Byla 2T-87-381/2015
Dėl skolos priteisimo iš suinteresuoto asmens UAB „Klaipėdos tranzito centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo RAB „TEP „Belgruzavtotrans“ prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto Ekonominio teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą, priimtą byloje Nr. 212-6/2014, dėl skolos priteisimo iš suinteresuoto asmens UAB „Klaipėdos tranzito centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

3Baltarusijos Respublikos Minsko miesto Ekonominis teismas 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu priteisė RAB „TEP „Belgruzavtotrans“ iš UAB „Klaipėdos tranzito centras“ 20 520 Eur skolos, 2000 Eur delspinigių ir 822,24 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Pareiškėjas RAB „TEP „Belgruzavtotrans“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto Ekonominio teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą, priimtą byloje Nr. 212-6/2014, kuriuo iš UAB „Klaipėdos tranzito centras“ pareiškėjui priteista 20 520 Eur skolos, 2000 Eur delspinigių ir 822,24 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Prašymas tenkintinas

6Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal tarptautinių sutarčių nuostatas. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos ir teismo sprendimo kilmės valstybės (išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares) tarptautinė sutartis dėl teisinės pagalbos nesieja, užsienio valstybėje priimto teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas vykdyti sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatas (CPK 810 straipsnis). Užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu patikrinamas tik ją reglamentuojančiame teisės akte nustatytų nepripažinimo pagrindų egzistavimas, užsienio valstybės teismo sprendimas iš esmės neperžiūrimas, nevertinamas jo teisėtumas ir pagrįstumas.

7Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 1992 m. spalio 20 d. sutarties Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose (toliau tekste – Tarptautinė sutartis) 52 straipsnyje įtvirtintas Susitariančiųjų Šalių teisingumo įstaigų priimtų sprendimų abipusio pripažinimo principas, o Tarptautinės sutarties 55 straipsnyje nurodyti Susitariančiosios Šalies kompetentingam teismui su prašymu dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo pateikiami dokumentai. Prie minėto prašymo būtina pridėti: 1) teismo patvirtintą sprendimo nuorašą, oficialų dokumentą apie sprendimo įsiteisėjimą, jeigu tai nėra aišku iš paties sprendimo teksto; 2) dokumentą, patvirtinantį, kad atsakovui, nedalyvavusiam procese, buvo laiku ir nustatyta forma bent vieną kartą įteiktas šaukimas į teismą; 3) šio straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų patvirtintus vertimus.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas per Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą (b. 1. 1-5). Pareiškėjas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė tinkamai patvirtintą prašomo pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos teismo sprendimo kopiją (b.l. 6-8), jo vertimą į lietuvių kalbą (b.l. 9-12). Baltarusijos Respublikos Minsko miesto Ekonominio teismo sprendimo pažymoje nurodyta, kad UAB „Klaipėdos tranzito centras“ buvo laiku ir tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, tačiau atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko (b. l. 9, 15-18), o prašomas pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimas įsiteisėjo ir Baltarusijos Respublikoje nebuvo vykdomas (b.l. 13-14). Todėl teismas konstatuoja, kad pareiškėjas pateikė visus procedūros dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti pagal Tarptautinę sutartį inicijavimui reikalingus dokumentus.

9Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatyti atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindai. Šiame Tarptautinės sutarties straipsnyje įtvirtinta, kad teisinė pagalba neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti Susitariančiosios Šalies, kuriai pateikiamas prašymas, suverenitetui ar saugumui, piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, arba prieštarauja pagrindiniams jos įstatymų principams.

10Tarptautinės sutarties 59 straipsnyje nurodyti pagrindai atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti kitoje Susitariančioje Valstybėje priimtus teismų sprendimus: 1) jeigu pagal Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje priimtas sprendimas, įstatymus šis sprendimas nėra įsiteisėjęs arba neturi būti vykdomas, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti vykdomas iki jo įsiteisėjimo; 2) jeigu padavęs prašymą asmuo arba atsakovas nedalyvavo procese dėl to, kad jiems arba jų įgaliotiniams (atstovams) nebuvo laiku ir nustatyta forma įteiktas šaukimas į teismą, arba dėl to, kad šaukimas buvo įvykdytas tik viešai paskelbiant arba būdu, neatitinkančiu šios sutarties nuostatų; 3) jeigu dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių Susitariančiosios Šalies teritorijoje, kur sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, jau anksčiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas arba jeigu tos Susitariančiosios Šalies įstaiga buvo anksčiau pradėjusi procesą šioje byloje; 4) jeigu pagal Sutartį, o Sutartyje nenumatytais atvejais - pagal įstatymus Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, byla priklauso išimtinei jos įstaigų kompetencijai; 5) pasibaigė sprendimo vykdymo senaties terminas.

11Lietuvos apeliacinis teismas, rengdamasis šios civilinės bylos nagrinėjimui, išsiuntė suinteresuotam asmeniui pranešimą apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą bei pareiškėjo procesinius dokumentus, informavo apie teisę pateikti atsiliepimą iki 2015 m. rugsėjo 15 d. UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atsiliepimo nepateikė, tačiau 2015 m. rugsėjo 16 d. teisme gauta BUAB „Klaipėdos tranzito centras“ administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgalioto asmens R. B. informaciją, jog suinteresuotajam asmeniui 2014 m. lapkričio 27 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, teismo nutartis įsiteisėjo nuo 2015 m. kovo 5 d. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Klaipėdos tranzito centras“ kreditorių sąrašas, įskaitant pareiškėjo šioje byloje RAB „TEP Belgruzavtotrans“ kreditorinį reikalavimą, ši teismo nutartis apeliacine tvarka nebuvo skundžiama ir yra įsiteisėjusi.

12Teismas, išnagrinėjęs šioje civilinėje byloje ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius duomenis, Tarptautinės sutarties 59 straipsnyje nustatytų kitos Susitariančiosios Valstybės teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų ir Tarptautinės sutarties 19 straipsnyje nustatytų atsisakymo suteikti teisinę pagalbą pagrindų nenustatė. Todėl Baltarusijos Respublikos teismo sprendimas yra pripažįstamas ir leidžiama jį vykdyti Lietuvos Respublikoje.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 809 – 812 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Pareiškėjo prašymą tenkinti.

15Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Minsko miesto Ekonominio teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą, priimtą byloje Nr. 212-6/2014, kuriuo iš UAB „Klaipėdos tranzito centras“ pareiškėjui priteista 20 520 Eur skolos, 2000 Eur delspinigių ir 822,24 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Ši nutartis per 3 mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai