Byla e2-39-758/2017
Dėl skolos už statybos rangos darbus priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,

2dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Zitai Stankevičienei,

3ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ atstovams J. T. ir I. M.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ atstovams V. A., advokato padėjėjai Elžbietai Tumko,

5trečiojo asmens Visagino savivaldybės administracijos atstovei Neringai Jefimovienei,

6trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Užupio statyba“ atstovei L. L.,

7vertėjai Jolantai Turienei,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinį dėl skolos už statybos rangos darbus priteisimo,

Nustatė

9ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vilstata“ kreipėsi ieškiniu į teismą, kuriuo prašo: priteisti iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 20093,96 Eur skolos už atliktus darbus, 8,05 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei visas ieškovės turėtas šioje byloje bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vilstata“ ieškinyje ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodė, o jos atstovai J. T. bei I. M. teismo posėdyje paaiškino, kad 2013 m. lapkričio 5 d. ieškovė UAB „Vilstata“, atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir tretysis asmuo UAB „Užupio statyba“ sudarė jungtinės veiklos sutartį kuria susitarė bendrai dalyvauti projekte „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai. Partneriai veikdami šios sutarties pagrindu laimėjo konkursą dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų ir 2013 m. gruodžio 23 d. su trečiuoju asmeniu – užsakovu Visagino savivaldybės administracija pasirašė rangos sutartį. Rangos sutartį jungtinės veiklos partnerių vardu pasirašė UAB „Užupio statyba“ vadovas. Tarp partnerių vykdant šią rangos sutartyje numatytus darbus ginčų neiškilo, tačiau atliekant šioje sutartyje numatytus darbus, paaiškėjo būtinumas visai eilei papildomų darbų, tarp jų ir vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbai bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas. Šie papildomi darbai buvo būtini tam, kad jungtinės veiklos partneriai galėtų pabaigti darbus ir įvykdyti 2013-12-23 rangos sutartį. Apie papildomų darbų būtinumą buvo informuotas ir tretysis asmuo – užsakovas Visagino savivaldybės administracija. Visagino savivaldybės administracija 2015-01-14 paskelbė atvirą supaprastintą konkursą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų“ pirkimui. Tarp perkamų papildomų baigiamųjų darbų numatyti buvo ir vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbai bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas. Žodiniu susitarimu jungtinės veiklos partneriai UAB „Vilstata“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Užupio statyba“ susitarė, kad nekonkuruoti tarpusavyje šiame naujai paskelbtame konkurse dalyvaus vienas iš partnerių – UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, o darbus pasidalins. Šį konkursą laimėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir 2015-02-13 sudarė su Visagino savivaldybės administracija rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų. Dalį šių darbų, o būtent vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remonto darbus atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ žodiniu susitarimu perdavė atlikti UAB „Vilstata“, o pati įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos pagal pateiktas mokėjimui sąskaitas faktūras, kuriose darbai bus apskaičiuojami pagal 2014 m. spalio mėnesio kainas. Perduodama dalį darbų atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir juos priimdama ieškovė UAB „Vilstata“ vadovavosi 2013-11-05 Jungtinės veiklos sutartimi. Ieškovė UAB „Vilstata“ savo įsipareigojimus pagal žodinę subrangos sutartį su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ įvykdė tinkamai ir laiku. Atliktus planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinio remonto darbus 2015 m. gegužės mėnesį perdavė atsakovei, o ši užsakovei – Visagino savivaldybės administracijai, tačiau atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atsisako mokėti už atliktus šiuos darbus, 2015-05-12 raštu Nr. 3.1.-146 gražino ieškovei Atliktų darbų aktą Nr. 1 ir pagal jį išrašytą PVM sąskaitą faktūrą VIL Nr. 00068, vėliau patikslintą PVM sąskaitą faktūrą VIL Nr. 00074, pareikšdama, kad nėra užsakiusi UAB „Vilstata“ paslaugų, ir neva ieškovė šių darbų neatlikinėjo. UAB „Vilstata“ teigia, kad visi jungtinės veiklos 2013-11-05 sutarties parteriai buvo susitarę dėl visų Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų iki visiško jų įvykdymo, kurie apėmė ir papildomus baigiamuosius darbus, dėl kurių atlikimo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sudarė 2015 metų rangos sutartį, todėl nebuvo sudaroma su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ jokie rašytiniai susitarimai. Tokiu būdu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškovei yra skolinga už šiuos atliktus darbus 20093,96 Eur. Prašo priteisti šią sumą iš atsakovės ir priteisti iš jos metines palūkanas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir Mokėjimų, atliekamų, pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, - 8,05 procentų bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovė Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino tiekimas ir statyba“ atsiliepime, kituose procesiniuose dokumentuose, o jos atstovai advokato padėjėja E. Tumko ir V. A. teismo posėdžio metu su ieškovės UAB „Vilstata“ ieškiniu nesutiko. Nurodo, kad UAB „Vilstata“ nepagrįstai žodinės subrangos sutarties sudarymą, kuri kaip tokia iš viso nebuvo sudaryta, sieja su 2013-11-05 Jungtinės veiklos sutartimi ir 2013-12-23 rangos sutartimi. Teigia, kad UAB „Vilstata“ pateiktame atliktų darbų pažymoje (akte) Nr. 1, nurodytų darbų pagal Jungtinė veiklos sutartį ir 2013-12-23 rangos sutartį, niekada neatliko. Pripažįsta, kad 2013-11-05 UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria partneriai susitarė pradėti tiesiogines derybas, bendradarbiauti dalyvaujant projekte Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai, bendrai, kaip partneriai dalyvauti viešajame pirkime. Jie laimėjo konkursą ir 2013-12-23 atstovaujami partnerio UAB „Užupio statyba“ direktoriaus sudarė rangos sutartį su Visagino savivaldybės administracija. Partneriai UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ vadovaudamiesi Jungtinės veiklos sutartimi pasirašė priedą Nr. 1 „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimo darbų paskirstymas tarp partnerių“. Pagal šį susitarimą UAB „Vilstata“ turėjo atlikti sklypo sutvarkymo, terasos su stogeliu ir griovimo darbus. Teigia, kad šią 2013-12-23 rangos sutartį ir 2013-11-05 susitarimą dėl jungtinės veiklos visi partneriai įvykdė pilnai ir ginčių dėl šių sutarčių vykdymo nekilo. Pagal Jungtinės veiklos sutartį ir 2013-12-23 rangos sutartį, bei darbų paskirstymo susitarimą jokie planiravimo ir vandens nuvedimo darbai bei centrinio konstrukcijos avarinio remonto darbai nebuvo numatyti ir jie neturėjo būti daromi. Šiuos darbus UAB „Visagino tiekimas ir statyba jau pagal kitą - atskirą 2015-02-13 rangos sutartį su Visagino savivaldybės administracija pati įsipareigojo atlikti. Šių darbų būtinybė atsirado vykdant 2013-12-23 rangos sutartį. Šių darbų pirkimui Visagino savivaldybės administracija skelbė atskirą – savarankišką – atvirą supaprastintą konkursą. Šiame konkurse nusprendė savarankiškai dalyvauti ir dalyvavo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Atsakovė šį konkursą laimėjo, kaip savarankiškas subjektas, o ne kaip Jungtinės veiklos partneris. Jame galėjo dalyvauti ir kiti, atitinkantys konkurso reikalavimus: tiek UAB „Vilstata“, tiek UAB „Užupio statyba“, tačiau nedalyvavo. Teigia, kad 2015-02-13 rangos sutarčiai 2013-11-05 Jungtinės veiklos sutarties sąlygos jokios įtakos neturėjo ir jų abiejų negalima sieti. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ jokių pavedimų atlikti darbus numatytus 2015-02-13 rangos sutartyje UAB „Vilstata“ nepavedinėjo ir ji pagal šią sutartį jokių darbų neatliko. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad ieškovė nepateikė jokių tai pagrindžiančių rašytinių įrodymų, nors civilinio kodekso normos įpareigojančiai nurodo į rašytinę tokiu susitarimų formą, nes visiems statybos darbams keliami tam tikri technologiniai reikalavimai, reikalavimai medžiagų kokybei ir pan. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad vykdant Jungtinės veiklos sutartį, visi partneriai aiškiai buvo pasiskirstę darbus ir dėl to buvo surašę rašytinės formos susitarimą. Tik esant tokiems rašytinės formos susitarimams galima pavesti atlikti kokius nors darbus, nes iš jų išplaukia ir atsakomybė už šių darbų atlikimą, jų kokybę, terminus ir pan. Mano, kad šie teiginiai ir kitų įrodymų nebuvimas patvirtina aplinkybę, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdydama 2015-02-13 rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ papildomų baigiamųjų darbų, jokių šioje sutartyje numatytų darbų UAB „Vilstata“ atlikti nepavedė ir ji jų neatliko. Ieškovė nepagrįstai prašo jai sumokėti už darbus, kurių atsakovė jai nepavedė atlikti ir ji jų neatliko. Dėl tų darbų, kurių atsakovė pati negalėjo atlikti pagal 2015-02-13 rangos sutartį, ji sudarė subrangos sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Užupio statyba“ ir ši aplinkybė papildomai patvirtina, kad 2015-02-13 rangos sutarčiai, 2013-11-05 Jungtinės veiklos sutartis negaliojo, nes tokiu atveju nebūtų reikėję sudaryti subrangos sutarties, o būtų pakakę tik sudaryti papildomą susitarimą dėl darbų paskirstymo. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės UAB „Vilstata“ turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Užupio statyba“ atstovė L. L. teismo posėdyje paaiškino, kad 2013-11-05 UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria partneriai susitarė pradėti tiesiogines derybas, bendradarbiauti dalyvaujant projekte Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai, bendrai, kaip partneriai dalyvauti viešajame pirkime. Jie laimėjo konkursą ir 2013-12-23 UAB „Užupio statyba“ direktoriaus atstovaudamas jungtinės veiklos partnerius sudarė rangos sutartį su Visagino savivaldybės administracija. Partneriai UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ vadovaudamiesi Jungtinės veiklos sutartimi pasirašė priedą Nr. 1 „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimo darbų paskirstymas tarp partnerių“. Šią rangos sutartį ir jungtinės veiklos sutartį visi partneriai įvykdė ir dėl jų vykdymo jokių ginčų nekilo. Vykdant darbus paaiškėjo, kad reikalingi papildomi darbai, dėl kurių nebuvo susitarta ir 2013-12-23 rangos sutartyje. Dėl šių papildomų darbų pirkimo užsakovas Visagino savivaldybės administracija paskelbė naują konkursą, kuriame UAB „Užupio statyba“ nutarė nedalyvauti, konkursą laimėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, kuri ir sudarė papildomų darbų rangos sutartį su Visagino savivaldybės administracija. Dėl šių darbų pirkimo jie dar kaip jungtinės veiklos sutarties partneriai nesitarė, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ konkurse dalyvavo kaip savarankiškas subjektas. Kai kuriuos darbus UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pagal naują papildomų darbų sutartį subrangos sutartimi perleido atlikti UAB „Užupio statybai“, kuri juos atliko ir gavo apmokėjimą. Tuo pačiu metu buvo atliekami visi baigiamieji darbai ir pagal 2013-12-23 rangos sutartį, kurioje jie UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ veikė kaip partneriai ir pagal 2015 m. papildomų darbų rangos sutartį kurios šalys buvo Visagino savivaldybės administracija ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Vykdant šias sutartis jokių nesutarimų ar neaiškumų nebuvo.

13Tretysis asmuo Visagino savivaldybės administracijos atstovė Neringa Jefimovienė teismo posėdyje paaiškino, kad Visagino savivaldybės administracija 2013 metų pabaigoje paskelbė konkursą Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamiesiems darbams. Konkurse dalyvavo ir jį laimėjo partneriai, veikiantys Jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. 2013-12-23 su jais, kuriuos atstovavo UAB „Užupio statyba“ Visagino savivaldybės administracija sudarė rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, kuria buvo susitarta dėl techninių specifikacijų, įkainotos veiklos sąrašo, darbų atlikimo užtikrinimo. Vykdant šią sutartį jungtinės veiklos partneriai ir užsakovas – Visagino savivaldybės administracija 2015 metais nustatė, kad objekto užbaigimui reikia atlikti visą eilę kitų darbų, kurių būtinumas iškilo atliekant baigiamuosius darbus, t.y. be kai kurių iš jų atlikimo negalima buvo toliau vykdyti ir baigti 2013-12-23 rangos sutartyje numatytų darbų. Visagino savivaldybės administracija įvertinusi papildomų darbų mąstą, apimtis ir preliminarią vertę 2015-01-16 paskelbė supaprastintą viešą konkursą šiems papildomiems darbams pirkti. Šiame konkurse galėjo dalyvauti visi norintys subjektai, atitinkantys konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Pasiūlymą dalyvauti pateikė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Su šiuo subjektu Visagino savivaldybės administracija 2015-11-13 ir sudarė rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų. Šiame konkurse ir sudarant sutartį UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dalyvavo ir atstovavo kaip savarankiškas ūkio subjektas, o ne kaip aukščiau minėtos Jungtinės veiklos sutarties šalis – partneris. Be kitų darbų jis įsipareigojo ir atlikti: planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinio remonto darbus. Kadangi objekte tuo pačiu metu dirbo keli rangovai, subrangovai, kas būtent faktiškai atliko šiuos minėtus darbus, ji kaip užsakovo atstovė pasakyti negali, nes į tai neatkreipė dėmesio, kurios įmonės darbuotojai dirba kurioje srityje. Darbai buvo atlikti pasirašytas galutinis darbų priėmimo aktas. Užsakovas kontroliavo bendrą darbų atlikimo tvarką, kokybę, o ne kieno darbuotojai dirba, - už tai atsakingas sutartį pasirašiusios rangos sutarties šalis – rangovas.

14Liudytojas M. M. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba Visagino savivaldybės administracijoje vietinio ūkio ir statybos skyriuje inžinieriumi. 2013 - 2015 metais buvo atliekami Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai. 2013 metais dėl šių darbų atlikimo buvo sudaryta sutartis su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Užupio“ statyba, kokiais pagrindais jie veikė jis neatsimena, nes tai nebuvo jo kompetencija. Jis atliko tik bendrą priežiūrą, kokią įmonė ir kokius darbus atlikinėjo nežino. Tai buvo darbų vadovo kompetencija. 2015 metais paaiškėjo, kad ne visi darbai, kuriuos būtina atlikti yra numatyti Rangos sutartyje, nes atliekant sutartus darbus paaiškėjo kiti defektai ir atsirado būtinumas atlikti papildomus darbus, kurie nenumatyti. Dėl jų pirkimo Visagino savivaldybės administracija paskelbė naują viešąjį pirkimą. Konkurse dalyvavo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ji ir laimėjo konkursą. Dėl papildomų darbų atlikimo Visagino savivaldybės administracija sudarė kitą rangos sutartį. Dėl to kai kurie pagal 2013 m. Rangos sutartį darbai buvo nutraukti, kai kurie sustabdyti, kol nebus atlikti papildomi baigiamieji darbai pagal 2015 m. Rangos sutartį. Dabar jis pagal statybos darbų žurnalą tiksliai negali pasakyti kurie darbai buvo atlikti vykdant 2013 m. rangos sutartį, kurie 2015 m. rangos sutartį, nes jie buvo susiję vieni su kitais, t.y. kol nebus atlikti papildomi darbai pagal 2015 m. Rangos sutartį, negalima buvo baigti darbų pagal 2013 m. Rangos sutartį, tačiau kai kurie darbai buvo vykdomi lygiagrečiai nes netrukdė vieni kitiems. Viskas buvo protokoluojama, rašomi defektiniai aktai. Visa tai turėjo kontroliuoti statybos darbų vadovas. Jis pats jokių darbų nepriiminėjo, o tik kontroliavo, kaip užsakovo atstovas. Kas vykdė ginčo darbus taip pat negali pasakyti.

15Liudytojas A. K. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba UAB „Šiltas namas“ techninės priežiūros vadovu. Jis buvo paskirtas pagal sutartį statybos darbų vadovu objekte Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, nuo 2014-01-01 iki 2015-09 mėnesio, t.y. iki darbų pabaigos. Šiame objekte darbus atliko pagal vieną rangos sutartį UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Atliekant darbus pagal šią sutartį paaiškėjo, kad užbaigti objektą reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo numatyti šioje sutartyje, tai buvo užfiksuota defektiniuose aktuose. Buvo sudarytas papildomų darbų sąrašas, kokie jie jis dabar neatsimena, nes dirba ne viename objekte. Dėl šių darbų atlikimo Visagino savivaldybės administracija-užsakovas sudarė kitą rangos sutartį su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. Pagal byloje pateiktą žurnalą jis konkrečiai dabar pasakyti kurie darbai buvo atliekami pagal vieną ar kitą sutartį negali, nes darbų pavadinimai sutartyje ir žurnale gali neatitikti, arba būti ir vienoje ir kitoje sutartyje, tačiau pagal savo pobūdį skirtis. Kai kurie darbai statybos žurnale nurodyti, kaip atlikti UAB „Vilstata“, gali būti numatyti papildomų darbų sutartyje, tačiau pagal jų atlikimo laiką matyti, kad dar ir sutartis nebuvo sudaryta, taigi jie gali būti ir pagal pirmą sutartį, nes UAB „Vilstata“ daugiausia ir atlikinėjo lauko darbus. Šiuo metu kategoriškai atriboti pagal pateiktą byloje žurnalą kurie darbai buvo atliekami pagal pirmą sutartį, kurie pagal antrą negali. Darbai buvo susiję atlikus darbus pagal vieną sutartį reikėjo iš karto atlikinėti darbus pagal antrą. Jo pareiga buvo prižiūrėti ne kas atlieka, o kad darbai būtų atliekami pagal projektą ir technines specifikacijas. Ant jam parodytos 2005 m. gegužės mėnesio atliktų darbų pažymos Nr. 1 antspaudas ir parašas yra jo. Kaip ir kada jis ant šios pažymos pasirašė pasakyti negali, nes pasirašinėjo daug aktų pažymų ir kitų dokumentų, tarp jų galėjo būti ir ši pažyma, tačiau jis negali patvirtinti, kad šiuos darbus atliko būtent UAB „Vilstata“.

16Ieškovė UAB „Vilstata“ su atsakove UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir trečiuoju asmeniu UAB „Užupio statyba“ 2013 m. lapkričio 5 d. sudarė Jungtinės veiklos sutartį Dėl partnerystės, kuria susitarė pradėti tiesiogines derybas, siekdami bendradarbiauti dalyvaujant projekte Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai. Šios sutarties 1.4 punkte nustatė, kad visų partnerių vardu veiks, bendrą reikalų tvarkymą vykdys atsakingasis parneris UAB „Užupio statyba“. Sutarties 1.9 punkte susitarė, kad jokiomis aplinkybėmis nei vienas iš partnerių negali tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauti šiame projekte, išskyrus numatytą šioje sutartyje bendradarbiavimą. 2.3. punkte nustatė, kad partneriai iš anksto susitaria, kad detalus projekto darbų paskirstymas bus nustatomas atskiru raštišku partnerių susitarimu. 4.1.1. punkte susitarė, kad ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir bus laikoma galiojančia iki pilno įsipareigojimo vykdymo.

17Veikdami Jungtinė veiklos sutarties pagrindu partneriai 2013-12-23 su užsakovu Visagino savivaldybės administracija 2013-12-23 sudarė Rangos sutartį Dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, kurią visų jungtinės veiklos partnerių vardu pasirašė atsakingasis partneris UAB „Užupio statyba“. Šia sutartimi rangovas be kita ko įsipareigojo: atlikti esamo darbo projekto korektūrą; atlikti Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamuosius darbus; atlikti rekonstruojamo objekto kadastrinius matavimus ir parengti kadastrines bylas (2013 m. Rangos sutartis 1 p.). Šalių sutartų darbų apimtis buvo nurodyta priede prie sutarties „Įkainotos veiklos sąrašas“. Rangos sutarties V. skyriuje šalys susitarė, dėl papildomų darbų ir darbų pakeitimo, o būtent esant būtinybei, užsakovas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), Darbai (23 p.).

18Jungtinės veiklos parteriai UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pagal sudarytos 2013-12-23 Rangos sutartį, joje numatytą darbų sąrašą, pasiskirstė darbus tarpusavyje (Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimo darbų pasiskirstymas tarp parterių). Kuriuo UAB „Vilstata“ turėjo atlikti sklypo sutvarkymo, terasos su stogeliu, griovimo darbus. UAB „Užupio statyba“: lauko vandentiekio, priestato, stogelio įrengimo, fasado apdailos ir kt. darbus. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“: vandentiekio ir nuotekų, stogelio įrengimo ir kt. darbus.

19Šalims vykdant 2013-12-23 Rangos sutartį Dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, paaiškėjo, kad šios sutarties rangovai negali pilnai įvykdyti, nes paaiškėjo nauji pastato defektai, atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus: tarp kurių vestibiulio grindų keitimo, reljefo sutvarkymo darbai prie lauko terasos, priešgaisrinio vandentiekio įrengimas, centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas, fasado sienų remontas ir šiltinimas. Viso pasiūlymo darbų kaina 148.411,40 Eur. Šių darbų pirkimui užsakovas Visagino savivaldybės administracija paskelbė viešą supaprastintą konkursą (2015-01-16 skelbimas apie supaprastintą pirkimą, išrašas iš CVP IS apie prie pirkimo prisijungusius tiekėjus, pirkimo ataskaita).

20Kol buvo neatlikti papildomų darbų pirkimo procesai, neatlikti papildomi Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamieji darbai. Darbai, užsakovo ir rangovų susitarimu pagal 2013-12-23 Rangos sutartį Dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų kai kurie buvo sustabdyti, kai kurie atšaukti.

21Viešajame supaprastintame papildomų rekonstrukcijos baigiamųjų darbų konkurse dalyvavo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, pasiūlyme nurodė, kad dalyvauja, kaip atskiras ūkio subjektas, atitinkantis reikalaujamus kriterijus. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ laimėjo šį konkursą ir užsakovas Visagino savivaldybės administracija su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2015-02-13 sudarė Rangos sutartį Nr. 5-36 Dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų. Bendra sutarties kaina 148.411,40 Eur. Šios sutarties 15.14 p. nurodyta: atsižvelgiant į tai, kad ši sutartis sudaryta dėl papildomų Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimo ir aplinkos kompleksiško sutvarkymo darbų ir pagrindinius darbus vykdo Pagrindinis rangovas (UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“), todėl vykdant papildomus juos privaloma derinti su juo.

22UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl kai kurių 2015-02-13 Rangos sutartyje Nr. 5-36 Dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų, numatytų darbų atlikimo: vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo, fasado sienų remonto ir šiltinimo 2015-02-17 su UAB „Užupio statyba“ sudarė subrangos sutartį Nr. 3.3.-62. Šiuos darbus subrangovas UAB „Užupio statyba 2015-03-04, 2015-05-12 atliko ir Atliktų darbų aktu Nr. 1 ir Nr. 2 perdavė užsakovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“.

23Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai buvo pabaigti 2015-10-30 (Statybos užbaigimo aktas 2015-10-30 Nr. SVA-90-151030-00120).

24Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinys atmestinas.

25Teismas išanalizavęs ieškovo argumentus, atsakovo atsikirtimus, trečiųjų asmenų paaiškinimus, liudytojų parodymus, ištyręs rašytinius įrodymus, mano, kad ieškovė pareikštas reikalavimas priteisti iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba 20093,96 Eur už atliktus darbus pagal 2015 m. kovo mėn. atliktų darbų aktą Nr. 1, objekte Visagino kultūros centre „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamuosiuose darbuose, pateikta PVM sąskaita faktūra serija VIL Nr. 00068, kurie buvo patikslinti Atliktų darbų 2015 m. gegužės mėn. pažyma Nr. 1 ir PVM sąskaita faktūra Nr. 00074 yra nepagrįstas. Šie darbai: vertikalus planiravimas ir vandens nuvedimas, centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas, nebuvo numatyti ir/ar buvo numatyti ne tokia apimtyje 2013 m. gruodžio 23 d. Rangos sutartyje Nr. 5-460, kurią sudarė ir vykdė jungtinės veiklos partneriai UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ veikdami pagal Jungtinės veiklos 2013-11-05 sutartį. Šių darbų būtinumas atsirado būtent vykdant šią sutartį ir būtent jų, be kitų darbų užsakovas Visagino savivaldybės administracija 2015-01-16 paskelbė viešą supaprastintą pirkimą. Šį konkursą-pirkimą laimėjo ir 2015-02-13 Rangos sutartį sudarė, vienas iš Jungtinės veiklos partnerių, jau veikiantis ne pagal Jungtinės veiklos sutartį, o kaip atskiras ūkio subjektas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ šių, be kitų darbų atlikimui pasitelkė subrangovą – UAB „Užupio statyba“, kuri pagal pateiktus įrodymus ir atliko ginčo darbus. Atsakovas neigia, kad būtų pavedęs šiuos darbus atlikti ieškovei, tokių rašytinių pavedimų (subrangos sutarties ar pan.) UAB „Vilstata“ nepateikė. Teismas nepriima tinkamais įrodymais ieškovės pateiktų atliktų darbų akto Nr. 1 ir pažymos Nr. 1, bei nuorodų į statybos darbų žurnalą, įrodančiais aplinkybes, kad:

  1. Ieškovė UAB „Vilstata“ atlikdama šiuose aktuose nurodytus darbus (vertikalus planiravimas
ir vandens nuvedimas, centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas) veikė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pavedimu, Jungtinė veiklos 2013-11-05, pagrindu. Nes kaip jau minėta aukščiau UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2015-02-13 Rangos sutartį sudarė kaip atskiras ūkio subjektas, o ne kaip Jungtinės veiklos 2013-11-05 sutarties parteris. Ši Jungtinės veiklos sutartis neapima naujai dėl papildomų darbų sudarytos rangos sutarties, tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad kitas jungtinės veiklos sutarties partneris UAB „Užupio statyba“ pripažino, jog tai atskira sutartis ir dėl dalies papildomų darbų atlikimo su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sudarė atskirą 2015-02-17 subrangos sutartį ir šiuos minimus papildomus Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų dalį atliko šios subrangos sutarties pagrindu. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad 2013-11-05 Jungtinės veiklos sutartyje 2.3 punkte sutarta, kad partneriai iš anksto susitaria, kad detalius Projekto darbų paskirstymas bus nustatomas atskiru raštišku partnerių susitarimu. Tokį susitarimą partneriai sudarė ir pasirašė. Šiame susitarime nėra nurodyta ginčo darbų, kuriuos ieškovė teigia atlikusi pagal Jungtinės veiklos sutartį. 2013-12-23 rangos dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų įžanginėje dalyje nurodyta, kad sutartį sudaro ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, o 2015-02-13 Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų sutartyje nurodyta, kad sutartį sudaro ir rangovas yra UAB „Visagino tiekimas ir statyba“.

262. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdant Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų 2015-02-13 rangos sutartį, Atliktų darbų akte Nr. 1 2015-03-04 ir Nr. 2 2015-05-12 nurodyta, kad ginčo darbus: vertikalų planiravimą ir vandens nuvedimą, fasado sienų remontą ir šiltinimą, - rangovas UAB „Užupio statyba“ pridavė o užsakovas „Visagino tiekimas ir statyba priėmė“. Šie rašytiniai įrodymai, subrangos 2015-02-17 subrangos sutartis, paneigia ieškovės UAB „Vilstata“ argumentus, kad šie darbai buvo pavesti atlikti jai ir ji vykdydama savo prievolę juos įvykdė.

273. Teismo posėdyje apklausti liudytojai M. M. ir A. K. negalėjo konkrečiai nurodyti, kas atliko ginčo darbus, nes objekte dirbo daug įmonių darbuotojų ir ne jų pareiga buvo kontroliuoti kas atlieka kokius darbus. A. K. be kita ko pasakė, kad iš statybos darbų žurnalo ieškovės nurodyti darbai galėjo būti priskiriami tiek vienai rangos sutarčiai tiek antrai, nes abiejose sutartyse buvo panašių darbų, be to žurnale nurodytus darbus įvardindavo skirtingai, o jo parašas ant ieškovės UAB „Vilstata“ pateikto atliktų darbų akto, nereiškia, kad būtent ieškovė juos atliko.

28Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitų juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos CK 6.2 str.).

29Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos CK6.644 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.656 str. yra numatyta rangovo teisė išieškoti jam priklausantį atlyginimą, tačiau ieškovė UAB „Vilstata“ neįrodė, kad ją, dėl ginčo dalyko, su atsakove UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sieja rangos sutartiniai teisiniai santykiai ar kiti (jungtinės veiklos partnerių) teisiniai santykiai, kuriems esant UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ įgytų kokias nors prievoles, tarp kurių būtų įsipareigojimas sumokėti už kokius nors subrangos ar rangos darbus. Šių aplinkybių buvimo nepatvirtina jokie byloje esantys rašytiniai duomenys. Esant tokioms aplinkybėms nėra faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti ieškovės UAB „Vilstata“ ieškinį.

30Atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, tretieji asmenys UAB „Užupio statyba“ ir Visagino savivaldybės administracija duomenų ir įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

31Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 270 str.,

Nutarė

33Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinį atmesti.

34Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,... 2. dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Zitai Stankevičienei,... 3. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ atstovams 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“... 5. trečiojo asmens Visagino savivaldybės administracijos atstovei Neringai... 6. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Užupio statyba“ atstovei... 7. vertėjai Jolantai Turienei,... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės... 9. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vilstata“ kreipėsi ieškiniu į... 10. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Vilstata“ ieškinyje ir kituose... 11. Atsakovė Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino tiekimas ir statyba“... 12. Tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Užupio statyba“ atstovė 13. Tretysis asmuo Visagino savivaldybės administracijos atstovė Neringa... 14. Liudytojas M. M. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba... 15. Liudytojas A. K. teismo posėdyje parodė, kad jis dirba... 16. Ieškovė UAB „Vilstata“ su atsakove UAB „Visagino tiekimas ir statyba“... 17. Veikdami Jungtinė veiklos sutarties pagrindu partneriai 2013-12-23 su... 18. Jungtinės veiklos parteriai UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir... 19. Šalims vykdant 2013-12-23 Rangos sutartį Dėl Visagino kultūros centro... 20. Kol buvo neatlikti papildomų darbų pirkimo procesai, neatlikti papildomi... 21. Viešajame supaprastintame papildomų rekonstrukcijos baigiamųjų darbų... 22. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl kai kurių 2015-02-13 Rangos... 23. Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai... 24. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinys atmestinas.... 25. Teismas išanalizavęs ieškovo argumentus, atsakovo atsikirtimus, trečiųjų... 26. 2. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdant Visagino kultūros centro... 27. 3. Teismo posėdyje apklausti liudytojai M. M. ir 28. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitų juridinių faktų, kurie pagal... 29. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 30. Atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, tretieji asmenys UAB... 31. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 270 str.,... 33. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilstata“ ieškinį atmesti.... 34. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos...