Byla AS-261-456-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V.M. B. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. M. B. skundą atsakovui Panevėžio apskrities viršininko administracijai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R.E. J., J. Š., R. P., J. J., G. K., V. R., L. R., D. R., S. Č., N. K., R. Ž., J. B., A.A. B., R. B., dėl potvarkių ir sprendimų panaikinimo, bei įpareigijimo atlikti veiskmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja V. M. B. kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Panevėžio miesto valdybos 1993 m. liepos 12 d. sprendimus Nr. 175, Nr. 174, Nr. 177 ir Panevėžio miesto valdybos potvarkį Nr. 447v, bei įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją įvykdyti S. B. 1991 m. gruodžio 21 d. prašymą atkurti nuosavybės teises į P. B. turėtą turtą.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino.

6Pareiškėja V.M. B. padavė teismui prašymą priteisti valstybės naudai 587,91 Lt valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas.

7Pareiškėja nurodė, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo jos naudai išnagrinėtoje byloje Nr.I-70-283-2008 m. dėl potvarkių ir sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atkurti nuosavybės teises atsakovams Panevėžio apskrities viršininko administracijai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R.E. J., J. Š., R. P., J. J., G. K., V. R., L. R., D. R., S. Č., N. K., R. Ž., J. B., A.A. B., R. B. pareiškėjai buvo suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir atlyginama teisinė pagalba ir kad ji pati tiesioginių išlaidų nepatyrė, tačiau 587,91 Lt dydžio išlaidų turėjo Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

8II.

9Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 2 d. nutartimi V.M. B. prašymo netenkino.

10Teismas atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalies 6 punktą, nustatantį, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą bei reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, padarė išvada, kad yra atlyginamos tik proceso šalies turėtos išlaidos.

11Kadangi pareiškėjai administracinėje byloje Nr. I-70-283-2008 m. buvo suteikta 100 procentų valstybės garantuojama ir atlyginama teisinė pagalba, teismas konstatavo, kad V. M. B., kaip administracinės bylos proceso dalyvė, asmeniškai ABTĮ 44 straipsnyje numatytų atlygintinų išlaidų neturėjo, be to, teismo nuomone, ji nėra įgaliota atstovauti Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir, ginant jos interesus, teikti prašymus atlyginti šios institucijos turėtas išlaidas, susijusias su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu.

12III.

13Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartį ir išspręsti išlaidų atlyginimo klausimą iš naujo.

14Atskirajame skunde nurodė, kad ABTĮ 44 straipsnio 6 punktas numato, kad atstovavimo išlaidų klausimas administracinėse bylose sprendžiamas CPK nustatyta tvarka. CPK 99 straipsnio 2 numato, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos Valstybei atlyginamos pagal kodekso 96 straipsnio numatytas taisykles. Šias išlaidas teismas priteisia savi iniciatyva, gavus valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizuojančios institucijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų paskaičiavimą. Mano, kad teismas gali išspręsti išlaidų atlyginimo klausimą, nepriklausomai, kas pateikia prašymą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A2-737/2004 konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio bei Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio prasmę šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti atlygintos tik realiai turėtos (patirtos) su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos, tarp jų ir atstovavimo išlaidos. Nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-70-283-2008 m. pareiškėja realiai išlaidų nepatyrė, kadangi Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. (1.2)-SP1-01065 V. M. B. buvo suteikta antrinė teisinė pagalba ir paskirta advokatė D. V. teikti antrinę teisinę pagalbą. Šios aplinkybės neginčija ir pati pareiškėja.

19Pareiškėja prašymą atlyginti atstovavimo išlaidas valstybės naudai grindžia ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir CPK 99 straipsniu. Pažymėtina, kad ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis numato, kad civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka sprendžiamas atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas. Ši teisės norma yra blanketinė – nukreipianti atstovavimo išlaidų klausimą spręsti remiantis CPK 98 straipsnio nuostatomis. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą. Taigi, daryta išvada, kad tiek ABTĮ, tiek CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad atstovavimo išlaidos gali būti priteisiamos tik šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas. Nagrinėjamu atveju pareiškėja jokių išlaidų nepatyrė, todėl prašymas dėl išlaidų atlyginimo atmestinas.

20Pažymėtina, kad CPK straipsnio 99 straipsnis reglamentuoja Valstybinės teisinės pagalbos skyrimą ir išlaidų atlyginimo tvarką. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ABTĮ nenumato teismo nutartimi paskirti pareiškėjui valstybinę teisinę pagalbą, todėl CPK 99 straipsnis netaikomas.

21Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai ir teisėtai nusprendė, jog pareiškėjai teismo išlaidos nepriteistinos.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23V. M. B. atskirąjį skundą atmesti.

24Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja V. M. B. kreipėsi į teismą prašydama panaikinti Panevėžio... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu... 6. Pareiškėja V.M. B. padavė teismui prašymą priteisti valstybės naudai... 7. Pareiškėja nurodė, kad Panevėžio apygardos administracinio teismo jos... 8. II.... 9. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008 m. liepos 2 d. nutartimi... 10. Teismas atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 11. Kadangi pareiškėjai administracinėje byloje Nr. I-70-283-2008 m. buvo... 12. III.... 13. Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 14. Atskirajame skunde nurodė, kad ABTĮ 44 straipsnio 6 punktas numato, kad... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1... 19. Pareiškėja prašymą atlyginti atstovavimo išlaidas valstybės naudai... 20. Pažymėtina, kad CPK straipsnio 99 straipsnis reglamentuoja Valstybinės... 21. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 23. V. M. B. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartį... 25. Nutartis neskundžiama....