Byla AS-556-1-14
Dėl rašto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl rašto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 24 d. gautas (išsiųstas

52013 m. gegužės 22 d.) pareiškėjo UAB „Psyops Media“ (toliau – ir pareiškėjas) skundas, kuriame prašoma panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. vasario 18 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-5915 priimtą sprendimą ir įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją pareiškėjo prašymą dėl nepriemokos sumokėjimo terminų išdėstymo išnagrinėti iš naujo. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą skundui paduoti.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str.

82 d. 1 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

9Teismas konstatavo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2013 m. vasario 18 d. rašte

10Nr. (23.1-08)-RNA-5915 nurodė, jog, išanalizavus UAB „Psyops Media“ prašymą ir papildomus dokumentus, nustatyta, kad UAB „Psyops Media“ nepateikė visų būtinų ir prašytų dokumentų prašymo, išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, nagrinėjimui bei informavo, jog, nepateikus visų būtinų dokumentų, prašymas dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų išdėstymo laikomas nepateiktu ir nebus nagrinėjamas. Todėl teismas vertino, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. vasario 18 d. raštas Nr. (23.1-08)-RNA-5915 yra informacinio pobūdžio, nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, juo nepasisakyta dėl pareiškėjo teisių ir pareigų, todėl skundas nenagrinėtinas teismo (ABTĮ

1137 str. 2 d. 1 p.).

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartį kaip nepagrįstą.

14Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutartis neatitinka Civilinio proceso kodekso 291 straipsnio 1 dalies, kadangi nėra nurodytas teismo pavadinimas, ginčo dalykas, neišsamiai nurodyti dalyvaujantys byloje asmenys. Be to, nutartyje nurodytos klaidingos datos, neatitinkančios realių raštų datų. Nesutinka su teismo motyvais, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos 2013 m. vasario 18 d. raštas Nr. (23.1-08)-RNA-5915 yra informacinio pobūdžio, nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, juo nepasisakyta dėl pareiškėjo teisių ir pareigų. Valstybinė mokesčių inspekcija pateiktu raštu nurodė, kad „nepateikus visų būtinų dokumentų, Jūsų prašymas dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų išdėstymo laikomas nepateiktu ir nebus nagrinėjamas“, kas savaime reiškia teisines pasekmes - prašymo nepriėmimą - t. y. įformintą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas sąžiningai vykdė visus Valstybinės mokesčių inspekcijos įpareigojimus ir teikė visus jų reikalaujamus dokumentus, šis raštu įformintas sprendimas turėtų būti panaikintas kaip nepagrįstas. Pažymi ir tai, kad teismas nutartį priėmė skubotai, neįsigilinęs ir neišanalizavęs reikšmingų bylai aplinkybių ir tinkamai neįvertinęs, jog prašymas išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą savaime sukelia teisines pasekmes pareiškėjui. Be to, atkreipia teismo dėmesį į tai, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui jau buvo pateiktas skundas dėl šio 2013 m. vasario 18 d. rašto prašymą laikyti nepateiktu, kurį Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi atsisakė priimti, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą (administracinė byla Nr. I-3245-365-2013). Ši Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis atskiruoju skundu 2013 m. gegužės 6 d. buvo apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Pareiškėjas 2013 m. gegužės 24 d. skundu (išsiųstas 2013 m. gegužės 22 d.), prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013 m. vasario 18 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-5915 priimtą sprendimą ir įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją pareiškėjo prašymą dėl nepriemokos sumokėjimo terminų išdėstymo išnagrinėti iš naujo bei atnaujinti terminą skundui paduoti, į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi po to, kai šio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-3245-365-2013 buvo nutarta atsisakyti priimti skundą dėl to paties pareiškėjo skundo dalyko, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

19Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį apskundė atskiruoju skundu apeliacine tvarka (administracinė byla Nr. AS520-641/2013).

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi apeliacinį procesą administracinėje byloje Nr. AS822-16/2014 pagal pareiškėjo UAB ,,Psyops media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops media“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo nutraukė.

21Nagrinėjamai bylai teisingai išspręsti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo Vilniaus apygardos administracinį teismą pateikti administracinę bylą Nr. I-3245-365-2013 (teismo proceso Nr. 3-61-3-01280-2013-0) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylos Nr. AS822-16/2014).

22ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Susipažinusi su Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-3245-365-2013, teisėjų kolegija nustatė, kad tapatus pareiškėjo reikalavimas buvo išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-3245-365-2013, kurioje jau buvo nagrinėjamas skundo priėmimo klausimas. Vilniaus apygardos administracinio teismo paminėta nutartimi pareiškėjo prašymas dėl termino skundui paduoti atnaujinimo nepatenkintas ir nutarta atsisakyti priimti skundą dėl to paties pareiškėjo skundo dalyko, kaip paduotą praleidus įstatymo nustatytą terminą.

23Iš šioje byloje pareiškėjo pateikto skundo turinio matyti, kad 2013 m. gegužės 22 d. skundas, kurį atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo

242013 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, yra dėl tų pačių reikalavimų ir tam pačiam atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip ir pareiškėjo 2013 m. balandžio 23 d. skundas, kuris išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, abiejuose nurodytuose skunduose įvardijo tas pačias aplinkybes, dėl kurių, pareiškėjo teigimu, jis praleido skundo padavimo terminą.

25Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo 2013 m. balandžio 23 d. skundo priėmimo klausimas jau buvo išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo

262013 m. balandžio 25 d. nutartimi (administracinė byla Nr. I-3245-365-2013), konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje pareiškėjo skundas dėl tų pačių reikalavimų turi būti atsisakytas priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

27Dėl paminėtų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, iš esmės pagrįsta bei teisėta, tik keistinas atsisakymo priimti pareiškėjo skundą pagrindas. Pareiškėjo skundas atsisakytinas priimti ne dėl to, kad nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, bet ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Taigi pirmosios instancijos teismo nutarties naikinti nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 24 d. gautas... 5. 2013 m. gegužės 22 d.) pareiškėjo UAB „Psyops Media“ (toliau – ir... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi... 8. 2 d. 1 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais... 9. Teismas konstatavo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2013 m. vasario 18 d.... 10. Nr. (23.1-08)-RNA-5915 nurodė, jog, išanalizavus UAB „Psyops Media“... 11. 37 str. 2 d. 1 p.).... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutartis neatitinka... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Pareiškėjas 2013 m. gegužės 24 d. skundu (išsiųstas 2013 m. gegužės 22... 19. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 25... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. sausio 29 d. nutartimi... 21. Nagrinėjamai bylai teisingai išspręsti Lietuvos vyriausiasis administracinis... 22. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato, kad administracinio teismo... 23. Iš šioje byloje pareiškėjo pateikto skundo turinio matyti, kad 2013 m.... 24. 2013 m. gegužės 27 d. nutartimi atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2... 25. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo 2013 m. balandžio 23 d. skundo priėmimo... 26. 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi (administracinė byla Nr. I-3245-365-2013),... 27. Dėl paminėtų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 28. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 29. Pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą atmesti.... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....