Byla 2-1318-804/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant pareiškėjai M. N., pareiškėjos M. N. atstovei advokatei Reginai Vasiliauskienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. N. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, ir

Nustatė

3pareiškėja prašo atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą palikimui, atsiradusiam po pareiškėjos brolio J. N. mirties 2005-03-21, priimti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

4Pareiškėjas nurodė, kad ji yra A. N. ir P. N. (mergautinė pavardė S.) duktė. Nurodė, kad jos tėvai seniai mirę: tėvas A. N., gim. 1895 m., mirė 1948 metais, o mama P. N. – 1976 metais. Nurodė, kad jų šeimoje augo keturi vaikai: ji ir broliai Č. N., J. N. ir A. N.. Nurodė,kad nė vienas iš jų nebuvo sukūrę šeimų, vaikų neturi. Nurodė, kad brolis A. N. mirė 2004-11-29, o J. N. – 2005-03-21. Nurodė, kad visi jie gyveno kaip viena šeima ( - ) Šiuo metu šiame kaime gyvena ji su broliu Č. N. jam priklausančiame name. Nurodė, kad nei po A. N., nei po J. N. mirties į notarus nei ji, nei brolis Č. N. nesikreipė, nes buvo įsitikinę, kad jokio turto broliai neturi. Paaiškino, kad ji yra beraštė, rašyti ir skaityti nemoka. Praėjus daugiau kaip metams po brolio J. N. mirties, namuose tarp popierių rado jo vardu išduotą taupomąją knygelę, tačiau nesuprato, ką reiškia joje esantys įrašai. Jau kiek vėliau parodė tą knygelę pusbrolio žmonai M. N., kuri suprato, kad banke brolio J. N. vardu yra atkurtos santaupos. Banke patvirtino, kad J. N. vardu yra atkurtos santaupos. Nurodė, kad ji yra ketvirtos eilės įstatyminė įpėdinė, be jos, kitų pirmos,antros ir trečios eilės įstatyminių įpėdinių nėra, brolis Č. N. notaro patvirtintu pareikšimu brolio J. N. palikimo atsisakė, į atkurtas santaupas nepretenduoja. Paaiškino, kad per tris mėnesius po J. N. mirties nesikreipė į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, kadangi neturėjo žinių apie jokį paveldimą turtą. Į Elektrėnų notarų biurą kreipėsi tik 2011 m., t.y. jau praėjus įstatymo numatytam terminui palikimui priimti. Prašo teismo atnaujinti įstatymo numatytą praleistą terminą atsižvelgiant į tai, kad po brolio J. N. mirties nebuvo teisinio pagrindo kreiptis į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, nes neturėjo duomenų apie atkurtas santaupas, apie jas sužinojo „Swedbank“, AB, banke tik 2011 metais. Be to,yra beraštė, nemoka nei skaityti, nei rašyti. Po netikėtos brolio mirties labai išgyveno jo netektį.

5Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos atstovė teismo posėdyje nedalyvavo. Teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja dėl termino palikimui priimti atnaujinimo. Prašė bylą nagrinėti Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant (b.l. 21-22).

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Palikimas turėjo būti priimtas per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str.).

8J. N., a.k. ( - ) mirė 2005-03-21 (b.l. 12, 13-14).

9Mirusysis J. N. buvo pareiškėjos M. N. bei Č. N. brolis (b.l. 5, 8, 11-12). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad minėtas palikėjas buvo sudaręs testamentą, nėra, todėl pareiškėja bei jos brolis Č. N. yra ketvirtos eilės jo įpėdiniai pagal įstatymą (CK 5.11 str. 1 d. 4 p.). Č. N. palikimo atsisakė (b.l. 14).

10Jokie kiti įpėdiniai į palikimo vietos notarus dėl J. N. palikimo priėmimo nesikreipė (b.l. 13).

11Teismas, įvertinęs pareiškėjos paaiškinimus, liudytojos M. N. teismo posėdžio metu duotus parodymus ir byloje esančius rašytinius įrodymus bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d.), pareiškėjos nurodytas įstatymo nustatyto termino palikimui priimti praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis, todėl terminas palikimui priimti atnaujintinas.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

13Iš pareiškėjos M. N. valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 18,78 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 str. 3 d., 5.57 str., CPK 88, 96 str. str., 442 str. 13 p., 576-578 str. str., teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti visiškai.

16Atnaujinti M. N., a.k. ( - ) terminą J. N., a.k. ( - ) mirusio 2005 m. kovo 21 d., palikimui priimti.

17Priteisti iš M. N. 7 Lt 51 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai