Byla e2-3352-912/2019
Dėl nuosavybės teisės pripažinimo; trečiasis asmuo – UAB Jurconsult Group“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus,

2sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „Abadona“ atstovui – bendrovės direktoriui A. K. (A. K.), atsakovės RUAB „HQ Development“ atstovei – bendrovės direktorei J. R.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Abadona“ ieškinį atsakovei RUAB „HQ Development“ dėl nuosavybės teisės pripažinimo; trečiasis asmuo – UAB Jurconsult Group“.

5Teismas

Nustatė

6I. Ginčo esmė

71.

8Ieškovė prašo teismo: 1) pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą: dalį pastato (unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), t. y. pastate esančius, nebaigtos statybos butus Nr. 20 (preliminarus plotas 55,05 kv. m, unikalus Nr. ( - )) ir Nr. 21 (preliminarus plotas 84,13 kv. m, unikalus Nr. ( - )); terasą (plotas 56 kv. m), automobilio parkavimo vietą: 1/17 dalis automobilių parkavimo aikštelės, kuri lygi 2210/37577 daliai viso automobilių parkavimo aikštelės ploto, bei į žemės sklypo (unikalus numeris ( - )) Vilniuje, ( - ), dalį, apskaičiuotą proporcingai viso pastato ir ieškovės nuosavybės teise įgyto, šiame pastate, turto plotui; 2) priteisti atsakovei iš ieškovės 2016 m. sausio 29 d. sutarties 2.2 punkte nustatytą parduodamo turto kainą, iš apskaičiuotos pagal preliminarius turto plotus viso turto kainos – 214 671,82 Eur, atimant pagal sutartį ieškovės sumokėtas avansines įmokas ir priteistinas netesybas, t. y. 188 751,82 Eur (214 671,82 – (25 000 + 920) = 188 751,82); 3) įpareigoti atsakovę pasirašyti pagrindinę nekilnojamojo turto (t. y. butų Nr. 20 ir Nr. 21, su 56 kv. m terasa ir automobilio parkavimo vieta) Vilniuje, ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį, remiantis susitarimais ir sąlygomis numatytomis 2016 m. sausio 29 d. preliminarioje būsimo buto pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. NŠB (20/22)/2016-01/29; 4) priteisti ieškovei iš atsakovės 0,02 proc. (910 Eur) netesybų nuo sumokėtos kainos už butus Nr. 20 ir Nr. 21, terasą ir automobilio parkavimo vietą, ( - ), už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant netesybas už 6 (šešių) mėnesių laikotarpį (25 000 Eur x 0,02 proc. : 100 proc. x 182 d. = 910 Eur).

92.

10Ieškinyje nurodyta, kad A. S. ir atsakovė 2016 m. sausio 29 d. sudarė preliminariąją būsimo būsto (statomo buto) pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal ją atsakovė įsipareigojo pastatyti ir parduoti pirkėjai A. S. 55,05 kv. m ploto butą Nr. 20 ir 84,13 kv. m ploto butą Nr. 21, 56 kv. m terasą ir automobilių parkavimo vietą, plane pažymėtą Nr. 15, esančius (būsiančius) ( - ). Pirkėja įsipareigojo sumokėti 214 671,82 Eur kainą (1 449 Eur už 1 kv. m, 5 000 Eur – už terasą, 8 000 Eur – už parkavimo vietą). Atlikus inventorizaciją, butams suteikti numeriai „20“ ir „21“. Butų savininkui priklauso žemės sklypo dalis, proporcinga viso pastato ir pirkėjos nuosavybės teise įgyto turto plotui. Atsakovė buvo įsipareigojusi ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 1 d. užbaigti buto darbus ir atlikti veiksmus, jog iki 2016 m. IV ketvirčio pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti. Pirkėja avansu sumokėjo atsakovei iš viso – 25 000 Eur. Tai atitinka 11,64 proc. visos preliminarios turto kainos (214 671,82 Eur). Pirkėja A. S. 2017 m. birželio 27 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido naujajam kreditoriui A. R. reikalavimo teisę pagal pirmiau nurodytą būsimo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Naujasis kreditorius 2018 m. kovo 1 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido ieškovei reikalavimo teisę pagal tą pačią būsimo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Pastatas nepripažintas tinkamu naudoti, turtas nepraduotas per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą ne dėl ieškovės kaltės. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 19 d. nutartimi atsakovei iškėlė restruktūrizavimo bylą, patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą. Atsakovės kreditorių susirinkimas patvirtino, kad atsakovė vykdys įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį, tęs butų Nr. 20 ir Nr. 21 pardavimą atsakovės restruktūrizavimo plane numatyta nutraukti tik dvi preliminariąsias sutartis – dėl butų Nr. 23 ir Nr. 26. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. liepos 10 d. išdavė atsakovei statybos leidimą statyti pastatą, kuriame yra ginčo butai. Jeigu būtų nepripažintos ieškovės nuosavybės teisės į pirmiau nurodytus butus, terasą, parkavimo vietą ir žemės sklypo dalį, ieškovė patirtų neigiamų padarinių, atsakovės veiklos rizika būtų perkelta ieškovei. Tai pažeistų teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad pagal preliminariąją nepastatyto buto pirkimo-pardavimo sutartį (CK 6.401 straipsnio 1 dalis) šalys turi daugiau teisių ir pareigų negu įprastos preliminariosios sutarties šalys (CK 6.165 straipsnis). CK 6.401 straipsnio 1 dalyje reglamentuotos preliminariosios sutarties ypatybė yra tai, kad pažeistas teises pirkėjas turi teisę ginti reikalaudamas prievolę įvykdyti natūra – įpareigoti pardavėją sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tai išaiškinęs yra taip pat ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2014). Tai, kad sumokėta ne visa, bet dalis butų kainos, nepaneigia ieškovės teisės reikalauti, kad jos nuosavybės teisė būtų pripažinta į nebaigtos statybos objektą. Sutarties 9.2 punkte nustatyti 0,02 proc. delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus nuo pirkėjo sumokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

113.

12Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo patenkinti ieškinį, nurodė, kad sutinka, jog ieškovei būtų pripažintos nuosavybės teisės, jeigu ieškovė sumokės 188 751,82 Eur už ginčo turtą.

134.

14Trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimo į ieškinį, prašė bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Ieškovės ir atsakovės atstovai teismo posėdyje prašė patenkinti ieškinį.

15Teismas konstatuoja:

16II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

175.

18Nagrinėjamoje byloje atsakovė pripažino ieškinį. Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

196.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir A. R. 2018 m. kovo 1 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė įgijo teises, atsiradusias A. S. ir atsakovės 2016 m. sausio 29 d. preliminariosios būsimo būsto (statomo buto) pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

217.

22Ieškovei reikalavimo teises perleidęs asmuo A. R. tas pačias teises įgijo iš su būsimo būsto pirkėjos A. S., su pastarąja sudaręs 2017 m. birželio 27 d. reikalavimo perleidimo sutartį.

238.

24Pradinė kreditorė (pirkėja) A. S. ir atsakovė 2016 m. sausio 29 d. sudarė būsimo būsto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pastatyti ir parduoti 55,05 kv. m ploto butą Nr. 20 ir 84,13 kv. m ploto butą Nr. 21, 56 kv. m terasą ir automobilių parkavimo vietą, plane pažymėtą Nr. 15, esančius (būsiančius) ( - ). Pirkėja įsipareigojo sumokėti 214 671,82 Eur kainą (1 449 Eur už 1 kv. m, 5 000 Eur – už terasą, 8 000 Eur – už parkavimo vietą). Atlikus inventorizaciją, butams suteikti numeriai „20“ ir „21“. Butų savininkui priklauso žemės sklypo dalis, proporcinga viso pastato ir pirkėjos nuosavybės teise įgyto turto plotui. Atsakovė buvo įsipareigojusi ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 1 d. užbaigti buto darbus ir atlikti veiksmus, jog iki 2016 m. IV ketvirčio pastatas būtų pripažintas tinkamu naudoti. Butai statyti nebaigti. Pirkėja avansu sumokėjo atsakovei iš viso – 25 000 Eur. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. liepos 10 d. išdavė atsakovei statybos leidimą statyti pastatą, kuriame yra ginčo butai.

259.

26Pagal CK 6.401 straipsnio 1 dalį, pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą.

2710.

28Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pradinė kreditorė A. S. ir atsakovę siejo preliminarios butų pirkimo-pardavimo sutarties teisiniai santykiai. Ieškovė cesijos sutarties pagrindu įgijo pradinės kreditorės (pirkėjos) teises ir pareigas.

2911.

30Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį, preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, kad pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

3112.

32Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalies formuluotė „visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja“ negali būti aiškinama taip, kad tik sumokėjęs visą kainą pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą, o sumokėjęs tik dalį kainos daiktinių teisių neįgyja. Nesant reglamentuotos situacijos dėl statomo gyvenamojo namo ar buto nuosavybės teisės, kai pirkėjas sumoka ne visą, o dalį jo kainos, tokio objekto nuosavybės teisės klausimas turi būti nustatomas kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į sumokėtą kainos dalį, sukurto objekto dalį, į tai, ar gyvenamasis namas ar butas perduotas pirkėjui, ir pan. Be to, įstatymo nedraudžiama pripažinti bendrosios dalinės pirkėjo ir pardavėjo nuosavybės, kai pirkėjas yra finansavęs tik dalį statybos. Kai nekilnojamojo daikto pirkėjas – vartotojas – už pastatytą būstą yra sumokėjęs didesnę dalį sutartos būsto pirkimo kainos, perdavimas pirkėjui neįformintas sutartyje nustatyta tvarka, tačiau būstas faktiškai perduotas pirkėjui, tolesnis sutarties vykdymas nutrūksta dėl pardavėjo – rangovo – verslininko bankroto, vartotojas gali būti ginamas CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka pripažįstant pirkėjui nuosavybės teisę į statomą būstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011; 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-611/2017).

3313.

34Atsižvelgdamas į nurodytą kasacinio teismo išaiškinimą, teismas nagrinėjamoje byloje įvertina tai, kad ieškovės nurodyti butai suformuoti kaip turtiniai objektai (baigtumas 55 proc.), ieškovė sumokėjo 25 000 Eur dalį kainos, atitinkančią 11,64 proc. visos turto kainos (214 671,82 Eur). Reikšminga tai, kad visa kaina nesumokėta ne dėl ieškovės, bet dėl atsakovės kaltės. Atsakovė nebuvo pranešusi, kad buvo ginčijamas statybos leidimas ir todėl negalėjo įvykdyti darbų per sutartyje nustatytą terminą. Ieškovė ne iki galo įvykdė pareigą pastatyti ginčo butus per preliminariojoje sutartyje nustatyto baigtumo lygio. Pagal preliminariąją sutartį, ieškovė turi teisę daryti ginčo turtui poveikį, jį įrenginėti, atlikti butuose įrengimo darbus. Svarbu, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. liepos 10 d. išdavė atsakovei statybos leidimą statyti pastatą, kuriame yra ginčo butai. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad nėra galimybių užbaigti statyti ginčo butus. Atsakovė sutinka su ieškovės reikalavimu pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į ginčo butus, terasą, automobilio parkavimo vietą ir proporcingą sklypo, ant kurio stovi daugiabutis pastatas, dalį. Taigi atsakovė sutinka vykdyti įsipareigojimus ir parduoti turtą, dėl kurio susitarta 2016 m. sausio 29 d. preliminariojoje sutartyje.

3514.

36Atsakovė vėlavo pastatyti ginčo butus iki preliminariojoje sutartyje nustatyto baigtumo lygio, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja sutarties 9.4 punkte nustatyto dydžio pagrindu paskaičiuotų 910 Eur delspinigių (25 000 Eur x 0,02 proc. : 100 proc. x 182 d. = 910 Eur).

3715.

38Įvertinęs pirmiau aptartų aplinkybių visetą, teismas sprendžia, kad ieškinys tenkintinas – ieškovei pripažintina nuosavybės teisę į ieškinyje įvardytus nekilnojamojo turto objektus (CK 6.401 straipsnio 5 dalis). Atsakovei iš ieškovės priteistina nesumokėta kainos dalis (atėmus sumokėtą avansą ir delspinigius), t. y. 188 751,82 Eur (214 671,82 – 25 000 – 920 = 188 751,82).

3916.

40Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę sudaryti pagrindinę butų Nr. 20 ir Nr. 21, 56 kv. m terasos ir automobilio parkavimo vietos pirkimo-pardavimo sutartį yra perteklinis, nes ieškovė nuosavybės teisę įgyja nuo visos preliminarioje sutartyje nustatytos statybos kainos sumokėjimo (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.401 straipsnio 5 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265–268 straipsniais, teismas

Nutarė

42Patenkinti ieškinį.

43Pripažinti ieškovei UAB „Abadona“ (kodas 302463911) nuosavybės teisę į tokį turtą: dalį pastato (unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), t. y. šiame pastate esančius, nebaigtos statybos butus Nr. 20 (preliminarus plotas 55,05 kv. m; unikalus Nr. ( - ) ir Nr. 21 (preliminarus plotas 84,13 kv. m; unikalus Nr. ( - ); terasą (plotas 56 kv. m), automobilio parkavimo vietą: 1/17 dalį automobilių parkavimo aikštelės, kuri lygi 2210/37577 daliai viso automobilių parkavimo aikštelės ploto, bei į žemės sklypo (unikalus numeris ( - ) Vilniuje, ( - ), dalį, proporcingą viso pastato ir ieškovės šiame pastate nuosavybės teise įgyto turto plotui.

44Priteisti atsakovei RUAB „HQ Development“ (kodas 302553942) iš ieškovės UAB „Abadona“ (kodas 302463911) 2016 m. sausio 29 d. preliminariosios būsimo turto pirkimo-pardavimo sutarties 2.2 punkte nustatytą parduodamo turto kainą, t. y. 188 751,82 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 82 ct).

45Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus,... 2. sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „Abadona“ atstovui – bendrovės direktoriui A.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. I. Ginčo esmė... 7. 1.... 8. Ieškovė prašo teismo: 1) pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į turtą:... 9. 2.... 10. Ieškinyje nurodyta, kad A. S. ir atsakovė 2016 m. sausio 29 d. sudarė... 11. 3.... 12. Atsiliepime į ieškinį atsakovė prašo patenkinti ieškinį, nurodė, kad... 13. 4.... 14. Trečiasis asmuo nepateikė atsiliepimo į ieškinį, prašė bylą nagrinėti... 15. Teismas konstatuoja:... 16. II. Teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. 5.... 18. Nagrinėjamoje byloje atsakovė pripažino ieškinį. Pagal CPK 268 straipsnio... 19. 6.... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė ir A. R. 2018 m. kovo 1 d.... 21. 7.... 22. Ieškovei reikalavimo teises perleidęs asmuo A. R. tas pačias teises įgijo... 23. 8.... 24. Pradinė kreditorė (pirkėja) A. S. ir atsakovė 2016 m. sausio 29 d. sudarė... 25. 9.... 26. Pagal CK 6.401 straipsnio 1 dalį, pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti... 27. 10.... 28. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pradinė... 29. 11.... 30. Pagal CK 6.401 straipsnio 5 dalį, preliminariojoje sutartyje gali būti... 31. 12.... 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CK 6.401 straipsnio 5 dalies... 33. 13.... 34. Atsižvelgdamas į nurodytą kasacinio teismo išaiškinimą, teismas... 35. 14.... 36. Atsakovė vėlavo pastatyti ginčo butus iki preliminariojoje sutartyje... 37. 15.... 38. Įvertinęs pirmiau aptartų aplinkybių visetą, teismas sprendžia, kad... 39. 16.... 40. Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę sudaryti... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 42. Patenkinti ieškinį.... 43. Pripažinti ieškovei UAB „Abadona“ (kodas 302463911) nuosavybės teisę į... 44. Priteisti atsakovei RUAB „HQ Development“ (kodas 302553942) iš ieškovės... 45. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...