Byla 2-254-231/2012
Dėl 2979,55 Lt skolos už komunalinius patarnavimus priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, vadovaudamasi CPK 441 straipsnio antrąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvita“ ieškinį atsakovams J. J. M. ir P. M. dėl 2979,55 Lt skolos už komunalinius patarnavimus priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovų solidariai 2491,95 Lt skolą už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2011-10-01, 1,85 Lt delspinigių, eksploatacinio mokesčio 398,75 Lt ir 87,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovai nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Bylos duomenys (3, 4, 5, 6, 7, 8) patvirtina, jog tarp šalių susiklostė komunalinių paslaugų pirkimo-pardavimo sutartiniai teisiniai santykiai. Pagal atsiskaitymo už šalto vandens tiekimą ir kanalizuojamo vandens nuvedimo sutartį tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies vandens kiekį, o abonentas (vartotojas) inter alia įsipareigoja už patiektas paslaugas sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.584 straipsnis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas tinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, tai yra tiekė butui, priklausančiam atsakovams, šaltą ir karštą vandenį bei šildymo paslaugas, tuo tarpu atsakovai tinkamai nevykdė savo sutartinės prievolės, tai yra nesumokėjo ieškovui už suteiktas šalto ir karšto vandens kiekį ir šildymą laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2011-10-01, ir liko skolinga ieškovui 2491,95 Lt sumą, kas patvirtinama byloje esančiais duomenimis (b. l. 3, 4, 5,6,7). Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 2491,95 Lt skolą už patiektą šaltą ir karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2009-09-01 iki 2011-10-01 yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

6Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovų priteistinos 87,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, tai yra žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, 3,76 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.109; 6.1; 6.6; 6.38; 6.189; 6.245; 6.584 str., CPK 5, 79, 80, 88, 92, 93, 96, 177-178, 259, 260, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

8ieškinį patenkinti visiškai.

9Priteisti solidariai iš J. J. M. ir P. M. 2491,95 Lt skolos už suteiktas komunalines paslaugas, 1,85 Lt delspinigių, eksploatacinio mokesčio 398,75 Lt ir iš kiekvieno skolininko lygiomis dalimis, tai yra po 43,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai