Byla 2-1653-883/2012
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B. dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Transdovis“ atstovei advokatei L. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui UAB „Transdovis“ dėl draudimo išmokos grąžinimo ir

Nustatė

2Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Transdovis“ 3385,61 Lt draudimo išmokos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. 2012-03-02 ieškovo atstovas advokatas M. S. pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad atsisako dalies ieškinio reikalavimo, t.y., pavėluotai sumokėtos 1475 Lt draudimo įmokos ir prašo priteisti iš atsakovo 1910,61 Lt (50 b. l.).

3Ieškovas nurodo, kad 2010-04-14 su atsakovu UAB „Transdovis“ buvo sudaryta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 122703119 laikotarpiui nuo 2010-04-28 iki 2011-04-27. Pagal šią sutartį buvo apdrausta automobilio DAFT FT 95XF.480, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2010-06-04 įvyko kelių eismo įvykis, kurio metu minėtas automobilis apgadino automobilį SEAT CORDOBA valst. Nr. ( - ). 2011-02-23 ieškovas išmokėjo 3385,61 Lt už autoįvykio metu apgadintą automobilį. Eismo įvykio dieną draudėjas UAB „Transdovis“ draudimo įmokos pagal draudimo sutartį Nr. 122703119 sumokėjęs nebuvo. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 punktas numato, kad išmokėjęs draudimo išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala. Kadangi atsakovas įvykio dieną draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą nebuvo įmokėjęs, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo išmokėtos draudimo išmokos.

4Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (118 b. l.).

5Atsakovas UAB „Transdovis“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino, kad sutartyje šalys atskirai neaptarė sąlygų, kurioms esant stabdoma draudimo apsauga. Atsakovas sumokėjo visas draudimo įmokas mokėjimo pavedimais pagal sąskaitas faktūras ir įvykdė savo įsipareigojimus. Pasisakydama dėl reikalavimo dydžio sumažinimo nurodė, kad CK 6.134 straipsnio 1 d. 1 p. draudžia įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme.

6Ieškinys netenkintinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-04-14 buvo sudaryta įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 122703119, kuria apdrausta automobilio DAFT FT 95XF.480, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė (11 b. l.) Sutarties galiojimo terminas numatytas nuo 2010-04-28 iki 2011-04-27, įmokų mokėjimo datos 2010-04-14, 2010-07-28, 2010-010-28, 2011-01-28. 2010-06-04 eismo įvykio metu dėl minėtos transporto priemonės valdytojo kaltės buvo apgadintas automobilis SEAT CORDOBA valst. Nr. ( - )(4 b. l.). Už eismo įvykio metu patirtus transporto priemonės SEAT CORDOBA valst. Nr. ( - ) apgadinimus ieškovas išmokėjo 3385,61 Lt draudimo išmoką (4, 5 b. l.). Ieškovas 2010-06-02 parengė atsakovui pranešimą dėl laiku nesumokėtų draudimo įmokų pagal 12 draudimo sutarčių, tame tarpe dėl 1475 Lt draudimo įmokos pagal draudimo sutartį Nr. 122703119 (51 b. l. ). Atsakovas draudimo įmoką sumokėjo 2010-06-08 (67 b. l.).

8Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Transdovis“ 3385,61 Lt draudimo išmoką ir minėtą reikalavimą grindžia aplinkybe, kad 2010-06-04 įvykusio eismo įvykio metu atsakovas nebuvo sumokėjęs draudimo įmokos. 2012-03-02 ieškovo atstovas pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad, vadovaudamasis Lietuvos banko 2012-02-17 d. išvada, jog tiktai tais atvejais, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šia draudimo sutartį apdraustąja transporto priemone buvo padaryta žala ir draudikas nepriėmė pavėluotai sumokėtos draudimo įmokos arba ją įskaitė į reikalaujamą grąžinti išmokėtą sumą, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtas sumas pagal įstatymo 11 str. 7 d. , ieškovas atsisako dalies ieškinio reikalavimo, t.y. pavėluotai sumokėtos įmokos 1475 Lt, ir prašo priteisti iš atsakovo 1910,61 Lt (50 b. l.).

9CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako nuo ieškinio. CPK 87 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškovui atsisakius ieškinio jam grąžintina 75 proc. byloje sumokėto žyminio mokesčio. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis ir atsižvelgiant į ieškovo prašymą, civilinė byla dalyje dėl 1475 Lt sumos priteisimo nutrauktina. Už ieškinį ieškovas turėjo sumokėti 102 Lt, atsižvelgiant į tai, kad sumokėta 70 Lt (5 b. l.), ieškovui grąžintina 5 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 293 straipsnio 4 dalis).

10LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 7 dalies galiojanti redakcija numato: jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

11Tai rodo, kad ši teisės norma nėra imperatyvi, nes jos pagrindu dėl nurodytų aplinkybių (laiku nesumokėtos draudimo įmokos) draudikas tik įgyja teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas. Pažymėtina, kad minėtas įstatymas nereglamentuoja atvejo, kai draudimo įmoka yra įmokėta, nors ir pavėluotai, ir draudiko buvo priimta.

12Eismo įvykio 2010-06-04 metu automobilio DAFT FT 95XF.480, valst. Nr. ( - ) įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijime buvo nurodyta, kad minėtas draudimas galioja nuo 2010-04-28 iki 2011-04-27 (11 b. l.). Nagrinėjamu atveju draudimo įmokas atsakovas turėjo sumokėti iki 2010-04-14, 2010-07-28, 2010-10-28, 2011-01-28, tačiau faktiškai jos sumokėtos 2010-06-08, 2010-11-25, 2011-01-19 (28, 29,65 b.l.), t. y. visos įmokos sumokėtos pavėlavus, tačiau ieškovas nei vienos iš jų nėra grąžinęs atsakovui. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas sąskaitą už pirmąją automobilio DAFT FT 95XF.480, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės draudimo įmoką pateikė 2010-04-15 (27 b. l.), t.y. jau pasibaigus tokios įmokos apmokėjimo terminui (2010-04-14), įmoka sumokėta 2010-06-08 (67 b. l.).

13Nagrinėjamu atveju šalys sutartyje susitarė dėl draudimo sutarties įsigaliojimo ir šalių sudaryta 2010-04-14 draudimo sutartis bei draudiminė apsauga įsigaliojo ir nesumokėjus draudimo įmokos. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos, šios įmokos nesumokėjimo teisinės pasekmės priklauso nuo draudiko pasirinkto reagavimo į draudėjo prievolės mokėti draudimo įmoką pažeidimą būdo. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą draudikas tokiu atveju turi dvi galimybes: draudikas gali pasinaudoti Draudimo įstatymo 80 straipsnyje įtvirtinta sustabdymo teise, laikydamasis šioje teisės normoje imperatyviai nustatytos tvarkos, arba, jeigu draudikas nepasinaudoja Draudimo įstatymo 80 straipsnyje nurodyta sustabdymo teise, įvykus draudiminiam įvykiui, draudikas turi pareigą mokėti draudimo išmoką, tačiau kartu jis turi teisę įskaityti nesumokėtą draudimo įmokos sumą į draudimo išmoką, t. y. turi draudimo įmokos įskaitymo į draudimo išmoką teisę (CK 6.1004 straipsnio 4 dalis). Nagrinėjamu atveju, nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo apsaugos sustabdymo procedūrų, nustatytų Draudimo įstatymo 80 straipsnyje, draudikas nesiėmė.

14Kadangi draudimo sutartis yra ne tik rizikos, bet ir fiduciarinė sutartis, t. y. sutartis, kurios šalis sieja tarpusavio pasitikėjimu grindžiami santykiai, draudimo sutarties šalių santykiuose, be kitų bendrųjų prievolių vykdymo principų (CK 6.38 straipsnis), yra ypač svarbus draudimo sutarties šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principas, pagal kurį šalys privalo padėti įgyvendinti viena kitai savo teises ir vykdyti pareigas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis). Todėl draudikas, kuriam draudimo veikla yra profesinė, privalo paaiškinti draudėjui ne tik dėl draudimo įmokos mokėjimo terminų, mokėjimo tvarkos, tačiau taip pat ir dėl šios įmokos nesumokėjimo nustatytais terminais teisinių pasekmių. TPVCAPDĮ 7 str. 2 d. numato, kad įprastinė draudimo sutartis gali būti nutraukiama draudiko iniciatyva, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas. Tokiu atveju nutraukiant draudimo sutartį, draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, atskaičius draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo administracines išlaidas ir pagal šią draudimo sutartį išmokėtas sumas. Pagal LR Draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo“ 27 punktą draudėjas už draudimo sutartimi suteiktą draudimo apsaugą privalo mokėti draudikui draudimo sutartyje nustatytais terminais nustatyto dydžio draudimo įmokas. Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes.

15Nagrinėjamoje byloje atsakovas pažeidė savo prievolę sumokėti draudimo įmoką draudimo sutartyje nurodytu terminu, tačiau kartu pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, jog ieškovas atsakovui 2010-04-14 nesumokėjus draudimo įmokos, ėmėsi priemonių pranešti atsakovui apie ketinimą nutraukti draudimo sutartį ar pasinaudoti draudimo apsaugos sustabdymo procedūra, priešingai atsakovui 2010-04-15 buvo išsiųsta sąskaita faktūra, o 2010-06-02 priminimas dėl nesumokėtų draudimo įmokų ( 40 b. l.). Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių buvo susiklostę ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai (66-114 b. l.) ir ieškovas dėl pavėluotų draudimo įmokų atsakovui pretenzijų nereiškė. Ieškovas ir po eismo įvykio priėmė iš atsakovo draudimo įmokas, todėl darytina išvada, kad ieškovas tokių atsakovo vėlavimų vykdyti sutartines prievoles nelaikė esminiu draudimo sutarties pažeidimu.

16Pažymėtina, kad ieškovas negrąžino sumokėtos draudimo įmokos už automobilį, kuris sukėlė avariją, o tik jau prasidėjusiame teismo procese draudimo įmokos sumos dydžiu sumažino ieškinio reikalavimą. Draudimo sutartis nebuvo nutraukta ar sustabdyta įstatymo nustatyta tvarka, todėl draudimo sutartis galiojo ir užtikrino draudėjui draudimo apsaugą per visą jos galiojimo laikotarpį. Tai rodo, kad ieškovas nelaikė pavėluoto mokėjimo esminiu sutarties pažeidimu (CK 6. 217 str. 2 d.), o ieškinio patenkinimas šioje byloje faktiškai prieštarautų ir pačiai draudimo sutarties esmei bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1. 5 str.).

17Remdamasis išdėstytu, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė savo ieškinio reikalavimų pagrįstumo.

18Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 730,05 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurios patvirtintos rašytiniais įrodymais (120 b. l.) ir 12, 10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (LR CPK 92,93 str.).

19Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 93 str., 178 str., 189 str., 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

20Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 1475 Lt sumos priteisimo.

21Likusią ieškinio dalį atmesti.

22Priteisti atsakovui UAB „Transdovis“, į. k. 145610087, iš ieškovo SE „BTA Insurance Company“, į. k. 40003159840, 730,05 Lt (septynis šimtus trisdešimt litų, 05 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Priteisti valstybei iš ieškovo SE „BTA Insurance Company“, į. k. 40003159840, 12,10 Lt (dvylika litų, 10 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (įmokos kodas 5660).

24Grąžinti ieškovui SE „BTA Insurance Company“, į. k. 40003159840, 5 Lt (penkis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-01-26 mokėjimo nurodymu Nr. V012608.

25Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena... 2. Ieškovas „BTA Insurance Company“ SE, veikiantis per filialą Lietuvoje,... 3. Ieškovas nurodo, kad 2010-04-14 su atsakovu UAB „Transdovis“ buvo sudaryta... 4. Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti... 5. Atsakovas UAB „Transdovis“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 6. Ieškinys netenkintinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-04-14 buvo... 8. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Transdovis“ 3385,61... 9. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas... 10. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 11. Tai rodo, kad ši teisės norma nėra imperatyvi, nes jos pagrindu dėl... 12. Eismo įvykio 2010-06-04 metu automobilio DAFT FT 95XF.480, valst. Nr. ( - )... 13. Nagrinėjamu atveju šalys sutartyje susitarė dėl draudimo sutarties... 14. Kadangi draudimo sutartis yra ne tik rizikos, bet ir fiduciarinė sutartis, t.... 15. Nagrinėjamoje byloje atsakovas pažeidė savo prievolę sumokėti draudimo... 16. Pažymėtina, kad ieškovas negrąžino sumokėtos draudimo įmokos už... 17. Remdamasis išdėstytu, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė savo... 18. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 730,05 Lt... 19. Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 93 str., 178 str., 189 str., 259 str., 260 str.,... 20. Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl 1475 Lt sumos priteisimo.... 21. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 22. Priteisti atsakovui UAB „Transdovis“, į. k. 145610087, iš ieškovo SE... 23. Priteisti valstybei iš ieškovo SE „BTA Insurance Company“, į. k.... 24. Grąžinti ieškovui SE „BTA Insurance Company“, į. k. 40003159840, 5 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...