Byla 2-822/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno ir Algirdo Gailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eurocom“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties, kuria teismas atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Dprojects“, priteisė iš ieškovo 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo naudai, priteisė iš ieškovo į valstybės biudžetą 13, 80 Lt už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, civilinėje byloje Nr. B2-7392-619/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5Ieškovas UAB „Eurocom“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Dprojects“ ir bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Mikola“.

6Ieškovas UAB „Eurocom“ ieškinį grindė tuo, kad ieškovas suteikė atsakovui judriojo telefono ryšio paslaugas, tačiau atsakovas už jas galutinai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 6 141,03 pagal 2009 m. rugsėjo – 2009 m. spalio mėnesiais išrašytas PVM sąskaitas - faktūras. Darė išvadą, kad bendrovė yra nemoki ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų.

7Atsakovas UAB „Dprojects“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. UAB „Dprojects“ pripažino, kad su pareiškėju buvo sudarytos minėtos sutartys ir iki šiol yra skolingas UAB „Eurocom“, tačiau atsakovas nesutinka dėl pareiškėjo nurodytos skolos dydžio. Atsakovo teigimu, pagal pateikiamą įmonės balansą konstatuoti įmonės nemokumą nėra pagrindo. Pagal pateiktus dokumentus akivaizdu, kad įmonė turi pakankamai turto tam, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat 6 141,03 Lt įsiskolinimo suma atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, yra labai maža.

82010 m. spalio 11 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Dprojects“. Priteisė iš ieškovo 1 200 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo naudai ir į valstybės biudžetą 13,80 Lt už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Šią nutartį grindė UAB „Dprojects“ finansinės atskaitomybės dokumentais, kurie įrodo, jog įmonė nėra nemoki.

92010 m. spalio 18 d. ieškovas UAB „Eurocom“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2- 7392-619/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsisakyta iškelti atsakovui bankroto bylą ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Taip pat prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria iš ieškovo atsakovo ir valstybės biudžeto naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos bei atsakovui skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pateikiant teismui akivaizdžiai klaidinančius finansinės atskaitomybės dokumentus. Apeliantas nurodo, kad, jo nuomone, atsakovo teismui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai neatitinka tikrovės ir todėl nėra galimybės nustatyti tikrojo įmonės mokumo/nemokumo. Apeliantas mano, kad šios aplinkybės pirmasis instancijos teismas netyrė, o tai lemia, kad skundžiama nutarties dalis dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą yra neteisėta ir nepagrįsta bei dėl to naikintina, grąžinant klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Be to, minėtos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą lemia ir tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino ir tyrė bylos aplinkybes, susijusias su UAB „Eurocom“ reikalavimo sumos įtraukimu į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą. Apeliantas taip pat mano, kad, esant nepagrįstai ir neteisėtai skundžiamos nutarties daliai dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą, turėtų būti naikintina ir likusi skundžiamos nutarties dalis, kuria iš ieškovo atsakovo ir valstybės biudžeto naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

102010 m. lapkričio 5 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB „Dprojects“ atsiliepimas į atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2- 7392-619/2010. Atsiliepimu prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas nurodo, kad teismui pateikė tikrovę atitinkančius finansinės atskaitomybės dokumentus (kartu pateikia tai įrodančius dokumentus), todėl teismas tinkamai įvertino įmonės mokumą ir pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovui. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir aplinkybes, susijusias su UAB „Eurocom“ reikalavimo sumos įtraukimu į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą, ir pagrįstai neįtraukė UAB „Eurocom“ reikalavimo į UAB „Dprojects“ pradelstų įsipareigojimų sumą. UAB „Dprojects“ nurodo, jog, esant pagrįstai skundžiamai nutarties daliai dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą, pagrįsta ir likusi skundžiamos nutarties dalis t. y. dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

112011 m. sausio 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti rašytiniai apelianto UAB „Eurocom“ paaiškinimai. Nurodo, jog nesutinka su atsakovo atsiliepimu į atskirąjį skundą. Šią savo poziciją grindžia iš esmės tapačiais argumentais kaip ir atskirąjį skundą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ). Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (nekėlimo) svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį.

14Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

15Pareiškėjas (apeliantas) UAB „Eurocom“ bankroto bylos kėlimą atsakovui UAB „Dprojects“ grindžia šios įmonės nemokumu. Taigi nagrinėjamoje byloje bus vertinama atsakovo turtinė padėtis, siekiant nustatyti, ar UAB „Dprojects“ yra nemoki ir ar yra pagrindas atsakovui kelti bankroto bylą.

16Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad teismas nuspręstų, ar įmonė yra (ne)moki, jis turi tinkamai atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, įvertinti kitus įmonės finansinės atskaitomybės duomenis. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010).

17Iš byloje esančio UAB „Dprojects“ 2009 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad iš viso įmonė turi turto 109 559 Lt sumai (b. l. 74-80). Visas įmonės turtas yra trumpalaikis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 78 294 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė veikė pelningai, nes 2010 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo pelno, kuris siekia 20 799 Lt sumą (b. l. 75).

18Iš byloje esančio 2010 m. rugpjūčio 16 d. balanso matyti, kad iš viso įmonė turi turto 37 792 Lt sumai (b. l. 68). Visas įmonės turtas trumpalaikis. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 12 348 Lt sumą. Pradelstos skolos sudaro 12 348 Lt (b. l. 72). Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė veikė nuostolingai, nes 2010 m. rugpjūčio 16 d. įmonė turėjo nuostolių, kurie siekia 5 821 Lt sumą (b. l. 75). Debitorių skolos siekia 35 940,02 Lt (b. l. 73).

19Šie duomenys rodo, kad įmonės veikla yra nestabili, tačiau ji nėra nemoki. Kaip teisingai pažymi pirmosios instancijos teismas, įmonės mokumui įtakos neturi UAB „Eurocom“ kreditorinis reikalavimas, nes net ir įtraukus ieškovo reikalaujamą sumą į atsakovo pradelstus įsipareigojimus, šie vis tiek neviršys pusės balansinės įmonės turto vertės. Tai lemia, jog nėra pagrindo UAB „Dprojects“ kelti bankroto bylą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį.

20Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad, jo nuomone, atsakovo teismui pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai neatitinka tikrovės, todėl pirmosios instancijos teismas nenustatė tikrojo įmonės mokumo/nemokumo ir priėmė neteisėtą, nepagrįstą skundžiamą nutartį. Šį teiginį grindė pateikdami Juridinių asmenų registre esančius, 2010 m. balandžio 12 d. sudarytus UAB „Dprojects“ finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuose esantys duomenys yra priešingi atsakovo teismui pateiktiems juridinio asmens atskaitomybės dokumentams. Priešingai negu nurodo ieškovas, būtent 2010 m. balandžio 12 d. atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai neleidžia nustatyti tikrojo UAB „Dprojects“ nemokumo/mokumo, nes šie finansinės atskaitomybės dokumentai parengti akivaizdžiai nepaisant Lietuvos Respublikoje galiojančių buhalterinės apskaitos standartų. Taigi minėtasis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

21Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „Dprojects“, ir remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 ir 8.18 punktais, yra darytina išvada, jog skundžiama nutarties dalis, kuria iš ieškovo atsakovo ir valstybės biudžeto naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, yra teisėta bei pagrįsta. Tai reiškia, kad nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais.

22CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos nutartis yra palanki atsakovui. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, patvirtinančius patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme (b. l. 119), ir remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 ir 8.18 punktais, iš ieškovo UAB „Eurocom“ atsakovo UAB „Dprojects“ naudai priteistina 600 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

23Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu, 93 straipsniu

Nutarė

25Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį nepakeistą.

26Priteisti iš ieškovo UAB „Eurocom“ 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „Dprojects“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 5. Ieškovas UAB „Eurocom“ kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto... 6. Ieškovas UAB „Eurocom“ ieškinį grindė tuo, kad ieškovas suteikė... 7. Atsakovas UAB „Dprojects“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 8. 2010 m. spalio 11 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi atsisakė iškelti... 9. 2010 m. spalio 18 d. ieškovas UAB „Eurocom“ pateikė atskirąjį skundą... 10. 2010 m. lapkričio 5 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo UAB... 11. 2011 m. sausio 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti rašytiniai apelianto... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 14. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu... 15. Pareiškėjas (apeliantas) UAB „Eurocom“ bankroto bylos kėlimą atsakovui... 16. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 17. Iš byloje esančio UAB „Dprojects“ 2009 m. gruodžio 31 d. balanso matyti,... 18. Iš byloje esančio 2010 m. rugpjūčio 16 d. balanso matyti, kad iš viso... 19. Šie duomenys rodo, kad įmonės veikla yra nestabili, tačiau ji nėra nemoki.... 20. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad, jo nuomone, atsakovo teismui... 21. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 22. CPK 93 str. 1 d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartį nepakeistą.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB „Eurocom“ 600 Lt (šešis šimtus litų)...