Byla 2S-410-275/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė ir Petras Jaržemskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Kriptonika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai dėl neteisėtais teisėjo veiksmais padarytos žalos atlyginimo, tretysis asmuo Alfonsas Guobys.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovai 1 950 Lt žalos atsiradimą kildina iš neteisėtų teisėjo Alfonso Guobio veiksmų. Prašo priteisti 1 950 Lt turtinę žalą iš atsakovo Lietuvos Respublikos CPK 6.272 str. pagrindu.

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008-03-14 nutartimi ieškovų ieškinį atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2002-05-21 Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 3 str. 1, 9 d. numato, jog asmuo turi kreiptis į Teisingumo ministeriją dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos - arešto paskyrimo, atlyginimo (CK 6.272 str. l d.) ne teismo tvarka ne vėliau kaip per 3 metus nuo to laiko, kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti, kad įstatymų nustatyta tvarka nustatyta, jog nuteisimas, kardomasis kalinimas, sulaikymas, procesinių prievartos priemonių pritaikymas ar administracinės nuobaudos - arešto paskyrimas yra neteisėti. Asmuo, kuris nesutiko su Teisingumo ministerijos siūlymu dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka, atsisakė žalos atlyginimo ne teismo tvarka ar neatvyko nustatytu laiku pasirašyti taikos sutarties, turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo CPK nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad ieškovai nesilaikė žalos atlyginimo ne teisme nustatytos tvarkos ir nesikreipė į Teisingumo ministeriją, o kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, todėl teismas atsisakė priimti ieškinį, nes ieškovai kreipėsi į teismą, nesilaikydami įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar gali šia tvarka pasinaudoti.

8Ieškovai UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teisino 2008-03-14 nutartį ir klausimą dėl ieškovų UAB „Kriptonika“, UAB „Kapitalo valdymo grupė“ pareikšto ieškinio priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti apeliantų ieškinį nurodydamas visiškai ieškinio pagrindu nesančius motyvus, netinkamai taikydamas įstatymo, CK ir CPK normas, galimai nepagrįstai vengdamas bylos nagrinėjimo prieš valstybę teisme. Teismas, atsisakydamas priimti apeliantų ieškinį, taip pat nepagrįstai taikė CPK 137 str. 2 d. 3 p. nuostatas. Kadangi apeliantų pateikto ieškinio atveju įstatymai nenumato išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, ieškinys buvo pateiktas bendra ginčo teisenos tvarka.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje rėmėsi CPK 137 str. 2 d. 3 p. nurodydamas, jog apeliantai nesilaikė žalos atlyginimo ne teisme nustatytos tvarkos ir dar gali šia tvarka pasinaudoti. Kolegija sutinka su atskirajame skunde išdėstytais argumentais, kad Lietuvos Respublikos Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatyme reglamentuojama dispozityvi išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarka. Įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta ne privaloma ikiteisminė ginčo išsprendimo tvarka, o asmens teisė kreiptis į Teisingumo ministeriją, kaip valstybės atstovą (Įstatymo 5(1) str., CK 6.273 str. 1 d.), dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto kardomojo kalinimo (suėmimo), neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinių prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos - arešto paskyrimo, atlyginimo (CK 6.272 str. 1 d.) ne teismo tvarka ne vėliau kaip per 3 metus nuo to laiko, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti, kad įstatymų nustatyta tvarka nustatyta, jog nuteisimas, kardomasis kalinimas (suėmimas), sulaikymas, procesinių prievartos priemonių pritaikymas ar administracinės nuobaudos - arešto paskyrimas yra neteisėti. Jog tai nėra ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka liudija ir Lietuvos Respublikos Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 3 str. 8 d., kurioje aiškiai nurodytas asmens prašymo atlyginti žalą ne teismo tvarka nagrinėjimo sustabdymas iki nebus išspręsta byla teisme, kurioje sprendžiamas žalos priteisimo iš valstybės klausimas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apeliantų ieškinį, nepagrįstai taikė CPK 137 str. 2 d. 3 p. nuostatas. Kadangi apeliantų pateikto ieškinio atveju įstatymai nenumato išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, kolegija konstatuoja, kad ieškinys pagrįstai buvo pateiktas bendra ginčo teisenos tvarka.

12Kolegija taip pat pažymi, kad ieškinys teismui buvo paduotas ne CK 6.272 str. 1 d., o šio straipsnio 2 d. pagrindu, t.y. dėl teisėjo neteisėtų veiksmų (akto), priimto civilinėje byloje. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyto Lietuvos Respublikos Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 3 str. dalyje numatyta teisė kreiptis į Teisingumo ministeriją atlyginti žalą ne teismo tvarka įgyvendinama tik CK 6.272 str. 1 d. numatytais pagrindais (t.y. dėl teisėjų neteisėtų veiksmų baudžiamosiose ar administracinių teisės pažeidimų bylose, taip pat esant įstatyme numatytų tarptautinių teisminių institucijų sprendimais nustatytiems asmens teisių pažeidimams). Kaip matyti, CK 6.272 str. 1 d. tiesiogiai nurodyta ir Lietuvos Respublikos Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo 3 str. 1 d. nuostatuose, tačiau CK 6.272 str. 2 d. nurodytų atvejų įstatymo reglamentavimo sfera neapima. Pirmosios instancijos teismas nutartyje konkrečiai nurodo CK 6.272 str. 1 d., nors apeliantų ieškinio pagrindas yra paremtas CK 6.272 str. 2 d., t.y. reiškiami reikalavimai dėl teisėjo Alfonso Guobio veiksmų civilinėje byloje (2006-10-18 nutarties priėmimo), ieškovo UAB „Kriptonika“ turtui paskyrus visišką turto administravimą bei turto administratoriumi paskyrus S. Burnicką, žalos atlyginimo.

13Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino bei taikė procesinės teisės normas, dėl ko nepagrįstai atsisakė priimti ieškovų UAB „Kriptonika“ ir UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinį dėl neteisėtais teisėjo veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d.), o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas spręsti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 336 str., 337 str. 3 p.).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

15Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį panaikinti. Ieškovų UAB „Kriptonika“ ir UAB „Kapitalo valdymo grupė“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai