Byla 2-414-500/2010
Dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties pagrindu fakto nustatymo

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas A.Švedavičius rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „( - )“ pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties pagrindu fakto nustatymo.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

3Pareiškėjas AB „( - )“ prašo nustatyti faktą, kad pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į ( - ) esančią „( - )“ katilinę, unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) esančius inžinerinius tinklus, unikalūs Nr. ( - ) ir inžinerinius tinklus, unikalūs Nr. ( - ).

4Pareiškime pareiškėjas nurodo, kad buvęs Lietuvos valstybinės energetikos sistemos filialas „( - )“ 1994m. birželio mėn. 06d. perdavimo-priėmimo aktu perdavė į pareiškėjo balansą ( - ) esančią katilinę ir inžinerinius tinklus. Paminėtas nekilnojamasis turtas nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruotas, į nekilnojamojo turto kadastrą neįrašytas. Nuo paminėtos katilinės ir inžinerinių tinklų perdavimo pareiškėjui, pareiškėjas turtu rūpinosi, turtą tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė kaip savo. Nekilnojamasis turtas – katilinė ir inžineriniai tinklai valdomi teisėtai, sąžiningai, atvirai ir skaičiuojant juridinių asmenų daikto valdymą kartu - daugiau kaip dešimt metų.

5Apie iškeltą civilinę bylą paskelbta spaudoje (skelbimai vietiniame 2010-03-25 Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ ir 2010-03-08 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“). Per nustatytą terminą dėl pareikšto pareiškimo prieštaravimų niekas nepateikė, pareiškimų įstoti į bylą suinteresuotais asmenimis nepareiškė.

6Pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – Lietuvos Respublikos CK 4.68 – 4.71 str., CPK 532 str.

7Civilinio kodekso 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto ja nepasinaudojo, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą pagal įgyjamąją senatį. Tokiu būdu įgyjantis nuosavybės teisę į turtą asmuo turi būti ne tik sąžiningas daikto įgijėjas, bet ir privalo tokiu išlikti visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi neturi žinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti daiktą, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.70 str. 1 d.). Tuo atveju, kai per įgyjamosios senaties laiką daikto valdymas vienam iš kito perėjo keliems asmenims, kiekvieno jų valdymas privalo atitikti CK 4.68 straipsnio reikalavimus, tada tų asmenų valdymo laikas yra skaičiuojamas kartu (CK 4.71 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Nekilnojamojo turto registre yra įrašyta ( - ) esanti „( - )“ katilinė, unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) esantys šilumos tinklai, unikalūs Nr. ( - ) ir šilumos tinklai, unikalūs Nr. ( - ).

9Nuo nekilnojamojo turto perdavimo pareiškėjas turtą tvarkė, prižiūrėjo, eksploatavo, naudojo ir valdė kaip savo. Byloje nėra duomenų apie kliūtis įgyti nekilnojamąjį daiktą įgyjamąja senatimi, nėra duomenų apie neteisėtą daikto sukūrimą, katilinė ir šilumos tinklai pareiškėjo valdomi kaip savo daugiau kaip dešimt metų. Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma patvirtina faktą, kad pareiškėjas AB „( - )“ nėra katilinės ir šilumos tinklų savininkas, tačiau nuo nekilnojamojo turto sukūrimo iki teismo sprendimo priėmimo dienos turto valdytojas turtą valdo atvirai, nepertraukiamai, sąžiningai, teisėtai ir kaip savo. Per visą valdymo laikotarpį daikto pareiškėjui pretenzijos dėl valdomo turto pareikštos nebuvo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes pareiškėjui nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatytinas teismo sprendimu (CK 4.68 str. 2 d.).

10Iš pareiškėjo priteistinos teismo išlaidos.

11Todėl ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263, 270, 533 str. teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas AB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į ( - ) esančius termofikacinio vandens tinklus („( - )“ katilinę), unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) esančius inžinerinius šilumos tinklus, unikalūs Nr. ( - ) ir inžinerinius šilumos tinklus, unikalūs Nr. ( - ).

14Šį juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti nuosavybės teisės į turtą įregistravimui valstybės įmonėje registrų centras.

15Priteisti iš AB „( - )“, įmonės kodas ( - ), valstybės naudai 9, 00 Lt. pašto (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM).

16Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai