Byla 2-1384-236/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektros energijos prekyba“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens akcinės bendrovės LESTOatskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1941-467/2015 pagal pareiškėjų R. Č. ir LITGRID akcinės bendrovės pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektros energijos prekyba“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolė I. B. 2015 m. gegužės 4 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, kuriuo prašė išaiškinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. 03-26 vykdymo tvarką bei nurodyti, ar SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę.

5Antstolė nurodė, kad ji vykdo vykdomąją bylą Nr. 0011/14/07298 pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. O3-26 dėl įpareigojimo UAB „Elektros energijos prekyba“ nutraukti mokėjimus už elektros energijos persiuntimo paslaugos rinkimą iki tol kol nebus gautas pareiškėjo AB LESTO sutikimas. 2014 m. rugpjūčio 4 d. priimtas antstolės patvarkymas Nr. S1-183572 dėl įpareigojimo UAB „Elektros energijos prekyba“, kuriuo UAB „Elektros energijos prekyba“ įpareigota nutraukti mokėjimus už elektros energijos persiuntimo paslaugos rinkimą iki tol, kol nebus gautas pareiškėjo AB LESTO sutikimas. 2014 m. rugpjūčio 6 d.priimtas antstolės patvarkymas Nr. S1-183908 dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir perdavimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ nuo patvarkymo Nr. S1-183908 gavimo dienos įpareigoti visus mokėjimus UAB „Elektros energijos prekyba“ naudai vykdyti į antstolės I. B. depozitinę sąskaitą.

6Antstolė pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi UAB „Elektros energijos prekyba“ iškelta bankroto byla. 2015 m. kovo 18 d. gautas AB LESTO prašymas dėl lėšų pervedimo Nr. 12210-674, nurodant, kad BUAB „Elektros energijos prekyba“ nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. 00:00 val. nevykdo nepriklausomo elektros tiekėjo veiklos, o visiems buvusiems BUAB „Elektros energijos prekyba“ klientams AB LESTO užtikrina garantinį elektros tiekimą ir už tiekiamą elektros energiją turi būti atsikaitoma su AB LESTO.

7Antstolei neaišku, ar gautos lėšos pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą Nr. 03-26 pateko į lėšas kreditorių reikalavimams tenkinti pagal Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. B2-1941-467/2015.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 12 d. nutartimi nutarė antstolės I. B. prašymą tenkinti iš dalies, išaiškinti, kad SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę.

10Teismas nustatė, jog antstolė kreipėsi dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimo, priimto 2014 m. sausio 27 d. išnagrinėjus AB LESTO, UAB „Elektros tinklų grupė“ ir UAB „Elektros energijos prekyba“ ginčą išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka, vykdymo tvarkos išaiškinimo.

11Teismas pažymėjo, jog antstolė prašė išaiškinti neteisminės institucijos priimtą ikiteismine tvarka sprendimą - Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog CPK 589 straipsnio 1 dalis reglamentuoja teismo priimtų sprendimų arba įstatymo ar kito teisės akto normų, kurias reikia taikyti vykdymo procese, išaiškinimo tvarką, sprendė, kad antstolės prašymas dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos nutarimo išaiškinimo negali būti tenkintinas.

12Teismas atsižvelgdamas, jog Valstybinė kainų ir energetikos komisija atsisakė aiškinti savo priimtą nutarimą, nutarimas priverstinai vykdytinas CPK nustatyta tvarka, Vilniaus apygardos teismas nagrinėja UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto bylą ir pagal institucijos sprendimą sodų bendrijų atliktų mokėjimų BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai įskaičiavimo į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę klausimas turi būti sprendžiamas įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, padarė išvadą, kad antstolės prašymas dėl išaiškinimo iš dalies tenkintinas.

13Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovui UAB „Elektros energijos prekyba“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, bet paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; areštuoti bankų sąskaitose esančias atsakovo lėšas, uždraudžiant disponuoti lėšomis, bet paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, iš sąskaitose esančių lėšų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius; sustabdyti areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą pagal priimtus teismų ir kitų institucijų sprendimus, pagal kuriuos buvo išduoti vykdomieji dokumentai (civilinė byla Nr. B2-1941-467/2015).

14Teismas, atsižvelgdamas į tai, išaiškino, kad SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Suinteresuotas asmuo AB LESTO atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartį ir išaiškinti, jog SB „Jurginas“, „Lazdynas“, „Vejuona“, „Šaltuona“, „Sonata“, „Girios“, „Skardis“, „Versmė“, „Šlienava“, „Sodžius“, „Gružeikiai“, „Aitvaras“ narių mokėjimai į antstolės I. B. depozitinę sąskaitą atlikti po 2014 m. rugpjūčio 23 d. turi būti pervesti AB LESTO. Atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į faktines aplinkybes, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę. Apelianto teigimu, teismas padarė visiškai nepagrįstą faktinę išvadą, jog į antstolio depozitinę sąskaitą nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. buvo daromi mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai, kadangi nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. minėtoms sodininkų bendrijoms elektros energiją ir elektros energijos persiuntimo paslaugą tiekė AB LESTO, todėl darytina išvada, jog nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. mokėjimai į antstolio depozitinę sąskaitą buvo daromi AB LESTO naudai. Atsižvelgiant į tai, visiškai nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog sodininkų bendrijų narių sumokėti pinigai už AB LESTO patiektą elektros energiją, turėtų atitekti BUAB „Elektros energijos prekyba“.

17BUAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, kuriuo prašė atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepime nurodo, jog atskirasis skundas prieštarauja ĮBĮ 9 straipsnio 3 daliai, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutarčiai bankroto byloje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria buvo sustabdytos vykdomosios bylos.

18Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugsėjo 11 d. gautas BUAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto administratoriaus raštas, kuriame nurodyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 16 d. ir 2015 m. rugpjūčio 17 nutartimis patvirtino AB LESTO kreditorinį reikalavimą BUAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto byloje.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties dalis, kuria išaiškinta, kad SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

22Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamos nutarties dalimi, atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog sodininkų bendrijų narių sumokėti pinigai už AB LESTO patiektą elektros energiją, turėtų atitekti BUAB „Elektros energijos prekyba“.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolė, vykdydama vykdomąją bylą Nr. 0011/14/07298 pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. O3-26 dėl įpareigojimo UAB „Elektros energijos prekyba“ nutraukti mokėjimus už elektros energijos persiuntimo paslaugos rinkimą iki tol kol nebus gautas pareiškėjo AB LESTO sutikimas, 2014 m. rugpjūčio 6 d. priėmė patvarkymą Nr. S1-183908 dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir perdavimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuo SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ nuo patvarkymo Nr. S1-183908 gavimo dienos įpareigoti visus mokėjimus UAB „Elektros energijos prekyba“ naudai vykdyti į antstolės I. B. depozitinę sąskaitą.

24Vilniaus apygardos teisme 2015 m. sausio 2 d. gautas UAB „Elektros energijos prekyba“ vadovo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi nutarė areštuoti atsakovui UAB „Elektros energijos prekyba“ nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, bet paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; areštuoti bankų sąskaitose esančias atsakovo lėšas, uždraudžiant disponuoti lėšomis, bet paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, iš sąskaitose esančių lėšų atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius; sustabdyti areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą pagal priimtus teismų ir kitų institucijų sprendimus, pagal kuriuos buvo išduoti vykdomieji dokumentai. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d. nutartimi nutarė iškelti UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto bylą.

25Kaip minėta, antstolė I. B. kreipėsi į teismą prašydama išaiškinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. 03-26 vykdymo tvarką bei nurodyti, ar SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę.

26Bylos duomenys patvirtina, jog perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB 2014 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SD-3697 informavo, jog dėl nuolatinio prekybos elektros biržoje taisyklių nesilaikymo elektros biržos operatorius Nord PoolSpot nutraukė su UAB „Elektros energijos prekyba“ sutartį ir nebeatnaujins galimybių toliau pirkti elektros biržoje, UAB „Elektros energijos prekyba“ prarado galimybę įsigyti vartotojams reikiamos elektros energijos bei tinkamai vykdyti nepriklausomo tiekėjo veiklą; atsižvelgiant į tai, kad nutraukus elektros energijos pirkimą elektros energijos biržoje, UAB „Elektros energijos prekyba“ vartotojams teikiama tik balansavimo elektros energija, LITGRID AB pareikalavo imtis priemonių galimam įsiskolinimo augimui išvengti; to nepadarius, nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d.00.00 val. sutartis tarp LITGRID AB ir UAB „Elektros energijos prekyba“ bus laikoma pasibaigusia. Apeliantas teigia, kad UAB „Elektros energijos prekyba“ nepateikė LITGRID AB mokėjimo garantijų, sutartis nutrūko ir UAB „Elektros energijos prekyba“ nebevykdė nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos.

27Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta, kad vartotojams, šio įstatymo 43 straipsnyje nustatytais terminais nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, ar kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su vartotojais sąlygomis, užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, kuri vykdo visuomeninis tiekėjas.

28Pirmosios instancijos teismas neaiškino, ar minėta sutartis 2014 m. rugpjūčio 23 d. pasibaigė, buvo nutraukta ar buvo vykdoma, ar UAB „Elektros energijos prekyba“ tiekė elektros energiją ir turėjo teisę gauti užmokestį už tiekiamą elektros energiją.

29Nors vadovaujantis aukščiau paminėtomis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis, garantinį elektros energijos tiekimą vykdo visuomeninis tiekėjas, tačiau pirmosios instancijos teismas nenustatė, kas nagrinėjamoje byloje laikytinas visuomeniniu elektros energijos tiekėju, kuris nuo 2014 m. rugpjūčio 23 d. aukščiau paminėtomis sodininkų bendrijoms tiekė elektros energiją bei elektros energijos persiuntimo paslaugą ir kuriam turėjo būti atliekami SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ mokėjimai.

30Apeliantas AB LESTO nagrinėjamu atveju laiko save visuomeniniu elektros energijos tiekėju, tačiau pirmosios instancijos teismas AB LESTO, kaip visuomeninio elektros energijos tiekėjo, teisinio statuso neaiškino ir dėl to nepasisakė.

31Pirmosios instancijos teismas, netyręs aukščiau nurodytų aplinkybių ir atsižvelgdamas išimtinai tik į UAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto procesą, neaiškino kam turėjo būti skirti ir kam buvo skirti SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžiu“ atlikti mokėjimai į antstolio depozitinę sąskaitą laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d.

32Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl nurodytų aplinkybių reikšmės nagrinėjamam klausimui.

33Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek teisės klausimus, todėl dažniausiai gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009).

34Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė klausimo dėl antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų įskaičiavimo į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

35Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes skundžiama nutarties dalis naikintina ir antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšų, gautų iš SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“, išaiškinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

36Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir grąžinus bylą nagrinėti iš naujo, dėl kitų apelianto argumentų apeliacinis teismas nepasisako.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria išaiškinta, kad SB „Sonata“, SB „Šaltuona“, SB „Versmė“, SB „Girios“, SB „Gluosnis“, SB „Jurginas“, SB „Skardis“, SB „Vėjuona“, SB „Lazdynas“, SB „Aitvaras“, SB „Šlienava“, SB „Sodžius“ atlikti mokėjimai BUAB „Elektros energijos prekyba“ naudai už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 7 d. iki 2015 m. vasario 19 d. turi būti įskaičiuojami į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę, panaikinti ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolė I. B. 2015 m. gegužės 4 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą... 5. Antstolė nurodė, kad ji vykdo vykdomąją bylą Nr. 0011/14/07298 pagal... 6. Antstolė pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 19 d.... 7. Antstolei neaišku, ar gautos lėšos pagal Valstybinės kainų ir energetikos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 12 d. nutartimi nutarė antstolės... 10. Teismas nustatė, jog antstolė kreipėsi dėl Valstybinės kainų ir... 11. Teismas pažymėjo, jog antstolė prašė išaiškinti neteisminės... 12. Teismas atsižvelgdamas, jog Valstybinė kainų ir energetikos komisija... 13. Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 7 d. nutartimi... 14. Teismas, atsižvelgdamas į tai, išaiškino, kad SB „Sonata“, SB... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Suinteresuotas asmuo AB LESTO atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 17. BUAB „Elektros energijos prekyba“ bankroto administratorius pateikė... 18. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugsėjo 11 d. gautas BUAB „Elektros... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutarties... 22. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamos nutarties dalimi, atskirajame skunde... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog antstolė, vykdydama vykdomąją bylą Nr.... 24. Vilniaus apygardos teisme 2015 m. sausio 2 d. gautas UAB „Elektros energijos... 25. Kaip minėta, antstolė I. B. kreipėsi į teismą prašydama išaiškinti... 26. Bylos duomenys patvirtina, jog perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB 2014... 27. Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta, kad vartotojams, šio... 28. Pirmosios instancijos teismas neaiškino, ar minėta sutartis 2014 m.... 29. Nors vadovaujantis aukščiau paminėtomis Elektros energetikos įstatymo... 30. Apeliantas AB LESTO nagrinėjamu atveju laiko save visuomeniniu elektros... 31. Pirmosios instancijos teismas, netyręs aukščiau nurodytų aplinkybių ir... 32. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl nurodytų aplinkybių reikšmės... 33. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti tiek fakto, tiek... 34. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 35. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes skundžiama nutarties dalis... 36. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad pirmosios instancijos teismas... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutarties dalį, kuria...