Byla 2A-91/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Vaidai Steponavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. Jurgitai Judickienei, atsakovų atstovams adv. Egidijui Baranauskui, adv. Stasei Kazlauskienei, Tomui Truskai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Artrio-2“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1118-28/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės ,,Artrio-2“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingui (buvęs pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė ,,NORD/LB lizingas“), uždarajai akcinei bendrovei ,,Lengvas vėjas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Vėjo ratai“, tretiesiems asmenims Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro notarėms Daivai Lukoševičiūtei ir Daivai Manzurovienei dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Artrio-2“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, pareiškė ieškinį atsakovams UAB DnB NORD lizingui, UAB „Lengvas vėjas“ ir UAB „Vėjo ratai“, kuriuo prašė:

41) pripažinti negaliojančiomis: 2004 m. sausio 21 d. preliminarią sutartį dėl įsipareigojimo parduoti sandėlį, unikalus Nr. 1097-4019-8065, esantį Vilniuje, Motorų g. 6, sudarytą tarp UAB „Artrio-2“ ir UAB „Lengvas vėjas“; 2004 m. kovo 3 d. preliminarią sutartį dėl sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8087, esančio Vilniuje, Motorų g. 6, sudarytą tarp UAB „Artrio-2“ ir UAB „Lengvas vėjas“; 2004 m. sausio 14 d. nekilnojamojo turto – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8076, esančio Vilniuje, Motorų g. 6, pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Artrio-2“ ir UAB DnB NORD lizingo su UAB „Vėjo ratai“; 2004 m. gegužės 5 d. nekilnojamojo turto – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8087 ir sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8065, esančių Vilniuje, Motorų g. 6, pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Artrio-2“ ir UAB „Lengvas vėjas“;

52) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš UAB „Lengvas vėjas“ BUAB „Artrio-2“ naudai skirtumą tarp pastato – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8076, esančio Vilniuje, Motorų g. 6, rinkos vertės ir UAB „Lengvas vėjas“ pagal 2004 m. sausio 14 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtas pinigų sumas;

63) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš UAB „Lengvas vėjas“ BUAB „Artrio-2“ naudai skirtumą tarp pastato – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8087, ir pastato – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8065, esančių Vilniuje, Motorų g. 6, rinkos vertės ir UAB „Lengvas vėjas“ pagal 2004 m. gegužės 5 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtas pinigų sumas.

7Ieškinys pareikštas CK 6.66 straipsnio pagrindu, nurodžius, jog ginčijamos sutartys buvo sudarytos pažeidžiant kreditorių interesus, bei CK 1.82 straipsnio pagrindu, kaip prieštaraujantys juridinio asmens tikslams. Ieškovas tvirtino, kad ginčijamais sandoriais buvo siekiama išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, o dėl pernelyg žemos kainos tokie sandoriai laikytini prieštaraujančiais UAB „Artrio-2“ tikslams.

8Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad UAB ,,Artrio-2“ ginčo sandėlius, kurių VĮ Registrų centro nustatyta vidutinė rinkos vertė įsigijimo momentu buvo 1 263 000 Lt, nupirko už 630 000 Lt, o pardavė šiuos ginčo sandėlius už 645 000 Lt – didesnę kainą, negu buvo sumokėjęs juos įsigydamas. Teismas nurodė, kad nustatytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, jog UAB „ARTRIO-2“ pablogino savo turtinę padėtį, perleisdama turtą kitiems asmenims, siekdama išvengti atsiskaitymo su kitais kreditoriais, nes realių nuostolių bendrovė nepatyrė, o gavo tam tikrą pelną. Teismas siekį turėti apyvartinių lėšų, pardavus įkeistą turtą, vertino kaip pozityvų veiksmą. Nurodė, kad įkaito turėtojas turi pirmenybės teisę gauti savo reikalavimų patenkinimą iš įkeisto turto vertės, kitam kreditoriui pirmenybės teisė nebuvo suteikta, nes pagrindinės sutarties pasirašymo metu įkeitimas turtui, kuris nurodytas preliminariose sutartyse ir pirkimo-pardavimo sutartyje, jau buvo panaikintas, UAB Medicinos bankas (įkaito turėtojas) nėra įtrauktas į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą, todėl sprendė, kad skolininkas nepažeidė kreditoriaus teisių. Teismas sprendė, kad, vertinant kainą, už kurią bendrovė pardavė jai priklausantį nekilnojamąjį turtą, neteisinga būtų vertinti turto vertę tik pagal VĮ Registrų centro nustatytą pastatų vidutinę rinkos vertę, kuri yra nustatoma pagal tą pačią pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį turinčių objektų vertę, atspindinčią nekilnojamojo turto vidutinę rinkos kainą nagrinėjamoje teritorijoje ir nustatyta masinio vertinimo būdu, panaudojant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme numatytus turto vertinimo metodus. Teismas vadovavosi eksperto nustatyta pastatų rinkos verte, kuri įvardijama kaip vertė, esant avarinei būklei. Teismas nurodė, kad šios nustatytosios vertės tiek atskirai paėmus, tiek jas susumavus, neženkliai skiriasi nuo sandorių kainos, o gautasis skirtumas nesudaro pagrindo konstatuoti, jog turtas buvo parduotas už neproporcingai mažą kainą. Teismas atmetė ieškovo argumentą dėl atsakovų nesąžiningumo, bendrovės valdymo organų veiksmų, kurie būtų priešingi bendrovės veiklos tikslams, nenustatė.

9Teismas konstatavo, kad ieškovas praleido įstatymu nustatytą ieškinio senaties terminą, kas sudaro savarankišką pagrindą ieškiniui atmesti (CK 1.131 str.).

10Ieškovas BUAB ,,Artrio-2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas pažeidė CK normas, reglamentuojančias ieškinio senaties termino taikymą, nes taikė ieškinio senatį, nors nei vienas iš atsakovų reikalavimo ją taikyti nepareiškė.
  2. Teismas nepagrįstai ginčo turto būklę vertino kaip avarinę ir neteisingai įvertino aplinkybę, už kokią kainą buvo parduotas ginčo turtas. Kadangi ginčo turtas buvo parduotas už žymiai mažesnę nei rinkos kainą, šie sandoriai akivaizdžiai prieštaravo pelno siekiančios UAB ,,Artrio-2“ veiklos tikslams (CK 1.82 str.).
  3. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimus CK 6.66 straipsnio pagrindu. Nors teismas ir nurodė, kad, nagrinėjant ieškinį, pareikštą ginant kreditoriaus teises, būtina išsiaiškinti, ar yra visos šios aplinkybės: 1) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjo; 2) dėl tokio sandorio skolininkas tapo nemokus arba būdamas nemokus suteikė pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip buvo pažeistos kreditoriaus teisės; 3) skolininkas apie kreditoriaus teisių pažeidimą žinojo ar turėjo žinoti, tačiau dėl pirmosios aplinkybės teismas nepasisakė, o likusias dvi aplinkybes įvertino neteisingai ir neišsamiai.

11Atsakovai UAB ,,Lengvas vėjas“, UAB ,,Vėjo ratai“, UAB DnB NORD lizingas atsiliepimais į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

12Apeliacinis skundas tenkinamas.

13CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio sutarties terminą. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį (CK 6.66 str. 3 d.). Šioje byloje ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 ir 1.82 straipsnių pagrindu pareiškė bankrutuojančios UAB ,,Artrio-2“ administratorius, ginantis kreditorių interesus. Ieškinys pareikštas 2006 m. vasario 11 d. (t. 1, b. l. 1). UAB ,,Artrio-2“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2004 m. gruodžio 14 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2005 m. sausio 27 d.

14Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 punkto nuostatas yra laikoma, kad bankrutuojančios įmonės administratorius apie sandorius, kuriuos prašo teismo pripažinti negaliojančiais, sužinojo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Tai reiškia, kad šioje byloje ieškinio senaties termino pradžia laikytina 2005 m. sausio 27 d. Ieškinys pareikštas 2006 m. vasario 10 d., t. y. praleidus vienerių metų ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas taikė ieškinio senatį ir tuo pagrindu atmetė ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kurių pagrindu ieškinys atmestas taikant ieškinio senatį.

15Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Vienas iš atsakovų, UAB DnB Nord lizingas, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad, jo manymu, galima teigti, kad ieškinys pateiktas suėjus vienerių metų senaties terminui (t. 1, b. l. 73). Kiti atsakovai UAB ,,Vėjo ratai“ ir UAB ,,Lengvas vėjas“ ieškinio senaties taikyti nereikalavo. Reikalavimas taikyti ieškinio senatį teisines pasekmes sukelia tik tada, kai to reikalauja materialinio teisinio santykio šalis. Ieškovas ginčija 2004 m. gegužės 5 d. sandorį, sudarytą tarp jo ir UAB ,,Lengvas vėjas“. UAB DnB Nord lizingas šiame ginče nėra materialinio teisinio santykio šalis, todėl jo reikalavimas taikyti ieškinio senatį jam jokių teisinių pasekmių nesukelia. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinį dėl pripažinimo sandorių, sudarytų tarp UAB ,,Artrio-2“ ir UAB ,,Lengvas vėjas“, negaliojančiais atmetė CPK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu.

16Kitu reikalavimu ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais sandorius, sudarytus tarp jo, UAB ,,Vėjo ratai“ ir UAB DnB Nord lizingas. Šiame ginče UAB DnB Nord lizingas yra patrauktas atsakovu, nes pareiškiant ieškinį prieš šią šalį buvo nukreiptas materialinis teisinis reikalavimas. Kaip jau buvo pasakyta, UAB DnB NORD lizingas reikalauja taikyti ieškinio senatį. Ieškovas vienerių metų terminą paduoti ieškinį teismui skaičiuoja nuo 2005 m. kovo 5 d. – dokumentų administratoriui pateikimo dienos ir teigia, kad termino paduoti ieškinį nepraleido. Ieškovas laikydamas, kad termino nepraleido, neprašė jo atstatyti. Su tokia ieškovo pozicija negalima sutikti. Minėta, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 punktą terminas bankroto administratoriui ginčyti sandorius yra pradedamas skaičiuoti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas klausimus dėl ieškinio senaties termino nustatymo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo ir atnaujinimo teisės normų taikymo privalo spręsti ex oficio. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi užtikrinti realią pažeistų subjektyviųjų teisių apsaugą. Jeigu šalis iškėlė reikalavimą taikyti ieškinio senatį, teismas, kai ieškiniai yra susiję su bankroto byla, ginant viešąjį interesą, turi spręsti ieškinio padavimo termino atnaujinimo klausimą. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, bankroto administratoriui bankrutuojančios bendrovės ,,Artrio-2“ dokumentai buvo pateikti 2005 m. kovo 5 d. Iš pateiktų administratoriui dokumentų apyrašų, buhalterinės apskaitos dokumentų matyti, kad UAB ,,Artrio-2“ turėjo keletą filialų (Klaipėdos, Vilniaus, Utenos, Alytaus), vykdė didelės apimties didmeninę ir mažmeninę prekybą. Todėl administratoriui susipažinti ir įvertinti bankrutuojančios bendrovės finansinės ir ūkinės veiklos dokumentus reikėjo nemažai laiko. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tai yra svarbi priežastis, dėl kurios ieškovas praleido ieškinio senaties terminą (ieškinio senaties terminas baigėsi 2006 m. sausio 27 d., ieškinys pareikštas 2006 m. vasario 10 d.), todėl pažeista ieškovo teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas (CK 1.131 str. 2 d.).

17Actio Pauliana instituto paskirtis yra ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditorių galimybė gauti savo reikalavimų patenkinimą. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje numatyti atvejai, kada skolininko sudaryti sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pagal konkrečios bylos aplinkybes turi būti vertinama, ar skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai ir teisės, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir tokiais skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė skolininko bendro nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir turto nebeužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-535/2007).

18Ieškovas ginčija preliminarią pastatų (sandėlių) pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą 2004 m. sausio 1 d. tarp UAB ,,Artrio-2“ ir UAB ,,Lengvas vėjas“ ir 2004 m. gegužės 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Artrio-2“ ir UAB ,,Lengvas vėjas“, pagal kurią UAB ,,Artrio-2“ pardavė pastatus (du sandėlius), esančius Vilniuje, Motorų g. 6, UAB ,,Lengvas vėjas“ už 410 000 Lt. Ieškovas teigia, kad UAB ,,Artrio-2“, perleisdama pastatus už ženkliai mažesnę kainą, nei rinkos vidutinė kaina, sumažino savo turtą ir taip pažeidė kreditorių teises.

19Turto pardavimas už mažesnę kainą priskirtinas prie kreditorių teisių kitokių pažeidimų, įvardintų CK 6.66 straipsnio 1 dalyje. Pagal VĮ Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę ginčijamų pirkimo-pardavimų sutarčių objektų – dviejų sandėlių, esančių Vilniuje, Motorų g. 6, kuriuos nusipirko atsakovas UAB ,,Lengvas vėjas“ už 410 000 Lt, vidutinė rinkos vertė buvo 1 040 000 Lt, o sandėlio, kurį nusipirko atsakovas UAB ,,Vėjo ratai“ už 235 000 Lt, vidutinė rinkos vertė – 454 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas, tarp šalių kilus ginčui dėl pastatų rinkos kainos, paskyrė ekspertizę (t. 2, b. l. 49-50). Ekspertams buvo pavesta atsakyti į klausimus, kokia buvo pastatų (sandėlių) rinkos vertė pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo metu. Ekspertizė nustatė, kad ginčijamų pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo metu analogiškų pastatų, tinkamų eksploatuoti, vidutinio stovio vieno kv. m. rinkos kaina buvo 257 Lt. Atsakovai UAB ,,Lengvas vėjas“ ir UAB ,,Vėjo ratai“ nurodė, kad, nusipirkę sandėlius, negalėjo jais naudotis, jie buvo avarinės būklės, teko atlikti remonto darbus.

20Nors pirmosios instancijos teismas klausimų, susijusių su pastatų tinkamumu naudotis, jų fizinės būklės įvertinimu, ekspertams nepateikė, tačiau ekspertams pateikė atsakovų UAB ,,Lengvas vėjas“ ir UAB ,,Vėjo ratai“ dokumentus apie remontą ir investuotas į jį lėšas. Ekspertas ekspertizės akte nurodė, kad yra neaišku, ar pastatai buvo avarinės būklės ir netinkami naudoti, ar tik taip mano pastatų savininkai. Ekspertui nebuvo užduotas klausimas, kokia vieno kv. m. kaina avarinių pastatų, bet ekspertas pasisakė, kad avarinių pastatų vieno kv. m. pardavimo kaina būna ne mažiau kaip 30 proc. mažesnė nei įprastinio pardavimo atveju ir kad tuo atveju, jeigu ginčo pastatai buvo avarinės būklės, vieno kv. m. pardavimo kaina yra lygi 177 Lt.

21Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ekspertizės išvadas ir kitus byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad pastatų (sandėlių), esančių Vilniuje, Motoro g. 6, būklė buvo vidutinė ir realiausia vieno kv. m. pardavimo kaina 2004 m. sausio-gegužės mėnesiais buvo lygi 257 Lt.

22Iš VĮ Registrų centro pažymų matyti, kad visi trys sandėliai buvo pastatyti 1990 metais, sienų medžiaga – plytų mūras, nusidėvėjimas 16-17 proc., vidutinė rinkos vertė 2004 m. vasario 18 d. sandėlio 1094,48 kv. m. ploto – 441 000 Lt, sandėlio 1461 kv. m. ploto – 599 000 Lt, sandėlio 1536 kv. m. ploto vidutinė rinkos vertė 2003 m. lapkričio 6 d. – 454 000 Lt. Šie VĮ Registrų centro duomenys bendro pastatų stovio detaliau neapibūdina. Tačiau apie pastatų stovį, ar jie buvo avarinės būklės, kaip teigia atsakovai, galima spręsti įvertinus kitus byloje esančius duomenis. Iš Nekilnojamojo turto agentūros ,,Butas tau“ 2003 m. gruodžio 15 d. sandėlio 7F1p Motoro g. 6 Vilniaus mieste, plotas – 1466,05 kv. m. vertės nustatymo pažymos matyti, kad pastatas randasi gamybinių ir administracinių pastatų kvartale, pastato pamatai gelžbetoninių konstrukcijų, laikančios sienų konstrukcijos – plytų mūras ir metalo konstrukcijos, stogo konstrukcija – metalinė, stogo danga – skarda, sandėlio sienos ir lubos apšildytos, įrengtas centrinio tiekimo, miesto inžinerinių tinklų elektros energijos tiekimas, bendra fizinė vertinamų patalpų būklė yra patenkinama. Taigi vertinamo turto aprašyme nėra jokių duomenų apie tai, kad minėtas pastatas turi kokių tai avarinės būklės požymių ir kad juo negalima naudotis. Minėta nekilnojamojo turto agentūra nustatė, kad pastato 7F1p preliminari rinkos vertė yra lygi 350 000 Lt, priverstinio pardavimo atveju – 280 000 Lt. Šis turto vertinimas atliktas atsakovo UAB ,,Vėjo ratai“ užsakymu.

23Atsakovas UAB ,,Lengvas vėjas“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad nesutinka su VĮ Registrų centro nustatytomis pastatų (sandėlių) vidutinėmis rinkos kainomis (t. 1, b. l. 32-36). Nesutikimą grindžia tuo, kad su ieškovu derantis dėl parduodamų sandėlių kainų buvo pateikta nekilnojamojo turto prekybos agentūros ,,Faulana“ preliminari išvada dėl sandėlio 7F1p 1466,05 kv. m. ploto ir sandėlio 8E1p 1461,44 kv. m. ploto vertės ir pagal šį vertinimą sandėlio 7E1p rinkos vertė – 367 000 Lt, sandėlio 8E1p – 365 000 Lt, o priverstinio pardavimo atveju abiejų sandėlių pardavimo vertė – 585 000 Lt. Minėtą pažymą teismui pateikė atsakovas UAB ,,Lengvas vėjas“. Iš šioje vertinimo pažymoje nurodytų duomenų matyti, kad sandėlių sienos yra plytų mūro bei profiliuotos skardos su šilumos izoliacija, stogas – metalinio karkaso su šilumos izoliacija, dengtas profiliuota skarda, grindys – betono išlyginamasis sluoksnis, durys – dviejų dalių metaliniai vartai, šildymas centrinio šildymo sistema, bet nenaudojama, yra elektra, priešgaisrinis vandentiekis, apsauginė, priešgaisrinė signalizacija. Bendras pastatų stovis įvertintas kaip vidutinis. Taigi ir šis turto vertintojas nenustatė jokių avarinių pastatų būklės požymių, nenustatė, kad pastatų negalima eksploatuoti. Aplinkybė, kad atsakovai, įsigiję sandėlius, juos gerino atlikdami remonto darbus, neįrodo, kad pardavimo metu pastatai buvo avarinės, o ne vidutinės (patenkinamos) būklės. Vien tik pastato gerinimo faktas nepatvirtina pastatų avaringumo, negalėjimo jais naudotis aplinkybės. Kiekvieną blogo ar vidutinio stovio pastatą galima gerinti ir taip pasiekti norimą rezultatą, pritaikant pastatus savo reikmėms. Pažymėtina, kad minėti pastatų vertinimai buvo atlikti iki pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vertintojams, apžiūrėjus pastatus, buvo žinomas jų stovis iki atsakovų atliktų darbų remonto.

24Teismo paskirta ekspertizė nustatė pastatų (sandėlių), esančių Vilniuje, Motorų g. 6, rinkos kainas: pastato (sandėlio) 7F1p, plotas 1466,05 kv. m. – 377 000 Lt, pastato (sandėlio) 8F1p, plotas 1461,44 kv. m. – 376 000 Lt, pastato (sandėlio) 6F1p, plotas 1094,48 kv. m. – 281 000 Lt (t. 2, b. l. 59-66). Šios kainos buvo nustatytos kaip vidutinės būklės pastatų Vilniaus mieste, Motorų g. 6 rinkos kainos 2003 m. lapkričio – 2004 m. birželio mėnesių laikotarpiu. Kaip jau buvo aptarta, dvi turto vertintojų išvados patvirtina, kad parduodami UAB ,,Artrio-2“ pastatai (sandėliai) buvo vidutinės būklės. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismo paskirtos ekspertizės aktu nustatyta pastatų, kaip vidutinės būklės, pardavimo rinkos kaina yra realiausia rinkos kaina 2003 m. lapkričio-2004 m. birželio mėnesio laikotarpiu. Pastebėtina, kad rinkos kainos, kurias nustatė nekilnojamojo turto agentūros ,,Butas tau“ ir ,,Faulana“ yra panašios, kaip ir teismo paskirtos ekspertizės nustatytos kainos, pvz. pastato 7F1p nustatyta turto rinkos vertė pagal agentūros ,,Butas tau“ vertinimą yra 350 000 Lt, pagal ekspertizės aktą – 377 000 Lt. Ieškovas pastatus (sandėlius) atitinkamai pardavė: pastatą (sandėlį) 7F1p atsakovui UAB ,,Vėjo ratai“ už 235 000 Lt, t. y. 142 000 Lt mažiau nei rinkos kaina; du pastatus (sandėlius) 8F1p ir 6F1p atsakovui UAB ,,Lengvas vėjas“ už 410 000 Lt, t. y. 247 000 Lt mažiau nei rinkos kaina. Taigi UAB ,,Artrio-2“, parduodama savo turtą už ženkliai mažesnę kainą, sumažino turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių reikalavimus, vertę. Parduodama turtą už mažesnę nei rinkos kaina, UAB ,,Artrio-2“ žinojo, kad pažeidžia kreditorių interesus, nes skolų turėjo daugiau nei turto. Iš UAB ,,Artrio-2“ metinio balanso už 2003 metus matyti, kad bendrovė 2003 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki. Pagal balanso duomenis UAB ,,Artrio-2“ turtas buvo lygus 33 119 860 Lt, skolos – 26 420 911 Lt, t. y. skolos viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (t. 1, b. l. 125-126).

25Atsakovai, įsigydami turtą už mažesnę kainą nei rinkos kaina turėjo žinoti, kad jų sudaryti pirkimo-pardavimo sandoriai pažeidžia UAB ,,Artrio-2“ kreditorių interesus. Kad įsigyja turtą už mažesnę nei rinkos kaina atsakovams turėjo būti žinoma iš nekilnojamojo turto agentūrų ,,Butas tau“ ir ,,Faulana“ turto vertinimo, kuris buvo atliktas iki pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo. Atsakovai esant tokiai situacijai, kai turtas buvo parduodamas pagal vertintojų nustatytas priverstinio pardavimo kainas, o ne rinkos kainomis, turėjo pasidomėti, ar turto pardavėjas neturi kreditorių, ir ar jų interesai nebus pažeisti, kokias pasekmes sukels konkrečiomis sąlygomis sudarytas sandoris. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovai buvo nesąžiningi, todėl jų sudaryti pirkimo-pardavimo sandoriai yra pripažįstami negaliojančiais ir, taikant restituciją, priteisiamas iš atsakovų UAB ,,Lengvas vėjas“ ir UAB ,,Vėjo ratai“ ieškovo naudai kainų skirtumas tarp pastatų rinkos vertės ir pagal pirkimo-pardavimo sutartis sumokėtos pinigų sumos (CK 6.66 str. 2 d., 6.146 str., 6.147 str.).

26Ieškovas pirkimo-pardavimo sandorius ginčija dar ir CK 1.82 straipsnio pagrindu, t. y. kad pastatų pardavimas už mažesnę nei rinkos kainą prieštarauja bendrovės tikslams. UAB ,,Artrio-2“ buvo uždaroji akcinė bendrovė, siekianti pelno (b. l. 60-73, t. 1). Suprantama, kad bendrovė, parduodama turtą už žymiai mažesnę kainą, negauna pelno, kurį būtų galėjusi gauti. Atsakovai teigia, kad UAB ,,Artrio-2“ pastatus pardavė siekdama sumažinti apyvartinių lėšų stygių, akcininkams nustačius minimalią pardavimo kainą. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, lėšos, gautos pardavus pastatus, buvo panaudotos ne apyvartai, o buvo gražintas kreditas Medicinos bankui.

27Visi parduodami pastatai buvo įkeisti Medicinos bankui, to šalys neneigia, tą aplinkybę patvirtina ir preliminariose pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta sąlyga apie turto įkeitimą bankui. UAB ,,Lengvas vėjas“ už pastatus sumokėjus iki 2004 m. gegužės 5 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kreditas iš dalies bankui buvo grąžintas, ir hipoteka pastatams, kuriuos pirko UAB ,,Lengvas vėjas“, sudarant 2004 m. gegužės 5 d. pirkimo-pardavimo sutartį jau buvo panaikinta. Tuo tarpu parduodant pastatą 2004 m. sausio 14 d. atsakovui UAB ,,Vėjo ratai“ pastatas dar buvo įkeistas Medicinos bankui. Tačiau atsakovas UAB ,,Vėjo ratai“ nepriėmė įsipareigojimų grąžinti bankui kreditą. Kreditą grąžino UAB ,,Artrio-2“. Šios aplinkybės taip pat patvirtina šalių nesąžiningumą. UAB ,,Artrio-2“, parduodama pastatus už mažesnę kainą, siekė atsiskaityti tik su vienu iš kreditorių, o atsakovai UAB ,,Vėjo ratai“ ir UAB ,,Lengvas vėjas“, įsigydami pastatus už mažesnę kainą, turėjo pasidomėti, ar UAB ,,Artrio-2“ neturi kitų kreditorių ir ar nebus pažeisti jų interesai, t. y. turėjo žinoti, ar pirkimo-pardavimo sutartis nepažeidžia kitų kreditorių interesų. Be to, atsakovai turėjo žinoti, kad privataus juridinio asmens turto pardavimas už žymiai mažesnę kainą nei rinkos kaina mažina jo pelną ir tai prieštarauja privataus juridinio asmens tikslui siekti pelno, įvertinant tą aplinkybę, kad UAB ,,Artrio-2“ turėjo skolų ir dirbo nuostolingai. Kadangi sudarytos pastatų (sandėlių) pirkimo-pardavimo sutartys prieštarauja ieškovo, kaip privataus juridinio asmens, tikslams siekti pelno, o šalys, tiek atsakovai, tiek ieškovas, buvo nesąžiningi, ginčijamos pirkimo-pardavimo sutartys pripažįstamos negaliojančiomis CK 1.82 straipsnio pagrindu.

28Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi teismas patenkina ieškovo apeliacinį skundą, panaikina Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą ir ieškinį patenkina, iš atsakovų valstybės naudai priteisiamas žyminis mokestis, mokėtinas už ieškinį ir apeliacinį skundą. Taip pat iš atsakovų valstybės naudai priteisiamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu (CPK 92 str. 1 d.). Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų priteisiamos turėtos išlaidos už ekspertizę.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą panaikinti. Ieškinį patenkinti.

31Pripažinti negaliojančia 2004 m. sausio 21 d. preliminarią sutartį dėl įsipareigojimo parduoti sandėlį, unikalus Nr. 1097-4019-8065, esantį Vilniuje, Motorų g. 6, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Artrio-2“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas vėjas“.

32Pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 3 d. preliminarią sutartį dėl sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8087, esančio Vilniuje, Motorų g. 6, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Artrio-2“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas vėjas“.

33Pripažinti negaliojančia 2004 m. sausio 14 d. nekilnojamojo turto – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8076, esančio Vilniuje, Motorų g. 6, pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Artrio-2“ ir uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingo su uždarąja akcine bendrove „Vėjo ratai“.

34Pripažinti negaliojančia 2004 m. gegužės 5 d. nekilnojamojo turto – sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8087 ir sandėlio, unikalus Nr. 1097-4019-8065, esančių Vilniuje, Motorų g. 6, pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Artrio-2“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas vėjas“.

35Taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu: 1) priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Lengvas vėjas“ ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Artrio-2“ naudai 247 000 Lt (du šimtus keturiasdešimt septynis tūkstančius litų); 2) priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėjo ratai“ ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Artrio-2“ naudai 142 000 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du tūkstančius litų).

36Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėjo ratai“ ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Artrio-2“ naudai 2 160 Lt (du tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt litų), sumokėtų už ekspertizę.

37Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lengvas vėjas“ ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Artrio-2“ naudai 2 360 Lt (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt litų), sumokėtų už ekspertizę.

38Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lengvas vėjas“ valstybės naudai 10 029,20 Lt (dešimt tūkstančių dvidešimt devynis litus 20 ct), kuriuos sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu.

39Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėjo ratai“ valstybės naudai 5 769,20 Lt (penkis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt devynis litus 20 ct), kuriuos sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų išsiuntimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas BUAB „Artrio-2“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 4. 1) pripažinti negaliojančiomis: 2004 m. sausio 21 d. preliminarią sutartį... 5. 2) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš UAB „Lengvas... 6. 3) taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš UAB „Lengvas... 7. Ieškinys pareikštas CK 6.66 straipsnio pagrindu, nurodžius, jog ginčijamos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. birželio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas konstatavo, kad ieškovas praleido įstatymu nustatytą ieškinio... 10. Ieškovas BUAB ,,Artrio-2“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. Atsakovai UAB ,,Lengvas vėjas“, UAB ,,Vėjo ratai“, UAB DnB NORD lizingas... 12. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 13. CK 6.66 straipsnio pagrindu ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu... 14. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 punkto nuostatas yra laikoma, kad bankrutuojančios... 15. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik... 16. Kitu reikalavimu ieškovas prašo pripažinti negaliojančiais sandorius,... 17. Actio Pauliana instituto paskirtis yra ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 18. Ieškovas ginčija preliminarią pastatų (sandėlių) pirkimo-pardavimo... 19. Turto pardavimas už mažesnę kainą priskirtinas prie kreditorių teisių... 20. Nors pirmosios instancijos teismas klausimų, susijusių su pastatų tinkamumu... 21. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ekspertizės išvadas ir kitus... 22. Iš VĮ Registrų centro pažymų matyti, kad visi trys sandėliai buvo... 23. Atsakovas UAB ,,Lengvas vėjas“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 24. Teismo paskirta ekspertizė nustatė pastatų (sandėlių), esančių Vilniuje,... 25. Atsakovai, įsigydami turtą už mažesnę kainą nei rinkos kaina turėjo... 26. Ieškovas pirkimo-pardavimo sandorius ginčija dar ir CK 1.82 straipsnio... 27. Visi parduodami pastatai buvo įkeisti Medicinos bankui, to šalys neneigia,... 28. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. birželio 14 d. sprendimą panaikinti.... 31. Pripažinti negaliojančia 2004 m. sausio 21 d. preliminarią sutartį dėl... 32. Pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 3 d. preliminarią sutartį dėl... 33. Pripažinti negaliojančia 2004 m. sausio 14 d. nekilnojamojo turto –... 34. Pripažinti negaliojančia 2004 m. gegužės 5 d. nekilnojamojo turto –... 35. Taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu: 1) priteisti iš atsakovo... 36. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėjo ratai“... 37. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lengvas vėjas“... 38. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lengvas vėjas“... 39. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėjo ratai“...