Byla 1-755-791/2018

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma Dapkevičienė

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės Rimos Čitavičiūtės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-27906-18 medžiagą, kurioje M. Ž., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis profesinį išsilavinimą, išsituokęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ) (deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ) teistas Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. vasario 12 d. teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 259 straipsnio 2 dalį – 2 mėn. viešųjų darbų bausme, 2018 m. gegužės 21 d. bausmę atlikęs,

3kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

4Teismas

Nustatė

5kaltinamasis M. Ž. 2018 m. birželio 12 d. apie 22.10 val. prie namo ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, šeimos narei – sugyventinei D. K. nutraukė nuo kaklo grandinėlę ir delnu sudavė vieną smūgį į dešinį žandą, šiais savo veiksmais nukentėjusiajai D. K. sukėlė fizinį skausmą ir dėl odos nubrozdinimo kaklo kairėje pusėje nežymiai sutrikdė sveikatą.

6Kaltinamasis M. Ž., pareiškus jam įtarimą dėl BK 140 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymo, kaltę pripažino visiškai ir apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2018 m. birželio 12 d. jis namuose vedžiojo elektrą ir su draugu išgėrė butelį degtinės. Po to nuvažiavo prie ežero išsimaudyti ir dar išgėrė butelį degtinės. Grįžus namo nesulaukė savo draugės D. K.. Ieškojo jos, bet nerado. Jis labai pavydus, o ypač kaip išgeria degtinės. Apie 22 val., tikslaus laiko neatsimena, jis buvo kieme. Pamatė, kad parvažiavo D. Jis pribėgo prie jos ir norėjo, kad ji išliptų iš automobilio, bet ji nelipo. Gal norėdamas ištraukti ją jis paėmė už grandinėlės ir ją nutraukė. Po to gerai neatsimena, kas buvo, nes buvo girtas, bet galėjo ir suduoti delnu per žandą. Tai padaręs labai gailisi. Tai padarė, nes buvo girtas. Traukdamas už grandinėlės jis apdraskė kaklą (b. l. 49-50, 53).

7Be kaltinamojo M. Ž. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai.

82018 m. birželio 13 d. D. K. protokole-pareiškime nurodyta, kad 2018 m. birželio 12 d. apie 22.10 val. automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiabučio namo ( - ) pieš ją smurtavo sugyventinis M. Ž. – jis griebė už gerklės, sugriebęs grandinėlę ant kaklo ją nutraukė ir sudavė delnu vieną smūgį jai į dešinį žandą. Ji patyrė fizinį skausmą (b. l. 1).

9Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyr. patrulio D. N. tarnybiniame pranešime dėl galimo smurto artimoje aplinkoje nurodyta, kad 2018 m. birželio 12 d. apie 22.14 val. buvo gautas budėtojo pranešimas, kad ( - ), sugyventinis M. Ž. muša D. K., nuvykus į įvykio vietą D. K. paaiškino, kad jai apie 22 val. grįžus namo ir įvažiavus į kiemą, prie automobilio pribėgo jos neblaivus sugyventinis M. Ž., atidarė automobilio dureles, suėmė ją už kaklo ir ją apdraskė bei sudavė su delnu į dešinę veido pusę, dėl to ji pajuto fizinį skausmą. Apžiūrėta nukentėjusioji, ant jos matėsi sužalojimo žymės, M. Ž. elgėsi agresyviai, jam nustatytas 2,25 promilės girtumas (b. l. 21-24).

10Apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota nusikalstamos veikos padarymo vietos ( - ) apžiūra (b. l. 11-16).

11Specialisto išvada Nr. G 580/218 nustatyta D. K. padarytas odos nubrozdinimas kaklo kairėje pusėje. Sužalojimas vertinamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Dėl sužalojimo nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą (b. l. 40).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta nukentėjusioji D. K. paaiškino, kad ji gyvena su sugyventiniu M. Ž. 4-5 mėnesius, jie gyvena ( - ), veda bendrą ūkį. 2018 m. birželio 12 d. apie 22.10 val. ji sugrįžo į namus, prie namo automobilių stovėjimo aikštelėje pasistatė savo automobilį. Sustojusi pamatė, kad link jos atbėga sugyventinis M. Jis buvo girtas. Ji suprato, kad jis jau agresyvus. Ji bandė užsispausti automobilio dureles iš vidaus, bet nespėjo. Jis šaukė, kad ji jį laiko už „dūką“, atidarė automobilio dureles ir iš karto jai griebė rankomis už gerklės. Jis nesmaugė, bet suėmė jai už grandinėlės ir ją nutraukė, po to su delnu sudavė vieną smūgį į dešinį žandą. Jai net apdraskė kaklą. Ji patyrė fizinį skausmą. Jis labai pavydus, vis galvoja, kad ji laksto su kitais vyrais, dėl to girtam susisuka protas. Jos santykiai su M. Ž. geri. Kai M nevartoja alkoholio, tai labai geras žmogus, bet kai išgeria, tai pasidaro agresyvus. Papildomai apklausiama D. K. patikslino negalinti pasakyti, ar M. Ž. ją smaugė, nes ji išsigando. Bet labai greitai jis, paėmęs už grandinėlės, buvusios ant kaklo, ją nutraukė ir apdraskė jai kaklą, po to iš karto sudavė delnu į dešinį žandą. Nuo apdraskymo ir suduoto smūgio ji patyrė fizinį skausmą. Kai ji iškvietė policiją, M, atsisėdęs į galinę sėdynę, atsiprašė jos. Vėliau jos sugyventinis M. Ž., grįžęs namo, jos atsiprašė. Ji jam atleido ir su juo susitaikė. Pretenzijų dėl šio nusikaltimo M neturi. Civilinio ieškinio nereiškia (b. l. 29-30, 32-33, 34-35).

13Teismas, įvertinęs aukščiau aptartų duomenų visumą, daro išvadą, kad kaltinamojo M. Ž. kaltė yra įrodyta. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis tyčia, aktyviais veiksmais panaudojo fizinį smurtą prieš šeimos narį – sugyventinę D. K., t. y. jai nutraukė nuo kaklo grandinėlę ir delnu sudavė vieną smūgį į dešinį žandą, tuo sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą ir dėl odos nubrozdinimo kaklo kairėje pusėje nežymiai sutrikdė sveikatą. Tokie kaltinamojo veiksmai kvalifikuojami pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.

14Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnio nuostatomis, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Atsižvelgiama į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 3 dalis), teisiamas antrą kartą (b. l. 59-60, 62-66), daug kartų baustas administracine tvarka (b. l. 72-78). Nedirba (b. l. 90-92). Kaltinamasis nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, kas pripažįstama atsakomybę lengvinančia aplinkybe, tačiau nusikaltimą jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos jo nusikalstamam elgesiui, ir ši aplinkybė sunkina atsakomybę. Kaltinamasis sutiko, kad būtų nuteistas teismo baudžiamuoju įsakymu, taip pat jis sutiko su prokurorės siūloma viešųjų darbų bausme ir jos dydžiu (b. l. 95-99). Siekiant BK 41 straipsnyje įtvirtintų bausmės tikslų, kaltinamajam skirtina viešųjų darbų bausmė, kuri nustatytina tokio dydžio, kaip ir prokurorės siūloma, nes pagal nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, tokia bausmė yra teisinga, ji proporcinga kaltinamojo asmenybei ir padarytos veikos pavojingumui. Kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis prisipažino esąs kaltas, yra sąlygos taikyti BK 641 straipsnio nuostatas ir paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

15Kaltinamasis buvo laikinai sulaikytas nuo 2018 m. birželio 12 d. 22.27 val. iki 2018 m. birželio 13 d. 16.05 val. (b. l. 45, 46), šis laikas (1 para) įskaitytinas į paskirtą bausmę pagal BK 65 straipsnio 1 dalies taisykles, t. y. sulaikymo parą prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms (BK 66 straipsnis). Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 54-55) paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

16Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

18M. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir nubausti viešaisiais darbais 6 mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

19Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – viešuosius darbus 4 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per visą bausmės laiką neatlygintinai dirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui.

20Remiantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, įskaityti į paskirtą bausmę M. Ž. laikino sulaikymo laiką nuo 2018 m. birželio 12 d. iki 2018 m. birželio 13 d., t. y. vieną parą, vieną sulaikymo parą prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms.

21Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

22Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

23Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise paduoti prašymą dėl bylos nagrinėjimo teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma Dapkevičienė... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 2 dalį.... 4. Teismas... 5. kaltinamasis M. Ž. 2018 m. birželio 12 d. apie 22.10 val. prie namo ( - )... 6. Kaltinamasis M. Ž., pareiškus jam įtarimą dėl BK 140 straipsnio 2 dalyje... 7. Be kaltinamojo M. Ž. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti... 8. 2018 m. birželio 13 d. D. K. protokole-pareiškime nurodyta, kad 2018 m.... 9. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyr. patrulio D. N.... 10. Apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota nusikalstamos veikos padarymo... 11. Specialisto išvada Nr. G 580/218 nustatyta D. K. padarytas odos nubrozdinimas... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta nukentėjusioji D. K. paaiškino,... 13. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartų duomenų visumą, daro išvadą, kad... 14. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnio nuostatomis, kad... 15. Kaltinamasis buvo laikinai sulaikytas nuo 2018 m. birželio 12 d. 22.27 val.... 16. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 18. M. Ž. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 19. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti... 20. Remiantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, įskaityti į paskirtą bausmę... 21. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti... 22. Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 23. Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo...