinės Karalystės Peterboro šeimos teismo perduotos medžiagos... 19. Vaiką L. V. 2015-06-12 perdavus laikinajam globėjui Lietuvoje (b. l. 113),... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad atsakovė I. V. nevykdo... 21. Dėl šių aplinkybių konstatuotina, kad yra pagrindas būtent vaiko... 22. Atsakovei neterminuotai apribojus motinos valdžią vaiko atžvilgiu, jai... 23. Dėl nuolatinės vaiko globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio... 24. L. V. motinai neterminuotai apribojus motinos valdžią šio vaiko atžvilgiu,... 25. Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialo... 26. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė nurodė, kad vaikas globos... 27. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad nepilnametis vaikas Lietuvoje turi giminaitę... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, L. V. naikintina laikinoji globa,... 29. „Vilkijos laikiniesiems vaikų globos namams“ išaiškintinos jų, kaip... 30. Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo.... 31. Apribojus atsakovei motinos valdžią, jai išlieka pareiga išlaikyti... 32. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė I. V. Lietuvos... 33. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (Civilinio... 34. Analizuojant nepilnamečio vaiko L. V. poreikius, pažymėtina, kad berniukas... 35. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškinio reikalavimas priteisti iš... 36. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka... 37. L. V. priteisto išlaikymo tvarkytojais uzufrukto teise skirtini jo nuolatinis... 38. Sprendimo dalis dėl priteisto išlaikymo vykdoma skubiai (Civilinio proceso... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 40. Remiantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi... 41. Valstybė šioje byloje patyrė 20,84 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 42. Iš viso iš atsakovės valstybės naudai priteistina 97,84 Eur bylinėjimosi... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 44. ieškinį visiškai tenkinti.... 45. Neterminuotai apriboti atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) motinos valdžią... 46. Panaikinti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.... 47. Nustatyti L. V., asmens kodas ( - ) nuolatinę globą.... 48. Paskirti L. V., asmens kodas ( - ) nuolatiniu globėju Labdaros ir paramos... 49. Nustatyti L. V., asmens kodas ( - ) globos ir gyvenamąją vietą Labdaros ir... 50. Priteisti iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 51. Skirti Labdaros ir paramos fondo „Nemuno krašto vaikai“ filialą... 52. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 53. Priteisti valstybei iš atsakovės I. V., asmens kodas ( - ) 97,84 Eur... 54. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...