Byla 2S-690-302/2012
Dėl praleisto termino atnaujinimo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, A. S., J. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo M. S. atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. S. pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, A. S., J. S.,

Nustatė

3Pareiškėjas M. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atnaujinti jam praleistą įstatymo nustatytą terminą pateikti prašymą ir kitus dokumentus Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos ŽŪM, siekiant atkurti nuosavybės teisę į R. S. nacionalizuotą turėtą žemę, esančią ( - ).

4Šalčininkų rajono apylinkės teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo. Išaiškino pareiškėjui, kad su pareiškimu dėl termino atnaujinimo jis turi kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

5Teismas nurodė, kad prašymas atkurti nuosavybės teises turi būti paduotas atitinkamai institucijai, kuri atlieka viešojo administravimo veiksmus, dėl šių institucijų veikimo (neveikimo) asmuo, manantis, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, turi teisę paduoti skundą (prašymą) administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1 d.). Pareiškimas atnaujinti praleistą terminą prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti bendrosios kompetencijos teisme nenagrinėtinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-02-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008), todėl teismas atsisakė priimti pareiškimą ir nurodė, kad jis teismingas administraciniam teismui.

6Pareiškėjas M. S. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad reikalavimas dėl termino atnaujinimo pateikti prašymą su atitinkamais dokumentais, patvirtinančiais nuosavybės teises su buvusiu turto savininku teismingas bendrosios kompetencijos teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Teismas, nustatęs, kad šis klausimas turi būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 36 str., galėjo perduoti bylą tam teismui.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismui kaip bendrosios kompetencijos teismui nebuvo teisinio pagrindo priimti pareiškimą dėl praleisto įstatyme nustatyto termino atnaujinimo.

10Specialioji teisėjų kolegija yra nurodžiusi, kad Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme 10 straipsnio 1 bei 4 dalyse įtvirtintų terminų atnaujinimas yra sudėtinė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso stadija; prašymai dėl tokių terminų atnaujinimo nagrinėtini administraciniame teisme (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta byloje E. J. v. Utenos apskrities viršininko administracija; 2005 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta byloje J. J. v. Tauragės apskrities viršininko administracija; 2005 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta byloje M. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2005 m. birželio 14 d. nutartis, priimta byloje P. B. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija). Specialioji teisėjų kolegija taip pat yra pabrėžusi, kad reikalavimas dėl nurodyto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino atnaujinimo bendrosios kompetencijos teisme negali būti nagrinėjamas (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta byloje E. J. v. Utenos apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 25 d. nutartis byloje A. Č. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., 2009 m. gegužės 26 d. nutartis byloje A. M. v. Šiaulių apskrities viršininko administracija). Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino atnaujinimas yra susijęs su tuo, ar asmuo apskritai turi teisę pretenduoti į nuosavybės teisių atkūrimą. Jeigu minėtas terminas neatnaujinamas, asmuo nėra pretendentu, t.y. kitų klausimų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu (tame tarpe, 10 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino atnaujinimas ir juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas nuosavybės teisių atkūrimo tikslu) nėra galimas, nes nesukels teisinių pasekmių. Tik išsprendus klausimą (administracinės teisenos tvarka) dėl minėto termino atnaujinimo, ir atitinkamai viešojo administravimo institucijai nurodžius apie nuosavybės teises ir (arba) giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų nepakankamumą, asmuo gali kreiptis į teismą dėl 10 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino atnaujinimo bei atitinkamo juridinę reikšmę turinčio fakto (faktų) nustatymo. Minėti reikalavimai (dėl 10 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto termino atnaujinimo bei juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo) tokiu atveju gali būti nagrinėjami kartu bendrosios kompetencijos teisme (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta byloje A. C. v. Marijampolės apskrities viršininko administracija; 2008 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta byloje V. F., A. Č., J. G. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta byloje V. Ž. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. birželio 6 d. nutartis, priimta byloje T. L. v. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno miesto savivaldybė).

11Kaip matyti iš pareiškėjo M. S. pareiškimo turinio ir reiškiamų reikalavimų, jis prašo teismo atnaujinti terminą prašymui atkurti nuosavybės teisę į nacionalizuotą R. S. žemę paduoti, taip pat kitiems dokumentams pateikti, tokiu būdu, vadovaujantis aukščiau nurodyta Specialiosios teismingumo kolegijos suformuota praktika nėra pagrindo pripažinti, kad toks pareiškimas nagrinėtinas civilinio proceso tvarka bendrosios kompetencijos teisme.

12Atskirajame skunde nurodoma, kad reikalavimas dėl termino atnaujinimo pateikti prašymą su atitinkamais dokumentais, patvirtinančiais nuosavybės teises su buvusiu turto savininku teismingas bendrosios kompetencijos teismui, nagrinėjančiam civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju pareiškimu nėra prašoma nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, be to, nesant išspręstam prašymui dėl termino prašymui atkurti nuosavybės teises paduoti atnaujinimo, pareiškėjas negalėtų būti laikomas pretendentu į nuosavybės teisių atkūrimą ir negalėtų reikšti prašymo dėl antrojo termino atnaujinimo bei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

13Nors apylinkės teismas priėmė procesiškai teisingą sprendimą –pareiškimą atsisakė priimti, tačiau vadovavosi netinkama procesinės teisės norma, t.y. ne Civilinio proceso kodekso 137 str. 1 d. 1 p. numatytu pagrindu, kad pareiškimas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, tačiau Civilinio proceso kodekso 137 str. 1 d. 2 p., kad jis neteismingas šiam (šiuo atveju - bendrosios kompetencijos) teismui, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis teismo padarytas pažeidimas nėra esminis, todėl nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti iš esmės teisėtos ir pagrįstos teismo nutarties (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d.).

14Apeliantas nurodo, kad teismas, nustatęs, kad byla nagrinėtina administraciniame teisme, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 36 str. galėjo perduoti bylą šiam teismui, tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu argumentu nesutinka, nes minėta norma taikytina tais atvejais, kai civilinė byla yra iškelta, o nagrinėjamu atveju pareiškimą atsisakyta priimti, t.y. civilinė byla nėra iškelta.

15Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

17Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai