Byla 2-841/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo 16-osios gyvenamų namų statybos bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1940-178/2010 pagal ieškovo 16-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškinį atsakovams UAB „NCC plėtra“ ir UAB „NCC Titanas“ dėl įpareigojimo nugriauti UAB „NCC Titanas“ pastatytus pastatus, panaikinti atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus ir ieškovo suteiktą įgaliojimą bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas 16-ji GSNB pateikė teismui ieškinį, kurį vėliau tikslino, ir prašė įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ nugriauti pamatus, esančius Vilniuje, Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, panaikinti 2009 m. sausio 9 d. ir 10 d. atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus, 2008 m. liepos 10 d. ieškovo suteiktą įgaliojimą UAB „NCC Plėtra“ bei 2009 m. vasario 23 d. nekilnojamojo turto registro išrašą – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre Nr. 563558 bei priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti tokios vertės UAB „NCC Titanas“ turtą, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, taip pat įpareigoti atsakovą UAB „NCC Titanas“ savo sąskaita pašalinti dėl jo kaltės susidariusią avarinę situaciją adresu Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, tam, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti ar jai padidėti.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovo UAB „NCC Titanas“ nekilnojamąjį turtą, kurio, areštavus UAB „NCC Plėtra“ turtą pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartį Vilniaus komercinio arbitražo byloje, trūktų ieškovo 5 635 000 Lt reikalavimui užtikrinti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, nutarė areštuoti UAB „NCC Titanas“ kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose bei įmonių kasose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonių kasose esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą.

5Ieškovas 16-ji GSNB kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovus savo sąskaita atlikti neatidėliotinus veiksmus, pašalinančius avarinę situaciją objekte, esančiame Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, Vilniuje, įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar jai padidėti bei įpareigoti atsakovus saugoti minėtą objektą. Nurodo, kad atsakovai netinkamai atliko darbus objekte, esančiame Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, Vilniuje, jame susidarė avarinė situacija, kuri turi būti nedelsiant pašalinta. Jeigu ši avarinė situacija nedelsiant nebus pašalinta, tai žala gali būti padaryta ne tik ieškovui, bet ir tretiesiems asmenims.

6Atsakovai atsiliepimu į ieškovo prašymą prašė jį atmesti, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nesąžiningai reiškiant akivaizdžiai nepagrįstą reikalavimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad ieškovas jau nebe pirmą kartą teikia šį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau nenurodo iš esmės jokių naujų aplinkybių, kurių nebūtų ankstesniuose prašymuose, o ankstesni prašymai buvo atmesti tiek Vilniaus apygardos teismo, tiek Lietuvos apeliacinio teismo. Ieškovo prašymas nesusijęs su teismo sprendimo įvykdymu, jame dėstomos aplinkybės yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino ieškovo 16-osios GNSB prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, paskyrė ieškovo vadovei Nijolei Murtagh 5 000 Lt baudą. Teismas pažymėjo, kad ieškovas iš esmės analogiškus prašymus šioje byloje jau yra teikęs ir anksčiau, tačiau jie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. ir 2009 m. gruodžio 16 d. nutartimis buvo atmesti. Teismo nuomone, tai, kad ieškovas remiasi 2010 m. sausio mėn. statinių, esančių Polocko g. 40/ Kreivasis skg. 2, Vilniuje, apžiūros aktu, negali būti laikoma naujomis ar naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, nes pateikdamas ankstesnius prašymus, ieškovas jau yra rėmęsis panašiomis aplinkybėmis, kokios yra nurodytos 2010 m. sausio mėn. minėtų statinių apžiūros akte. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo manyti, kad, nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir tenkinus ieškinio reikalavimus, teismo sprendimo įvykdymas iš esmės būtų apsunkintas. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad apskritai prašyme nurodomus veiksmus galimybę atlikti turi ir pats ieškovas. Be to, ankstesnėse nutartyse minėta, kad 2009 m. sausio 10 d. ieškovo pasirašytu atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu ieškovas priėmė objektą ir šio akto 5 punktu įsipareigojo pats užtikrinti jo saugumą ir, jeigu reikės, konservavimą. Kadangi byla šiuo metu nėra išnagrinėta iš esmės, teismas darė išvadą, kad 2009 m. sausio 10 d. aktas yra galiojantis, jį tik ieškiniu prašoma pripažinti negaliojančiu, t. y. šio akto teisėtumas yra bylos nagrinėjimo dalykas. Todėl, teismo nuomone, neatmestina, jog pats ieškovas pagal šio akto nuostatas turėtų (bent jau šiuo metu) pasirūpinti (ar netgi jau turėjo pasirūpinti, nes priėmimo perdavimo aktas pasirašytas daugiau nei prie metus laiko, taigi, situacija ieškovui jau ilgą laiką yra žinoma) statinių saugumu ir jų konservavimu. Tuo tarpu ieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų teisę reikalauti su tuo susijusių nuostolių atlyginimo iš asmenų, dėl kurių kaltės tokius nuostolius patyrė. Teismas atkreipė dėmesį, kad dar 2009 m. gruodžio 16 d. nutartyje buvo atkreiptas ieškovo dėmesys į iš esmės analogiškų prašymų, kurie jau išspręsti, pakartotinio teikimo, nepasikeitus esminėms aplinkybėms, vertinimą kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nepaisant to, ieškovas vėl pateikė tokį prašymą. Todėl, teismo manymu, yra pagrindas skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, dėl to ieškovui teismas paskyrė 5 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.).

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl atsakovo UAB „NCC Titanas“ ir UAB ,,NCC Plėtra“ įpareigojimo savo sąskaita pašalinti susidariusią avarinę situaciją, ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įpareigoti atsakovus atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar jai padidėti bei įpareigoti atsakovus saugoti minėtą objektą. Skundui pagrįsti apeliantas nurodo šiuos argumentus:

91.

10Teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu klausimu jau buvo pasisakyta ankstesnėse nutartyse, o ieškovas nenurodė jokių naujų aplinkybių. Pažymėtina, kad anksčiau ieškovo reikšti prašymai dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo grindžiami UAB ,,Archipartners“ ir UAB ,,SIV“ išvadomis bei ieškovo paaiškinimais, o šį kartą ieškovų prašymas buvo grindžiamas ekspertų pateiktu apžiūros aktu. Šiame akte atskleistos aplinkybės, kurios nebuvo minimos ankstesniuose prašymuose. Ekspertai patvirtino, kad avarinė situacija objekte atsirado dar statybų metu, t. y. iki kol statiniai buvo perduoti ieškovui.

112.

12Ieškovas nėra statybų žinovas, pats nestatė statinių, tik finansavo jų statybą ir visiems su statyba susijusiems reikalams rūpintis buvo suteikęs įgaliojimą atsakovui UAB ,,NCC Plėtra“, todėl ieškovas neprisidėjo prie avarinės situacijos atsiradimo. Pareiga pašalinti tokią avarinę situaciją kyla atsakovams iš delikto (CK 6. 263 str. 1, 2 d.). Atsakovai statinius pastatė ne pagal projektą, netgi nebuvo užbaigtas pirmasis statybų etapas.

133.

14UAB ,,NCC Plėtra“ grąžino įgaliojimą ieškovui tik 2009 m. liepos 30 d., nors apie pastatų nebepirkimą ieškovui pranešė jau 2009 m. kovo 25 d. Taigi, šis atsakovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo imtis konservavimo darbų ir atlikti viską, kad būtų išvengta avarinės situacijos.

154.

16UAB ,,NCC Titano“ pareiga atlikti veiksmus, pašalinančius susidariusią avarinę situaciją, kyla iš generalinės statybos rangos sutarties.

175.

18Teismas nepagrįstai nurodė, kad nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, nėra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės, nes, galimai nuslinkus šlaitui, žala būtų milžiniška. Už UAB ,,NCC Plėtra“ ieškinio sumos ribose laiduoja AB ,,NCC“. Taigi, galimai esant palankiam ieškovui teismo sprendimui, laiduotojas sumokės ieškovui tik ieškinio sumą, o nuostoliams atlyginti lėšų nebeužteks.

196.

20Teismas nepagrįstai tvirtina, kad ieškovas pats turėjo pasirūpinti statinių saugumu, nes ekspertams nustačius, kad avarinė situacija susidarė dėl atsakovų kaltės, neprotinga neatsižvelgti į šį faktą ir vis tiek netenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vien dėl to, kad jau buvo teikti panašūs prašymai.

21Atsakovai atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, prašymas griondžiamas tokiomis aplinkybėmis:

221. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kitokiu (nei buvo išnagrinėtas anksčiau) nedaro objekto apžiūros aktas, nes aplinkybės, susijusios su šalia objekto esančio šlaito būkle nėra naujos.

232. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas pašalinti avarinę situaciją - neatitinka CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytų tikslo, t. y. galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad objekte šiuo metu yra susidariusi avarinė situacija.

243. Ieškovo atskirojo skundo argumentai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo nenagrinėjami.

254. Dėl greta objekto esančio šlaito netinkamo sutvarkymo gali atsirasti neigiamų padarinių, tačiau už juos atsakingas būtų pats ieškovas. Pažymėtina, kad apžiūros akte nepasisakoma dėl netinkamos atliktų darbų kokybės, o nurodytos problemos - nesutvarkytas šlaitas ir neaptvertos angos - nesusijusios su atsakovų nekokybiškai atliktais darbais. Nesutvarkytas šlaitas sietinas su darbų nutraukimu, o angų aptvėrimas – su ieškovui perduoto objekto saugojimu.

265. Skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovai turi atlikti konservavimo darbus, nes pagal norminius aktus statytoju laikytinas ieškovas. Nėra jokios sutarties ar teisės normos įpareigojančius atsakovus atlikti minėtus darbus.

27Atskirasis skundas netenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

29Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

30CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė - įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, gali būti taikoma atsižvelgiant į bendrą tokių priemonių tikslą - užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Taigi prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi būti susijusi su ieškinio reikalavimu taip, kad ją pritaikius, būtų pašalintos aplinkybės, galinčios apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis ekonomiškumo principo, turi būti siekiama ieškovo ir atsakovo interesų balanso, taip pat taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams.

31Nagrinėjamu atveju ieškinio faktinį pagrindą sudaro ieškovo nurodytos aplinkybės, susijusios su atsakovo UAB ,,NCC Titanas“ netinkamai atliktais statybos rangos darbais, nukrypimais nuo statinio projekto, esminiais statybos darbų trūkumais ir galimybės juos pašalinti nebuvimu bei ginčo statinių avarine būkle. Savo prašymą bei atskirąjį skundą apeliantas taip pat iš esmės grindžia tuo, jog dėl atsakovo kaltės, t. y. netinkamai palikus nebaigtą statybų objektą, yra susidariusi avarinė objekto būklė, todėl, anot apelianto, atsakovai privalo savo sąskaita ir priemonėmis pašalinti dėl jo kaltės susidariusią objekto avarinę būklę.

32Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovų pareiga statybos objektą apsaugoti (konservuoti) gali būti nustatyta tik išanalizavus šalių tarpusavio santykius, pagrįstus rangos sutarties sąlygomis, priėmimo-perdavimo aktais (kurie yra ginčo objektas), teisės normomis. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad iš esmės visos ieškovo skunde nurodytos aplinkybės yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl nenagrinėtinos, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą (CPK 259 str., 320 str., 338 str.). Juo labiau, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi, apeliacine tvarka tikrindamas šioje byloje priimtą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartį, kuria buvo atmestas analogiškas ieškovo prašymas, pažymėjo, kad pareigos pašalinti aplinkybes, galinčias sukelti ar padidinti žalą, nustatymas nėra nagrinėjamo klausimo apeliacijos dalykas. Minėtoje nutartyje taip pat nurodyta, kad 2009 m. sausio 10 d. ieškovo pasirašytu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu ieškovas priėmė objektą ir įsipareigojo pats užtikrinti jo saugumą ir, jeigu reikės, konservavimą (akto 5 punktas). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nepriklausomai nuo to, ką objekto apžiūros akte nurodė ekspertai, pats apžiūros aktas taip pat gali būti laikomas įrodymu, vertinamu nagrinėjant bylą iš esmės, o ne aplinkybėmis, nulemiančiomis ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę nagrinėjamu atveju.

33Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą teigia atsakovai, vadovaujantis Statinio konservavimo tvarka, patvirtinta Aplinkos ministro 2007 m. rugsėjo 3 d., įsakymu Nr. D1-452, konservavimo darbus privalo atlikti statytojas, kuris, neužtikrinęs statinio konservavimo darbų atlikimo, atsako už nelaimingus atsitikimus statybvietėje bei aplinkos taršą iš statybvietės (tvarkos 2, 15 p.). Apelianto atskirojo skundo argumentas, kad ieškovas negali atlikti pašalinančių avarinę situaciją objekte (konservavimo) darbų, kadangi nėra statybų srities specialistas, nesudaro pagrindo patenkinti pirmiau nurodyto jo prašymo, kurio pagrįstumą ieškovas privalo įrodyti (CPK 178 str.).

34Kaip minėta, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi būti susijusi su ieškinio reikalavimu taip, kad ją pritaikius, būtų pašalintos aplinkybės, galinčios apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Patikslintu ieškiniu prašoma nugriauti ginčo objektą, priteisti 5 134 472,54 Lt tiesioginių nuostolių iš UAB ,,NCC Titanas“, panaikinti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, panaikinti ieškovo atsakovui UAB ,,NCC Plėtra“ suteiktą įgaliojimą, panaikinti Nekilnojamojo turto registro įrašą. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nurodo pats apeliantas, AB ,,NCC“ laiduoja tik ieškinio ribose, ir nuostoliams atlyginti lėšų neužteks. Darytina išvada, kad apeliantas pats pripažįsta, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių peržengia ieškinio reikalavimų ribas. Be to, apeliantas, teigdamas, jog atsakovų finansinė būklė nėra gera, tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas neįrodė, kad nepritaikius ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės, galimo jam palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas.

35Teisėjų kolegija, konstatuodama, kad į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, sprendžia, jog dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo ieškovo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas 16-ji GSNB pateikė teismui ieškinį, kurį vėliau tikslino, ir... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi iš dalies... 5. Ieškovas 16-ji GSNB kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias... 6. Atsakovai atsiliepimu į ieškovo prašymą prašė jį atmesti, skirti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 25 d. nutartimi netenkino ieškovo... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 9. 1.... 10. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nagrinėjamu klausimu jau buvo pasisakyta... 11. 2.... 12. Ieškovas nėra statybų žinovas, pats nestatė statinių, tik finansavo jų... 13. 3.... 14. UAB ,,NCC Plėtra“ grąžino įgaliojimą ieškovui tik 2009 m. liepos 30 d.,... 15. 4.... 16. UAB ,,NCC Titano“ pareiga atlikti veiksmus, pašalinančius susidariusią... 17. 5.... 18. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų... 19. 6.... 20. Teismas nepagrįstai tvirtina, kad ieškovas pats turėjo pasirūpinti... 21. Atsakovai atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti,... 22. 1. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kitokiu (nei buvo... 23. 2. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – įpareigojimas... 24. 3. Ieškovo atskirojo skundo argumentai yra bylos nagrinėjimo iš esmės... 25. 4. Dėl greta objekto esančio šlaito netinkamo sutvarkymo gali atsirasti... 26. 5. Skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovai turi atlikti konservavimo... 27. Atskirasis skundas netenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti galimo ieškovui... 30. CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė -... 31. Nagrinėjamu atveju ieškinio faktinį pagrindą sudaro ieškovo nurodytos... 32. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovų pareiga statybos objektą apsaugoti... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą... 34. Kaip minėta, prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė turi būti susijusi... 35. Teisėjų kolegija, konstatuodama, kad į esminius atskirojo skundo argumentus... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 25 d. nutartį....