Byla N2-537-272/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, tačiau nagrinėjant bylą, ieškovė ir atsakovas susitarė taikiai išspręsti abiejų šalių turtinius ir vienas kito bei vaiko išlaikymo klausimus, numatyti kitas santuokos nutraukimo pasekmes ir pateikė teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Renatai Šimkuvienei, Marijonai Jankauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. B. ir D. B. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir

Nustatė

2ieškovė D. B. pareiškė ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui D. B., dalyvaujant Institucijai, duodančiai išvadą byloje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, tačiau nagrinėjant bylą, ieškovė ir atsakovas susitarė taikiai išspręsti abiejų šalių turtinius ir vienas kito bei vaiko išlaikymo klausimus, numatyti kitas santuokos nutraukimo pasekmes ir pateikė teismui prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

3Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, raštu pateiktu prašymu prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, todėl byla, pareiškėjams prašant, nagrinėjama jiems nedalyvaujant.

4Pareiškėjų santuoka sudaryta ( - ) Kauno miesto Civilinės metrikacijos biure, įrašo Nr. 1937. Pareiškėjams ( - ) gimė dukra E. B.

5Pareiškėjai prašyme dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nurodė, kad yra įsitikinę, jog jų santuoka faktiškai iširusi. Šeimyninių santykių iširimo priežasčių yra tiek objektyvių, tiek subjektyvių ir nėra visiškai jokio pagrindo tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu. Prašo neskirti termino susitaikyti, nes turėjo pakankamai laiko apsispręsti prieš pateikiant prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Nurodė, kad nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio gyvena atskirai, bendro ūkio neveda, santuokinių ryšių nepalaiko. Esant nurodytoms aplinkybėms preziumuojama, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširo, todėl prašymas nutraukti santuoką tenkintinas.

6Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką pateikė teismui sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria susitarė dėl turto pasidalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, gyvenimo sąlygų, išlaikymo. Teismas, patikrinęs sutarties sąlygas, daro išvadą, jog pareiškėjų sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių bei jų nepilnamečio vaiko teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtinama.

7Pareiškėjų prašymu po santuokos nutraukimo D. B. paliekama santuokinė pavardė – B., D. B. – jo pavardė B.

8Pareiškėja, pareiškusi ieškinį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo (t. 1, b.l. 1-5) sumokėjo 144,00 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 6-7), o už ieškinį dėl santuokos nutraukimo bei su tuo susijusių klausimų sprendimo (t. 1, b.l. 77-82) – 500,00 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 83-84). Nutraukus santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, pareiškėjai grąžinamas jos sumokėtas žyminis mokestis valstybei – 644,00 Lt (CPK 83 str. 1 d. 12 p.).

9Šalims susitarus baigti ginčą taikiai iš kiekvieno priteisiama po 14,84 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Padarius pareiškėjai D. B. grąžintino žyminio mokesčio ir iš jos priteistinų bylinėjimosi išlaidų valstybei įskaitymą, jai grąžintina 629,16 Lt žyminio mokesčio.

10Įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-21 nutartimi atsakovui D. B. taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas laikinas materialinis išlaikymas nepilnamečiam vaikui E. B., gim. ( - ), iki sprendimo šioje byloje priėmimo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d., 3.51-3.53, 3.192-3.200, 3.208 str., str., CPK 5, 79, 83, 88, 96, 177-178, 270, 538-541 str. str., teismas

Nutarė

12prašymą patenkinti.

13Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą ( - ) Kauno miesto Civilinės metrikacijos biure (įrašo Nr. 1937), tarp D. B., a.k. ( - ) ir D. B. (S.), a.k. ( - )

14Patvirtinti D. B. ir D. B. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

  1. Nutraukus santuoką pareiškėjai pasilieka santuokines pavardes: „B.“ ir „B.“.
  2. Nutraukus santuoką pareiškėjai vienas kitam reikalavimo dėl tarpusavio išlaikymo nereiškia.
  3. Dukters E. B., a.k. ( - ), gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su D. B., jos gyvenamojoje vietoje.
  4. Šia sutartimi nėra nustatoma konkreti D. B. bendravimo su dukra E. B. tvarka. Pareiškėjai susitaria, kad bendravimas vyks visoms pusėms priimtinu laiku bei tvarka, o D. B. įsipareigoja apie pageidaujamą bendrauti laiką informuoti D. B. Kilus ginčui dėl bendravimo tvarkos ir nesutarus dėl to taikiu būdu, klausimas dėl konkrečios bendravimo tvarkos nustatymo gali būti perduotas spręsti teismui.
  5. D. B., a.k. ( - ), gim. ( - ), moka išlaikymą nepilnamečiam vaikui E. B., a.k. ( - ), gim. ( - ), po 500 Lt 00 ct (penkis šimtus Lt 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo D. B. ieškinio dėl išlaikymo Trakų rajono apylinkės teismui pateikimo dienos, t.y. nuo 2013 m. sausio 17 d., iki vaiko pilnametystės, t.y. iki 2025 m. birželio 6 d., išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymas turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos į D. B. atsiskaitomąją banko sąskaitą, esančią banke Danske bankas A/S Lietuvos filialas, a.s. Nr. ( - ).
  6. D. B., a.k. ( - ) tvarko nepilnamečiam vaikui E. B. priklausantį išlaikymą uzufrukto teise ir patvirtina, jog išlaikymas bus skiriamos išimtinai nepilnametės dukters poreikiams tenkinti.
  7. Santuokos metu įgytas turtas padalijamas tokiu būdu:

157.1. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis natūra atitenka 0,9939 ha bendro ploto kitos paskirties žemės sklypas (vidutinė rinkos vertė VĮ „Registrų centras“ duomenimis 52 200 Lt), esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) su jame esančiais 226,10 kv. m bendro ploto gyvenamuoju namu, kurio vidutinė rinkos vertė VĮ „Registrų centras“ duomenimis sudaro 142 000 Lt (unikalus Nr. ( - )); 72 kv. m užstatyto ploto ūkio pastatu, kurio vidutinė rinkos vertė VĮ „Registrų centras“ duomenimis sudaro 2 220 Lt (unikalus Nr. ( - )); kiemo statiniais - šuliniu, kurio vidutinė rinkos vertė VĮ „Registrų centras“ duomenimis sudaro 44,00 Lt (unikalus Nr. ( - )), kurių bendra vidutinė rinkos vertė 196 464 Lt;

167.2. automobilis Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), (vertė 5000 Lt);

177.3. priekaba MAZ 8114, valst. Nr. ( - ) (vertė 1500 Lt);

187.4. televizorius LG 42LH5000 (vertė 1000 Lt);

197.5. namų kino sistema LG GT 902 TR (vertė 500 Lt);

207.6. revolveris KORA 38 SP 2 5; 38 Special; 404164 (vertė 500 Lt),

21t.y. iš viso turto natūra už 204 964,00 Lt.

228. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis natūra atitenka:

238.1. automobilis Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), (vertė 7000 Lt);

248.2. 3500,00 Lt už bylos nagrinėjimo metu parduotą motociklą Honda NX 650, valst. Nr. ( - ) (vertė 3500 Lt);

258.3. motociklas Gilera 125 XR1, valst. Nr. ( - ) (vertė 2000 Lt);

268.4. šautuvas Germanica 12x76; 665188; 247098 (vertė 350 Lt);

278.5. žaidimų konsolė X-Box 360 4GB (vertė 1000 Lt);

288.6. žoliapjovė Countax (vertė 1000 Lt),

29t.y. iš viso turto natūra už 14850 Lt.

309. Kito, nei šios sutarties 7 ir 8 punktuose paminėtas, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio dalintino turto, pareiškėjai neturi. Namų apyvokos reikmenis yra pasidaliję, dėl to ginčo nėra. Jokios piniginės kompensacijos vienas iš kito nereikalauja.

3110. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis valdomas iki santuokos įgytas butas su 3,15 kv. m rūsiu, pažymėtu R-17, esantys ( - ) (unikalus Nr. ( - )), asmeninės nuosavybės teise lieka D. B. ir D. B. jokių pretenzijų į šį turtą neturiu.

3211. D. B. ir D. B. lieka solidariai atsakingi vykdant įsipareigojimą Danske Bank A/S Lietuvos filialui pagal 2007 m. kovo 21 d. kredito sutartį Nr. ( - ) ir 2008 m. kovo 26 d. susitarimą Nr. ( - ), tačiau kredito įmokas sutartyje bei susitarime nustatyta tvarka moka D. .. Negrąžinto kredito likutis 2013 m. gegužės 30 d. sudarė 327 253 Lt.

3312. D. B., įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo bus patvirtinta ši sutartis, į šios sutarties 5 (penktame) punkte nurodytą sąskaitą sumoka D. B. 3009,00 Lt (tris tūkstančius devyni litus 00 ct) jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojamos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos.

3413. Kiekvienas pareiškia, kad neturi jokių kreditinių įsipareigojimų, išskyrus nurodytą šios sutarties 11-me punkte ir įsipareigoja neprisiimti jokių naujų skolinių įsipareigojimų po šios sutarties pasirašymo iki teismo sprendimo, kuriuo bus patvirtinta ši sutartis, įsiteisėjimo dienos. Po šios sutarties patvirtinimo paaiškėjus, kad turi kitų, šioje sutartyje nenurodytų ir vienas kitam neatskleistų kreditinių įsipareigojimų, pagal šiuos įsipareigojimus atsako kiekvienas atskirai iš savo asmeninio turto dalies. Jeigu po šios sutarties pasirašymo paaiškėtų šioje sutartyje nenurodyti vieno sutuoktinio santuokos metu prisiimti skoliniai įsipareigojimai, už kuriuos solidariai tektų atsakyti kitam sutuoktiniui, arba jeigu už šioje sutartyje atskleistus skolinius įsipareigojimus tektų atsakyti ir kitam sutuoktiniui (vienam sutuoktiniui nevykdant ar netinkamai vykdant pareigą dengti savo dalį kreditinių įsipareigojimų), tokius įsipareigojimus prisiėmęs ir jų nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutuoktinis įsipareigoja kitam sutuoktiniui nedelsiant po atitinkamos sumos sumokėjimo kreditoriui atlyginti kito sutuoktinio kreditoriui sumokėtas sumas su 5 procentų dydžio metinėmis palūkanomis. Jei atitinkamos sumos sumokėjimo kreditoriui metu abu sutuoktiniai turi kitų tarpusavio piniginių prievolių, atitinkamas sumas sumokėjęs asmuo gali atlikti įskaitymą.

3514. Tuo atveju, jei dėl priežasčių, nepriklausančių nuo sutartį pasirašiusių šalių valios, nebus galima vykdyti šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, pareiškėjai įsipareigoja imtis priemonių ir bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su įsipareigojimų, kurių vykdymui yra iškilę trukdymai, vykdymu. Nesutarus taikiai, ginčas spręstinas įstatymo nustatyta tvarka.

3615. Šios sutarties pasirašymo dieną kiekvieno iš pareiškėjų turimos piniginės lėšos yra padalijamos taip: grynieji pinigai atitenka kiekvienai juos faktiškai turinčiai šaliai, o bankuose esančios piniginės lėšos - tai šaliai, kurios vardu yra atidaryta atitinkama sąskaita banke.

3716. Nė vienam iš pareiškėjų nėra pateikta jokių trečiųjų asmenų reikalavimų, kurie galėtų turėti įtakos šiai sutarčiai ar bendro turto ir įsipareigojimų padalijimo režimui, nustatytam šia sutartimi.

3817. Šios sutarties sudarymo metu kiekvieno iš pareiškėjų asmeninės nuosavybės teise turimas turtas lieka tam sutuoktiniui, kurio asmeninis turtas tai yra.

3918. Visus kitus šia sutartimi atskirai neišspręstus ir po šios sutarties patvirtinimo iškilusius su pareiškėjų teisėmis ir pareigomis susijusius klausimus pareiškėjai įsipareigoja spręsti abipusiu sutarimu, vadovaujantis buvusių sutuoktinių lygiateisiškumo, teisingumo, sąžiningumo, protingumo bei kitais bendraisiais teisės principais ir laikantis susitarimo, kad kiekvieno sutuoktinio faktiškai valdomas turtas yra to sutuoktinio asmeninė nuosavybė, o kiekvieno sutuoktinio vienašališkai prisiimti įsipareigojimai yra to sutuoktinio asmeniniai įsipareigojimai, už kuriuos jis privalo pats asmeniškai atsakyti.

4019. Pareiškėjai pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, nesant jokio neteisėto spaudimo, dėl kurio pareiškėjai būtų priversti šią sutartį sudaryti, taip pat pareiškėjai patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta.

4120. Ši sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ji bus patvirtinta.

4221. Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik laikantis įstatymu nustatytos tvarkos.

4322. Bet koks ginčas ar nesutarimas, kylantis iš šios sutarties, bus sprendžiamas derybų keliu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, o nesutarus - įstatymu nustatyta tvarka. Pareiškėjai įsipareigoja šią sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, vykdant ją bendradarbiauti ir kooperuotis.

4423. Pareiškėjų rekvizitai bendravimui yra šie:

45D. B.: tel. ( - ); el. paštas: ( - );

46D. B.: tel. ( - ); el. paštas: neturi.

4724. Pasikeitus kuriam nors iš nurodytų rekvizitų, apie pasikeitimą raštu informuojami visi kiti šį susitarimą pasirašę asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo rekvizito (-ų) pasikeitimo. To nepadarius, atsakomybė už galimas pasekmes bei susidariusius nuostolius tenka kaltajai šaliai. Neįvykdžiusi šio reikalavimo šalis negali reikšti pretenzijų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimo, siųsto pagal šią sutartį. Šis įsipareigojimas galioja iki visų įsipareigojimų pagal šią sutartį visiško įvykdymo.

48Nutraukus santuoką D. B. palikti santuokinę pavardę – B., D. B. – jo pavardę B.

49Priteisti iš D. B. 14 Lt 84 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

50Grąžinti D. B., a.k. ( - ) 144 Lt 00 ct žyminio mokesčio, sumokėto valstybei 2013-01-16 mokėjimo nurodymu pervesti įmoką, ir 485 Lt 16 ct žyminio mokesčio, sumokėto valstybei 2012-12-06 mokėjimo nurodymu pervesti įmoką.

51Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-21 nutartimi D. B. taikytas laikinąsias apsaugos priemones – priteistą laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiam vaikui E. B., gim. ( - ), po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2013-01-17, iki sprendimo šioje byloje priėmimo, - panaikinti.

52Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-21 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikino materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo – D. B. sumokėtas sumas įskaityti į nepilnametei dukrai E. B., gim. 2007-06-06, priteistą išlaikymą.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant... 2. ieškovė D. B. pareiškė ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui D. B.,... 3. Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, raštu pateiktu prašymu prašė... 4. Pareiškėjų santuoka sudaryta ( - ) Kauno miesto Civilinės metrikacijos... 5. Pareiškėjai prašyme dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru... 6. Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką pateikė teismui sutartį... 7. Pareiškėjų prašymu po santuokos nutraukimo D. B. paliekama santuokinė... 8. Pareiškėja, pareiškusi ieškinį dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios... 9. Šalims susitarus baigti ginčą taikiai iš kiekvieno priteisiama po 14,84 Lt... 10. Įsiteisėjus teismo sprendimui, naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d., 3.51-3.53, 3.192-3.200,... 12. prašymą patenkinti.... 13. Nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarytą ( - ) Kauno... 14. Patvirtinti D. B. ir D. B. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo... 15. 7.1. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis natūra atitenka 0,9939 ha bendro... 16. 7.2. automobilis Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), (vertė 5000 Lt);... 17. 7.3. priekaba MAZ 8114, valst. Nr. ( - ) (vertė 1500 Lt);... 18. 7.4. televizorius LG 42LH5000 (vertė 1000 Lt);... 19. 7.5. namų kino sistema LG GT 902 TR (vertė 500 Lt);... 20. 7.6. revolveris KORA 38 SP 2 5; 38 Special; 404164 (vertė 500 Lt),... 21. t.y. iš viso turto natūra už 204 964,00 Lt.... 22. 8. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis natūra atitenka:... 23. 8.1. automobilis Subaru Forester, valst. Nr. ( - ), (vertė 7000 Lt);... 24. 8.2. 3500,00 Lt už bylos nagrinėjimo metu parduotą motociklą Honda NX 650,... 25. 8.3. motociklas Gilera 125 XR1, valst. Nr. ( - ) (vertė 2000 Lt);... 26. 8.4. šautuvas Germanica 12x76; 665188; 247098 (vertė 350 Lt);... 27. 8.5. žaidimų konsolė X-Box 360 4GB (vertė 1000 Lt);... 28. 8.6. žoliapjovė Countax (vertė 1000 Lt),... 29. t.y. iš viso turto natūra už 14850 Lt.... 30. 9. Kito, nei šios sutarties 7 ir 8 punktuose paminėtas, bendrosios jungtinės... 31. 10. D. B. asmeninės nuosavybės teisėmis valdomas iki santuokos įgytas butas... 32. 11. D. B. ir D. B. lieka solidariai atsakingi vykdant įsipareigojimą Danske... 33. 12. D. B., įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo bus patvirtinta ši... 34. 13. Kiekvienas pareiškia, kad neturi jokių kreditinių įsipareigojimų,... 35. 14. Tuo atveju, jei dėl priežasčių, nepriklausančių nuo sutartį... 36. 15. Šios sutarties pasirašymo dieną kiekvieno iš pareiškėjų turimos... 37. 16. Nė vienam iš pareiškėjų nėra pateikta jokių trečiųjų asmenų... 38. 17. Šios sutarties sudarymo metu kiekvieno iš pareiškėjų asmeninės... 39. 18. Visus kitus šia sutartimi atskirai neišspręstus ir po šios sutarties... 40. 19. Pareiškėjai pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, nesant... 41. 20. Ši sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ji bus... 42. 21. Ši sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik laikantis įstatymu... 43. 22. Bet koks ginčas ar nesutarimas, kylantis iš šios sutarties, bus... 44. 23. Pareiškėjų rekvizitai bendravimui yra šie:... 45. D. B.: tel. ( - ); el. paštas: ( - );... 46. D. B.: tel. ( - ); el. paštas: neturi.... 47. 24. Pasikeitus kuriam nors iš nurodytų rekvizitų, apie pasikeitimą raštu... 48. Nutraukus santuoką D. B. palikti santuokinę pavardę – B., D. B. – jo... 49. Priteisti iš D. B. 14 Lt 84 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 50. Grąžinti D. B., a.k. ( - ) 144 Lt 00 ct žyminio mokesčio, sumokėto... 51. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-21... 52. Pagal Trakų rajono apylinkės teismo 2013-01-21 nutartį dėl laikinųjų... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...