Byla 2-678-797/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,

2sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, šalims nedalyvaujant,

3parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. T. ieškinį atsakovui UAB „Ekoplasta“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tarp ieškovo G. T. ir atsakovo UAB „Ekoplasta“, priteisti iš atsakovo 2959,99 Lt už nekokybiškus gaminius, 2000 Lt neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas į posėdį neatvyko, gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir prašo priimti sprendimą už akių CPK numatytais atvejais. Ieškovas nurodė ieškinyje, jog 2008-02-01 tarp atsakovo UAB „Ekoplasta“ ir ieškovo G. T. buvo pasirašyta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 80201-02. Pagal šią sutartį atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti savo prekę, t.y. PVC gaminį pagal nurodytą specifikaciją (plastikinius langus), kuriam UAB Ekoplasta“ suteikė 5 metų garantiją. Langai ieškovo bute buvo sumontuoti 2008-02-11. Sumontavus langus, lauke esant minusinei temperatūrai, šie kambaryje pradėjo rasoti. Dėl susidariusios drėgmės pradėjo pelyti sienos, be to langas, esantis virtuvėje, pilnai neužsidaro, o lango, esančio kambaryje, negalima atidaryti. Keletą kartų buvo kreiptasi į atsakovą telefonu bei raštu, kad būtų pašalinti trūkumai, tačiau atsakovas jų nepašalino. Ieškovas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Nekokybiškų langų faktą patvirtino Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus atliktas patikrinimas, kurio metu nustatyta, jog pardavėjas gaminiams nepateikė atitikties deklaracijos, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos, neatliko atitikties įvertinimo veiksmų bei pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 4 dalies, 2008-06-25 LR aplinkos ministro įsakymo Nr. DI-332 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ 2 punkto reikalavimus. Po šio patikrinimo UAB „Ekoplasta“ direktorius raštu pažadėjo išmontuoti nekokybiškus gaminius ir grąžinti sumokėtus pinigus, tačiau to neįvykdė. Dėl to, kad prekė parduota nekokybiška ieškovas patyrė didelių nepatogumų, dvasinių išgyvenimų, sugaišo daug laiko kreipiantis į atsakovą, vartotojų teises ginančias institucijas. Dėl nekokybiškos prekės pradėjo pelyti kambario sienos, dėl ko pablogėjo vaikų sveikata

6Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į patikslintą ieškinį, į posėdį neatvyko, prašymų nepateikė. Ieškovui prašant, priimtinas spendimas už akių.

7Institucijos, teikiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Nurodė, jog byloje pateiktą išvadą dėl G. T. ieškinio atsakovui UAB „Ekoplasta“ palaiko.

8Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš pirkimo-pardavimo sutarties matyti, jog gamintojas UAB „Ekoplasta“ su užsakovu G. T. sudarė pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią gamintojas įsipareigojo užsakovui pagaminti, parduoti ir sumontuoti gaminį pagal nurodytą specifikaciją sutarties priede Nr. 1, o užsakovas įsipareigojo priimti prekę ir už ją sumokėti. Bendra užsakymo kaina 2959,99 Lt. Prekei suteikiama 5 metų garantija, o garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus gamintojas šalina savo lėšomis 10 darbo dienų laikotarpyje (b.l. 3-5, sutartis 6.6 p.). Iš pinigų priėmimo kvitų, serija BLA Nr. 4464288, Nr. 4464291, matyti, jog ieškovas sumokėjo 2959,99 Lt UAB „Ekoplasta“ (b.l. 6-7). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2009-12-31 priėmė nutarimą Nr. 10-624 dėl G. T. prašymo, kuriuo vartotojų ginčų sprendimo ne teismine tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp ieškovo ir atsakovo dėl sumontuotų plastikinių langų netinkamos kokybės ir

Nutarė

10patenkinti G. T. reikalavimą grąžinti sumokėtą 2959,99 Lt sumą iki 2010-01-18, įpareigojo UAB „Ekoplasta“ iki 2010-01-18 pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai apie sprendimo vykdymą arbą atsisakymą jį vykdyti (b.l. 11-13). Iš byloje pateikto UAB „Ekoplasta“ rašto G. T. matyti, jog UAB „Ekoplasta“ pasiūlė G. T. susirasti firmą, kuri pakeistų UAB „Ekoplasta“ gaminius“, įsipareigojo išsimontuoti ir išsivežti savo gaminius bei grąžinti 2959,99 Lt pagal sutartį Nr. 80201-02 G. T. (b.l. 14).

11Iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyrius rašto matyti, jog pardavėjas UAB „Ekoplasta“ PVC gaminiams nepateikė atitikties deklaracijos, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos, minėtiems gaminiams dokumentai, kad atlikti atitikties įvertinimo veiksmai ir nurodyta produkto paskirtis bei naudojimo ypatybės, nepateikti. Konstatuota, jog produktus, kuriems nepateikti atitikties dokumentai, tiekti į rinką draudžiama, todėl G. T. pretenzija pagrįsta (b.l. 9).Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2011-02-07 teismui pateikė išvadą Nr. 4-817 dėl ieškovo G. T. ieškinyje išdėstytų reikalavimų pagrįstumo, kurioje nurodė, jog G. T. reikalavimas nutraukti sudarytą sutartį bei grąžinti sumokėtus pinigus yra teisėtas ir pagrįstas, jį palaiko. Dėl neturtinės žalos atlyginimo nurodė, jog šį klausimą turi teisę spręsti tik teismas (b.l. 28-32).

12Dėl pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo. Savo reikalavimą nutraukti sutartį ir įpareigoti atsakovą grąžinti 2959,99 Lt sumą už nekokybiškus gaminius ieškovas grindžia pirkimo-pardavimo sutartimi, produkcijos specifikacijos, pinigų priėmimo kvitais, atsakovo raštišku įsipareigojimu grąžinti pinigus, gautus pagal sutartį ir institucijų išvadomis apie nekokybišką prekę.

13Ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, kuriai taikomos Civilinio kodekso vartojimo pirkimo-pardavimo bei vartojimo rangos sutarčių ypatumus numatančios normos. Pagal Civilinio kodekso nuostatas vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. Ieškovas nurodė, kad prekę pirko asmeniniams poreikiams, todėl taikytinos CK šeštosios knygos IV dalies ketvirtojo skirsnio ,,Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai“ normos, bendrosios vartojimo sutarties instituto normos, taip pat CK šeštosios knygos IV dalies XXXIII skyriaus II skirsnio ,,Vartojimo ranga“ normos, o šių normų nereglamentuotais atvejais – ir bendrosios CK ar kitų teisės aktų normos.

14Ieškovas, įsigydamas prekę iš atsakovo, turėjo teisėtų lūkesčių, kad jo įsigyta prekė atitiks prekei keliamus reikalavimus, o atsakovas, sudarydamas su ieškovu sutartį, privalėjo užtikrinti, kad jam bus perduota prekė, kurios kokybė atitiktų tos prekės kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, kad prekę būtų galima naudoti pagal paskirtį. Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu ji neturi tų savybių, kurių pirkėjas (šiuo atveju ieškovas) galėjo protingai tikėtis, kad prekę būtų galima panaudoti pagal įprastinę ir specialią paskirtį (CK 6.333 str. 6 d., 6.327str.). Pateikti dokumentai, įrodantys, jog ieškovas, pastebėjęs apie prekės trūkumus bei atsakovui atsisakius trūkumus pašalinti, kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyrių (b. l. 8-9).

15Tai, kad UAB „Ekoplasta“ pateikti gaminiai negalėjo būti tiekiami į rinką, patvirtina byloje esančios išvados, pateiktos Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą, jog pirkėjo (ieškovo) pretenzija pagrįsta (b. l. 11-13). Atsakovas UAB „Ekoplasta“ yra pelno siekiantis privatus juridinis asmuo (CK 2.33 str. 1 d., 2.34 str.1- 3 d.). Pardavėjas (šiuo atveju atsakovas) visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (CK 6.363str.). CK 6.256 straipsnio 4 dalis nustato, kad verslininko sutartinė atsakomybė, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė, atsiranda be kaltės. Verslas yra veikimas savo rizika, todėl verslininkas turi prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką. Verslininkui sutartinė civilinė atsakomybė nebūtų taikoma tik tuo atveju, jei jis įrodytų, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos ar dėl kitų įstatymo numatytų aplinkybių (CK 6.212 str., 6.253 str.). Taigi vartojimo teisiniuose santykiuose preziumuojama pardavėjo atsakomybė už daiktų kokybę. Ši prezumpcija gali būti paneigta tik įrodžius, kad daikto trūkumai atsirado dėl pirkėjo netinkamo daikto naudojimo ar saugojimo taisyklių laikymosi, dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (force majeure) (CK 6.333 str. 3 d., 6.363 str. 1 d.). Pažymėtina, kad rangos sutarties objektui taip pat yra keliami kokybės reikalavimai – rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Be to įtvirtinta rangovo, veikiančio kaip verslininko, pareiga laikytis sutartyje ar įstatymuose įtvirtintų atliekamų darbų privalomųjų reikalavimų (CK 6.663 str). Civilinio kodekso 6.672 straipsnio 2 dalis nustato, kad vartojimo rangos sutarčiai taikomos Civilinio kodekso 6.188, 6.350-6.370 straipsniuose nustatytos taisyklės. UAB „Ekoplasta” sutartimi ieškovui G. T. suteikė 5 metų PVC langų kokybės garantiją. Sutarties 6.2. punkte nurodyta, kad gaminiams suteikiama 5 metų garantija, išskyrus rankenas, spynas, apkaustus. Iš bylos medžiagos matyti, jog PVC langai ieškovui pristatyti 2008 m. vasario 11 d., o ieškinį teismui ieškovas pateikė 2011 m. sausio 20 d., t.y. nepraleidus prekių kokybės garantijos termino.

16Civilinio kodekso 6.334 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 1) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 3) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Analogiškos vartotojo teisės įtvirtintos Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 4 dalyje. Pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalį, pirkėjas vietoj aukščiau numatytų reikalavimų gali vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą. Pagal šio straipsnio 6 dalį, pakeisti techniškai sudėtingą ir brangią prekę vartotojas gali reikalauti esant esminiams jai keliamiems kokybės reikalavimų pažeidimams.

17Atsižvelgiant į tai, kas paminėta laikytina, jog atsakovas neužtikrino, kad jo parduodama prekė būtų tinkamos kokybės ir nekokybišką prekę pardavė bei sumontavo, kas laikytina esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 str.). Tokiais veiksmais atsakovas pažeidė vartojimo sutarčių vykdymo principus ir todėl esant nurodytoms aplinkybėms, nutrauktina pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta 2008-02-01 tarp ieškovo ir atsakovo dėl prekių (PVC langų) pagaminimo, pardavimo ir sumontavimo už 2959,99 Lt sumą (CK 6.214 str.1 d., 6.363 str. 8 d.), priteisiant iš atsakovo 2959,99 Lt ieškovui.

18Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas nurodo, kad patyrė dvasinių išgyvenimų, didelių nepatogumų, sugaišo daug laiko, šeima patyrė sveikatos negalavimų, nes dėl nekokybiškos prekės ir montavimo pradėjo namuose pelyti sienos. Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis yra teisingai kompensuoti patirtą fizinį ir dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad neturtinę žalą įvertinti pinigais paprastai neįmanoma, todėl teismas, priteisdamas šią žalą, siekia nustatyti kuo teisingesnę kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parinkdamas tokią piniginę kompensaciją, kuri kiek galima visapusiškiau kompensuotų nukentėjusiajam padarytą žalą.

19Civilinio kodekso 6.299 str. įtvirtintas bendras žalos atlyginimo principas, taigi ir žalos, padarytos dėl netinkamos kokybės prekių pardavimo, atlyginimo principas. Pagal šią teisės normą neturtinė žala turi būti atlyginama ne tik kaip sveikatos sužalojimu asmens patirtų skausmo, išgyvenimų padarinys, bet ir tuo atveju, kada netinkamos kokybės prekės įsigijimu tiesioginė žala asmens sveikatai nėra padaroma, bet pažeidžiamos asmens neturtinės vertybės. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. CK 6.250 str. 2 d. numato, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 3 str. 1 d. 5 p. numato, kad vartotojas turi teisę į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Iš byloje esančių dokumentų dėl užsitęsusio bendravimo su atsakovu, institucijomis dėl nupirktos prekės, kurią įsigydamas ieškovas turėjo teisėtus lūkesčius, kad ji atliks savo funkciją, tačiau nustačius, jog ji nekokybiška ir kreipusis pas atsakovą, pastarasis vengė geranoriškai spręsti šį klausimą, vengė bendradarbiauti, teismas sprendžia, jog ieškovas patyrė neturtinę žalą, tačiau byloje nepateikus įrodymų dėl šeimos pablogėjusios sveikatos reikalaujamos neturtinės žalos suma yra mažintina. Taigi pripažinus, kad ieškovas iš atsakovo įsigijo nekokybišką prekę, pripažintina, kad ieškovas dėl to patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus dėl nekokybiškos prekės įsigijimo, dėl ko atsirado papildomų rūpesčių, todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies ir priteistina 1000 Lt neturtinė žala, kuri atitinka suformuotą teismų praktiką dėl jos atlyginimo ir dydžio (CK 6.250 str., 6.299 str., CPK 178, 185 str.).

20Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius bylinėjimosi išlaidas: 150 Lt žyminio mokesčio (b. l. 16), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 120 Lt bylinėjimosi išlaidos. Ieškinį tenkinant iš dalies 22,95 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš šalių, atsižvelgiant į CPK 96 str. nuostatas, todėl iš ieškovo valstybei priteistinos 4,95 Lt bylinėjimosi išlaidos, o iš atsakovo - 18,00 Lt (CPK 88, 93, 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas n u s p r e n d ė:

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo G. T. ir atsakovo UAB „Ekoplasta“.

24Priteisti ieškovui G. T. iš atsakovo UAB ,,Ekoplasta“ sumokėtus už prekę 2959,99 Lt (du tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt devynis litus, 99 centus).

25Priteisti ieškovui G. T. iš atsakovo UAB „Ekoplasta“ 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) neturtinę žalą ir 120 Lt (vieno šimto dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidas.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti iš ieškovo G. T. 4,95 Lt (keturis litus, 95 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Ekoplasta“ 18,00 Lt (aštuoniolika litų) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Nurodyti, kad atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. nustatyta tvarka.

30Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė,... 2. sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, šalims nedalyvaujant,... 3. parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G.... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį... 5. Ieškovas į posėdį neatvyko, gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam... 6. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau jis per teismo... 7. Institucijos, teikiančios išvadą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos... 8. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš... 9. Iš pirkimo-pardavimo sutarties matyti, jog gamintojas UAB „Ekoplasta“ su... 10. patenkinti G. T. reikalavimą grąžinti sumokėtą 2959,99 Lt sumą iki... 11. Iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos... 12. Dėl pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo. Savo reikalavimą nutraukti... 13. Ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, kuriai... 14. Ieškovas, įsigydamas prekę iš atsakovo, turėjo teisėtų lūkesčių, kad... 15. Tai, kad UAB „Ekoplasta“ pateikti gaminiai negalėjo būti tiekiami į... 16. Civilinio kodekso 6.334 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu parduotas daiktas... 17. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta laikytina, jog atsakovas neužtikrino, kad... 18. Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškovas nurodo, kad patyrė dvasinių... 19. Civilinio kodekso 6.299 str. įtvirtintas bendras žalos atlyginimo principas,... 20. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui priteistinos patirtos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279 str. 2 d.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo G. T. ir atsakovo... 24. Priteisti ieškovui G. T. iš atsakovo UAB ,,Ekoplasta“ sumokėtus už prekę... 25. Priteisti ieškovui G. T. iš atsakovo UAB „Ekoplasta“ 1000 Lt (vieno... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš ieškovo G. T. 4,95 Lt (keturis litus, 95 centus) bylinėjimosi... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Ekoplasta“ 18,00 Lt (aštuoniolika litų)... 29. Nurodyti, kad atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 30. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...