Byla eB2-1820-480/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Energolita“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „Energolita“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei IĮ „Energolita“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2699,15 Eur. Atsakovės vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, įmonės savininkui priklausanti nuosavybės teise transporto priemonės areštuota nuo 2008 m., todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovės vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Procesiniai dokumentai, siųsti įmonės vadovui Juridinių asmenų registre nurodytu bei deklaruotu jo gyvenamosios vietos adresu grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 2 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Energolita“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Pagal VĮ Registrų centro duomenis IĮ „Energolita“ įregistruota 2005-02-23, įmonės savininkas ir vadovas nuo įmonės įregistravimo yra Ž. K.. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų šiai įstaigai neteikia nuo įmonės įregistravimo, todėl spręstina, kad įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. Ieškovo VSDFV Alytaus skyriaus pateiktais duomenimis, atsakovės skola ieškovui sudaro 2699,15 Eur, įmonėje apdraustų asmenį nėra. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė IĮ „Energolita“ ir jos savininkas nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Nustačius, kad atsakovė IĮ „Energolita“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonė registruoto turto neturi, darytina išvada, jog IĮ „Energolita“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo šioje byloje pareikštas individualiai įmonei, todėl IĮ „Energolita“ bankroto byloje bendraatsakovu įtrauktinas šios įmonės savininkas Ž. K. (CPK 43 str. 2 d.).

9Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Ultima optio“, kuri skirtina IĮ „Energolita“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 st. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus IĮ „Energolita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

12Iškelti atsakovei individualiai įmonei „Energolita“ (j. a. k. 300090919, registracijos adresas: Naujoji g. 16-221, Alytus) bankroto bylą.

13Paskirti atsakovės individualios įmonės „Energolita“ bankroto administratoriumi UAB „Ultima optio“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA341, adresas: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel.: (8 5) 2734773).

14Uždėti atsakovės individualios įmonės „Energolita“ (j. a. k. 300090919, registracijos adresas: Naujoji g. 16-221, Alytus) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Bendraatsakovu įtraukti atsakovės individualios įmonės „Energolita“ savininką Ž. K. (a. k. ( - )

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad individualios įmonės „Energolita“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, taip pat viso savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

18Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama... 3. Atsakovės vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį bei... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 7. Pagal VĮ Registrų centro duomenis IĮ „Energolita“ įregistruota... 8. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės... 9. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 10. Iškėlus IĮ „Energolita“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 12. Iškelti atsakovei individualiai įmonei „Energolita“ (j. a. k. 300090919,... 13. Paskirti atsakovės individualios įmonės „Energolita“ bankroto... 14. Uždėti atsakovės individualios įmonės „Energolita“ (j. a. k.... 15. Bendraatsakovu įtraukti atsakovės individualios įmonės „Energolita“... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad individualios įmonės „Energolita“ vadovas ne vėliau kaip... 18. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...