Byla 2-201/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo V. B. , jo atstovo A. B. ir trečiojo asmens A. A. – B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 8 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį palikti nenagrinėtą, civilinėje byloje Nr. 2-301-527/2007 pagal V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tretiesiems asmenims A. A. – B., Edmundui Inokaičiui, Janinai Narkevičiūtei, Ingai Karalienei, Romualdui Aleksandrui Genučiui, K. A. , L. K. dėl žalos, padarytos pareigūnų, einančių tarnybines pareigas, neteisėtais veiksmais atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas V. B. kreipėsi į Kauno apygardos teismą ieškiniu ir, jį patikslinęs, prašė: 1) pripažinti, kad Kauno m. apylinkės teismo teisėjų E. Inokaičio ir J. Narkevičiūtės bei antstolių I. Karalienės ir R. Genučio veiksmai civilinėse bylose Nr. 2-4948/97 ir Nr. 2-10336/97 bei vykdomosiose bylose Nr. 116-27/97, Nr. 135-27/97 ir Nr. 346-27/97 buvo neteisėti ir pažeidė jo nuosavybės apsaugą; 2) pripažinti, kad neteisėtais Kauno m. apylinkės teismo teisėjų E. Inokaičio ir J. Narkevičiūtės ir teismo antstolių veiksmais jam buvo padaryta turtinė ir moralinė žala; 3) priteisti jam iš atsakovo Lietuvos Respublikos 88 600 Lt (57 230+20 770+6 200+650+3 750) turtinės ir 100 000 Lt moralinės žalos atlyginimo, sprendimo vykdymą pavedant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.

4Kauno apygardos teismas 2007 m. vasario 8 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

5Teismas nutartyje nurodė, kad ieškovas V. B. , neprašęs 2007 m. vasario 7 d. 13 val. teismo posėdyje bylos nagrinėti jam nedalyvaujant, neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių. Nors 2007 m. vasario 6 d. teisme buvo gautas ieškovo atstovo A. B. prašymas bylos nagrinėjimą atidėti ir Jonavos rajono apylinkės teismo šaukimų į 2007 m. vasario 7 d. 13.30 val. teismo posėdį kopijos, teismas nepripažino, kad ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys yra svarbios, nurodęs, kad ieškovas tame teismo posėdyje nedalyvavo. Teismas nepripažino svarbia priežastimi ir ieškovo atstovo A. B. neatvykimo į teismą dėl dalyvavimo Jonavos rajono apylinkės teisme vykusiame parengiamajame posėdyje nurodęs, kad šalies atstovo užimtumas kitose bylose pagal teisminę praktiką paprastai nelaikomas svarbia priežastimi (2002 m. CPK 156 str. 1 d.). Ieškovas ir jo atstovas be svarbių priežasčių nedalyvavo ir 2006 m. lapkričio 28 d. teismo posėdyje, apie kurį jiems buvo pranešta, ieškovui įteikta 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis (CPK 181 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad ieškovas V. B. ir jo atstovas A. B. bei atsakovas be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį antrą kartą šaukiami, o bylos išspręsti pagal esančią byloje medžiagą nėra galimybių (CPK 181 str. 3 d.). Tiek ieškovas, tiek jo atstovas šioje byloje nesilaikė pareigos sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

6Ieškovas V. B. , jo atstovas A. B. ir trečiasis asmuo A. A. – B. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

7Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas išnagrinėjo bylą, nepranešęs trečiajam asmeniui A. A. – B. apie 2007 m. vasario 7 d. posėdį bei ieškovui V. B. ir jo atstovui A. B. apie 2006 m. lapkričio 28 d. posėdį, kas yra absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai (CPK 338 str. 3 d. 1 p.). Teismas skundžiama nutartimi pripažino, kad ieškovui V. B. ir jo atstovui A. B. apie 2006 m. lapkričio 28 d. posėdį nepranešta, tad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad į 2007 m. vasario 7 d. teismo posėdį jie antrą kartą neatvyko be svarbios priežasties. Nors apie teismo posėdį nebuvo pranešta, V. B. siuntė faksu pranešimą, prašydamas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Apie 2006 m. lapkričio 28 d. posėdį teismas ieškovą turėjo informuoti ne šaukimu, bet pranešimu, o ieškovo atstovą – šaukimu. Ieškovas pagal galiojusias ir galiojančias CPK nuostatas neturėjo pranešti savo atstovui apie teismo posėdį.

92. Teismas nepagrįstai taikė ir neteisingai aiškino CPK 156 straipsnio pirmąją dalį. Byla pagal ieškinį yra nagrinėtina pagal iki 2003 m. sausio 1 d. galiojusį Civilinio proceso kodeksą, kuris numatė, kad šalies atstovo dalyvavimas tuo pačiu metu kitoje byloje ar jo kaip atstovo užimtumas kitoje byloje yra svarbi jo nedalyvavimo posėdyje priežastis. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad ieškovo atstovas kitoje byloje kartu su V. B. ir A. A. – B. buvo ieškovais ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28, 29 ir 109 straipsnius. Tokia aplinkybė pripažintina svarbia neatvykimo priežastimi.

103. CPK nuostatos nesuteikė teisės teismui palikti ieškinio nenagrinėto, o tik nagrinėti be neatvykusio atsakovo (42, 48-51 str.). Teismas galėjo neatvykusiems atstovams tik skirti 500 Lt baudą.

114. Teismas nepagrįstai nustatė, kad yra visos prielaidos palikti ieškinį nenagrinėtą. Kadangi ieškovas vedė bylą per atstovą, neprivalėjo teismui rašyti prašymo dėl bylos nagrinėjimo 2007 m. vasario 7 d. posėdyje jam nedalyvaujant. Nei atsakovas, nei jo atstovas nedalyvavo teismo posėdyje, tad nepasisakė dėl bylos nagrinėjimo neatvykus ieškovui, jo atstovui.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Remiantis iki 2002 m. gruodžio 31 d. galiojusio 1964 m. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 181 straipsnio pirmąja dalimi, kai neatvyksta į teismo posėdį ieškovas, gavęs šaukimą, bet iš jo negauta pareiškimo nagrinėti bylą jam nesant ir iki teismo posėdžio pradžios jis nepateikia dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą, arba jeigu teismas pripažįsta neatvykimo priežastis nesvarbiomis ir atsakovas nereikalauja nagrinėti bylą iš esmės, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. Taigi ši nuostata nustato sąlygas, kurioms esant teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

14Kaip patvirtinta byloje esantys duomenys – teismo šaukimo V. B. ir A. B. įteikimo pažymos (t. 3, b.l. 71, 72) – ieškovui V. B. ir jo atstovui buvo tinkamai pranešta apie 2007 m. vasario 7 d. Kauno apygardos teismo posėdį. A. B. 2007 m. vasario 1 d. pareiškimu (t. 3, b.l. 60) prašė atidėti bylos nagrinėjimą nurodydamas, kad anksčiau už šaukimą į 2007 m. vasario 7 d. Kauno apygardos teismo posėdį yra gavęs šaukimą kaip ieškovas tai pačiai dienai į Jonavos rajono apylinkės teismo posėdį. A. B. taip pat nurodė, kad V. B. ir A. A. – B. dėl tos pačios priežasties negalės dalyvauti teismo posėdyje. Ieškovo atstovo nurodytas aplinkybes patvirtina kartu su pareiškimu pateikti teismo šaukimų nuorašai (t. 3, b.l. 61, 62). Tačiau, kaip matyti iš Jonavos rajono apylinkės teismo 2007 m. vasario 7 d. parengiamojo teismo posėdžio protokolo Nr. 2 nuorašo (t. 3, b.l 101-103), minėtame teismo posėdyje dalyvavo tik A. B. Tad nors į bylą ir buvo pateikti dokumentai, kad V. B. Kauno apygardos teismo posėdžio metu turi dalyvauti parengiamajame Jonavos rajono apylinkės teismo posėdyje, pastarajame posėdyje jam nedalyvavus, pripažinti ieškovo V. B. neatvykimo į 2007 m. vasario 7 d. Kauno apygardos teismo posėdį priežastis svarbiomis nėra pagrindo. Pažymėtina, kad atsakovas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2007 m. vasario 5 d. faksograma (t. 3, b.l. 59) prašė Kauno apygardos teismą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Atsakovas šia faksograma nereikalavo teismo nagrinėti bylos iš esmės. Todėl esant visoms sąlygoms, nurodytoms 1964 m. CPK 181 straipsnio pirmojoje dalyje, kurioms esant ieškinys paliekamas nenagrinėtas – į teismo posėdį neatvykus teismo šaukimą gavusiam ieškovui, pripažinus jo neatvykimo priežastis nesvarbiomis, o atsakovui nepareikalavus nagrinėti bylos iš esmės – pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė minėtą teisės normą ir pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2007 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai