Byla 2-3/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės teisėjos Audronės Jarackaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Gintaro Pečiulio ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas panaikinti teismo paskirtą baudą, civilinėje byloje Nr.2-773-51/2005 pagal ieškovo M. B. ieškinį atsakovams 255-ajai daugiabučių namų statybos bendrijai (toliau – DNSB) „Juna“, I. B. (tretieji asmenys: likviduojama akcinė bendrovė (toliau – LAB) „Tauro“ bankas, Ž. I. M., E. M. , antstolis Valdas Čeglikas, K. I. , notarė Regina Rasimavičienė, valstybės įmonė „Registrų centras“) dėl nuosavybės teisės į butą ir kt.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 16 d. sprendimu atmetė ieškovo M. B. ieškinį dėl nuosavybės teisės į butą pripažinimo, nurodytų ieškinyje sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kt. atsakovams 255-ajai DNSB „Juna“, I. B. , priteisė iš ieškovo 170,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad ieškinys nepagrįstas iš esmės, be to, praleistas ieškinio senaties terminas.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 16 d. nutartimi paskyrė ieškovui 3 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu. Teismas nurodė, jog ieškovas ir jo šeimos nariai gyvena ginčo bute, ilgą laiką nemokėdami už komunalines paslaugas (2t., b.l. 59-60); 2000 m. buvo išduotas vykdomasis raštas dėl iškeldinimo, ieškovas neprieštaravo dėl iškeldinimo (1t., b.l.28-29), o 2004 m. išduotas dar vienas vykdomasis raštas dėl iškeldinimo, tačiau ieškovas neišsikėlė iš buto, pareiškė naują ieškinį. Teismas, išnagrinėjęs ieškovo ieškinį, padarė išvadą, kad ieškinio reikalavimai ne tik nepagrįsti, bet ir prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, o ieškinys pareikštas siekiant vilkinti iškeldinimą iš buto, kas pripažintina piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Ieškovas, realizuodamas jam suteiktas procesines teises, siekia nesąžiningų tikslų, pažeidžia kitų asmenų teises, nesąžiningu bylinėjimosi daroma žala ir valstybei. Teismo bauda nustatytina ne maksimali, atsižvelgiant į ieškovo amžių ir gaunamas pajamas.

5Ieškovas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2005 m. gegužės 16 d. teismo nutartį. Ieškovas nurodė, kad teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė civilinėje byloje surinktus įrodymus, netinkamai juos įvertino ir padarė skubotas ir neteisingas išvadas. Teismas nevertino to, kad apeliantui nežinant, ne dėl jo kaltės, o dėl kitų asmenų įsiskolinimų, ieškovo butas buvo parduotas iš varžytinių ir nutarta jį su šeima iškeldinti. Nepagrįstas teismo teiginys dėl iškeldinimo vilkinimo, nes apeliantas anksčiau nėra reiškęs ieškinių šiuo pagrindu, o teismas, skirdamas baudą, neatsižvelgė, kad ieškovas yra pensininkas nuo 1981 metų, II grupės invalidas, persirgęs galvos smegenų infarktu, sunkiai besiorientuojantis aplinkoje, kad iškeldinimas susijęs su nusikalstamais kitų asmenų veiksmais. Teismas nepagrįstai pripažino ieškovą piktybiniu teismo sprendimo vilkintoju ir nepagrįstai nubaudė.

6Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 7 d. nutartimi netenkino ieškovo M. B. prašymo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 16 d. nutartimi paskirtą 3 000 Lt teismo baudą, motyvuodamas, kad teismo baudos paskyrimo motyvai nurodyti teismo 2005 m. gegužės 16 d. nutartyje. Iš bylos duomenų visumos buvo padaryta išvada apie ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, o teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali asmeniui paskirti baudą iki 20 000 Lt (CPK 95 str. 2 d.). Skirdamas baudą teismas atsižvelgė į ieškovo amžių ir gaunamas pajamas, o ieškovas prašyme panaikinti teismo paskirtą baudą nenurodė naujų aplinkybių ir nepateikė įrodymų, paneigiančių piktnaudžiavimą jam suteiktomis procesinėmis teisėmis.

7Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2005 m. birželio 7 d. teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 16 d. sprendimu atmetė jo ieškinį ir tos pačios dienos nutartimi paskyrė ieškovui 3 000 Lt baudą, motyvuodamas, kad ieškovas bei kiti jo šeimos nariai, gyvendami ginčo bute, ilgą laiką nemoka mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas ir eksploatavimo išlaidas, kelia nepagrįstus reikalavimus, siekdami nebūti iškeldinti iš buto, ir kitaip vilkina iškeldinimą. Tačiau teismas nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė civilinėje byloje surinktus įrodymus, netinkamai juos įvertino ir padarė skubotas bei neteisingas išvadas. Teismas nevertino to, kad apeliantui nežinant, ne dėl jo kaltės, o dėl kitų asmenų įsiskolinimų, ieškovo butas buvo parduotas iš varžytinių ir nutarta jį su šeima iškeldinti. Nepagrįstas teismo teiginys dėl iškeldinimo vilkinimo, nes apeliantas anksčiau nėra reiškęs ieškinių šiuo pagrindu.

8Atsakovė I. B. pareiškime nurodė, jog prisideda prie apelianto atskirojo skundo, jį palaikydama.

9Ieškovo atstovas pateikė pareiškimą, kuriuo prisideda prie ieškovo atskirojo skundo. Nurodo, kad apie tai, jog ginčo butas, kuriame jis gyvena, parduodamas iš varžytinių, ieškovas sužinojo tik 2002-03-27, kai jam buvo įteiktas iškeldinimo iš buto aktas. Teismas nusprendė, kad ieškovas vilkina teismo procesą, neatsižvelgdamas į tai, kad jis yra II grupės invalidas, persirgęs galvos smegenų infarktu, serga ateroskleroze ir kitomis senatvės ligomis, kartais sunkiai sprendžia buitinius reikalus. Teismas nenustatė piktnaudžiavimo procesu fakto, o įstatymai garantuoja visiems asmenims teisę reikalauti teisminės jų interesų gynybos (CK 4.93 str., 4.95 str.). Lietuvos apeliaciniam teismui, išnagrinėjus atskirąjį skundą iki ieškovo apeliacinio skundo nagrinėjimo, bus pažeistos CPK 185 straipsnio antros dalies nuostatos.

10Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d. nutarties, 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi atidėjo civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta apeliacine tvarka civilinė byla pagal ieškovo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 16 d. sprendimo (2t., b.l.117-118).

11Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 28 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 16 d. sprendimą, o ieškovo apeliacinį skundą atmetė (2t., b.l.210-215).

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jo prašymą panaikinti teismo paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis savo teisėmis, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar teismo nutartis teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 302 str., 263 str. 1 d.).

14Teismo nuobaudos, tarpe jų - bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje dalyvaujantiems asmenims bei kitiems asmenims CPK numatytais atvejais (CPK 103 str. 2 ir 3 d., 106 str.).

15CPK 95 straipsnio pirmojoje dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 str. 2 d.), tačiau baudos paskyrimo ir jos dydžio pagrįstumo klausimai yra teismo prerogatyva. Baudos dydis nustatomas atsižvelgiant į reikšmingas bylos aplinkybes, t.y. piktnaudžiavimo pobūdį, pasikartojimą, asmens, kuriam skiriama bauda, pajamas, ieškinio kainą ir t.t.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005 yra išaiškinęs, jog CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas žymiai didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę.

17Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2004 m. rugsėjo 1 d. pareiškė ieškinį, kuris atmestas įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gegužės 16 d. sprendimu (2t., b.l. 56-58, 210-215), kuriame konstatuota, kad ieškovas pareiškė nepagrįstus ieškinio reikalavimus, o jo nurodytos faktinės aplinkybės apie tai, jog jis apie teisių pažeidimą sužinojo tik 2002 m., jog ginčo turtą jis privatizavo iš savo lėšų, kurias jo vardu atsakovė I. B. už jį įnešdavo į kooperatyvą, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams, kurie visiškai paneigia ieškovo paaiškinimus. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 28 d. nutartyje nurodė, jog ieškovas ir atsakovė - jo dukra I. B. niekuomet neteigė, kad konfliktuoja, kad dukra veikė priešingai tėvo (ieškovo) interesams, jų pozicijos byloje dėl ginčo iš esmės sutampa, todėl, esant tarp šalių įprastiniams giminystės santykiams, laikytina, kad ieškovas turėjo žinoti apie atsakovės I. B. veiksmus ginčo buto atžvilgiu (2t., b.l.214). Be to, teismo procesas dėl ginčo buto prasidėjo 2000 metais, 2002 m. kovo 27 d. antstolis buvo surašęs aktą dėl iškeldinimo iš ginčo buto, kurį ieškovas pasirašė ir kuriame įsipareigojo iki 2002-04-05 išsikelti (1t.,b.l.28-29), 2003 metais ginčo butas buvo parduotas iš varžytinių (1t., b.l.181-182), 2004 m. įsiteisėjo Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimas dėl ieškovo šeimos iškeldinimo iš ginčo buto. Apeliantas nenurodo, dėl ko iki teismo sprendimo dėl iškeldinimo priėmimo neginčijo ginčo buto nuosavybės teisių registracijos, neprieštaravo dėl įvairių teisinių veiksmų, susijusių su iškeldinimu, tačiau iš ginčo buto neišsikėlė, o pareiškė ieškinį, kuris atmestas įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Šiuo teismo sprendimu konstatuota, jog ieškovo elgesys, ginant savo teises, neatitinka eilinio su teisės klausimais nesusiduriančio asmens elgesio standarto ir nepateisinamas, turint omeny, kad jis yra profesionalus teisininkas, turėjo domėtis buto, kuriame gyvena, teisine registracija ir įvykiais šeimos rate.

18Be to, apeliantas nepaneigė ir apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d. nutarties motyvų, jog ieškovas ne tik pareiškė nepagrįstą ieškinį, tačiau pateikė duomenis apie faktines aplinkybes, akivaizdžiai prieštaraujančius tikrosioms faktinėms bylos aplinkybėms (CPK 95 str.).

19Dėl šių ir kitų apygardos teismo nutartyje nurodytų aplinkybių ir argumentų pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog apeliantas, pateikdamas ieškinį šioje byloje, turėjo tikslą užvilkinti teismo sprendimo dėl iškeldinimo vykdymą, siekdamas nesąžiningų tikslų, pažeisdamas kitų asmenų, kurie įgijo ginčo butą (trečiųjų asmenų Ž. I. M. ir E. M. ), teises, tuo padarydamas jiems ir valstybei žalos, t.y. piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ir turėjo pagrindo netenkinti ieškovo prašymo panaikinti teismo paskirtą baudą (CPK 302 str., 185 str., 95 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas, nustatydamas baudos dydį, atsižvelgė į svarbias piniginės baudos dydžiui aplinkybes, tarpe jų ir apelianto amžių, pajamas, sveikatos būklę, ir teisingai nustatė 3 000 Lt piniginę baudą, mažesnę už CPK 95 straipsnyje nurodytos baudos vidurkį (CPK 95 str., 106 str.).

20Neturi pagrindo ir apelianto argumentai dėl jo nurodytų teisių gynybos, kurie taip pat nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą teismo nutartį bei panaikinti ar sumažinti teismo paskirtą piniginę baudą (CPK 178 str., 107 str.).

21Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti apygardos teismo nutartį (338 str., 329 str., 330 str.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 16 d. sprendimu atmetė ieškovo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gegužės 16 d. nutartimi paskyrė ieškovui... 5. Ieškovas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2005 m.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. birželio 7 d. nutartimi netenkino ieškovo... 7. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2005 m. birželio 7 d. teismo... 8. Atsakovė I. B. pareiškime nurodė, jog prisideda prie apelianto atskirojo... 9. Ieškovo atstovas pateikė pareiškimą, kuriuo prisideda prie ieškovo... 10. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 28 d. nutartimi paliko nepakeistą... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Apeliantas skundžia teismo nutartį, kuria atsisakyta patenkinti jo prašymą... 14. Teismo nuobaudos, tarpe jų - bauda, skiriamos teismo nutartimi byloje... 15. CPK 95 straipsnio pirmojoje dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje... 17. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas 2004 m. rugsėjo 1 d. pareiškė... 18. Be to, apeliantas nepaneigė ir apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d.... 19. Dėl šių ir kitų apygardos teismo nutartyje nurodytų aplinkybių ir... 20. Neturi pagrindo ir apelianto argumentai dėl jo nurodytų teisių gynybos,... 21. Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 23. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2005 m. birželio 7 d. nutartį....