Byla 2-94-228/2009
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įstatymo nustatyto termino atnaujinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, pareiškėjai I. G. nedalyvaujant, dalyvaujant jos atstovei advokatei Janinai Umbrasienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. D., suinteresuotam asmeniui Utenos apskrities viršininko administracijai nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos I. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. D. ir Utenos apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir įstatymo nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašė nuosavybės teisių atkūrimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B. , mirusios ( - ), sūnus, pakeisti mirties įrašą Nr.5, įrašytą 1979m. sausio 13d. Lietuvos TSR Saldutiškio apyl. LDT vykdomojo komiteto iš „B. P. , J.“ į „B. P. , V.“ ir atnaujinti pareiškėjai I. G., a.k. ( - ) praleistą terminą giminystės ryšį su žemės savininke M. B. patvirtinantiems dokumentams pateikti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

3Pareiškėja nurodė, kad jos teta O. B. 1979-03-06 surašytu testamentu paliko jai gyvenamąjį namą su ūkio pastatais ir visą kitą turtą, kuris jai priklausys mirties dieną. Pareiškėja pagal 2001-11-22 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą paveldėjo visą po tetos mirties likusį turtą, tačiau O. B. nebuvo atkurtos nuosavybės teisės į jos vyrui P. B. priklausiusį 3 ha žemės sklypą Asiūklinės k., Saldutiškio sen., Utenos r., nes trukdo duomenų neatitikimai.

4P. B. , gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B. , mirusios ( - ), sūnus. P. B. mirties liudijime nurodytas tėvo vardas – J., Saldutiškio Romos katalikų bažnyčios santuokos aktų įrašų knygoje įrašyta, kad ( - ) susituokė P. B., sūnus V. ir O. R. Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius atsisakė ištaisyti P. B. mirties įraše Nr.5, įrašytame 1979-01-13 Saldutiškio apyl., Utenos r. CMS tėvavardį J. į V. Pareiškėja nurodė, kad iš esamų archyvinių dokumentų matyti, kad P. B. tėvai: V. ir M., tačiau mirties liudijime nurodytas tėvavardis J. Kadangi Utenos rajono civilinės metrikacijos skyrius pateikė išvadą, kad negali ištaisyti civilinės būklės įrašo, todėl pareiškėja prašo teismą ištaisyti šį civilinės būklės aktą. Pareiškėja taip pat nurodė, kad jos nurodytas aplinkybes patvirtins teismo apklausti liudytojai.

5Pareiškėjos teta O. B. 1991-10-16 kreipėsi į Saldutiškio agrarinės reformos tarnybą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į jos vyrui P. B. priklausiusį 3 ha žemės sklypą. Mirus tetai, pareiškėja pradėjo tvarkyti visus reikiamus dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Tačiau tik 2005-12-08 Utenos rajono žemėtvarkos skyrius Saldutiškyje raštu, adresuotu I. G., informavo, kad iki 2003-12-31 nebuvo pateikti giminystės ryšį įrodantys dokumentai, nurodyta, kad neatitinka P. B. tėvavardžiai. Iki nurodyto laiko iš žemėtvarkos skyriaus nebuvo jokių nurodymų dėl tėvavardžių neatitikimo. Pareiškėja nurodė, kad po to ji pradėjo rinkti reikiamus dokumentus, du kartus kreipėsi į teismą, todėl jos nurodytos priežastys teismo turėtų būti pripažintos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą atnaujinti praleistą terminą. Vėliau pareiškėja kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pateikdama papildomai gautus dokumentus, 2008-04-30 (174-175 b.l.).

6Pareiškėja nurodė, kad pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (1997m. liepos 1d. Nr.VIII-359) nuostatas kartu su prašymais dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo turėjo būti pateikti ir pilietybę patvirtinantis dokumentas bei pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Pagal šio įstatymo 10str. 4d. piliečiams, praleidusiems įstatymo nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

7Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime ir atstovas posėdžių metu sutiko su pareiškėjos prašymu ir nurodė, kad O. B. per įstatymo nustatytą terminą kartu su prašymu iki 2003-12-31 pateikė Utenos rajono Saldutiškio seniūnijoje visus įstatyme numatytus dokumentus, tačiau dėl juose esančių neatitikimų O. B. negalėjo būti atkurtos nuosavybės teisės. Todėl, norint atkurti nuosavybės teises O. B. į M. B. (B.) ir P. B. nuosavybės teise priklausiusią žemę, būtina nustatyti prašomus juridinę reikšmę turinčius faktus.

8Suinteresuotas asmuo A. D. pareiškėjos prašymams neprieštaravo, nurodė, kad jo motina Veronika buvo P. B. sesuo. Jų tėvai buvo M. ir V. B. Iš viso šeimoje buvo keturi vaikai: P., V., A. ir K. Daugiau niekas dėl nuosavybės teisių atkūrimo nesikreipė. Pareiškėjas nurodė, kad jam nežinoma, kodėl dėdės tėvo vardas nurodytas Jonas, tačiau, jo nuomone, taip yra todėl, kad M. tėvo vardas buvo J., jis taip pat nurodė, kad tėvavardį galėjo pasikeisti ir dėl to, kad P. B. sesers V. visa šeima buvo sušaudyta pokario metais. Suinteresuotas asmuo atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo turėjo būti sprendžiamas apygardos administraciniame teisme.

9Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas iš dalies.

10Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) mirė O. B., ( - ) mirė P. B., J. (11 -12 b.l.). O. B. 1979-03-06 surašė testatmentą, kuriuo gyvenamąjį namą, ūkio pastatus ir visą kitą turtą, kuris jai priklausys mirties dieną, paliko giminaitei I. G. , ir I. G. 2001-11-22 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, pagal kurį ji paveldėjo O. B. priklausiusį gyvenamąjį namą ir ūkio pastatus bei 2952 kv.m ploto žemės sklypą, esančius ( - ) (13 -14 b.l.). Iš byloje esančių Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymų matyti, kad P. B. (B., B.), s. J (V.) gimimo duomenų Kuktiškių, Labanoro, Linkmenų Romos katalikų bažnyčios 1904-1906 metų, 1908-1911 metų, 1909-1911 metų metrikų knygose nerasta (15, 71,80, 102 b.l.), iš 2005-09-21 pažymos (16 b.l.) matyti, kad Saldutiškio Romos katalikų bažnyčios santuokos įrašų knygoje įrašyta, kad 1939m. vasario 15d. susituokė P. B., V. sūnus ir O. R. , K. duktė ( - ), jaunojo tėvai: V. B. ir M. R., Saldutiškio bažnyčios ištrauka (17 b.l.) pažymi, kad 1969m. vasario 12d. mirė M. B. , tėvai: J. R. ir V. P., paliko sūnų P., mirties liudijime (178 b.l.) nurodyta, jog 1969-02-12 mirė M. B. . Iš Utenos apskrities archyvo pateiktų 1949 metų, 1955-1957 metų ūkinių knygų duomenų (40-43, 106-112 b.l.) matyti, kad šeimos galva nurodytas B. (B.) P., J. gim. ( - ), jo žmona B. (B., B.) O., K., gim. ( - ), arba ( - ) motina (B.) B. M. , J., 1952-1954 metų ūkinėse knygose šeimos galva nurodytas B. P. , J., gim. ( - ) jo žmona B. O., K., motina B. M. , J., 1958-1960 metų, 1961-1963 metų, 1964-1966, 1967-1970 metų ūkinių knygų duomenų matyti, kad šeimos galva – B. P., J. gim. ( - ) jo žmona B. O., K., gim. 1906 m., motina B. M. , J.

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra ne kartą išaiškinusi, jog kuomet pareiškimus prašoma ne tik atnaujinti Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą pateikti nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, bet kartu (kompleksiškai) taip pat prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą ar faktus – abu šie reikalavimai yra nagrinėtini kartu bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė, negu administracinio teismo, ir apima tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio teisinio pobūdžio. Todėl laikytina, kad pareiškėjos pareiškimas teismingas Utenos rajono apylinkės teismui, o suinteresuoto asmens A. D. motyvai, kad pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti nagrinėjamas apygardos administraciniame teisme laikytini nepagrįstu.

121997 m. liepos 1 d. priimto Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje (pirminėje redakcijoje), kaip ir 1991 m. birželio 18 d. įstatymo Dėl piliečių nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų 10 straipsnio 5 dalyje, buvo įtvirtinta analogiška nuostata, kad su prašymu atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikiamas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su turto savininku patvirtinantys dokumentai. Šių dokumentų pateikimo terminus nustatydavo Vyriausybė. Tačiau įstatymų leidėjas 2001 m. rugpjūčio 3 d. priimto įstatymo Nr. IX-489 padarytais 1997 m. liepos 1 d. Įstatymo Nr. VIII-359 10 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimais bei 2004 m. spalio 12 d. priimtu to paties įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymu nustatė prašymo atkurti nuosavybės teises ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininkų patvirtinančių dokumentų pateikimo nuosavybės teises atkuriančioms institucijoms pateikimo terminus. Lietuvos Respublikos piliečio prašymas atitinkamai institucijai turėjo būti paduotas iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatyme, priimtame 2004 m. spalio 12 d., buvo nustatyta, kad piliečiams, praleidusiems nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami (Įstatymo 10 straipsnio 1, 4 dalys).

13Pareiškėja pareiškime ir posėdžių metu nurodė, kad apie tai, kad negali būti atkurtos nuosavybės teisės jos tetai O. B. , jai Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus Saldutiškyje specialistas pranešė tik 2005-12-08 raštu (120 b.l.), kuriame nurodyta, kad atkurti nuosavybės teisių į M. B. turėtą žemę Asiūklinės kaime, Saldutiškio sen., Utenos r., negalima, nes nebuvo pateikti giminystės ryšį įrodantys dokumentai. Šių aplinkybių neginčijo ir suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija pateiktuose atsiliepimuose, taip pat neginčijo ir jo atstovas posėdžių metu. Bylos nagrinėjimo eigoje pareiškėja pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Saldutiškio parapijos administratoriaus atsakymus, Utenos rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriaus išvadą, kuria atsisakyta ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, Saldutiškio seniūnijos atsakymą dėl P. B. paso duomenų (16, 17, 20, 81, 118 b.l.). Šie dokumentai buvo gauti laikotarpiu nuo 2005-09 iki 2007-07 ir tai rodo, jog pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų po to, kai iš Utenos rajono žemėtvarkos skyriaus Saldutiškyje specialisto 2005-12-08 gavo pranešimą apie tai, kad nėra pateikti visi reikiami giminystės ryšį patvirtinantys įrodymai.

14Termino praleidimo priežasčių svarbą nustato teismas. Laikytina, kad pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą O. B. giminystės ryšius patvirtinančių dokumentų pateikimui dėl svarbių priežasčių, tai yra dėl to, kad iki 2005-12-08 jai nebuvo pranešta apie tai, kad nėra pateikti O. B. giminystės ryšį B. įrodantys dokumentai. Pareiškėjos nurodytos priežastys dėl termino praleidimo laikytinos svarbiomis, nes laikytina, kad tai nulėmė objektyvios aplinkybės, todėl pareiškėjos praleistas terminas atnaujintinas.

15Teismas kompetentingas ypatingosios teisenos tvarka nustatyti faktus, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (LR CPK 444 str. 1 d., 445 str.). Pareiškėjo pareiga – aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžiamas prašymas, bei aiškiai suformuluoti teismui prašymą, taip pat pateikti įrodymus, patvirtinančius prašomą nustatyti faktą (LR CPK 178 str.). Teismas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamose bylose turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (LR CPK 443 str. 8 d.). Tai reiškia, kad teismas turi patikrinti visas aplinkybes, neapsiribodamas proceso dalyvių pateikta medžiaga, taip pat gali nurodyti, kokius konkrečiai įrodymus būtina pateikti, ir juos išreikalauti, jei byloje dalyvaujantys asmenys negali šito padaryti.

16Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B., mirusios ( - ), sūnus. Iš pareiškėjos kartu su pareiškimu pateiktų įrodymų bei bylos nagrinėjimo metu surinktų įrodymų nustatyta, kad Lietuvos valstybės istorijos archyve P. B. gimimo duomenų (laikotarpiu 1904-1911m.) nerasta (15, 71, 80, 95, 10, 118 b.l.), P. B. gimimo liudijimas neišsaugotas. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija pareiškėjai I. G. 2008-05-29 rašte (74-75 b.l.) nurodė, kad O. B. pagal pateiktus dokumentus gali būti atkurtos nuosavybės teisės į P. B. ir M. B. turėtą žemę, esančią Antalamiestės k., Saldutiškio seniūnijoje, todėl reikalinga pateikti įrodymus, kad P. B. buvo M. B. sūnus, tai yra tokio fakto nustatymas pareiškėjai sukels teisines pasekmes. Kadangi P. B. gimimo duomenų archyve nėra, gimimo liudijimas neišsaugotas, byloje esantys rašytiniai įrodymai: Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymos (16, 53 b.l.), Saldutiškio parapijos administratoriaus ištrauka (17 b.l.), Utenos apskrities archyvo pateikti B. P. ūkio 1949-1970 metų asmeninių sąskaitų kopijos (39-43, 106-112 b.l.), 1938-07-16 žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento Antalamiestės kaimo žemės skirstymo viensėdžiais projekto (61 b.l.), Utenos archyvo pažyma (148 b.l.), liudytojų A. D., V. K., G. G. parodymai, suinteresuoto asmens A. D., kuris yra P. B. sesers sūnus, paaiškinimai, tai yra byloje esančių įrodymų visetas duoda pagrindą teismui pripažinti pareiškėjos prašomą nustatyti faktą įrodytu. Tačiau pareiškėjos prašymas laikytinas suformuluotu nevisiškai teisingai dalyje dėl M. pavardės „B.“, kadangi jos mirties liudijime yra aiškiai nurodyta M. B. (178 b.l.), todėl remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad P. B., gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B., mirusios ( - ), sūnus. Pažymėtina, kad P. B. gimimo metai įvairiuose dokumentuose nurodyti skirtingai: mirties liudijimo duomenimis ( - ) mirė, būdamas 73 metų, taigi gimimo metai turėtų būti ( - ), Utenos apskrities archyvo pateiktose B. P. ūkio 1949-1970 metų asmeninėse sąskaitose (39-43, 106-112 b.l.) P. B. gimimo metai nurodyti ( - ), tėvų santuoka sudaryta ( - ) (53 b.l.), bažnyčios santuokos įrašų knygoje pagal archyvo pateiktus duomenis P. B., kurio tėvai V. B. ir M. R., gimimo data nurodyta – ( - ). Iš aukščiau nurodytų duomenų teismas vertina, kad laikytina, kad patikimiausi ir teisingiausi duomenys apie P. B. gimimo datą yra bažnyčios santuokos įrašų knygoje nurodyta gimimo data – ( - ). Tokią išvadą teismui leidžia daryti ir pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl sudėtingos pokario politinės situacijos, baimės būti persekiojamu dėl sesers V. D. šeimos sušaudymo ir kitų tuo metu susiklosčiusių sudėtingų gyvenimo aplinkybių.

17Pareiškėja kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių ištaisyti P. B. mirties įraše duomenis apie P. B. gimimo metus iš ( - ), į ( - ), taip pat ištaisyti P. B. mirties įraše jo tėvavardį iš „J.“ į „V.“, tačiau Civilinės metrikacijos skyrius atsisakė ištaisyti prašomus duomenis (30, 167 b.l.). Šių duomenų ištaisymas pareiškėjai taip pat sukels teisines pasekmes, sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjos tetos vardu, po kurios mirties pareiškėja paveldėjo jos turtą pagal testamentą.

18Byloje esantys duomenys: pareiškėjos paaiškinimai, liudytojų parodymai, suinteresuoto asmens A. D. paaiškinimai, kad jo motina V. ir P. B. buvo brolis ir sesuo, kurių tėvai buvo M. ir V., Romos katalikų bažnyčios santuokos įrašų knygoje įrašas (16 b.l.) apie tai, kad ( - ) susituokė P. B., sūnus V. gim. ( - ), 1938-07-16 žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento Antalamiestės kaimo žemės skirstymo viensėdžiais projekto (58-61 b.l.) duomenys apie B.: A., P., B.: V. ir K., ir B. M., tai yra B. M. šeimai priklausiusią žemę, taip pat Utenos apskrities archyvo pateiktose B. P. ūkio 1949-1970 metų asmeninėse sąskaitose (39-43, 106-112 b.l.) nurodyti duomenys apie tai, kad M. B. yra P. motina, Saldutiškio parapijos administratoriaus ištrauka (17 b.l.), kad po mirties M., kuri 1907-07-23 susituokė su V. B. (33 b.l.), paliko sūnų P., taip pat kiti byloje esantys duomenys leidžia teismui daryti išvadą, kad P. B. tėvo vardas – Vs. Tokią išvadą nulemiančiais duomenimis laikytini pareiškėjos pateikti seniausi, taigi laikytini ir teisingiausiais P. B. tėvo vardo duomenys bažnyčios santuokos įrašų knygoje, kur nurodytas tėvo vardas – V. Teismas taip pat pripažįsta, to neneigė ir suinteresuoti asmenys, kad tėvo vardo pasikeitimą galėjo lemti ir sudėtinga politinė situacija Lietuvoje pokario metais, baimė būti persekiojamam dėl sesers V., kurios šeima buvo sušaudyta, taip pat ir dėl kitokių priežasčių.

19Taigi esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, ištaisytini duomenys mirties aktų registracijos knygoje, įrašyti Lietuvos TSR Saldutiškio apyl. LDT vykdomojo komiteto 1979m. sausio 13d., įrašo Nr. 5, iš „B. P., J.“ į „B. P. , V.“.

20Nors pareiškėja neprašė taisyti P. B. sulaukto amžiaus mirties dieną duomenų, tačiau nustačius, kad P. B. gimęs ( - ), tikslinga nurodyti ir teisingą amžių, kurio P. B. buvo sulaukęs mirties metu, todėl ištaisytini ir šie duomenys mirties aktų registracijos knygoje, įrašyti Lietuvos TSR Saldutiškio apyl. LDT vykdomojo komiteto 1979m. sausio 13d., įrašo Nr. 5, nurodant, kad P. B. mirė 68 metų amžiaus.

21Įrašą ištaisyti pavestina Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui (LR CPK 516str.).

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisių atkūrimo tikslu.

23Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje sudaro 28,89Lt. Šios išlaidos priteistinos valstybės biudžeto naudai iš pareiškėjos I. G. (LR CPK 79str., 88str., 96str., 443str. 6d.).

24Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 448, 516 straipsniais, teismas

Nutarė

25Pareiškėjos pareiškimą patenkinti iš dalies.

26Atnaujinti pareiškėjai I. G. terminą giminystės ryšį su žemės savininkais patvirtinantiems dokumentams Utenos apskrities viršininko administracijai pateikti, siekiant atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią Asiūklinės k., Saldutiškio sen., Utenos r.

27Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B., mirusios ( - ), sūnus.

28Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo tikslu.

29Ištaisyti duomenis mirties aktų registracijos knygoje, įrašytus Lietuvos TSR Saldutiškio apyl. LDT vykdomojo komiteto 1979m. sausio 13d., įrašo Nr. 5, iš „B. P., J.“ į „B. P., V.“, taip pat iš „73“ metų amžiaus į „68“ metų amžiaus.

30Įrašą ištaisyti pavesti Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

31Priteisti iš pareiškėjos I. G. valstybės biudžeto naudai 28,89 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

32Įsiteisėjus teismo sprendimui, Utenos apskrities viršininko administracijai grąžinti O. B. ir A. D. žemės tvarkymo bylas.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėja prašė nuosavybės teisių atkūrimo tikslu nustatyti juridinę... 3. Pareiškėja nurodė, kad jos teta O. B. 1979-03-06 surašytu testamentu paliko... 4. P. B. , gim. ( - ), miręs ( - ), yra M. B. , mirusios ( - ), sūnus. P. B.... 5. Pareiškėjos teta O. B. 1991-10-16 kreipėsi į Saldutiškio agrarinės... 6. Pareiškėja nurodė, kad pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 7. Suinteresuotas asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime... 8. Suinteresuotas asmuo A. D. pareiškėjos prašymams neprieštaravo, nurodė,... 9. Pareiškėjos pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 10. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ( - ) mirė O. B., ( - ) mirė P. B., J.... 11. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 12. 1997 m. liepos 1 d. priimto Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 13. Pareiškėja pareiškime ir posėdžių metu nurodė, kad apie tai, kad negali... 14. Termino praleidimo priežasčių svarbą nustato teismas. Laikytina, kad... 15. Teismas kompetentingas ypatingosios teisenos tvarka nustatyti faktus, nuo... 16. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B.,... 17. Pareiškėja kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administracijos... 18. Byloje esantys duomenys: pareiškėjos paaiškinimai, liudytojų parodymai,... 19. Taigi esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis teisingumo, protingumo ir... 20. Nors pareiškėja neprašė taisyti P. B. sulaukto amžiaus mirties dieną... 21. Įrašą ištaisyti pavestina Utenos rajono savivaldybės administracijos... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas nuosavybės teisių atkūrimo... 23. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje sudaro 28,89Lt. Šios... 24. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270, 448, 516... 25. Pareiškėjos pareiškimą patenkinti iš dalies.... 26. Atnaujinti pareiškėjai I. G. terminą giminystės ryšį su žemės... 27. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. B., gim. ( - ), miręs (... 28. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti nuosavybės teisių atkūrimo... 29. Ištaisyti duomenis mirties aktų registracijos knygoje, įrašytus Lietuvos... 30. Įrašą ištaisyti pavesti Utenos rajono savivaldybės administracijos... 31. Priteisti iš pareiškėjos I. G. valstybės biudžeto naudai 28,89 Lt teismo... 32. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Utenos apskrities viršininko administracijai... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio...