Byla eB2-2167-153/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „FT Wood“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo BUAB „Techno Wood“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „FT Wood“,

Nustatė

22016-06-14 teisme gautas BUAB „Techno Wood“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriame prašo iškelti bankroto bylą UAB „FT Wood“ dėl nemokumo. Nurodo, kad pagal BUAB „Techno Wood“ buhalterijos duomenis, atsakovė UAB „FT Wood“ yra debitorė, kurios skola yra 64624,92 Eur. Atsakovė į raginimą atsiskaityti nereagavo. Mano, UAB „FT Wood“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2016-06-15 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „FT Wood“ vadovą pateikti įmonės duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti. Pagal juridinių asmenų registro 2016-06-15 duomenis, UAB „FT Wood“ vadovas – V. N., kuris 2016-06-29 pateiktame teismui procesiniame dokumente nurodo, kad nuo 2015-10-05 nėra įmonės vadovu, nedisponuoja įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais. Teismui įpareigojus pateikti reikalingus dokumentus UAB „FT Wood“ vienintelį akcininką T. K., šis nurodo, kad teismui jų pateikti neturi galimybės dėl objektyvių priežasčių - buvęs įmonės vadovas ir akcininkas V. N. nėra perdavęs įmonės dokumentų.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Faktinis šioje byloje pareikšto pareiškimo iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

7Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimui teismo posėdyje nėra pateikti teismo reikalauti duomenys apie UAB „FT Wood“ finansinę padėtį.

9BUAB „Techno Wood“ pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodo, jog UAB „FT Wood“ skola yra 64624,92 Eur. Pagal viešus VSDFV duomenis, 2016-07-12 UAB „FT Wood“ nėra darbuotojų apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu, įmonė įsiskolinimo VSDF biudžetui neturi. Pagal VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenis, UAB „FT Wood“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Jokių duomenų apie UAB „FT Wood“ vykdomą veiklą teismas neturi. Pagal juridinių asmenų registro duomenis UAB „FT Wood“ finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi tik už 2011 m. Teismas jų nevertina, nes jie neatitinka realios įmonės turtinės padėties. Šiuo metu žinomi įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 64624,92 Eur.

10Aukščiau nurodyti duomenys leidžia daryti išvadą, jog UAB „FT Wood“ veiklos nevykdo, turto neturi, nevykdo savo įsipareigojimų, todėl keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, paskiriant ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkantį administratorių (ĮBĮ 10 straipsnis).

11Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas UAB „VERSLUVA“, kuris ir skirtinas UAB „FT Wood“ administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Vadovaudamasis LR CPK 290 str., ĮBĮ 9 str. 4 ir 5 d., 10 str., 11 str., teismas

Nutarė

13Iškelti bankroto bylą UAB „FT Wood“ (kodas 300818609, buveinės adresas Kauno r. sav., Garliavos m., Žalioji g. 19A).

14Paskirti UAB „FT Wood“ administratoriumi UAB „VERSLUVA“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA003, adresas Šiltnamių g. 8-30, Pagiriai, Vilniaus r. sav., tel. 8 659 54469, el. p. info@versluva.lt).

15Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „FT Wood“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai