Byla CIK-1407/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. spalio 1 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės, Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas) ir Algirdo Taminsko,

2susipažinusi su 2020 m. spalio 19 d. gautu atsakovės BAB spaustuvės „Spindulys“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. spalio 1 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Atsakovė BAB spaustuvė „Spindulys“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. spalio 1 d. nutarties peržiūrėjimo. Šia nutartimi palikta nepakeista Kauno apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, kuria panaikintas 2020 m. birželio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimas bei panaikinta teisėjos rezoliucija, kuria pratęstas terminas atsakovės likvidavimo procedūroms užbaigti.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

8Atsakovės BAB spaustuvės „Spindulys“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) teismai paneigė bankroto proceso esmę ir tikslus, nes įpareigojo nemokumo administratorę kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos pagal kreditorių susirinkimo nepatvirtintus ir šiai dienai neaktualius likvidavimo aktą ir likvidacinį balansą; 2) teismai nepagrįstai konstatavo, kad nemokumo administratorė vilkina bankroto procesą. Bankroto procesas neužbaigtas dėl kreditorių inicijuotų teisminių ginčų, kurie dar nesibaigė ir sukelia papildomas administravimo išlaidas; 3) teismai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl trečios eilės kreditorių teisės balsuoti kreditorių susirinkime, nes iš esmės paneigė tokią teisę. Teismų motyvai, kad kreditorius S. S. turėjo nusišalinti nuo susirinkime svarstytų klausimų, kurie jo tiesiogiai neliečia, yra absoliučiai nepagrįsti, nelogiški, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams; 4) pirmosios instancijos teismas, panaikindamas teisėjos rezoliuciją, de facto nusprendė, kad likvidavimo procedūros terminas yra toks, koks buvo nustatytas iki jį pratęsiant. Tai reiškia, kad nemokumo administratorė jau turėjo užbaigti likvidavimo procedūras, tačiau apie rezoliucijos panaikinimą ji sužinojo tik priėmus teismo nutartį. Be to, teismas panaikino rezoliuciją, kuri priimta kitoje byloje – bankroto byloje.

9Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, skundžiamų teismų nutarčių motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad teismai netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas teisės normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtoms teismų nutartims priimti.

10Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

11Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai