Byla 2-831/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto AB „Ramirent“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutarties, kuria atsisakyta patikslinti kreditoriaus AB „Ramirent“ finansinį reikalavimą uždarosios akcinės bendrovės „Hermio projektai“ restruktūrizavimo byloje.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei „Hermio projektai“ (toliau – UAB „Hermio projektai“) restruktūrizavimo bylą; nutartis įsiteisėjo 2009 m. gegužės 5 d.

62009 m. birželio 3 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą patvirtinti 77 923,58 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurį sudaro 34 392,28 Lt skola už išnuomotą įrangą bei 43 531,30 Lt už negrąžintą įrangą.

7Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartimi patvirtino neginčijamą reikalavimo dalį dėl skolos priteisimo, o klausimą dėl likusios dalies nutarė svarstyti teismo posėdyje.

82009 m. lapkričio 9 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą patvirtinti patikslintą 46 331,07 Lt dydžio finansinį reikalavimą, kurį sudaro 38 731,48 Lt už negrąžintą įrangą, 3 255,12 Lt dydžio delspinigiai, 2 435 Lt dydžio žyminis mokestis bei 1 909,47 Lt dydžio palūkanos, paskaičiuotos nuo 76 378,88 Lt sumos už laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 17 d. iki 2009 m. rugsėjo 25 d.

9Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino iš dalies: patvirtino papildomą 3 255,12 Lt dydžio finansinį reikalavimą, prašymą patvirtinti 2 435 Lt dydžio finansinį reikalavimą atmetė, o klausimo svarstymą dėl 38 731,48 Lt už negrąžintą išnuomotą įrangą ir 1 909,47 Lt palūkanų išieškojimo atidėjo.

102010 m. sausio 4 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą patvirtinti patikslintą 38 731,48 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nurodydamas, kad reikalavimo dėl palūkanų priteisimo atsisako.

11Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi atsisakė patikslinti kreditoriaus AB „Ramirent“ finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad savo reikalavimus kreditorius grindė įrangos priėmimo-perdavimo aktuose Nr. 014812, Nr. 015512 ir Nr. 016584, taip pat įrangos grąžinimo aktuose Nr. 014812, Nr. 015512 ir 016584 nurodytais duomenimis, tačiau teismo buvo pripažinta, kad iš jų negalima nustatyti, jog tikrai kreditoriaus pretenzijos yra pagrįstos, todėl pastarasis buvo įpareigotas pateikti išsamius duomenis apie tai, kada ir kokią įrangą išnuomavo atsakovui, kokie dokumentai patvirtina įrangos perdavimą, kokia įranga ir kada buvo grąžinta, kokie dokumentai tai patvirtina, o taip pat būtinai pateikti ir visų perdavimo ir grąžinimo aktų, kuriais bus remiamasi, originalus bei negrąžintos įrangos vertės nustatymo įrodymus (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Teismo nuomone, kreditorius tokių įrodymų nepateikė, todėl pripažino, kad byloje nėra duomenų, iš kurių teismas galėtų padaryti išvadas, kad kreditoriaus reikalavimas yra pagrįstas. Teismas taip pat nurodė, kad įrangos priėmimo-perdavimo aktuose esantys taisymai bei prirašymai neleidžia netgi tiksliai nustatyti, kokia įranga buvo išnuomota, o nevienodi kreditoriaus ir atsakovo į bylą pateikti įrangos grąžinimo akto Nr. 015512 egzemplioriai neleidžia tiksliai vertinti, kokia įranga buvo grąžinta. Be to, teismas pažymėjo, kad kreditoriaus nepateikti duomenys apie reikalaujamos įrangos vertės paskaičiavimus taip pat neleidžia teismui nuspręsti, ar pagrįstas kreditoriaus reikalavimas.

12Atskiruoju skundu apeliantas AB „Ramirent“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį panaikinti ir patvirtinti papildomą 38 731,48 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Kreditorius pateikė visus jam žinomus ir reikšmingus bylai įrodymus. Įranga nėra identifikuojama pagal unikalius ar kitokius numerius, todėl galima apskaityti tik bendrą negrąžintos įrangos kiekį; įvardinti, kuri detalė pagal kurį aktą nėra grąžinta, objektyviai nėra galima. Pagal šalių sudarytą sutartį turi būti atlyginama ta įrangos vertė, kuri nurodyta įrangos perdavimo-priėmimo aktuose. Būtent taip apskaičiuota reikalaujama negrąžintos įrangos vertė.

142. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Pagal sudarytą sutartį ir teisės aktus įrodinėjimo pareiga yra perkelta skolininkui (atsakovui) – jis privalėjo įrodyti įrangos grąžinimo faktą, tačiau to nepadarė.

153. Teismui buvo pateikti tinkamai patvirtinti įrangos perdavimo-priėmimo aktų nuorašai, todėl reikalavimas dėl originalų pateikimo neturėjo nulemti teismo vertinimo.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas restruktūrizuojamas UAB „Hermio projektai“ prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad AB „Ramirent“ prašymas patvirtinti papildomą finansinį reikalavimą yra visiškai nepagrįstas. Kreditorius nenurodė, kuri konkrečiai įranga jam nėra grąžinta, be to, pateikė aktų kopijas, kurios yra su akivaizdžiais taisymais ir todėl teismas pagrįstai turėjo teisę reikalauti originalių dokumentų, o jų nepateikus – esamus įrodymus vertinti kritiškai.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

20Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus AB „Ramirent“ teigimu negrąžintos įrangos – pastolių sudedamųjų dalių – likutinę vertę atitinkančio finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo UAB „Hermio projektai“ restruktūrizavimo byloje. Kreditorius nurodė, kad ši įranga buvo išnuomota atsakovui, tačiau pastarasis ne visą ją gražino. Tuo tarpu atsakovas teigė visą įrangą grąžinęs. Savo reikalavimus ir atsikirtimus šalys iš esmės grindė įrangos perdavimo-priėmimo aktais. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditoriaus pateiktų duomenų nepakanka pripažinti jo reikalavimą pagrįstu. Teisėjų kolegija su tokia išvada sutinka.

21Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymus teismas įvertina remdamasis civiliniame procese galiojančiu laisvu įrodymų vertinimo principu, reiškiančiu, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę teismas nustato pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis). Nors pareiga pateikti įrodymus tenka šalims ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, teismas, pripažinęs, kad pateiktų įrodymų neužtenka, gali pasiūlyti šiems asmenims pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat turi teisę pareikalauti pateikti rašytinių įrodymų originalus, jei byloje dalyvaujantis asmuo savo reikalavimus grindžia tokių įrodymų nuorašais (CPK 114 straipsnio 1-2 dalys, 198 straipsnio 2 dalis).

22Grįsdamas savo reikalavimus, kreditorius pateikė įrangos priėmimo-perdavimo aktų Nr. 014012, Nr. 015512 ir Nr. 016584 bei įrangos grąžinimo aktų Nr. 014012, Nr. 015512 ir Nr. 016584, parengtų pagal atitinkamus jos priėmimo-perdavimo aktus, patvirtintas kopijas (T. 15, b. l. 21-26). Įrangos grąžinimo aktuose, be kita ko, yra nurodomi perduotos įrangos pavadinimas ir kiekis, grąžintos įrangos kiekis bei grąžinimo data. Iš šių aktų taip pat matyti, kad konkreti įranga galėjo būti ir buvo grąžinama ne vienu kartu. Grąžinant įrangą per kelis kartus, akte palikta vieta nurodyti skirtingas jos grąžinimo datas. Įrangos grąžinimo aktuose Nr. 014812 ir Nr. 015512 nurodyta, kad įranga iš dalies buvo grąžinta tik vieną kartą – 2008 m. rugsėjo 25 d. Tuo tarpu akte Nr. 016584 pažymėta, jog visa įranga yra grąžinta 2008 m. spalio 29 d., jame minima įranga nėra įtraukta į kreditoriaus 2009 m. vasario 1 d. ir 2009 m. lapkričio 9 d. pretenzijas atsakovui (T. 15, b. l. 8, 109), todėl ji iš esmės nėra susijusi su ginčo dalyku šioje bylos dalyje. Minėtų įrangos grąžinimo aktų Nr. 014812 ir Nr. 015512 pagrindu parengta kreditoriaus 2009 m. vasario 1 d. pretenzija atsakovui, kurioje negrąžintos įrangos vertė sudaro 43 531,30 Lt. Bylos nagrinėjimo metu kreditorius patikslino savo reikalavimą, nurodydamas, kad dalį įrangos atsakovas grąžino, ir pateikė 2009 m. lapkričio 9 d. pretenziją dėl 38 731,48 Lt vertės įrangos negrąžinimo. Kartu su šia pretenzija aktų su pakoreguotu negrąžintos įrangos kiekiu ar kitokių įrodymų dėl grąžintos įrangos kiekio kreditorius nepateikė. Minėta, atsakovas teigė visą įrangą grąžinęs kreditoriui, taip pat pažymėjo, kad įrangos grąžinimo aktai jam išduodami nebuvo, todėl, kilus ginčui, pareikalavo kreditoriaus išduoti aktų kopijas, ką pastarasis ir padarė. Atsakovas pateikė teismui 2009 m. rugsėjo 25 d., 2009 m. rugsėjo 30 d. ir 2009 m. spalio 20 d. priėmimo-perdavimo aktus (T. 15, b. l. 142-144), pasirašytus kreditoriaus atstovo Valdo Tito, iš kurių matyti, kad atitinkama įrangos dalis buvo grąžinama aktuose nurodytomis datomis – bylos nagrinėjimo metu. Atsakovas taip pat pateikė įrangos grąžinimo akto Nr. 015512 kopiją, kuri nesutampa su kreditoriaus pateikta šio akto kopija (T. 15, b. l. 24, 128): atsakovo pateiktame akte nurodyta, kad dalis įrangos buvo grąžinta ne tik 2008 m. rugsėjo 25 d., kaip nurodyta ir kreditoriaus pateikto akto kopijoje, bet ir 2009 m. rugsėjo 7 d., 2009 m. rugsėjo 30 d. bei 2009 m. spalio 20 d.; atitinkamai atsakovo pateiktame akte negrąžintos įrangos kiekis yra ženkliai mažesnis nei nurodytas pateiktame kreditoriaus. Pažymėtina, kad atsakovo pateiktuose trijuose perdavimo-priėmimo aktuose užfiksuoti duomenys – grąžinama įranga ir jos kiekis – iš dalies sutampa su jo pateikto įrangos grąžinimo akto Nr. 015512 duomenimis. Taigi, susiklosčius situacijai, kai, atsakovo teigimu, jis neturi jokių objektyvių įrangos grąžinimą patvirtinančių įrodymų, nes jam nebuvo išduodami įrangos grąžinimo aktų egzemplioriai, ir atsakovui pateikus iš paties kreditoriaus gautus įrodymus, besiskiriančius nuo kreditoriaus pateiktų teismui, teismas, siekdamas pašalinti įrodymų prieštaringumą, turėjo teisę pareikalauti kreditoriaus pateikti įrangos perdavimą ir grąžinimą patvirtinančių aktų originalus (CPK 114 straipsnio 1-2 dalys, 198 straipsnio 2 dalis). Būtent įrangos grąžinimo aktų Nr. 014812 ir Nr. 015512 originalai leistų patikimai nustatyti, ar įranga yra grąžinta ar ne, jei negrąžinta, tai kokia dalis, taip pat nustatyti, įrangos grąžinimo akto Nr. 015512 originalą atitinka kreditoriaus ar atsakovo pateikta jo kopija. Nepaisant teismo įpareigojimo, kreditorius prašomų dokumentų originalų nepateikė ir nenurodė jokių svarbių priežasčių tokiam savo elgesiui pateisinti, nors byloje kreditorius yra atstovaujamas advokato. Pažymėtina, kad aptariamų dokumentų originalų kreditorius nepateikė ir kartu su savo atskiruoju skundu. Teisėjų kolegijos nuomone, toks kreditoriaus elgesys liudija jo paties nenaudai, o jo sukeliami neigiami padariniai tenka kreditoriui.

23Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors patikslintame prašyme patvirtinti finansinį reikalavimą kreditorius nurodo, kad dalį prekių bylos nagrinėjimo metu atsakovas grąžino, ir pateikia 2009 m. lapkričio 9 d. pretenziją, pakoreguotą atsižvelgiant į grąžintos įrangos kiekį, tačiau tiek 2009 m. vasario 1 d., tiek ir 2009 m. lapkričio 9 d. pretenzijoje negrąžintos įrangos vertė iš esmės yra vienoda, nors jos kiekis ryškiai skiriasi, o finansinis reikalavimas nuo 43 531,30 Lt iki 38 731,48 Lt iš esmės sumažėjo dėl vėlesnėje pretenzijoje netaikyto pridėtinės vertės mokesčio. Pavyzdžiui, 2009 m. vasario 1 d. pretenzijoje nurodyta, kad negrąžinta 116 vienetų plieninių rėmų, o 2009 m. lapkričio 9 d. – 62 vienetų, tačiau abiem atvejais bendrą negrąžintų plieninių rėmų vertė nurodyta 10 474,92 Lt. Analogiška situacija su mediniais klojiniais, viengubomis atramomis, standumo jungtimis ir kitomis sudėtinėmis įrangos dalimis. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasiūlė kreditoriui pateikti negrąžintos įrangos vertės nustatymo įrodymus, o to kreditoriui nepadarius, taip pat pagrįstai konstatavo, kad dėl tokių įrodymų nebuvo negalima įsitikinti kreditoriaus reikalavimo pagrįstumu.

24Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas papildomo kreditoriaus finansinio reikalavimo patvirtinimą klausimą, ėmėsi visų įstatymo jam suteiktų teisių išsiaiškinti ginčui svarbias aplinkybes, tačiau atsakovui be svarbių priežasčių nevykdant teismo įpareigojimo pateiktų dokumentų originalus, taip pat papildomus įrodymus, pagrindžiančius įrangos perdavimą ir grąžinimą bei įrangos vertę, teisingai sprendė, kad kreditorius neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto AB... 4. Teisėjų kolegija... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 6. 2009 m. birželio 3 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą... 7. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartimi patvirtino neginčijamą... 8. 2009 m. lapkričio 9 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą... 9. Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi kreditoriaus... 10. 2010 m. sausio 4 d. kreditorius AB „Ramirent“ pateikė prašymą... 11. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 22 d. nutartimi atsisakė patikslinti... 12. Atskiruoju skundu apeliantas AB „Ramirent“ prašo Kauno apygardos teismo... 13. 1. Kreditorius pateikė visus jam žinomus ir reikšmingus bylai įrodymus.... 14. 2. Teismas netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą. Pagal sudarytą... 15. 3. Teismui buvo pateikti tinkamai patvirtinti įrangos perdavimo-priėmimo... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas restruktūrizuojamas UAB „Hermio... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus AB „Ramirent“ teigimu negrąžintos... 21. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 22. Grįsdamas savo reikalavimus, kreditorius pateikė įrangos priėmimo-perdavimo... 23. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors patikslintame prašyme patvirtinti... 24. Apibendrindama aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 26. Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą....