Byla e2-4371-800/2020
Dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Živilė Janavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas AB „Prienų šilumos tinklai“ kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo V. V. 402,81 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai, nes atsakovas yra buto, esančio ( - ), o ieškovas minėtam butui teikia komunalines paslaugas. Atsakovas pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą liko ieškovui skolingas už paslaugas laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėnesio iki 2020 m. balandžio mėnesio. Atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, nesiima priemonių įsiskolinimui padengti, todėl yra ieškovui skolingas 402,81 Eur už komunalines paslaugas.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – atsakovo šeimos nariui. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: Nekilnojamojo turto registro išrašas; 2018 m. sausio mėnesio iki 2020 m. balandžio mėnesio mokesčių paskaičiavimo pažyma, iš kurių matyti, jog atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu ir yra ieškovui skolingas 402,81 Eur už komunalines paslaugas. Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovui priteistina 402,81 Eur skolos.

12Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo – 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 181,50 Eur už teisines paslaugas (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 5,00 Eur, todėl teismas šios sumos iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, naudai 402,81 Eur (keturis šimtus du eurus 81 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ir 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai