Byla e2-857-253/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo UAB „VIREMIDOS INVESTICIJOS“ ieškinį atsakovui UAB „OMNITEL“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo priteisti iš atsakovo: 1) 184 967,65 Eur žalos atlyginimo; 2) 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Į paskirtą teismo posėdį niekas neatvyko, teisme gauta sudaryta taikos sutartis. Byloje dalyvaujantys asmenys prašo patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti.

4Taikos sutartis tvirtinama. Civilinė byla nutraukiama.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali pačios išspręsti byloje kilusį ginčą ir padarydamos viena kitai nuolaidas sudaryti taikos sutartį, kurią teismui patvirtinus, byla nutraukiama.

6Teismas, įvertinęs taikos sutarties sąlygas, mano, kad taikos sutarties patvirtinimas neprieštaraus viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymo normoms bei nepažeis bylos šalių ar kitų asmenų teisių ar įstatymo saugomų teisėtų interesų. Be to, šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo procesinės pasekmės – bylą pabaigus taikos sutartimi, byla teismo nutartimi yra nutraukiama, o bylą nutraukus vėl kreiptis dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 140 str. 3 d. ir 294 str.).

7Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas tvirtina 2016 m. kovo 10 d. byloje dalyvaujančių asmenų sudarytą taikos sutartį ir nutraukia šią civilinę bylą (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

8Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

10patvirtinti 2016 m. kovo 10 d. šalių gera valia tarpusavio nuolaidomis sudarytą Taikos sutartį (toliau - Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:

111. Veikdamas geranoriškai, Ieškovas šia Sutartimi atsisako visų ir bet kokių reikalavimų Atsakovo atžvilgiu, pareikštų civilinėje byloje, išskyrus reikalavimą sumokėti Ieškovui 75 000 Eur (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) baudą už nepagrįstą 2010-05-01 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. TR-2400-9607 (su visais vėlesniais jos pakeitimais) nutraukimą (toliau - Netesybos).

122. Veikdamas geranoriškai, Atsakovas pripažįsta Ieškovo reikalavimą sumokėti Ieškovui Netesybas, t. y., 75 000 Eur (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) baudą, ir su tuo sutinka.

133. Šalys susitaria, kad kiekviena jų savo bylinėjimosi išlaidas, o taip pat visas kitas išlaidas, kurias atitinkama Šalis patyrė dėl civilinės bylos, padengia savo sąskaita ir nereikalauja tokių išlaidų atlyginimo iš kitos Šalies; jei, remiantis teisės aktais, civilinėje byloje bus priteisiamos Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos priteistinos iš Atsakovo ir jas padengs Atsakovas.

144. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šia Sutartimi yra išsprendžiami visi tarp Šalių civilinėje byloje kilę ginčai ir kad, Šalims sudarius šią Sutartį, Šalys neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su civiline byla ir jos nagrinėjimu bei su 2010-05-01 taip ieškovo ir atsakovo sudarytos negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. TR-2400-9607, įskaitant visus vėlesnius šios sutarties pakeitimus ir papildymus, vykdymu ir nutraukimu.

155. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, Ieškovas prašo Teismo jam grąžinti 75 procentus byloje sumokėto žyminio mokesčio sumos.

166. Šioje Sutartyje nurodytas Netesybas (75 000 Eur (septyniasdešimt penkių tūkstančių eurų) baudą.) Atsakovas privalo sumokėti Ieškovui, visą šią sumą pervesdamas į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai įsiteisėja Teismo nutartis, kuria patvirtinama ši Sutartis.

177. Atsakovui vėluojant tinkamai, visa apimtimi šioje Sutartyje nurodytu terminu atsiskaityti su Ieškovu, Atsakovas moka Ieškovui 0,08% (aštuonių šimtųjų procento) dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną atsiskaityti pavėluotą dieną. Iš Atsakovo Ieškovui sumokėtų sumų pirmiausia bus dengiamos priskaičiuotos palūkanos ir tik paskiausiai - pagal šią Sutartį mokėtinos Netesybos,

188. Šalys pareiškia, kad šios Sutarties nuostatos joms yra aiškios ir suprantamos, nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų, jos sutinka su visomis šios Sutarties sąlygomis; šios Sutarties sąlygų turinys ir šia Sutartimi pasiekiama civilinės bylos baigtis atitinka Šalių išreikštą tikrąją valią.

199. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Sutartį, turi visus įgaliojimus ją pasirašyti bei atstovaujamos Šalies vardu prisiimti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokių teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijų ar pareigūnų sprendimų, įsakymų, potvarkių ar teisėtų nurodymų, Šalių kreditorių ar kitų teisinį suinteresuotumą šios bylos baigtimi turinčių asmenų interesų. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ar įmonių steigimo bei veiklos dokumentų.

2010. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos šios Sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, be kita ko nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte, t. y. kad šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus teismas nutraukia bylą, ir 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

2111.Ši Sutartis yra sudaroma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2212. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, kurių po vieną tenka kiekvienai Šaliai.

2313. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Sutartį įsiteisėjimo dienos.

2414. Šalys susitaria, kad Šalių (Šalių atstovų) pasirašytą šią Sutartį (skenuotą jos kopiją *.pdf formatu) elektroninių ryšių priemonėmis (per portalą e.teismas.lt) tą pačią darbo dieną, kurią Sutartis bus pasirašyta abiejų Šalių (jų atstovų), Teismui pateiks Atsakovas (Atsakovo atstovas).

2515. Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

26Nutraukti civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo UAB „VIREMIDOS INVESTICIJOS“ ieškinį atsakovui UAB „OMNITEL“ dėl žalos atlyginimo.

27Ieškovui UAB „VIREMIDOS INVESTICIJOS“ grąžinti 75 proc., t. y. 1 692 Eur, žyminio mokesčio, sumokėto 2015-12-19.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo... 3. Į paskirtą teismo posėdį niekas neatvyko, teisme gauta sudaryta taikos... 4. Taikos sutartis tvirtinama. Civilinė byla nutraukiama.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje... 6. Teismas, įvertinęs taikos sutarties sąlygas, mano, kad taikos sutarties... 7. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas tvirtina 2016 m. kovo 10 d.... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. sumokėto... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 10. patvirtinti 2016 m. kovo 10 d. šalių gera valia tarpusavio nuolaidomis... 11. 1. Veikdamas geranoriškai, Ieškovas šia Sutartimi atsisako visų ir bet... 12. 2. Veikdamas geranoriškai, Atsakovas pripažįsta Ieškovo reikalavimą... 13. 3. Šalys susitaria, kad kiekviena jų savo bylinėjimosi išlaidas, o taip pat... 14. 4. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šia Sutartimi yra išsprendžiami visi... 15. 5. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 16. 6. Šioje Sutartyje nurodytas Netesybas (75 000 Eur (septyniasdešimt penkių... 17. 7. Atsakovui vėluojant tinkamai, visa apimtimi šioje Sutartyje nurodytu... 18. 8. Šalys pareiškia, kad šios Sutarties nuostatos joms yra aiškios ir... 19. 9. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi būtini sprendimai, gauti leidimai... 20. 10. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad joms yra žinomos šios Sutarties... 21. 11.Ši Sutartis yra sudaroma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos... 22. 12. Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, kurių po vieną tenka... 23. 13. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutartis Šalims... 24. 14. Šalys susitaria, kad Šalių (Šalių atstovų) pasirašytą šią... 25. 15. Šia Sutartimi Šalys prašo Teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 26. Nutraukti civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo UAB „VIREMIDOS... 27. Ieškovui UAB „VIREMIDOS INVESTICIJOS“ grąžinti 75 proc., t. y. 1 692... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...