Byla 2A-508-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Fima“ atstovei G. O., atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ atstovei advokatei Laimai Markevičienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1104-569/2011 pagal ieškovo UAB „Fima“ ieškinį atsakovui UAB „Šiaulių plentas“, trečiajam asmeniui AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas pripažinti atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ atliktą įskaitymą neteisėtu ir nepagrįstu bei jį panaikinti, priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ ieškovui UAB „Fima“ 18611,01 Lt skolos, 614,32 Lt delspinigių, 7,05 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog UAB „Fima“ (subrangovas) ir UAB „Šiaulių plentas“ (generalinis rangovas) 2009 m. vasario 13 d. sudarė „Statybos rangos sutartį Nr. 2009/R-6“, o 2009 m. rugsėjo 30 d. pasirašė šios sutarties papildymą Nr.1. Pagal minėtą sutartį subrangovas UAB „Fima“ įsipareigojo atlikti kelio A12 Ryga-Šiauliai-Kaliningradas geležinkelio pervažos automatikos ir ryšių rekonstrukcijos darbus, o UAB „Šiaulių plentas“ už atliktus darbus įsipareigojo sumokėti 24052,02 Lt. 2009 m. rugpjūčio 3 d. trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ patvirtino darbo projektą. Darbus UAB „Fima“ atliko sutartyje nustatytu laiku, t.y. iki 2009 m. lapkričio 2 dienos, apie tai pranešė genrangovui, tačiau atsakovui UAB „Šiaulių plentas“ neatvykus priimti atliktų statybos darbų, surašė vienašalį darbų priėmimo aktą ir pareikalavo, kad atsakovas sumokėtų 24052,02 Lt už atliktus darbus. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ 2010 m. kovo 18 d. atsiuntė ieškovui raštą Nr. 01-06-238, kuriuo pranešė, kad atsakovas įskaitė, neva, jo patirtus 18611,01 Lt nuostolius iš ieškovui tenkančio 24052,02 Lt atlyginimo ir 2010 m. kovo 19 d. sumokėjo ieškovui 5541, 01 Lt. Ieškovas su įskaitymu nesutinka, nurodo, kad už atliktus darbus atsakovas liko skolingas 18611, 01 litų.

6Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ su ieškiniu nesutiko.

7Nurodė, kad įskaitymas atliktas teisėtai ir pagrįstai. Šalys buvo sudariusios rangos sutartį, pagal kurią vykdė abipusius įsipareigojimus, tačiau ieškovui UAB „Fima“ atlikus darbus ir 2009 m. gruodžio 9 d. priduodant UAB „Fima“ atliktą objektą valstybinei komisijai, užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsisakė pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, nes paaiškėjo, kad UAB „Fima“ savo iniciatyva, nesuderinusi su UAB „Šiaulių plentas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, pakeitė projektinį sprendimą ir pėsčiųjų perėjoje įrengė ne to tipo šviesoforus. Kadangi UAB „Šiaulių plentas“ nuo 2009-12-09 iki 2010-01-05 sprendė problemas dėl UAB „Fima“ įrengtų šviesoforų ir objektas nebuvo pripažintas tinkamų naudoti, UAB „Šiaulių plentas“ buvo priverstas objekte vykdyti kelių priežiūros darbus, tuo tikslu samdyti kitą įmonę, dėl ko patyrė 18611,01 litų nuostolį. 2010-01-14 UAB „Šiaulių plentas“ pareikalavo ieškovo UAB „Fima“ atlyginti šiuos nuostolius, tačiau pastaroji nesutiko, todėl UAB „Šiaulių plentas“ atliko 18611,01 litų skolos įskaitymą ir apie tai 2010-03-18 įskaitymo aktu Nr. 01-06-238 informavo UAB „Fima“, likusius 5441,01 Lt sumokėjo subrangovui. Teigia, kad 18611,01 litų prievolė pasibaigė įskaitymu, ir tokiam įskaitymui užtenka vienos šalies pareiškimo.

8Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas neįvykdė sutarties įsipareigojimų ir pastatė nelicencijuotus šviesoforus, todėl atlikti ieškovo darbai nebuvo priimti.

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu ieškinį patenkino.

10Pripažino atsakovo UAB „Šiaulių plentas” atliktą įskaitymą neteisėtu ir nepagrįstu ir jį panaikino. Priteisė iš atsakovo UAB „Šiaulių plentas” ieškovui UAB „Fima“18611,01 Lt skolos, 614,32 Lt delspinigių, 7,05 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010-08-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 761,20 Lt bylinėjimosi išlaidas. Priteisė iš atsakovo 19,20 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

11Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog nuo priėmimo perdavimo akto gavimo 2009-11-24 iki 2010-01-14 atsakovas ieškovui reiškė pretenzijas dėl netinkamos kokybės darbo. Pagal LR CK 6.665 str. tuo atveju, jei rangos darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, atsakovas turėjo teisę reikalauti iš ieškovo pašalinti trūkumus per protingą terminą, atitinkamai sumažinti darbų kainą arba atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Pažymėjo, kad atsakovas pretenzijas ieškovui pareiškė tik 2010-01-14, kai, atsakovo teigimu, įmonė jau buvo patyrusi nuostolių dėl kelių priežiūros, todėl konstatavo, kad ieškovo neteisėtų veiksmų šiuo atveju nėra, ieškovas negali būti atsakingas už atsakovo patirtą žalą. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė duomenų, jog ieškovas pažeidė sutartį. Konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, jog žalą ieškovas patyrė dėl neteisėtų ieškovo veiksmų bei turėjo reikalavimo teisę ieškovo atžvilgiu įskaitymo momentu.

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šiaulių plentas” prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

13Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Nurodo, kad ieškovui atlikus darbus objekte pagal 2009-02-13 Statybos rangos sutartį, atsakovui nebuvo žinoma aplinkybė, kad darbų vykdymo metu buvo pakeistas numatytas šviesoforų tipas. Atsakovui tai tapo žinomas tik 2009-12-09 objekto pridavimo valstybinei komisijai metu. Tačiau ieškovas UAB „Fima“, žinodamas nuo pat pastatymo momento, ir įvertindamas galimą ginčą dėl šviesoforo tipo, jau 2009-11-25 savo rašte Nr. 1.2-2097 garantavo, kad valstybinės komisijos objekto priėmimo metu atsiradus pastaboms dėl objekte įrengtos sistemos, trūkumus likviduos. Kad ieškovas pakeitė šviesoforų tipą, AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2009-12-31 raštu, adresuotu UAB „Fima“ pareiškė pretenzijas. Ieškovas, reaguodamas į šį raštą, 2010-01-05 raštu įsipareigojo pakeisti šviesoforus, o UAB „Šiaulių plentas“ 2010-01-05 išdavė garantinį raštą, įsipareigodamas pakeisti į nustatyto standarto šviesoforus. Šie byloje esantys susirašinėjimai patvirtina, kad tarp šalių vyko diskusijos ir buvo reiškiamos pretenzijos dėl sumontuotų šviesoforų neatitikimo techniniam projektui ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ reikalaujamam standartui. Be to, ieškovas UAB „Fima“ niekuomet ir neneigė sumontavusi ne to tipo šviesoforus. Todėl nepagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad nuo priėmimo perdavimo akto gavimo 2009-11-24 iki 2010-01-14 atsakovas ieškovui reiškė pretenzijas dėl netinkamos kokybės darbo.

152. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neaptarė aplinkybės, kad ieškovas, pradėdamas darbus parengė savo Darbo projektą, kurio nederino, kaip buvo numatyta 2009-02-13 Statybos rangos sutarties 7.6 punkte. Pareiga suderinti keičiamus projektinius sprendimus buvo numatyta ir 2008-11-05 sutarties, sudarytos tarp UAB „Šiaulių plentas“ ir Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, 11.1.8 punkte.

163. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 270 str. 4 d. 3 p. reikalavimą teismo sprendime nurodyti argumentus, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus. Nagrinėjant bylą iš esmės byloje buvo apklausti AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojai, kurie nurodė, kad priimant darbus buvo nustatyta, kad objekte pastatyti netipiniai geležinkelių pėsčiųjų perėjose naudojami šviesoforai. Tačiau teismas jų parodymų sprendime neaptarė ir nepasisakė, kodėl juos atmeta, dargi teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 2009-12-31 rašte AB „Lietuvos geležinkeliai“ nenurodė, kad kitokio tipo šviesoforų sumontavimas yra kliūtis priimti objektą. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo šio rašto turinio ir tolimesnių šalių veiksmų - įsipareigojimų pagal 2010-01-UAB „Fima“ raštą, UAB „Šiaulių plentas“ raštą, kurių pagrindu objektas su pakeisto tipo šviesoforais priimtas eksploatacijai bandomajam laikotarpiui. Taipogi, pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir dėl kito rašytinio įrodymo - 2010-12-23 AB „Lietuvos geležinkeliai“ rašto, kuriame yra nurodyta, kad UAB „Fima“ šviesoforų medžiagų specifikacijos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ nederino.

174. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai šalių teisiniams santykiams taikė LR CK 6.665 str., nes ieškovas UAB „Fima“ neneigė pareigos pakeisti šviesoforus į reikalaujamo tipo, o ginčas tarp šalių kilo dėl to, ar UAB „Šiaulių plentas“ turėjo teisę įskaityti patirtas išlaidas dėl užsitęsusio objekto priėmimo valstybinėje komisijoje. UAB „Šiaulių plentas“, kaip generalinis rangovas iki statinys bus pripažintas naudoti, t. y. iki 2010-01-05, privalėjo tęsti kelio priežiūros darbus, kad užtikrinti objekto priežiūrą, dėl to patyrė nuostolius. 2010-01-14 UAB „Šiaulių plentas“ pranešimu pareikalavo atlyginti patirtus nuostolius, pasiūlęs juos išskaičiuoti iš UAB „Fima“ atliktų darbų vertės. 2010-03-18 įskaitymo aktu UAB „Šiaulių plentas“ atliko vienašalį įskaitymą. Atsakovo įskaitymo teisė byloje nebuvo paneigta, o skundžiamu teismo sprendimu padarytos išvados nėra teisėtos ir pagrįstos.

18Atsiliepimu į atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą ieškovas UAB „Fima“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Nurodo, kad apelianto nurodyti įrodymai, kurių tariamai nevertino ar netinkamai vertino pirmos instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo veiksmų neteisėtumo, yra neleistini. Vienintelis leistinas įrodymas apie darbų atlikimą apskritai, jų trūkumus ir atlikimo laiką yra priėmimo-perdavimo aktas, kuris teismui buvo pateiktas. Konstatavus faktą, kad darbai buvo atlikti laiku ir tinkamai 2011 m. lapkričio 2 d., ieškovui negali kilti sutartinė atsakomybė už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad jis neva netinkamai įvykdė prievolę.

212. Byloje apklausti liudytojai patvirtino, kad šviesoforai veikia tinkamai. Liudytojai nenurodė jokių esminių techninių trūkumų lyginant su techniniu projektu.

223. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad ieškovas neatliko neteisėtų veiksmų ir nėra atsakingas už galimai atsakovo patirtus nuostolius, pagrįstai sprendė, kad įskaitymas neteisėtas ir jį panaikino.

23Apeliacinis skundas atmestinas.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

25Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

26Išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, tinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias skolų įskaitymo ir statybos rangos santykius, tinkamai tarp šalių nustatė įrodinėjimo pareigas, sprendimas yra pakankamai motyvuotas ir iš esmės teisingas, todėl apeliaciniame skunde nurodytais motyvais jo naikinti ar keisti nėra pagrindo.

27Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad užsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. lapkričio 5 d. sudarė rangos sutartį Nr. S-1315 su generaliniu rangovu UAB ,,Šiaulių plentas“ dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 19,2 km iki 27 km ir sankryžos su Joniškio pietvakariniu aplinkeliu 19,05 kilometre rekonstravimo bei pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo šio kelio ruožuose nuo 17,39 km iki 18,78 km ir nuo 19,2 km iki 25,52 km (t. 2, b. l. 7-10).

28Generalinis rangovas UAB ,,Šiaulių plentas‘‘ 2009 m. vasario 13 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2009/R-6 su subrangovu UAB ,,Fima‘‘ dėl kelio A12 Ryga-Tauragė-Kaliningradas geležinkelio pervažos automatikos ir ryšių rekonstrukcijos (t. 1, b. l. 24-25). 2009 m. rugsėjo 30 d. tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas, kuriuo darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2009 m. lapkričio 2 d., o objekto darbų vertė nustatyta 24 052,02 Lt (t.1, b. l. 28).

29Darbus UAB „Fima“ atliko sutartyje nustatytu laiku, t.y. iki 2009 m. lapkričio 2 dienos ir apie tai pranešė genrangovui UAB „Šiaulių plentas“, tačiau UAB „Šiaulių plentas“ atstovui neatvykus priimti atliktų rangos darbų, UAB „Fima“ surašė vienašalį darbų priėmimo aktą ir pareikalavo, kad genrangovas sumokėtų 24 052,02 Lt už atliktus darbus (t.1, b. l. 30, 32, 33, 34).

30Genrangovas (atsakovas) UAB „Šiaulių plentas“ 2010-01-14 atsiuntė subrangovui (ieškovui) UAB „Fima“ raštą Nr. 01-06-27, kuriame nurodė, kad 2009-11-24 gavo iš subrangovo UAB „Fima“ darbų priėmimo aktus, tačiau 2009-12-09 vykusioje objekto priėmimo valstybinėje komisijoje AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsisakė pasirašyti ant priėmimo akto, kadangi subrangovo atliktame objekte sumontuoti šviesoforai neatitiko techninio projekto. Genrangovas pareikalavo iki 2010-04-06 sumontuoti nustatyto standarto šviesoforus ir atlyginti UAB „Šiaulių plentas“ patirtą 15535,96 Lt (be PVM) žalą, už kelio ruožo priežiūrą laikotarpiu nuo 2009-12-09 iki 2010-01-05 (t.y. objekto priėmimo dienos), kurią atliko VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (t.1, b. l. 36).

31UAB „Fima“ 2010-01-22 raštu Nr. 1.2-0142 genrangovui UAB „Šiaulių plentas“ nurodė, kad nesutinka su šiuo reikalavimu, nes sumontuoti šviesoforai atitiko su AB „Lietuvos geležinkeliai“ suderintą darbo projektą, be to, subrangovui UAB „Fima“ nežinomi jokie genrangovo įsipareigojimai prieš trečiąjį asmenį VĮ „Šiaulių regiono keliai“ (t.1, b. l. 39).

32Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ 2010 m. kovo 18 d. atsiuntė ieškovui UAB „Fima“ raštą Nr. 01-06-238, kuriuo pranešė, kad atsakovas įskaitė jo patirtus 18 611,01 Lt nuostolius iš ieškovui tenkančio 24 052,02 Lt atlyginimo pagal 2009-02-13 subrangos sutartį ir 2010-03-19 sumokėjo ieškovui likusius 5541, 01 Lt (t.1, b. l. 35).

33Ieškovas su įskaitymu nesutiko, nurodė, kad nėra atsakingas už atsakovo nuostolius, patirtus dėl kelio ruožo priežiūros laikotarpiu nuo 2009-12-09 iki 2010-01-05 ir atsakovo skolą trečiajam asmeniui, nes statybos rangos darbus atliko laiku pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ suderintą darbo projektą, darbai priimti, todėl mano, kad už atliktus darbus atsakovas liko skolingas 18 611, 01 litų, o taip pat turi sumokėti sutartyje numatytus delspinigius ir palūkanas.

34Įskaitymas kaip prievolės pabaigos pagrindas reglamentuojamas LR CK 6.130-6.140 straipsniuose. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba nurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuriam atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Vienai prievolės šaliai pareiškus apie įskaitymą, jo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios dėl šio sandorio, jeigu jis atliktas nepažeidžiant įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų: įskaitomi reikalavimai turi būti priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir apibrėžti. Atliekant įskaitymą, visų pirma prievolės šalis turi sieti abipusės teisės ir pareigos, t. y. kreditorius kartu turi būti ir savo skolininko skolininkas, o skolininkas – kartu ir savo kreditoriaus kreditorius.

35Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ atlikto įskaitymo teisėtumo, pagrįstai analizavo, ar ieškovas UAB „Fima“ turėjo prievolę sumokėti 18 611, 01 Lt atsakovui bei pastarojo teisės reikalauti, kad ieškovas UAB „Fima“ įvykdytų tokią prievolę.

36Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ ieškovo UAB “Fima” prievolę dėl nuostolių atlyginimo kildino iš 2009 m. vasario 13 d. “Statybos rangos sutarties” 7.1. ir 9.3. punktų nuostatų, t.y., kad ieškovas UAB “Fima” buvo įsipareigojęs atlikti statybos darbus pagal patvirtintą projektą ir, ieškovui neįvykdžius šios sąlygos, atsakovas patyrė tiesioginius nuostolius, apmokėdamas trečiajai šaliai - VĮ „Šiaulių regiono keliai“, už kelio priežiūrą nuo 2009-12-09, t.y. nuo to laiko, kai valstybinė komisija atsisakė priimti objektą eksploatacijai, iki 2010-01-05, t.y. “kol statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti” (t.1, b.l. 35).

37Visų pirma, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime teisingai konstatavo, kad subrangovas UAB “Fima” pagal 2009 m. vasario 13 d. “Statybos rangos sutartį Nr.2009/R-6” atliko darbus laiku, t.y. iki 2009 m. lapkričio 2 dienos, ir, genrangovui nesureagavus į subrangovo prašymą priimti darbus, šie darbai buvo priimti vienašaliu subrangovo aktu, kuris rangovui UAB „Šiaulių plentas“ buvo įteiktas 2009-11-24, kurio rangovas iki šiol neginčijo ir jis teismine tvarka nėra pripažintas negaliojančiu, t.y. darbų priėmimo aktas, kad darbai atlikti 2009 m. lapkričio 2 d., galioja (LR CK 6.694 str. 4 d.).

38Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad darbų priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis aktas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-22 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-19/2009, 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007-10-01nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-361/2007). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų.

39Kadangi byloje nagrinėjamu atveju subrangovo UAB “Fima” atlikti darbai genrangovo UAB „Šiaulių plentas“ pagal vienašalį aktą 2009-11-24 buvo priimti be išlygų ir pastabų, tai vėliau subrangovo atsakomybė pagal 2009-02-13 Sutarties 9.3. punktą galėjo atsirasti jei “subrangovas, generalinio rangovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, atlygina generalinio rangovo turėtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir generalinio rangovo patirtus nuostolius”. Kaip matyti iš Sutarties 9.3. punkto turinio, Sutartyje šalys numatė atlyginti ne bet kokius genrangovo patirtus nuostolius, o tik nuostolius, susijusius su defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, šalinimu. Byloje yra nustatyta, kad nors tarp genrangovo UAB „Šiaulių plentas“ ir AB “Lietuvos geležinkeliai” buvo kilęs ginčas dėl subrangovo pastatytų šviesoforų atitikimo techniniam projektui, tačiau subrangovo UAB “Fima” sumontuoti šviesoforai nebuvo genrangovo pakeisti, jie tebestovėjo ir bylos nagrinėjimo metu, todėl akivaizdu, kad jokių tiesioginių nuostolių dėl defektų šalinimo genrangovas UAB “Šiaulių plentas” nepatyrė.

402009 m. vasario 13 d. tarp šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta, kad subrangovo atliktų darbų priėmimas kaip nors siejamas su genrangovo vykdomo viso statybos objekto, kurio vertė 28 790057 litai be PVM, ar atitinkamos jo dalies pridavimu valstybinei komisijai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo argumentai, kad jis negalėjo nuo 2009-12-09 iki 2010-01-05 priduoti darbų, nesukelia turtinės pareigos subrangovui.

41Antra, LR CPK 178 str. numatyta įrodinėjimo pareigą, t.y. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

42Atsakovas (genrangovas) UAB „Šiaulių plentas“ byloje neginčijo, kad subrangovas UAB “Fima” atliko 2009-02-13 Sutartyje Nr. 2009/R-6 (įskaitant 2009-09-30 papildymą) sulygtus darbus, kurių vertė 24052,02 Lt ir 2010-03-19 sumokėjo ieškovui likusius 5541, 01 Lt (t.1, b. l. 35).

43Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ apskritai nepateikė objektyvių įrodymų, kad į skolą ieškovui jo įskaityti 18611,01 Lt nuostoliai yra susiję su 2009 m. vasario 13 d. subrangos sutarties vykdymu, tame tarpe su subrangovo UAB “Fima” atlikto objekto pridavimu valstybinei komisijai.

44Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“, teigdamas, kad 18 611,01 Lt nuostolius jis patyrė dėl to, jog Valstybinė komisija, kurioje dalyvavo AB “Lietuvos geležinkeliai”, 2009-12-09 atsisakė priimti objektą ir pasirašyti darbų priėmimo aktą tik dėl to, kad subrangovas UAB “Fima” objekte sumontavo kitos modifikacijos šviesoforus, nėra patvirtinta jokiais objektyviais įrodymais, nes pirmosios intancijos teismui taip ir nebuvo patektas joks dokumentas, kad tokia valstybinė komisija 2009-12-09 apskritai buvo susirinkusi ir kad joje buvo priimtas būtent toks sprendimas. Ieškovas, t.y. subrangovas UAB “Fima”, byloje patvirtino, kad į jokią komisiją 2009-12-09 jis nebuvo kviečiamas. Liudytojas L. L. nurodė, kad jis dalyvavo 2009-12-09 valstybinėje priėmimo komisijoje kaip AB “Lietuvos geležinkeliai” darbuotojas, tačiau jokio akto nepasirašė, mano, kad iki šiol UAB “Fima” atliktas objektas nėra priduotas (t.1, b.l. 114-115). Atsakovas, nurodydamas nuostolių susidarymo laikotarpį nuo 2009-12-09 iki 2010-01-05, nepateikė jokio konkretaus įrodymo, kad 2010-01-05 valstybinėje komisijoje buvo priimtas ieškovo UAB “Fima” atliktas objektas, ar apskritai tą dieną buvo priimtas koks nors objektas, juolab, kad byloje apklausti liudytojai (AB “Lietuvos geležinkeliai” darbuotojai) L. L. (t.1, b.l. 114-115) ir D. D. (t.1, b.l. 132-133) abejojo, ar apskritai yra objekto priėmimo aktas, nes AB “Lietuvos geležinkeliai” tos pervažos nėra priėmę ir jos apskaitoje nėra. Liudytojas A. J. (UAB “Šiaulių plentas” gamybinio techninio skyriaus viršininkas) nurodė, kad UAB “Fima” atliktas objektas buvo priduotas valstybinei komisijai su pastarosios sumontuotais šviesoforais, tik nenurodė kada, patvirtino, kad visas genrangovo UAB „Šiaulių plentas“ objektas yra priduotas apie 2010 m. balandžio ar gegužės mėnesį (t.2, b.l. 16-17). Tokio akto atsakovas taip pat nepateikė.

45Iš Statybos rangos sutarties Nr. 15-4, sudarytos 2009 m. vasario 2 d. tarp UAB “Šiaulių plentas” ir VĮ “Šiaulių region keliai”, matyti, kad ši sutartis sudaryta ne dėl subrangovo UAB “Fima” darbo objekto, t.y. statybos komplekso kelio A12 Ryga-Šiauliai-Kaliningradas “Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas 16,66…25,52 km“, “Geležinkelio pervažos automatikos ir ryšių rekonstrukcija” priežiūros (t.1, b.l. 27), bet dėl statybos objekto: kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė- Kaliningradas ruožo 19,00 km -27,02 km, viso 8,02 km priežiūros darbų nuo 2009-02-02 iki statinys bus pripažintas tinkamu naudoti (t.1, b.l. 73). Ieškovui UAB “Fima” pateiktose PVM sąskaitose faktūrose serija JKT Nr. 020689 ir Nr. 020690, kurių pagrindu buvo atliktas skolos įskaitymas, taip pat darbo objektu nurodyta: “už kelių priežiūros darbus kelyje A-12 Ryga-Kaliningradas nuo 19,00 km -27,02 km laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2010-01-05” ir “už kelių priežiūros darbus kelyje A-12 Ryga-Kaliningradas nuo 19,00 km -27,02 km laikotarpiu nuo 2009-12-09 iki 2009-12-31” (t.1, b.l. 37-38), todėl teigti, kad pagal minėtą sutartį ir minėtas sąskaitas buvo atliekami kelio priežiūros darbai išskirtinai subrangovo UAB “Fima” atliekamame objekte, teikgti nėra jokio pagrindo.

46Konstatavusi, kad ginčijamas sprendimas iš esmės yra teisingas, teisėjų kolegija nelaiko reikalingu pasisakyti dėl kitų apeliacinio skundo argumentų.

47Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Fima“ ieškiniu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 5. Ieškovas nurodė, jog UAB „Fima“ (subrangovas) ir UAB „Šiaulių... 6. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ su ieškiniu nesutiko.... 7. Nurodė, kad įskaitymas atliktas teisėtai ir pagrįstai. Šalys buvo... 8. Trečiasis asmuo AB „Lietuvos geležinkeliai“ su ieškiniu nesutiko.... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu ieškinį... 10. Pripažino atsakovo UAB „Šiaulių plentas” atliktą įskaitymą neteisėtu... 11. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, jog nuo priėmimo... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šiaulių plentas” prašo panaikinti... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Nurodo, kad ieškovui atlikus darbus objekte pagal 2009-02-13 Statybos... 15. 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neaptarė... 16. 3. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė LR CPK 270 str. 4 d. 3... 17. 4. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai šalių teisiniams santykiams taikė LR... 18. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Nurodo, kad apelianto nurodyti įrodymai, kurių tariamai nevertino ar... 21. 2. Byloje apklausti liudytojai patvirtino, kad šviesoforai veikia tinkamai.... 22. 3. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad ieškovas neatliko neteisėtų... 23. Apeliacinis skundas atmestinas.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 26. Išnagrinėjusi civilinę bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija... 27. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad užsakovas Lietuvos automobilių... 28. Generalinis rangovas UAB ,,Šiaulių plentas‘‘ 2009 m. vasario 13 d.... 29. Darbus UAB „Fima“ atliko sutartyje nustatytu laiku, t.y. iki 2009 m.... 30. Genrangovas (atsakovas) UAB „Šiaulių plentas“ 2010-01-14 atsiuntė... 31. UAB „Fima“ 2010-01-22 raštu Nr. 1.2-0142 genrangovui UAB „Šiaulių... 32. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ 2010 m. kovo 18 d. atsiuntė ieškovui... 33. Ieškovas su įskaitymu nesutiko, nurodė, kad nėra atsakingas už atsakovo... 34. Įskaitymas kaip prievolės pabaigos pagrindas reglamentuojamas LR CK... 35. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo UAB „Šiaulių... 36. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“ ieškovo UAB “Fima” prievolę dėl... 37. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas ginčijamame sprendime teisingai... 38. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad darbų priėmimo aktu... 39. Kadangi byloje nagrinėjamu atveju subrangovo UAB “Fima” atlikti darbai... 40. 2009 m. vasario 13 d. tarp šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta,... 41. Antra, LR CPK 178 str. numatyta įrodinėjimo pareigą, t.y. šalys turi... 42. Atsakovas (genrangovas) UAB „Šiaulių plentas“ byloje neginčijo, kad... 43. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas UAB „Šiaulių plentas“... 44. Atsakovas UAB „Šiaulių plentas“, teigdamas, kad 18 611,01 Lt nuostolius... 45. Iš Statybos rangos sutarties Nr. 15-4, sudarytos 2009 m. vasario 2 d. tarp UAB... 46. Konstatavusi, kad ginčijamas sprendimas iš esmės yra teisingas, teisėjų... 47. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sprendžia,... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių miesto...