Byla e2-2043-264/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordnet“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arvi kalakutai“ komanditinei ūkinei bendrijai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Nordnet“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 40 237,84 Eur dydžio skolą už suteiktas paslaugas, 199,20 Eur dydžio delspinigius, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti atsakovei laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei priklausančių piniginių lėšų, esančių atsakovo banko sąskaitose, areštą ieškinio reikalavimo sumai. Jei piniginių lėšų sąskaitose nebūtų, prašė teismo pavesti antstoliui surasti, aprašyti bei areštuoti piniginio reikalavimo ribose tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovę arba trečiuosius asmenis. Nurodo, kad UAB „Nordnet“ ir UAB „Arvi kalakutai“ KŪB 2009 m. sausio 6 d. sudarė dvišalę krovinių išvežiojimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateikiamus elektroninius užsakymus teikti atsakovei logistikos paslaugas Lietuvos teritorijoje. 2016 m. vasario 3 d. šalys suderino Sutarties pakeitimą, kuriuo buvo pakeisti tam tikri Sutarties 1 priede nurodyti įkainiai. Ieškovė teigia, kad suteikė Sutarties 1 straipsnyje numatytų paslaugų atsakovei, už kurias nėra atsiskaityta iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos: 2019 metų gegužės mėnesį – 11 903,71 Eur; 2019 metų birželio mėnesį – 9 814,25 Eur; 2019 metų liepos mėnesį – 10 985,01 Eur; 2019 metų rugpjūčio mėnesį – 7 534,87 Eur. Iš viso skolą sudaro 40 237,84 Eur, priskaičiuoti 199,20 Eur delspinigiai.

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis taip pat nustatyta, kad 2019 m. rugsėjo 5 d. Kauno apygardos teisme civilinėje byloje Nr. B2-2058-230/2019 gautas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Arvi kalakutai“ KŪB, posėdis paskirtas 2019 m. spalio 24 d. 15 val.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti per EPP Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka 2019 m. rugsėjo 6 d. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą (iki 2019 m. rugsėjo 24 d.) nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovei sutinkant ir neprieštaraujant priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

7Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovė UAB „Nordnet“ 2009 m. sausio 6 d. sudarė su atsakove UAB „Arvi kalakutai“ KŪB dvišalę krovinių išvežiojimo paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės pateikiamus elektroninius užsakymus teikti atsakovei logistikos paslaugas Lietuvos teritorijoje (e. b. l. 6-9). 2016 m. vasario 3 d. šalys suderino Sutarties pakeitimą, kuriuo buvo pakeisti tam tikri Sutarties 1 priede nurodyti įkainiai (e. b. l. 24-25). Laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. susidarė 40 237,84 Eur įsiskolinimas. Laiku nesumokėjus skolos ieškovė paskaičiavo delspinigius 199,20 Eur (Sutarties 12 ounktas) (e. b. l. 8). Ieškovės reikalavimas grindžiamas 2009 m. sausio 6 d. krovinių išvežiojimo Lietuvos teritorijoje sutartimi Nr. ( - ), 2016 m. vasario 3 d. Susitarimu Nr. 11 „Dėl krovinių išvežiojimo Lietuvos teritorijoje sutarties Nr. ( - )“, išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis (Nr. NNL201900936, Nr. NNL201900937, Nr. NNL201900938, Nr. NNL201900939), bei el. priminimų dėl skolos apmokėjimo kopijomis, pranešimo apie paslaugų sustabdymą kopija.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovei 40 237,84 Eur skolą nėra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neatsiskaitė už suteiktas paslaugas ir liko ieškovei skolinga 40 237,84 Eur, ši suma priteistina ieškovei iš atsakovės. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str.). Ieškovė pateikė delspinigių paskaičiavimą, iš kurio matyti, kad už vėlavimą atsiskaityti už suteiktas paslaugas susidarė 199,20 Eur delspinigių, kurie priteistini ieškovei iš atsakovės.

9Vadovaudamasi CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalimi, ieškovė prašo priteisti 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Byla yra keliama 2019 m. antrąjį pusmetį, todėl pareiga atsakovei mokėti ieškovei procesines palūkanas atsirado 2019 m. antrąjį pusmetį. Remiantis Europos centrinio banko internetiniame tinklapyje skelbiamais oficialiais duomenimis, ieškovės teisės į procesines palūkanas atsiradimo metu (2019 m. antrąjį pusmetį) vėliausiai Europos centrinio banko refinansavimo operacijai (2019 m. rugsėjo 6 d.) buvo taikoma fiksuotoji 0% palūkanų norma (internetinė nuoroda: https://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html. Taigi, atsakovės mokėtinų procesinių palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikytina 8 % palūkanų norma (Įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d.). Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovė nustatytu terminu neįvykdė prievolės, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (40 437,04 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugsėjo 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkinamas (CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., Įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d.).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovės sumokėtas 870,00 Eur žyminis mokestis už paduodamą ieškinį (832 Eur) bei prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (38 Eur), ir 350,00 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų už ieškinio paruošimą bei pateikimą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalimi, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis) (e. b. l. 23, 36).

11Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Arvi kalakutai“ komanditinės ūkinės bendrijos (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) 40 237,84 Eur (keturiasdešimties tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt septynių eurų 84 ct) skolą, 199,20 Eur (vieno šimto devyniasdešimt devynių eurų 20 ct) delspinigių, 8 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (40 437,04 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. rugsėjo 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 220 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordnet“ (juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) naudai.

15Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Arvi kalakutai“ komanditinė ūkinė bendrija negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Nordnet“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai