Byla e2-8481-776/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 172,73 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai –įteikti 2016-09-19 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse numatytiems pagrindams. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Šiaulių būstas“, veikdama Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. 99 „Dėl daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų priežiūros administratoriaus patvirtinimo ir skyrimo“ pagrindu, teikia daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovei minėtame name nuosavybės teise priklauso butas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), taip pat jai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti – mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovė už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. už ieškovės suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Ieškovė reikalavimą grindžia skolų valdymo ataskaita, iš kurios matyti, kad atsakovės skola yra 172,73 Eur.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Nagrinėjamu atveju byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškove atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat atsakovė savo prievolės mokėti mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas neginčija (CPK 12 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 172,73 Eur skola.

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškinys teisme priimtas 2016 m. rugpjūčio 22 d., todėl nuo šios dienos ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 172,73 Eur sumą iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos.

10Teismui patenkinus ieškovės reikalavimus, iš atsakovės priteistinas ieškovės šioje byloje sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur už Gyventojų registro išrašą (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų, kildinamų iš juridinio asmens suteiktų teisinių paslaugų, atlyginimo, išaiškino, kad, jei teismas nustato, kad pinigus už advokato pagalbą asmuo sumokėjo per tarpininką – juridinį asmenį, teikiantį teisines paslaugas, šios sumos atlyginimas gali būti asmeniui priteisiamas iš kitos bylos šalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015, 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Tačiau pažymėtina, kad tokiais atvejais turi būti nustatyta, kad advokatui (advokato padėjėjui) sumokėta (nors ir netiesiogiai) už atstovavimo veiksmus, kuriuos jis atliko konkrečioje byloje.

12Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 54,45 Eur, kuriuos sumokėjo UAB SKOLOS LT už procesinių dokumentų parengimą. Ieškovė pateikė 2016-04-26 UAB SKOLOS LT atstovavimo sutartį su advokatų profesine bendrija „TRINITI LT“, advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ 2016-07-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. VV 2016415, pagal šią PVM sąskaitą faktūrą UAB SKOLOS LT advokatų profesinei bendrijai atliktą apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, tačiau pateiktame UAB SKOLOS LT ir advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ paslaugų perdavimo-priėmimo akte nėra duomenų, kad advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ advokatai suteikė teisines paslaugas būtent šioje civilinėje byloje. Kadangi nagrinėjamu atveju duomenų apie tai, kad advokatų profesinei bendrijai „TRINITI LT“ per tarpininką UAB SKOLOS LT sumokėta už teisines paslaugas, suteiktas šioje byloje, nėra, teismas neturi pagrindo priteisti ieškovei 54,45 Eur, jos sumokėtų UAB SKOLOS LT už procesinių dokumentų parengimą.

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės I. V., gim. ( - ), ieškovei UAB „Šiaulių būstas“, kodas 144619514, 172,73 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų eurų 73 ct) skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 172,73 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016 m. rugpjūčio 22 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį, 0,87 Eur (nulį eurų 87 ct) už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (nulį eurų 84 ct) už Gyventojų registro išrašą.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio nustatyta tvarka.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai