Byla 2SA-134-56/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. liepos 1 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-10074-656/2006.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006 metų gruodžio 18 dieną priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-10074-656/2006, kuriuo nustatė juridinę reikšmę turinčius faktus, kad sporto aikštyną, adrese Ozo g. 39, Vilniuje, nuosavybės teise valdo pareiškėjas-Lietuvos Respublika, sporto aikštynas, adresu Ozo g. 39, Vilniuje buvo pastatytas teisėtai ir buvo pripažintas tinkamu naudoti.

7Pareiškėjas UAB ,,Saunų rojus“ 2008 metų balandžio 7 dieną kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-10074-656/2006, LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, t.y. dėl to, kad teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų t.y. pareiškėjo UAB ,,Saunų rojus“ teisių ir pareigų, nes pareiškėjas siekė sudaryti 1,6392 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje valstybinės žemės nuomos sutartį arba atnaujinti subnuomos sutartį kuri Vilniaus apskrities Viršininko administracijos (toliau-VAVA) įsakymu nuo 2003 metų spalio 2 dienos buvo nutraukta. Dėl to 2006 metų gruodžio 18 dienos sprendimas gali įtakoti pareiškėjo galimybę sudaryti nurodyto žemės sklypo valstybinės žemės nuomos sutartį.

8Nurodė, kad apie 2006 metų gruodžio 18 dienos sprendimą, kurio pagrindu aikštynas pripažintas valstybės nuosavybe ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, sužinojo 2008 metų vasario mėnesį iš proceso, pradėto civilinėje byloje Nr. ( - ).

9Pareiškėjo pagal civilinę bylą Nr.( - ) Lietuvos Respublikos atstovaujamos Biudžetinės įstaigos Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio centras atstovas su prašymu atnaujinti procesą nesutiko ir prašė jį atmesti, nes pareiškėjas UAB ,,Saunų rojus“ nebuvo ir nėra įgijęs jokių teisių į sporto aikštyną, kuris 4.8446 ha žemės sklype buvo pastatytas prieš sudarant 2000 metų rugsėjo 11 dienos valstybinės žemės subnuomos sutartį su UAB ,,Saunų rojus“ dėl dalies žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, nuomos ir ten esantis sporto aikštynas nebuvo 2000 rugsėjo 11 dienos subnuomos sutarties dalyku. Pareiškėjas klaidina teismą nurodydamas, kad apie sporto aikštyno pripažinimą valstybės nuosavybe sužinojo iš civilinės bylos Nr. ( - ), nes faktiškai apie aikštyno įregistravimą Lietuvos Respublikos vardu UAB ,,Saunų rojus“ sužinojo iš 2007 metų rugpjūčio 6 dieną pateikto atsiliepimo civilinėje byloje Nr. ( - ) su kuriuo buvo pateiktas ir nekilnojamojo turto registro išrašas apie sporto aikštyno įregistravimą.

10Suinteresuotas asmuo VAVA prašė sustabdyti prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr.( - ) pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo, statybų leidimų ir pažymos panaikinimo. Atsakovas šioje byloje UAB ,,Saunų rojus“ ir jo nuosavybės teisės į statinį įregistruotos ginčijamos pažymos pagrindu, todėl gali būti panaikinta pareiškėjo nuosavybės teisių į statinį registracija. UAB ,,Saunų rojus“ praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pareikšti. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnį registro duomenų nežinojimu negalima teisintis kilus ginčui dėl teisių į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą, o įrašas registre 2006 metų gruodžio 18 dienos teismo sprendimo pagrindu galioja nuo 2007 metų vasario 28 dienos.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

12Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartimi prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestas, nes jo nagrinėjimas nesusijęs su civiline byla Nr.2-10074-656/2006.

13Teismas nustatęs, kad pareiškėjui UAB ,,Saunų rojus“ apie aplinkybes sudarančias pagrindą atnaujinti procesą tapo žinoma 2007 metų rugsėjo 7 dieną, kai jo atstovui advokatui S. Avižai buvo įteiktas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio centro atsiliepimas su priedu – nekilnojamojo turto turto registro duomenimis apie Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į sporto aikštyną, esantį ( - ), Vilniuje, įregistravimą 2006 metų gruodžio 18 dienos teismo sprendimo pagrindu (civ. byla Nr. duomenys neskelbtini).

14Teismas sprendė, kad LR CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių laikotarpis paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo yra praleistas, kadangi jis skaičiuojamas nuo to laiko kai asmuo pateikiantis prašymą sužinojo ar turėjo sužinoti apie aplinkybes sudarančias pagrindą procesą atnaujinti. Apie aplinkybes pareiškėjas sužinojo 2007 metų rugsėjo 7 dieną, todėl prašymo padavimo metu 2008 metų balandžio 7 dieną trijų mėnesių laikotarpis buvo praėjęs, o pareiškėjas nenurodė jokių svarbių priežasčių dėl ko terminas buvo praleistas.

15Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytu pagrindu dėl proceso atnaujinimo, kai sprendime teismas nusprendžia dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.) procesas gali būti atnaujinamas tuomet, kai prašantis atnaujinti procesą asmuo turėjo į ginčo objektą tam tikrų teisių ir įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia jo teises ar įstatymų saugomus interesus. Jei asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms. Teismo sprendime, dėl pareiškėjo UAB ,,Saunų rojus“, teisių ir pareigų pasisakoma nebuvo ir teismo sprendimas pareiškėjui jokių teisių ir pareigų nesukūrė ir pagrindo atnaujinti procesą nėra.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

17Pareiškėjas (toliau-apeliantas) atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti ir išspęsti klausimą iš esmės, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.( - ); atnaujinus procesą suinteresuotu asmeniu į bylą įtraukti UAB ,,Saunų rojus“ į.k. 125368370, buveinės adresas Laisvės pr. 123-43, Vilnius, adresas korespondencijai-Lenktoji g. 53; pareiškėjos Lietuvos Respublikos pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog sporto aikštyną, esantį adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise valdo Lietuvos Respublika netenkinti.

18Nurodė, kad teismas nepagrįstai terminą paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo apeliantui skaičiavo nuo 2007 metų rugsėjo 7 dienos, motyvuodamas, kad apie Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre pareiškėjas sužinojo kai jam buvo įteiktas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinio centro atsiliepimas su priedu, išrašu iš nekilnojamojo turto registro. Advokatas S. Aviža atstovavo bendrovės interesus dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį, ir atstovui apie sporto aikštyno adresu ( - ), Vilniuje reikalus nebuvo žinoma. Civilinėje byloje kurioje atstovavo advokatas S. Aviža klausimas apie sporto aikštyną keliamas nebuvo. Nurodytas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro civilinėje byloje Nr.( - ) nebuvo esminis dokumentas nustatinėjant bylai reikšmingas aplinkybes. Tai, kad pareiškėjui nebuvo žinoma apie 2006 metų gruodžio 18 dienos teismo sprendimą įrodo ir tai, kad 2008 metų balandžio mėnesį kitas UAB ,,Saunų rojus“ atstovas vyko į teismą susipažinti su civiline byla Nr. ( - ). Pareiškėjas apie sporto aikštyno įregistravimą valstybės nuosavybe sužinojo tik iš Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo iškeltoje civilinėje byloje Nr. ( - ) dėl žemės nuomos mokesčio už naudojimąsi valstybine žeme priteisimo, esančios medžiagos. Apie šia civilinę bylą apeliantas sužinojo tik 2008 metų vasario pradžioje.

19Teismas aiškindamas teisę ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (LR CPK 3 str.1 d.). Atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą, bylų dėl žemės sklypų, esančių adresu ( - ), Vilniuje, kurioje dalyvauja UAB ,,Saunų rojus“ apimtis, proceso dalyvių skaičių bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. ( - ) turi būti skaičiuojamas nuo 2008 metų balandžio mėnesio.

20Civilinėje byloje Nr. ( - ) minimas sporto aikštynas kurį 2006 metų gruodžio 18 dienos teismo sprendimo pagrindu valdo, naudojasi ir disponuoja Lietuvos olimpinis centras užima 1,6392 ha žemės sklypą. Apeliantas nuo subnuomos sutarties nutraukimo 2003 metų spalio 2 dieną yra suinteresuotas išsinuomoti šį žemės sklypą. 2007 metų liepos 12 dieną apeliantas kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti VAVA sudaryti žemės nuomos sutartį su apeliantu. Vilniaus 1-o apylinkės teismo 2006 metų gruodžio 18 dienos sprendimas priimtas civilinėje byloje Nr.( - ) iš esmės gali įtakoti apelinto UAB ,,Saunų rojus“ teises, todėl procesas turi būti atnaujintas remiantis LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu.

21Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti o, nutartį palikti nepakeistą.

22Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, o apelintas negali turėti jokių teisėtų lūkesčių į nurodytą sporto aikštyną. Apelianto argumentai dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepagrįsti.

23VAVA atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti o, nutartį palikti nepakeistą.

24Nurodė, kad apelianto argumentai nepagrįsti, o civilinėje byloje Nr. ( - ) buvo sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro prašymo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sporto aikštyną adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teisėmis valdo pareiškėjas Lietuvos Respublika ir, kad minėtas sporto aikštynas yra suformuotas kaip nekilnojamojo turto objektas. Tame pačiame sklype yra ir apeliantui priklausantis statinys –apartamentinis viešbutis (baigtumas 23 proc.). Žemės sklypai nuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nurodyto dydžio, kuris yra būtinas žemės sklype esantiems statiniams ar įrengimams eksplotuoti pagal jų tiesioginę paskirtį ir pareiškėjas dėl to gali kreiptis su prašymu. Prašymas atnaujinti procesą turi būti paduodamas per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie proceso atnaujinimo pagrindus. Duomenys apie sporto aikštyną įrašyti Nekilnojamojo turto registre 2007 metų vasario 28 dieną. Registras viešas ir apelianto argumentai dėl praleisto termino atnaujinimo nepagrįsti.

25Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

26Apeliantas skundą grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai terminą pareiškėjui paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo skaičiavo nuo 2007 metų rugsėjo 7 dienos ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. Nr. ( - ) CPK 366 str.1 d. 7 p. pagrindu.

27Teismai taikydami teisę, atsižvelgia į teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.).

28Teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar prašymas paduotas įstatyme nustatytu terminu, ar jame nurodyti proceso atnaujinimo pagrindai (LAT CBS teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-167/2007).

29Tam, jog procesas galėtų būti atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, nepakanka nustatyti, kad asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet būtina nustatyti ir tai, kad priimtas teismo sprendimas pažeidžia jo teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis). Taip pat būtina įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatoma atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų materialinių teisinių santykių turinį (LAT CBS 2005-02-09 d.nutartis Nr. 3K-3-69/2005). CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas gali būti atnaujintas tik tuo atveju, jeigu asmuo, kuris prašo atnaujinti procesą, turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą. Kai toks asmuo neįtraukiamas į bylą, akivaizdu, kad teismas, išspręsdamas bylą, savo sprendimu nusprendžia ir dėl neįtraukto į bylą asmens teisių bei pareigų į ginčo objektą. Jeigu į bylą neįtrauktas asmuo neturėjo jokių teisių į ginčo objektą, tai byloje priimtas teismo sprendimas objektyviai negali turėti įtakos jo teisėms, todėl nėra pagrindo procesui atnaujinti (LAT CBS 2005 m. kovo 23 d. nutartis Nr. 3K-3-188/2005).

30Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pareiškintis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą ( CPK 368 str. 1 d.).

31Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad apeliantas UAB ,,Saunų rojus“ pareiškė ieškinį dėl įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį. Tuo pagrindu buvo iškelta civilinė byla Nr. ( - ). Atsakovas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinis centras 2007 metų rugsėjo 7 dieną ieškovo atstovui įteikė atsiliepimą su priedu, nekilnojamojo turto registro išrašu apie Lietuvos Respublikos nuosavybės teisių į žemės sklypą bei sporto aikštyną, esantį ( - ), Vilniuje įregistravimą 2006 metų gruodžio 18 dieną teismo sprendimo pagrindu (civilinė byla ( - ), I tomas, b.l. 45,52,74-75,108).

32Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnį registro duomenų nežinojimu negalima teisintis kilus ginčui dėl teisių į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą turtą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str.). Su atsiliepimu pateiktas išrašas iš nekilnojamojo turto registro yra pakankamas pagrindas vertinti, kad apeliantas apie tai, kad žemės sklypo ir sporto aikštyno esančio adresu ( - ), Vilniuje savininkas Lietuvos Respublika, o patikėjimo teise valdo Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės Lietuvos olimpinis centras sužinojo 2007 metų rugsėjo 7 dieną ir nuo tos datos turi būti skaičiuojamas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti (CPK 197 str. 2 d.).

33Teisėjų kolegija sprendžia, kad išrašas gautas kaip oficialus dokumentas ir terminas proceso atnaujinimui turi būti skaičiuojamas nuo oficialaus dokumento gavimo t.y nuo 2007 metų rugsėjo 7 dienos, todėl įstatymų nustatytas 3 mėnesių terminas praleistas ( CPK 368 str. 1 d.).

34Apeliantas siekdamas proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu privalėjo įrodyti, kad turėjo tam tikrų teisių į ginčo objektą.

35Apelianto nurodytoje civilinėje byloje Nr. ( - ) teismas nustatė juridinį faktą dėl žemės savininko ir sporto aikštyno esančio adresu ( - ), Vilniuje pastatymo teisėtumo (b.l. 97-104). Apeliantas žemės sklypą nuomojo 2000 metų rugsėjo 11 dienos subnuomos sutarties pagrindais, ši sutartis 2003 spalio 2 dienos Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 4883-01 buvo nutraukta (b.l. 10-11). Šiame sklype yra apeliantui priklausantis statinys, apartamentinis viešbutis (baigtumas 23 proc.). Šiuo metu vyksta teisminis nagrinėjimas dėl įpareigojimo sudaryti valsybinės žemės nuomos sutartį. Apeliantas buvo VAVA raštu Nr. (31)-1.2-529-(3.3) informuotas, kad patvirtinus minėtos teritorijos detalųjį planą, žemės sklypas (sklypo) dalis žemės sklypo naudotojams bus išnuomotas detaliojo plano sprendinių pagrindu suformavus naudojamus sklypus (b.l. 13).

36Kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, kad turi kokias nors teises ir pareigas į ginčo objektą, sporto aikštyną, ir apelianto pateiktuose įrodymuose (CPK 178 str.) nepasisakoma kokios jo teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeidžiami priimta teismo nutartimi, prašomoje atnaujinti civilinėje byloje Nr. ( - ). Apelianto nurodytas teismo sprendimas nesukūrė jam jokių teisių ir pareigų todėl objektyviai negalėjo jų ir įtakoti. Apeliantas į žemės sklypą bei sporto aikštyną neturėjo jokių nuosavybės teisių ir nebuvo jokių daiktinių teisių savininku, o panaudos sutartis buvo nutraukta 2003 metais, su jos nutraukimu nutrūko ir apelianto turėtos teisės ir pareigos pagal sudarytą subnuomos sutartį, todėl atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. ( - ), apelianto nurodytais pagrindais nėra teisinio pagrindo.

37Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo atskirasis skundas atmestinas.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija

Nutarė

39Palikti nepakeistą Vilniaus 1-o apylinkės teismo 2008 metų liepos 1 dienos nutartį, o apelianto UAB ,,Saunų rojus“ į.k.125368370 atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr.( - ) atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2006 metų gruodžio 18 dieną priėmė... 7. Pareiškėjas UAB ,,Saunų rojus“ 2008 metų balandžio 7 dieną kreipėsi į... 8. Nurodė, kad apie 2006 metų gruodžio 18 dienos sprendimą, kurio pagrindu... 9. Pareiškėjo pagal civilinę bylą Nr.( - ) Lietuvos Respublikos atstovaujamos... 10. Suinteresuotas asmuo VAVA prašė sustabdyti prašymo dėl proceso atnaujinimo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2008 m. liepos 1 d. nutartimi prašymas... 13. Teismas nustatęs, kad pareiškėjui UAB ,,Saunų rojus“ apie aplinkybes... 14. Teismas sprendė, kad LR CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų... 15. Teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytu pagrindu dėl proceso atnaujinimo,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. Pareiškėjas (toliau-apeliantas) atskiruoju skundu prašė nutartį panaikinti... 18. Nurodė, kad teismas nepagrįstai terminą paduoti prašymą dėl proceso... 19. Teismas aiškindamas teisę ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus... 20. Civilinėje byloje Nr. ( - ) minimas sporto aikštynas kurį 2006 metų... 21. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 22. Nurodė, kad teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, o apelintas negali turėti... 23. VAVA atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti o, nutartį palikti... 24. Nurodė, kad apelianto argumentai nepagrįsti, o civilinėje byloje Nr. ( - )... 25. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 26. Apeliantas skundą grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai terminą... 27. Teismai taikydami teisę, atsižvelgia į teismų įstatymo nustatyta tvarka... 28. Teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo byloje, patikrina, ar... 29. Tam, jog procesas galėtų būti atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7... 30. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos... 31. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad apeliantas UAB ,,Saunų rojus“... 32. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnį registro duomenų... 33. Teisėjų kolegija sprendžia, kad išrašas gautas kaip oficialus dokumentas... 34. Apeliantas siekdamas proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu... 35. Apelianto nurodytoje civilinėje byloje Nr. ( - ) teismas nustatė juridinį... 36. Kolegija sprendžia, kad apeliantas neįrodė, kad turi kokias nors teises ir... 37. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo atskirasis skundas atmestinas.... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.1 p., kolegija... 39. Palikti nepakeistą Vilniaus 1-o apylinkės teismo 2008 metų liepos 1 dienos...