Byla 1-454-298/2013

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorui V. Jevmenovui, nukentėjusiajam T. N., vertėjai G. Tijūnėlienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsiskyręs, turintis ( - ) išsilavinimą, nedirbantis, neteistas, gyv. ( - ), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir

Nustatė

3Kaltinamasis R. M. 2013-04-02 apie 14.30 val., gyvenamojo namo kieme, adresu ( - ), tyčia vieną kartą dešinės rankos kumščiu suduodamas T. N. į veidą, nosies srityje, po ko du kartus dešinės rankos kumščiu suduodamas į veidą, kairiojo skruosto srityje, padarė nukentėjusiajam T. N. kraujosruvą kairės akies apatiniame voke, kairiojo žando srityje, kairės pusės skruostikaulio lūžį, šiais savo veiksmais nesunkiai sutrikė jo sveikatą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LIetuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

4Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.)

5R. M. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., įrodyta ir grindžiama šiais įrodymais bei duomenimis:

6Nukentėjusysis T. N. (T. N.) parodė, kad gyvena ( - ). R. M. jo pažįstamas. Tarp jų iki 2013-04-02 buvo normalūs santykiai. 2013-04-01 R. M. pradėjo jam skambinti ir grasinti dėl paskolintų pinigų. Maždaug 2011 metais paskolino pastarajam 1500 litų, 1000 litų jisai jam grąžino, o likusią dalį- ne. Apie tai žinojo jo žmona. Ji papasakojo apie tai L. G., o pastaroji turbūt prasitarė apie tai R. M.. Ji pastarojo uošvė. R. M. telefonu grasino, kad sudegins jo namą. Tą vakarą taip viskas ir baigėsi. 2013-04-02 apie 14:30 val. jis buvo lauke prie traktoriaus. Pamatė, kad atvyko raudona mašina- atrodo ( - ). Mašina sustojo ant kelio, nuo jo kokius 3 metrai. Iš jos išlipo R. M. ir bėgo link jo. Pastarasis pribėgęs ir nieko nesakydamas trenkė jam į veidą. Pataikė į nosį. Pradėjo bėgti kraujas. Jis atšoko nuo R. M.. Buvo tuo metu su megztiniu ir striuke. R. M. paėmė jį už drabužius. Tada pamatė, kad atbėga iš tos pačios mašinos D. E.. Pastarasis norėjo jam trenkti, tik paslydo ir nugriuvo. R. M. jį pargriovė. Nugriuvo abudu: jis buvo apačioje, o R. M. viršuje. Niekas niekam nesudavė smūgių. Atsikėlė ir vėl atšoko nuo R. M.. Išbėgo iš namų jo žmona V. N. ir privažiavo kaimynas S. P.. Pastarasis pribėgo, griebė D. E. ir jį laikė. Žmona rėkė, kad kvies policiją. R. M. pastūmė jo žmoną ir ji nugriuvo ant sniego. Tada jis pastūmė R. M. ant kelio. Tada pastarasis vėl pribėgo prie jo ir sudavė jam į žandikaulį- skruosto sritį du kartus. Po ko R. M. atsisėdo su D. E. į mašiną ir nuvažiavo. Mašinoje dar buvo vairuotojas M. P.. Atrodo jisai nebuvo išlipęs iš mašinos. Po šių smūgių pajuto stiprų skausmą skruoste. Iš viso jam buvo suduoti trys smūgiai: vienas į nosį ir du į skruostus. Nuo antro smūgio įvyko kairiojo skruostikaulio lūžis. Kitą dieną R. M. jam skambino ir atsiprašė, pasakė, kad degtinė privedė jį prie to. Įvykio metu buvo blaivus. R. M., mano, buvo gerokai išgėręs. R. M. neatleido. Nemato iš pastarojo pusės pasiūlymo taikytis. Savo 326, 84 litų civilinį ieškinį palaiko. Prašo jį priteisti iš R. M..

7Kaltinamasis R. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad iš esmės viskas buvo taip, kaip papasakojo nukentėjusysis. Tik pastarojoj jis asmeniškai atsiprašė prie jų parduotuvės kaime ir siūlė susitaikyti. Sudavė T. N. trys smūgius. D. E. išvažiavo irgi su mėlyne. T. N. irgi jam pataikė porą smūgių, tačiau jam nebuvo padaryta jokių sužalojimų. Dėl padaryto gailiuosi. Su Ligonių kasa atsiskaitė, atlygino visą žalą. Su nukentėjusiojo 326, 84 litų civiliniu ieškiniu sutinka ir jį pripažįsta. Atlygins jį poros dienų bėgyje. Įvykio dieną jis nebuvo girtas. Vartojo alkoholį iš vakaro 2013-04-01. Buvo kažkokia šventė, dar uošvė jo buvo atvykusi. Gal ir atrodo girtas. Važiavau kaip tik į parduotuvę. Tik po įvykio gėrė.

82013-04-16 protokole-pareikšime T. N. nurodė, kad 2013-04-02 įvykio metu R. M. sukėlė jam fizinį skausmą, padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, prašo pradėti ikiteisminį tyrimą. ( b.l.1)

92013-07-10 įvykio vietos apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūros objektas yra kiemo dalis. Apžiūrimoje vietoje stovi traktorius, už jo garažas, už garažo matomas gyvenamasis namas. Įvykio vietoje jokių nusikalstamos veikos pėdsakų neaptikta./b.l.6-7/

10Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad T. N. padaryti sužalojimai: kraujosruva kairės akies apatiniame voke, kairio žando srityje, kairės pusės skruostikaulio lūžis, kairės pusės viršutinio žandikaulio lūžis yra panašaus senumo, todėl galėjo būti padaryti vienu metu. Sužalojimai vertinami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes kaulų lūžių gijimas užtrunka ilgiau 10 dienų.

11Dėl savo anatominių morfologinių ypatumų T. N. padaryti sužalojimai veide vertinami kaip vieno trauminio poveikio išraiška. T. N. padaryti sužalojimai nebūdingi griuvimui ir atsitrenkimui į kietus paviršius (b.l. 23-24, 26-27)

122013-10-08 T. N. pateikė civilinį ieškinį dėl 326,48 Lt turtinės žalos atlyginimo. (b.l. 28-31)

13Ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė 2013-10-04 Nr. ( - ) ieškinį dėl 37,47 Lt žalos atlyginimo. (b.l.35-38)

14Liudytoja V. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. M. pažįsta, nes jis gyvena kaimynystėje. Pastarasis galimai prieš tris metus pasiskolino iš jos šeimos pinigų ir juos negrąžina. Apie tai ji papasakojo jo uošvienei L. G.. Po ko 2013-04-01, vakare, apie 23 val., jai paskambino R. M. ir pradėjo reikšti dėl to pretenzijas, šaukti ant jos. Telefonu žodžiu gąsdino, kad susidoros su jos šeima. 2013-04-02 apie 14.30 val., būdama savo namuose, pro langą pastebėjo, kad į kiemą privažiavo kažkoks automobilis. Pamatė, kad iš automobilio išlipo R. M.. Jos vyras T. N. tuo metu buvo lauke, stovėjo šalia traktoriaus. Pro langą pamačiusi, kad R. M. savo rankomis sugriebė jos sutuoktiniui už drabužių, suprato, kad jis ketina sumušti jos vyrą ir greitai pagriebė mobilaus ryšio telefoną ir pradėjo bėgti į lauką. Išbėgusi į kiemą, pamatė, kad R. ir jos sutuoktinis guli ant žemės, grumiasi, t.y. jos sutuoktinis bandė išsilaisvinti nuo R., o R. laikė jį rankomis ir nenorėjo paleisti. Jokių tiesioginių smūgių, kad kažkuris iš jų vienas kitam suduotų nematė. Matė, kad šalimais stovi dar vienas jai pažįstamas vaikinas D. E., o jį laiko kaimynas S. P., nes D. bandė išsilaisvinti ir pulti prie besigrumiančių vyrų. Ji pradėjo šaukti nusiraminti, kad kvies policiją. Tada jos sutuoktiniui kažkaip pavyko atsistoti. R. tai pat atsistojo ir galimai pamatęs, kad ji ketina prisiskambinti policijai, abejomis rankomis pastūmė ją krūtinės srityje, dėl ko ji nugriuvo ant žemės. Šiais savo veiksmais fizinio skausmo jis nesukėlė, bet sutrukdė prisiskambinti policijai. Tada šalimai stovėjęs sutuoktinis R. M. kiek atstūmė toliau nuo jos, o pastarasis jam du kartus dešinės rankos kumščiu sudavė į veidą. Vyras rankomis susiėmė už veido, jam ties nosimi ir lūpomis bėgo kraujas. Ji pradėjo skambinti 112 telefonu, dėl ko tai pamatęs R. M., žodžiu grasindamas, kad sudegins jų namą, dukrą padarys narkomanę, kad pasiūs ant jos savo žmonių, kurie su ja susidoros, kartu su D. E. įlipo į automobilį ir išvažiavo. (b.l.41-42)

15Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena nurodytu adresu. ( - ), turi jam priklausantį sodą, ten dažniausiai lankosi savaitgaliais. T. N. ir jo šeimą pažįsta gerai, pastarasis gyvena šalia jo sodo sklypo. Ten gyvenantį R. M. pažįsta tik iš matymo. Nei su vienu iš išvardintų asmenų niekada konfliktų neturėjo. Datos tiksliai neprisimena, 2013 m. pavasarį, važiuodamas automobiliu į savo sodą, T. N. kieme pastebėjo, kad šalia jo stovinčio traktoriaus kažkas grumiasi. Iš karto nesuprato kas ten buvo, jam iš automobilio nesimatė, todėl tiksliai veiksmų sekos nurodyti negali. Priėjęs arčiau pamatė besigrumiančius T. N. su R. M., o šalia jų stovintis D. E. matėsi, kad taikosi suduoti T., bet nespėjo, nes jis jį paėmė už striukės ir atitraukė toliau, prilaikė. Matė, kad D. E. buvo labai girtas, liepė jam nelįsti, ramino jį. Ar grumtinių metu kas nors kam nors sudavė, t.y. tiesiogiai suduodamų smūgių nematė. Matė tik grumtines. R. su T. grumėsi vienas į kitą įsikibę rankomis, R. buvo prispaudęs T. prie traktoriaus. Tuo metu kieme esanti T. N. sutuoktinė šaukė, kad kvies policiją. Kadangi jis ramino D. E., po to tiksliai ir nematė ką darė T. su R.. Pastebėjo tik, kad pastarieji įlipo į automobilį, raudonos spalvos, markės neprisimena, ir išvažiavo. Už vairo sėdėjo kažkoks vyras, bet kas ten buvo nepastebėjo, jis iš automobilio išlipęs nebuvo. Matė, kad T. N. iš nosies bėgo kraujas. Daugiau nieko nepastebėjo (b.l.43-44)

16Liudytojas M. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena nurodytu adresu. R. M. pažįsta apie 5 metus. Tarpusavio santykiai geri. T. N. taip pat pažįsta, tarpusavio santykiai geri. Datos tiksliai neprisimena, 2013 m. pavasarį, R. M. paprašė jo savo automobiliu ( - ) pavežti iki parduotuvės. Po ko paprašė sustoti prie T. N. kiemo, nes norėjo su juo pasikalbėti. Automobilį sustabdė kaimo kelio kelkraštyje, priešais T. N. kiemą. T. N. tuo metu buvo lauke, savo kieme. Jis ir kartu su jais važiavęs D. E. liko automobilyje. R. M. išlipo ir priėjo prie T.. Apie ką jie kalbėjo nežino, negirdėjo. Po ko pamatė, kad R. su T. besigrumdami nukrito ant žemės. Tai pamatęs D. E. išlipo iš automobilio ir priėjo prie besigrumiančių ant žemės vyrų. D. rankomis pradėjo griebti už T.. Tada į kiemą privažiavo kaimynas, kurio vardo ir pavardės nežino, pradėjo traukti D.. Matė, kad smūgiuoti bandė ir T. N. ir R. M. ir D. E., tačiau kiek kartų, ar kas nors kam nors pataikė ir kur pataikė nežino, nes viskas vyko labai greitai. Matė, kad į kiemą išbėgo T. žmona. Tačiau to momento, kad R. pastumtų T. žmoną nematė ir kad po to kas nors dar muštųsi nematė. T. R. su D. grįžo į automobilį ir jie išvažiavo. A. R. su D. juokavo tarpusavio, todėl tiksliai nežino dėl ko jie susimušė. R. juokautas kažką minėjo, kad dėl jo buvusios sutuoktinės. R. M. kūne sužalojimų nepastebėjo, po muštinių niekuo nesiskundė. Kuriuo momentu ir kaip T. N. buvo sulaužytas žandikaulis nežino, paaiškinti negali, nes nematė. Įvykio metu D. E. buvo labai girtas, kitą dieną sakė, kad nieko neprisimena, prašė jo papasakoti kas įvyko. Po įvykio Robertą matė, bet su juo apie šį įvykį nekalbėjo. Įvykio metu R. buvo išgėręs alkoholinių gėrimų, bet toks girtas kaip D. nebuvo, nes D. vos laikėsi ant kojų. Ar T. N. buvo girtas nežino, nes iš arti jo nematė, įvykio metu su juo nebendravo. (b.l.45-46)

17Liudytojas D. E. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena nurodytu adresu. Niekur nedirba. R. M. pažįsta seniai, tarpusavio santykiai geri. Kartais kartu su juo išgeria alaus, daugiau nieko bendro nesieja. Datos tiksliai neprisimena, galimai 2013 m. pavasarį, apie pietūs, vaikščiojo savo kaimo keliu. Prie jo ( - ) automobiliu, raudonos spalvos, privažiavo M. P.. Automobilyje su juo sėdėjo R. M.. Mano, kad R. M. buvo blaivus. Jis taip pat buvo blaivus. R. M. pasiūlė jam kartu važiuoti pas T. N., kad jis nori su juo pakalbėti. Apie ką jie norėjo kalbėti nežino, R. nieko jam nepasakojo. Jis nieko blogo neįtarė ir sutiko su jais ten nuvykti. T. N. pažįsta gerai ir jau seniai, jis gyvena jo kaimynystėje. Tarpusavio konfliktų niekada neturėjo. Kiek žino R. su juo taip pat niekada nekonfliktavo. Atvažiavę prie jo namo, automobilį pastatė šalia namo, kelyje. Matė, kad T. buvo lauke, šalia savo namo. Pamatęs juos, jis priėjo prie automobilio. R. vienas išlipo iš automobilio. Jis su M. liko automobilyje, automobilio duris ir langai buvo uždaryti. Jis sėdėjo automobilio gale, per vidury. Pro langą matė, kad R. su T. kalba, bet apie ką jie kalbėjo nesigirdėjo. Tada pamatė, kaip T. N. savo rankomis pastūmė R. M. krūtinės srityje, dėl ko jis nugriuvo ant žemės, ant nugaros, tada T. atsisėdo ant R. krūtinės ir pradėjo rankomis smūgiuoti jam į galvos sritį. Kiek smūgių pastarasis jam sudavė neįsidėmėjo. Jis nutarė išlipti iš automobilio ir juos išskirti. P. T. už megztinio ir pradėjo jį tempti toliau nuo R.. Tempdamas prarado pusiausvyrą ir nugriuvo. Gulėjau ant šono, ant kurio tiksliai neprisimena, galimai ant kairiojo. Jam gulint ant žemės, T. N. atsistojo ir kelis kartus, apie penkis kartus, koja spyrė jam į galvą. Taip sukėlė jam fizinį skausmą. Kažkas pradėjo juos skirti, nespėjo pamatyti kas, nes rankomis dengė galvą. Jis atsistojo ir ėjo link automobilio, kuriame liko sėdėti M. P.. Girdėjo T. N. žmonos rėkimą, ji tuo metu matė, kad stovėjo šalia namo. Matė, kad R. ėjo taip pat automobilio link. Ar jis buvo priėjęs prie T. žmonos nematė. Belipant į automobilį, pamatė, kad prie T. namo dviračiu privažiavo dar vienas kaimynas S. P.. Jis su R. pradėjo lipti į automobilį. Sėdint automobilyje matė, kaip T. išbėgo iš savo kieme esančio garažo, nešdamas peilį rankoje ir šaukė, kad papjaus. Jį pradėjo raminti jo žmona ir jie greitai iš ten išvažiavo. R. jam neaiškino dėl ko prasidėjo konfliktas, jis ir nesidomėjo. Kokomis aplinkybėmis T. N. buvo padarytas žandikaulio lūžis nežino, nieko paaiškinti negali, nes tiesiogiai suduodamų jam smūgių nematė. Pas medikus jis nesikreipė, niekur nesigydė. Įvykio metu patyrė fizinį skausmą, tačiau dėl šio įvykio pats į policiją nesikreipė, nes vis dėlto visi yra kaimynai ir galvojo, kad šis nesusipratimas taip ir pasibaigs. J. T. nemušė, jo niekaip nežalojo. (b.l.47-48)

18Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamojo R. M. veika ikiteisminio tyrimo metu teisingai kvalifikuota pagal LR BK 138 str. 1 d., kadangi kaltinamasis, tyčia suduodamas smūgius nukentėjusiajam T. N., nors ir nesiekė kilusių padarinių, bet turėjo numatyti galimybę jiems kilti, todėl nusikaltimas buvo padarytas neapibrėžta, nekonkretizuota tyčia ir kaltinamasis turi atsakyti pagal faktiškai sukeltus padarinius, tai yra nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymą.

19R. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad pastarasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, gailisi. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, tikslą ir pavojingumo laipsnį, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams, kaltės formą – tiesioginę tyčią, į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, yra išsituokęs, neteistas, administracine tvarka baustas, todėl nesant jo atsakomybę sunkinančių ir esant vienai lengvinančiai aplinkybei jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikalstamą veiką numatyta laisvės apribojimo bausmė.

21Nukentėjusiojo T. N. civilinis ieškinys 326,48 litų sumai yra įrodytas, pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas visiškai.

22Vilniaus teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 37,47 litų civilinį ieškinį, tačiau kadangi kaltinamasis R. M. atlygino padarytą žalą, Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsisakė ieškinio, todėl procesas dėl minėto ieškinio nutrauktinas.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 304-305, 307-308 str.

Nutarė

24R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, uždraudžiant per laisvės apribojimo laiką bendrauti su T. N., a. k. ( - ) turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, įpareigojant per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam nusikalstama veika padarytą turtinę žalą bei pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

25Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti laisvės apribojimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, uždraudžiant per laisvės apribojimo laiką bendrauti su T. N., a. k. ( - ) turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims alkoholinius gėrimus, įpareigojant per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam nusikalstama veika padarytą turtinę žalą bei pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

26Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus, panaikinti.

27Nukentėjusiojo T. N. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš R. M. 326,48 litų nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti.

28Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio nutraukti.

29Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. Kaltinamasis R. M. 2013-04-02 apie 14.30 val., gyvenamojo namo kieme, adresu (... 4. Byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.)... 5. R. M. kaltė, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK... 6. Nukentėjusysis T. N. (T. N.) parodė, kad gyvena ( - ). R. M. jo pažįstamas.... 7. Kaltinamasis R. M. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad iš esmės... 8. 2013-04-16 protokole-pareikšime T. N. nurodė, kad 2013-04-02 įvykio metu R.... 9. 2013-07-10 įvykio vietos apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūros... 10. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 11. Dėl savo anatominių morfologinių ypatumų T. N. padaryti sužalojimai veide... 12. 2013-10-08 T. N. pateikė civilinį ieškinį dėl 326,48 Lt turtinės žalos... 13. Ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus teritorinė ligonių kasa pateikė 2013-10-04... 14. Liudytoja V. N. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. M. pažįsta, nes jis... 15. Liudytojas S. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena... 16. Liudytojas M. P. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena... 17. Liudytojas D. E. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pastoviai gyvena... 18. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas pripažįsta... 19. R. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad pastarasis prisipažino... 20. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes,... 21. Nukentėjusiojo T. N. civilinis ieškinys 326,48 litų sumai yra įrodytas,... 22. Vilniaus teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 37,47... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d.,... 24. R. M. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 25. Vadovaujantis BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 26. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 27. Nukentėjusiojo T. N. civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš... 28. Procesą dėl Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio... 29. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...