Byla 2-289/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. nutarties, kuria panaikinta teismo nutartis dėl patikslinto ieškinio priėmimo ir iš naujo svarstytas papildomo ieškinio priėmimo klausimas civilinėje byloje Nr. 2-105-425/2007 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas:

 1. pripažinti, kad atsakovo teismai sistemingai pažeidinėjo ieškovo teisę į laisvę ir saugumą suėmus sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 ir padarė ieškovui žalą;
 2. pripažinti, kad atsakovo buvęs Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas K. Petkevičius neteisėtai nuteisė ieškovą 1999 m. sausio 11 d. sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 ir tuo padarė žalą ieškovui;
 3. pripažinti, kad atsakovo teismai ir generalinė prokuratūra su tuometiniu generalinių prokuroru A. Klimavičiumi po 2000 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo iki 2003 m. birželio 17 d. nutarimo vykdė neteisėtą ieškovo baudžiamąjį persekiojimą ir politinį susidorojimą baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96, už reikalavimą iškelti baudžiamąją bylą prokuratūros ir policijos pareigūnams sufabrikavusiems baudžiamąją bylą Nr. 20-1-198-96, ir tuo padarė žalą ieškovui;
 4. pripažinti, kad sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 buvo pažeista ieškovo nekaltumo prezumpcija atsakovo institucijose ir masinės informacijos priemonėse nuo 1999 metų iki 2005 metų paskleidus dezinformaciją apie nuteisimą ir bausmės atlikimą ir tuo buvo padaryta ieškovui žala;
 5. pripažinti, kad atsakovo teismai, prokuratūros ir policijos gaujos vykdė šantažą ir prievartavo duoti kyšį už suklastoto apkaltinamojo 1999 m. sausio 11 d. nuosprendžio ir sufabrikuotos baudžiamosios bylos Nr. 20-1-198-96 nutraukimą, ir tuo padarė žalą ieškovui;
 6. pripažinti, kad atsakovo teismai ir generalinė prokuratūra su tuometiniu generaliniu prokuroru A. Klimavičiumi, neįvykdydami Kauno miesto apylinkės teismo 2000 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5566/2000, neatlikę BPK nustatyta tvarka ieškovo skundo pagrindų tyrimo medžiagoje Nr. BD-2784 priimto nutarimo ir faktų tyrimo, pažeidė ieškovo teisę į teisingą sufabrikuotos bylos Nr. 20-1-198-96 išnagrinėjimą, neužtikrindami teisės į veiksmingą teisinės gynybos priemonė ir saviraiškos laisvę bei vykdė diskriminaciją ieškovo atžvilgiu ir tuo padarė žalą ieškovui;
 7. priteisti ieškovui iš atsakovo 3 450 000 litų arba 1 000 000 eurų žalai, padarytai neteisėtus suėmimu, neteisėtu nuteisimu, neteisėtu procesinių prievartos priemonių taikymu ir neteisėtu baudžiamuoju persekiojimu sufabrikuotoje baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96, atlyginimo.

4Ieškovas A. B. pateikė papildytą ieškinį, kuriame papilomai prašė:

58. pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo teisę į teisingą baudžiamosios bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką;

69. pripažinti, kad atsakovo atstovai vykdė politinį susidorojimą su ieškovu vykdydami neteisėtą baudžiamąjį persekiojimą baudžiamojo proceso priemonėmis baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 po 2000 m. rugpjūčio 30 d. baudžiamojo persekiojimo senaties termino pasibaigimo BK 274 straipsnio 1 dalies (2003-04-30 d. redakcija) nustatytai baudžiamajai veikai ir įvykdė nusikaltimus valstybės tarnybai bei padarė ieškovui didelę žalą;

710. likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai atsakovo teritorijoje veikiančius atsakovo atstovus ir apie šių atstovų veikos likvidavimą nutartimi informuoti Prezidentą ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą;

811. panaikinti 2003 m. birželio 17 d. neteisėtą Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimą nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 20-1-198-96 BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2003-05-01 d. redakcija) pagrindu suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ir nutraukti baudžiamąją bylą BPK 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2003-04-30 d. redakcija), nesant nusikalstamos veikos.

9Panevėžio apygardos teismas 2007 m. kovo 13 d. nutartimi Nutarė

 1. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. vasario 7 d. nutartį, kuria buvo išspręstas ieškovo A. B. 2007 m. vasario 2 d. patikslinto ieškinio pareiškimo priėmimas.
 2. Iš naujo svarstyti ieškovo A. B. 2007 m. vasario 2 d. pateikto teismui papildomo ieškinio pareiškimo priėmimą:
  1. Priimti papildomo ieškinio 8 punkto reikalavimą – pripažinti, kad atsakovai pažeidė ieškovo teises į teisingą baudžiamosios bylos Nr. 20-21-198-69 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, priimtinas ir 9 punkto reikalavimas – pripažinti, kad atsakovai vykdė ieškovo atžvilgiu politinį susidorojimą, vykdydami neteisėtą baudžiamąjį persekiojimą baudžiamojo proceso priemonėmis baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-198-96 po 2000 m. rugpjūčio 30 d. baudžiamojo persekiojimo senaties termino suėjimo BK 274 straipsnio 1 dalies redakcija iki 2003 m. balandžio 30 d. nustatytai baudžiamajai veikai ir įvykdė nusikaltimus valstybės tarnybai bei padarė ieškovui didelę žalą priimtinas;
  2. atsisakyti priimti papildomo ieškinio 10 punkto reikalavimą – likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius atstovus: Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą ir apie šių atstovų veiklos likvidavimą nutartimi informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą atsisakytinas priimti. Ieškovui paaiškintina, kad tik Seimas ir Vyriausybė yra kompetentingi spręsti klausimus dėl ieškovo parašomų likviduoti institucijų;
  3. atsisakyti priimti papildomo ieškinio 11 punkto reikalavimą – panaikinti 2003 m. birželio 17 d. neteisėtą Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimą nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 20-1-198-96 BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (redakcija nuo 2003-05-01) suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ir nutraukti baudžiamąją bylą BPK 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2003-04-30 redakcija). Pareiškėjui nurodytina jo teisė kreiptis į Kauno miesto apylinkės prokuratūros ikiteisminio tyrimo prokurorą, aukštesnį prokurorą, iki teisminio tyrimo teisėją BPK nustatyta tvarka.

10Teismas nutartyje nurodė, kad sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog Panevėžio apygardos teismo 2007 m. vasario 7 d. nutartimi atsisakydamas priimti ieškinio pareiškime 9, 10 ir 11 punktuose išdėstytus reikalavimus ieškovui A. B. paaiškinant jo procesinę teisę dėl šių reikalavimų kreiptis į kompetentingas teisėtvarkos institucijas, nepakankamai tiksliai nurodė ieškovui į kurią instituciją ar teismą reikia pareiškėjui kreiptis, todėl minėta nutartis naikintina ir iš naujo svarstytinas pareiškėjo 2007 m. vasario 2 d. pateikto papildomo ieškinio pareiškimas. Dėl 10 punkto reikalavimų - likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius atstovus: Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą ir apie šių atstovų veiklos likvidavimą nutartimi informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą atsisakytinas priimti, teismas nurodė, jog tik Seimas ir Vyriausybė yra kompetentingi spręsti klausimus dėl ieškovo parašomų likviduoti institucijų. Dėl 11 punkto reikalavimo – panaikinti 2003 m. birželio 17 d. neteisėtą Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimą nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 20-1-198-96 BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu (redakcija nuo 2003-05-01) suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ir nutraukti baudžiamąją bylą BPK 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2003-04-30 redakcija), teismas nurodė, jog pareiškėjas turi teisę kreiptis į Kauno miesto apylinkės prokuratūros ikiteisminio tyrimo prokurorą, aukštesnį prokurorą, iki teisminio tyrimo teisėją BPK nustatyta tvarka, o CPK nustatyta tvarka negali būti nagrinėjami procesiniai sprendimai baudžiamojoje byloje.

11Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

 1. teismas pažeidė CPK 5, 6, 7, 13, 17, 42 straipsnius, nes suvaržoma ieškovo teisė padidinti reikalavimus, diskriminuojamas ieškovas, bei nesiekiama išnagrinėti kuo ekonomiškiau ir greičiau visus reikalavimus, nesikreipiant į kitas institucijas;
 2. buvo pažeisti CPK 21, 185, 263 straipsniai, kadangi apygardos teismas parodė savo šališkumą ir suinteresuotumą nenagrinėti visų reikalavimų, nes nukreipia ieškovą kreiptis į kitas institucijas, kai jo reikalavimai nenagrinėtini teisme;
 3. teismas pažeidė CPK 5, 6, 24, 300 straipsnių reikalavimus, nes esant keliems susijusiems reikalavimams ir jei vienas iš jų nagrinėtinas teisme, tai teismas privalo nagrinėti visus reikalavimus. Ieškinio 10 punkto reikalavimas - panaikinti neteisėtai veikiančias valstybės institucijas tiesiogiai susijęs su nusikaltimais valstybės tarnybai ir žalos padarymu, t.y. susijęs su kitais reikalavimais ir turi būti nagrinėjami kartu. Teismo argumentas, jog Seimas ir Vyriausybė kompetentingi spręsti valstybės institucijų kūrimo ir likvidavimo klausimus yra deklaratyvus vengimas vykdyti teisingumą ir pažeidžia Konstitucijos 109 straipsnį, nes Seimas ir Vyriausybė be teismo sprendimo yra nekompetentingi ir nesuinteresuoti spręsti likvidavimo klausimą. Valstybės institucijos šališkai išnagrinėjo ieškovo baudžiamąją bylą, todėl nei Seimas, nei Vyriausybė negalės nešališkai išnagrinėti ieškovo 10 punkto reikalavimo ir pripažinti neteisėtus kaltų asmenų veiksmus;
 4. teismas pažeidė CPK 3 straipsnyje nustatytus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, netaikė įstatymo ir teisės analogijos nagrinėdamas ieškinio 10 punkto reikalavimo priėmimo klausimą;
 5. teismas, atsisakydamas išnagrinėti 11 punkto reikalavimą, pažeidė CPK 5, 6, 24 straipsnius, BPK 214 straipsnį (2003-05-01 d. redakcija), nes esant bent vienam reikalavimui teismingam teismui, visi susiję reikalavimai turi būti teismingi tam pačiam teismui. Byloje yra Kauno apygardos prokuratūros nutarimas, kuriuo paliktas galioti 2000 m. birželio 17 d. nutarimas, kuris gali būti skundžiamas Vilniaus mieste BPK nustatyta tvarka. Ši byla perduota iš Vilniaus teismo į Panevėžio teismą, todėl šis teismas galėjo nagrinėti ieškinio 11 punkto reikalavimą. Generalinė prokuratūra pripažino baudžiamosios bylos nutraukimą ir atnaujinimą dėl baudžiamojo persekiojimo senaties termino pasibaigimo neteisėtu ir nepagrįstu. Kauno prokuratūros ir policijos institucijos yra nusikalstamai organizuotai susijusios su teismo institucijomis, jos organizuotai vykdė neteisėtą politinį susidorojimą neteisėtomis baudžiamojo proceso priemonėmis baudžiamojoje byloje ieškovo atžvilgiu, todėl negali būti įvykdytas teisingumas Kaune. Kadangi negali būti įvykdytas teisingumas Kaune, todėl 11 punkto reikalavimas nagrinėtinas Panevėžio apygardos teisme.

12Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Teisingumo ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti, nes skundas yra nepagrįstas, o teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

15Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Nors apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti visą Panevėžio apygardos teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartį, tačiau iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantas skundžia ir argumentuoja tik dėl nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti papildomo ieškinio 10 ir 11 punktų reikalavimus. Todėl teismas pasisako tik dėl šios nutarties dalies.

17Apelianto teigimu ieškinio reikalavimai, kuriuos teismas atsisakė priimti, yra tarpusavyje susiję su kitais ieškinio reikalavimais, kurie nagrinėtini, todėl visi reikalavimai nagrinėtini kartu teisme. Šie apelianto teiginiai nepagrįsti.

18Iš apelianto pateikto ieškinio ir jo papildymo matyti, kad apelianto reikalavimai susiję su baudžiamosios bylos nagrinėjime galimai padarytais pareigūnų pažeidimais ir galimais pažeidimais galimai padarytos žalos atlyginimu. Apeliantas pateikto ieškinio 10 punkto reikalavimu prašo panaikinti valstybės institucijas - Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą, todėl akivaizdu, jog šis reikalavimas nėra susijęs su baudžiamojoje byloje galimai padarytais pažeidimais ir tuo galimai apeliantui padarytos žalos atlyginimu. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog valstybės institucijas kuria ir priima sprendimus dėl jų likvidavimo įgaliotos valstybės institucijos įstatymų nustatyta tvarka: ministerijas, tame tarpe ir Teisingumo ministeriją, Vyriausybės siūlymu steigia ir panaikina Seimas, priimdamas įstatymą (Vyriausybės įstatymo 29 str. 2 d.), Policijos departamentą steigia Vyriausybė (Policijos veiklos įstatymo 13 str. 3 d.), Generalinė prokuratūros steigimas nustatytas Konstitucijoje (Konstitucijos 118 str.). Taigi, šių institucijų steigimas ir likvidavimas nėra teismo kompetencijoje. Apelianto teiginiai, jog tam tikri prašomų panaikinti institucijų pareigūnai galimai padarė teisės pažeidimus, kurių pagrindu apeliantas reikalauja žalos atlyginimo, todėl reikalavimai neva yra susiję, nepagrįsti. Institucijų pareigūnų galimai neteisėti veiksmai yra tiesiogiai susiję su galimos žalos padarymu, todėl gali būti pagrindu prašyti žalos atlyginimo, bet nėra tiesiogiai susijęs su reikalavimu panaikinti pačią instituciją. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog apelianto pateikto ieškinio papildymo 10 punkto reikalavimas - panaikinti valstybės institucijas: Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą, nenagrinėtinas teisme, o taip pat nesusijęs su kitais ieškinio reikalavimais, kurie nagrinėtini teisme, todėl pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti šį reikalavimą (CPK 137 str. 3 d.).

19Apeliantas ieškinio papildymo 11 punkto reikalavimu prašo: panaikinti 2003 m. birželio 17 d. kaip galimai neteisėtą Kauno miesto apylinkės prokuratūros nutarimą nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 20-1-198-96 BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2003-05-01 d. redakcija) pagrindu suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui ir nutraukti baudžiamąją bylą BPK 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2003-04-30 d. redakcija), nesant nusikalstamos veikos.

20Konstitucijos 30 ir CPK 5 straipsnių nuostatos garantuoja asmenų teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jų pažeistos teisės. Šias konstitucines nuostatas konkretizuoja ir detalizuoja civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai (tiek procesiniai, tiek tam tikru aspektu ir materialiniai) įstatymai. Konstitucijos nuostatos nustato tik teisę kreiptis į teismą, bet šios teisės realizavimo tvarkos nenustato. Teismo darbas, vykdant teisingumą, yra procesinė veikla ir, priklausomai nuo nagrinėjamų santykių prigimties, jo veiklą reglamentuoja baudžiamieji, civiliniai ir administraciniai įstatymai.

21Minėti apelianto atskirojo skundo motyvai yra susiję su CPK 22 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių civilinių bylų priskirtinumą, taikymu. Priskirtinumas suprantamas kaip teisės normomis nustatyta institucijų kompetencija nagrinėti vienokio ar kitokio pobūdžio ginčus (kokiai institucijai priklauso nagrinėti bylą), o taip pat priskirtinumas nusako, kokio proceso tvarka nagrinėtina byla. Pirmuoju atveju atsisakoma priimti ieškinio pareiškimą, kaip nepriskirtiną teismui, ir nutartyje nurodoma, į kokią instituciją pareiškėjui reikia kreiptis. Antruoju atveju – nurodoma, kokio proceso tvarka pareiškėjas gali kreiptis į teismą (CPK 137 str. 3 d.): CPK 22 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad teismams žinybingi visi ginčai dėl teisės, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, restruktūrizavimo ar bankroto teisinių santykių, taip pat finansų teisinių santykių, atsirandančių teisės pagrindu. Teismai, civilinio proceso tvarka taip pat nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka bei prašymus dėl užsienio teismų ir arbitražų sprendimų pripažinimo0 ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje (CPK 22 str. 2 d.). Apeliantas skundžia prokuroro veiksmus (panaikinti prokuroro nutarimą) remdamasis CPK normomis, t.y. apelianto ieškinio 11 punkto reikalavimai yra tiesiogiai susiję su baudžiamąja byla, su baudžiamosios teisės normų reguliuojamais santykiais, todėl turi būti nagrinėjamos pagal BPK normų, o ne pagal CPK normų nuostatas. Apeliantas BPK 64 straipsnio (BPK galiojantis nuo 2003 m. gegužės 1 d.) nustatyta tvarka arba BPK 234 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka (BPK galiojęs iki 2003 m. gegužės 1 d.) turi teisę skųsti prokuroro proceso veiksmus ir nutarimus. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir atsisakė priimti apelianto ieškinio papildymo 11 punkto reikalavimus kaip nenagrinėtiną CPK normomis nustatyta tvarka.

22Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismas 2007 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas A. B. kreipėsi į teismą prašydamas:
  4. Ieškovas A. B. pateikė papildytą ieškinį, kuriame papilomai prašė:... 5. 8. pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos atstovai pažeidė ieškovo... 6. 9. pripažinti, kad atsakovo atstovai vykdė politinį susidorojimą su... 7. 10. likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai atsakovo teritorijoje... 8. 11. panaikinti 2003 m. birželio 17 d. neteisėtą Kauno miesto apylinkės... 9. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. kovo 13 d. nutartimi Nutarė 10. Teismas nutartyje nurodė, kad sutinka su atskirojo skundo motyvais, jog... 11. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 12. Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Teisingumo ministerija atsiliepime į... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 16. Nors apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti visą Panevėžio apygardos... 17. Apelianto teigimu ieškinio reikalavimai, kuriuos teismas atsisakė priimti,... 18. Iš apelianto pateikto ieškinio ir jo papildymo matyti, kad apelianto... 19. Apeliantas ieškinio papildymo 11 punkto reikalavimu prašo: panaikinti 2003 m.... 20. Konstitucijos 30 ir CPK 5 straipsnių nuostatos garantuoja asmenų teisę... 21. Minėti apelianto atskirojo skundo motyvai yra susiję su CPK 22 straipsnio... 22. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....