Byla 2A-503/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. T. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1471-622/2010 pagal ieškovės G. T. ieškinį atsakovui akcinei bendrovei AB „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriui dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Apeliaciniu skundu keliamas proceso pirmosios instancijos teisme tinkamumo klausimas. Apeliantės manymu, procesas buvo netinkamas, kadangi ji nebuvo informuota apie teismo posėdį, be to, jo metu sirgo ir dar iki posėdžio informavo apie savo ligą teismą bei prašė posėdį atidėti.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu atmetė ieškinį dėl kreditavimo sutarties Nr. BK 07/10/27 L vienašališko nutraukimo pagal kreditavimo sutarties 13.1 punktą pripažinimo neteisėtu.

6Apygardos teismas, įvertinęs kreditavimo sutarties sąlygas (Kreditavimo sutarties 13.1. punktas suteikė teisę bankui nutraukti sutartį, jei kredito gavėjas nesumoka priklausančių mokėti įmokų nei per ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą, nei per banko papildomai nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 dienų), į tai, kad atsakovas įsipareigojimą nustatyti papildomą terminą skolai sumokėti įvykdė tinkamai, o ieškovė bankui įmokų nebemokėjo nuo 2009 m. sausio 23 d. (CK 6.217 str.), pripažino, jog bankas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

7Ieškovės argumentus, kad ji turėtų būti atleista nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (pasaulinės ekonominės krizės, sukėlusios jos įmonės bankrotą), teismas atmetė, pažymėdamas, kad ieškovės nurodytoms aplinkybėms nėra būdingi nenugalimos jėgos požymiai (CK 6.212 str. 1 d.). Be to, tiek pagal kreditavimo sutarties 16.3 punktą, tiek CK 6.212 straipsnio 4 dalį atsakovas vis tiek būtų galėjęs nutraukti kreditavimo sutartį.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą. Nurodo, kad jį priimdamas pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 133 straipsnį, kuriame sakoma kad „teismo šaukimais ar pranešimais pranešama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą”. Apie 2010 m. rugpjūčio 23 d. vykusį teismo posėdį ieškovei nebuvo pranešta. Be to, ieškovė nuo 2010 m. rugpjūčio 4 d. sirgo, apie tai informavo teismą prieš 2010 m. rugpjūčio 9 d. posėdį, prašydama jį atidėti ir nurodydama, kad sirgimą patvirtinančius dokumentus pateiks pasveikusi. Ieškovė sirgo iki 2010 m. rugsėjo 3 d. (pažyma Nr. ED 0472422). Rugpjūčio 7 d. ieškovė buvo paguldyta į VŠĮ „Klaipėdos universitetinę ligoninę” (medicininės pažymos Nr.326 ir Nr. A-511738), rugpjūčio 13 d. ieškovei buvo atlikta operacija.

10Remiantis LR CPK 234 straipsniu, civilinė byla teismo posėdyje nagrinėjama, kai yra pranešta byloje dalyvaujantiems asmenims. Teismas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, todėl apygardos teismas negalėjo išnagrinėti bylos.

11Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas, patirtas antrosios instancijos teisme (2 646 Lt).

12Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Nors ieškovė teigia, kad nebuvo informuota apie 2010 m. rugpjūčio 9 d. posėdį, jos aktyvūs veiksmai leidžia daryti išvadą, kad apie šį posėdį ji žinojo. Ieškovė savo iniciatyva pranešė teismui, apie negalėjimą atvykti nurodytu metu, t.y. 2010 m. rugpjūčio 9 d., į teismo posėdį. Atsižvelgiant į tai, prašė posėdį atidėti ir buvo paskirtas kitas teismo posėdis 2010 m. rugpjūčio 23 d.

142. Apeliacinės instancijos teismas privalo ištaisyti pirmosios instancijos teismo dėl CPK 133 straipsnio padarytas klaidas grąžindamas bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Tačiau minėta teisė yra taikoma tik išimtiniais, t. y. įstatyme (CPK 327 laipsnyje) nustatytais atvejais.

153. CPK 133 straipsnio 1 dalies nuostata įtvirtina supaprastintą informavimo apie teismo posėdžio laiką ir vietą tvarką - dalyvaujančiam byloje asmeniui tinkamai įteikus teismo šaukimą apie kitus teismo posėdžius pranešama pranešimais, t. y. nereikalaujama įteikimo asmeniui pasirašytinai ir nustatytos formos pažymos su parašu bei nurodyta įteikimo data grąžinimo teismui. Šioje normoje supaprastinta pranešimo tvarka įtvirtinta preziumuojant, kad šalis, kartą jau gavusi teismo šaukimą nurodytu adresu, gaus ir kitus teismo siunčiamus dokumentus. Pirmą kartą pranešus ieškovei apie teismo posėdį šaukimu ir atitinkamai pastarajai pasirašius įteikimo pažymoje, apie vėlesnius teismo posėdžius ieškovė buvo informuojama pranešimų forma, t.y. teismui tiesiog išsiunčiant adresatui pranešimą jo nurodytu adresu. Tokiu atveju dispozityvumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principai civiliniame procese reikalauja, kad šalys civiliniame procese elgtųsi sąžiningai, būtų aktyvios, t.y. domėtųsi bylos eiga, bendradarbiautų tarpusavyje, taip pat informuotų teismą apie visas naujai atsiradusias ir/ar pasikeitusias aplinkybes, kaip antai, korespondencijos adreso pasikeitimą ir pan. (CPK 7 str. 2 d., 13 str.). Vadinasi, jei nagrinėjamu atveju ieškovė ligos metu neturėjo galimybių susipažinti su teismo pranešimu anksčiau jos nurodytu korespondencijos adresu, turėjo būti imtasi aktyvių veiksmų, siekiant informuoti teismą apie minėtą adreso pasikeitimą kaip to reikalauja dispozityvumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principai. Priešingu atveju, rizika dėl nesusipažinimo su teismo pranešimais ir sakomybė už susipažinimą su teismo pranešimais asmeniškai tenka ieškovei.

164. 2010 m. rugpjūčio 23 d. įvykusiame teismo posėdyje nedalyvavo tiek ieškovė, tiek atsakovas, todėl teismas sprendimą priėmė išimtinai vadovaudamasis vien tik šalių pateiktais procesiniais dokumentais ir rašytiniais įrodymais, su kuriais atitinkamai supažindinta buvo tiek viena, tiek kita šalis. Darytina išvada, kad šalių lygiateisiškumo principas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nebuvo pažeistas, t.y. šalys turėjo lygias galimybes siekiant įrodyti savąją tiesą (CPK 17 ir 41 str.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Ieškovė apeliacinį skundą grindžia išimtinai procesinio pobūdžio argumentais, t.y. kad ji nebuvo tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, be to, teismas išnagrinėjo bylą ieškovei sergant ir todėl nedalyvaujant (ieškovė prašė šiuo pagrindu bylos nagrinėjimą atidėti).

20Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu galiojusi CPK 146 straipsnio 1 dalis numatė teismo teisę atidėti bylos nagrinėjimą ieškovės ar jos atstovo prašymu, jeigu iki teismo posėdžio pradžios pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Ši norma taip pat nustatė, kad neatvykimas dėl ligos paprastai nelaikomas svarbia priežastimi.

21Taigi teismas ieškovo neatvykimą į teismo posėdį dėl ligos galėjo pripažinti svarbia priežastimi, pateisinančia bylos nagrinėjimo atidėjimą, tik tuomet, jeigu būtų nustatęs išskirtines aplinkybes, rodžiusias, kad ieškovo nedalyvavimas dėl ligos gali sutrukdyti tinkamai išnagrinėti bylą. Be to, pirmosios instancijos teismas, vertindamas, ar ieškovo neatvykimas dėl ligos yra pripažintinas kliūtimi nagrinėti bylą, turėjo įvertinti, ar, patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai.

22Pagal bylos duomenis apie 2010 m. gegužės 18 d. parengiamąjį teismo posėdį ieškovė buvo informuota pasirašytinai. Šis posėdis buvo atidėtas į 2010 m. birželio 14 d., patenkinus ieškovės 2010 m. gegužės 17 d. pateiktą prašymą atidėti posėdį dėl ieškovės ligos. Į ieškovės prašymu atidėtą parengiamąjį posėdį, vykusį 2010 m. birželio 14 d., ieškovė neatvyko (2010 m. birželio 14 d. parengiamojo posėdžio protokolas), nors tą pačią dieną teisme gautas ieškovės prašymas pridėti prie bylos medicininę pažymą Nr. 279 dėl neatvykimo į teismo posėdį. Šioje pažymoje yra nurodytas neatvykimo laikotarpis iki 2010 m. birželio 11 d. (įskaitytinai). Byloje nėra duomenų apie ieškovės neatvykimo į 2010 m. birželio 14 d. posėdį priežastis ir jų svarbą.

23Bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdis buvo paskirtas 2010 m. rugpjūčio 9 d. Teismui nekyla abejonių, kad apie šį posėdį ieškovei buvo žinoma, kadangi 2010 m. rugpjūčio 6 d. ieškovė informavo teismą, kad negalės dalyvauti rugpjūčio 9 d. vyksiančiame posėdyje dėl ligos. 2010 m. rugpjūčio 9 d. teismas netenkino ieškovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir bylą išnagrinėjo iš esmės, o sprendimo priėmimą ir paskelbimą atidėjo į 2010 m. rugpjūčio 23 d.

24Esant tokiai proceso pirmosios instancijos teisme eigai, teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, leidžiančių pripažinti ieškovės neatvykimą į 2010 m. rugpjūčio 9 d. posėdį dėl ligos aplinkybe, trukdžiusia išnagrinėti bylą iš esmės ieškovei nedalyvaujant. Pažymėtina, kad byloje buvo tinkamai pasirengta jos nagrinėjimui, teismui buvo žinoma abiejų šalių nuomonė dėl bylos, byloje buvo reikiami bylos išnagrinėjimui įrodymai ir todėl ieškovės dalyvavimas bylą nagrinėjant iš esmės nebuvo būtinas.

25Be to, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas (CPK 7 str. 1 d.) reikalauja, kad teismas imtųsi priemonių užkirsti kelią procesui vilkinti, siektų, kad byla būtų išnagrinėta teismo vieno posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą. Šis principas ieškovę įpareigoja sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jai priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Pažymėtina, kad šią savo pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu ieškovė ne visuomet vykdė tinkamai. Pavyzdžiui, nors pirmasis parengiamasis posėdis buvo atidėtas ieškovės prašymu, į sekantį ji neatvyko nenurodydama priežasčių, kas leidžia daryti išvadą, kad atidėti parengiamąjį posėdį ieškovė prašė, neturėdama realaus suinteresuotumo jame dalyvauti, nebuvo tiek rūpestinga, kad domėtųsi proceso eiga ir rūpintųsi bylos išnagrinėjimu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė turėjo procesines galimybes išdėstyti savo argumentus ir pateikti bylos išnagrinėjimui reikšmingus įrodymus. Jos argumentus bei įrodymus pirmosios instancijos teismas įvertino priimdamas sprendimą. Nei prašydama atidėti iš pradžių parengiamąjį, nei po to teismo posėdį ieškovė nenurodė, kodėl jai nedalyvaujant, byla galėtų būti išnagrinėta netinkamai. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat nenurodo jokių materialinio pobūdžio argumentų dėl skundžiamo sprendimo nepagrįstumo ir neteisėtumo. Apeliacinis skundas grindžiamas tik procesinio pobūdžio aplinkybėmis, kad, ieškovės vertinimu, jai nebuvo sudaryta galimybė dalyvauti bylos nagrinėjime. Taigi byloje nenustatyta, kad ieškovės nedalyvavimas teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. posėdyje dėl ligos būtų galėjęs lemti skundžiamo sprendimo neteisėtumą ar nepagrįstumą. Byloje taip pat nenustatyta aplinkybių, leidžiančių ieškovės neatvykimą į teismo posėdį dėl ligos pripažinti kliūtimi tinkamai išnagrinėti bylą. Todėl naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

26Atsakovas prašo priteisti 2646,88 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamus priteistinus dydžius, į tai, kad atsakovo atstovas nedalyvavo teismo posėdžiuose, taip pat į tai, kad apeliacinėje instancijoje atsiliepimą ruošė advokatas, neatstovavęs pirmosios instancijos teisme, be to, atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas iš esmės kitais, nors ir nereikalaujančiais advokatui didelio pasirengimo, argumentais nei atsiliepimas į ieškinį, prašomą priteisti atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų sumą mažina iki 1500 Lt.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovės G. T. (a.k. ( - ) atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB) (kodas 1680235-8), Lietuvoje veikiančiam per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių (skyriaus kodas 112025592, a. s. Nr. ( - )) 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Apeliaciniu skundu keliamas proceso pirmosios instancijos teisme tinkamumo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu atmetė... 6. Apygardos teismas, įvertinęs kreditavimo sutarties sąlygas (Kreditavimo... 7. Ieškovės argumentus, kad ji turėtų būti atleista nuo atsakomybės už... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010... 10. Remiantis LR CPK 234 straipsniu, civilinė byla teismo posėdyje nagrinėjama,... 11. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo... 12. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 13. 1. Nors ieškovė teigia, kad nebuvo informuota apie 2010 m. rugpjūčio 9 d.... 14. 2. Apeliacinės instancijos teismas privalo ištaisyti pirmosios instancijos... 15. 3. CPK 133 straipsnio 1 dalies nuostata įtvirtina supaprastintą informavimo... 16. 4. 2010 m. rugpjūčio 23 d. įvykusiame teismo posėdyje nedalyvavo tiek... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Ieškovė apeliacinį skundą grindžia išimtinai procesinio pobūdžio... 20. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu... 21. Taigi teismas ieškovo neatvykimą į teismo posėdį dėl ligos galėjo... 22. Pagal bylos duomenis apie 2010 m. gegužės 18 d. parengiamąjį teismo... 23. Bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdis buvo paskirtas 2010 m.... 24. Esant tokiai proceso pirmosios instancijos teisme eigai, teisėjų kolegija... 25. Be to, proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas (CPK 7 str. 1 d.)... 26. Atsakovas prašo priteisti 2646,88 Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš ieškovės G. T. (a.k. ( - ) atsakovui Nordea Bank Finland Plc...