Byla e2-28287-848/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja E. K.

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui V. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo 755,00 Eur žalos atlyginimą, 21,41 Eur kompensacines palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje numatyta tvarka asmeniškai. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2017 m. rugpjūčio 25 d. sudarė įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, kurios pagrindu laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo apdrausta automobilio „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2018 m. sausio 26 d. Jonavos g., Kaune, atsakovas, vairuodamas transporto priemonę „VW Golf“, valst. Nr. ( - ) staigiai stabdė ir į jo vairuojamą transporto priemonę atsitrenkė transporto priemonė „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio deklaracijoje atsakovas nurodė, kad yra atsakingas už eismo įvykio kilimą, kadangi eismo įvykio metu neveikė VW Golf“, valst. Nr. ( - ) galiniai žibintai, sindikuojantys transporto priemonės stabdymą, t. y. automobilis buvo techniškai netvarkingas ir jo nebuvo galima eksploatuoti. Dėl tos priežasties ieškovei sutarties pagrindu atsirado pareiga išmokėti nukentėjusiam asmeniui draudimo išmoką. Ieškovė pagal remonto sąmatą apskaičiavo, kad automobilio „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) remonto kaina sudaro 755,00 Eur ir išmokėjo nukentėjusiam asmeniui tokio dydžio draudimo išmoką.

10Atlikus formalų ieškovės rašytinių įrodymų, pateiktų per elektroninių paslaugų portalą (EPP) – fotonuotraukų (el. b. l. 7-42; 45), įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties (el. b. l. 43-44), mokėjimo nurodymo (el. b. l. 46), informacijos apie įvykį (el. b. l. 47), pranešimo apie žalos atlyginimą (el. b. l. 48), išvados apie transporto priemonės likutinę vertę (el. b. l. 49), žalos sąmatos (el. b. l. 51-55), kitų rašytinių įrodymų - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo prievoles ieškovei yra įvykdęs, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.280 straipsnyje nustatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. CK 6.1015 straipsnyje numatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenumato ko kitą, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Kadangi atsakovas savo kaltais veiksmais sukėlė žalą, ieškovė, sumokėjusi draudimo išmoką, įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą, už įvykio metu padarytą žalą, asmenį. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistina ieškovės patirta žala – 755,00 Eur.

12Lietuvos Respublikos CK 6.210 straipsnyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Kadangi atsakovas prievolės tinkamai nevykdė, iš jo priteistinos 21,41 Eur kompensacinės palūkanos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (CK 6.210 straipsnis), nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei – 17,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 3 dalis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB Swedbank, iš atsakovo V. M., asmens kodas ( - ) 755,00 Eur 9septynių šimtų penkiasdešimt penkių eurų 00 ct) žalos atlyginimą, 21,41 Eur (dvidešimt vieno euro 41 ct) kompensacines palūkanas, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (776,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,00 Eur (septyniolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1–4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai